Eigen bijdrage en eigen risico

…maken deel uit van het basispakket van uw zorgverzekering. U betaalt geen eigen bijdrage. Voor zorg in de Specialistische ggz geldt wel het eigen risico van uw zorgverzekering. Hoogte eigen risico Het standaard eigen risico bedraagt € 385,-. Dit betekent dat u de € 385,- die u aan zorgkosten maakt, terugbetaalt aan uw zorgverzekeraar. Dit geldt ook voor een opname op een klinische afdeling met een maximum van drie jaar. Wanneer u heeft gekozen vo…

Lees meer...

PvdA en VVD schrappen eigen bijdrage

…kabinet, nu terug te draaien. Nog niet helemaal zeker Het schrappen van de eigen bijdrage maakt onderdeel uit van de begrotingsbesprekingen voor 2013. Deze week gaan de fracties in de Tweede Kamer de begroting bespreken in de Algemene Beschouwingen. Dit betekent dat het verdwijnen van de eigen bijdrage nog niet definitief is. De kans dat de maatregel wordt doorgezet, is groot. Een ruime meerderheid in de Kamer heeft nu al aangegeven voor te zijn….

Lees meer...

Baas in eigen leven?!

…dersteuning investeren steeds meer instellingen in herstelondersteuning en eigen regie van mensen met een kwetsbare achtergrond. Ervaringswerkers ondersteunen mede op grond van de eigen ervaring cliënten bij hun herstel en gaan met elkaar opzoek naar bronnen van kracht, hoop en inspiratie om zo een nieuw beeld van zichzelf en van hun eigen mogelijkheden te ontwikkelen. Bij Emergis werken ervaringswerkers in een FACT-team, op klinische afdelingen e…

Lees meer...

Wat kost basis ggz?

…e basisverzekering. De zorg wordt dus vergoed, maar u betaalt zelf wel een eigen risico. Het verplichte eigen risico is in 2020 € 385,- per persoon, per jaar. Als u al door uw eigen risico heen bent, door andere zorg, dan hoeft u niks extra te betalen. Vaak komt het er op neer dat u in ieder geval uw eigen risico dient te betalen als u hulp krijgt van Emergis basis ggz. Wellicht heeft u uw eigen risico zelf verhoogd? In dit geval kan het zijn dat…

Lees meer...

Kosten beschermd wonen dubbel diagnose

…Wat kost het? Om te verblijven binnen de BW DD is een geldige CIZ-indicatie GGZ-4C of hoger nodig. U betaalt elke maand een eigen bijdrage. Het Zorgkantoor bepaalt hoeveel u elke maand moet betalen. Uitgebreide informatie over de eigen bijdrage kunt u lezen in de folder ‘Eigen bijdrage zorg met verblijf’ van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Deze folder is te vinden op de website van het CAK….

Lees meer...

Herstellen doe je zelf

…oed u hebt op uw eigen herstelproces; kijken waar u trots op bent; u eigen kwaliteiten zien; positief denken. Wat is het doel? Uw kennis en begrip over herstel vergroten; herkenning, erkenning en steun van anderen ervaren in je herstelproces; uw eigen kracht hervinden; weten hoe uw aan je eigen herstel kunt bijdragen; weerbaarder worden; meer zelfvertrouwen krijgen; weer de regie nemen over uw leven. Herstellen doe je zelf wordt geleid door twee e…

Lees meer...

Kosten Emergis

Eigen bijdrage en eigen risico…

Lees meer...

Wonen voor ouderen

…Als u problemen heeft met wonen, biedt Emergis verschillende mogelijkheden. Als u geen dak boven u hoofd heeft, bieden we opvang. Ook kunt u begeleiding krijgen bij zelfstandig wonen: thuis of samen met anderen in een groep. We streven er altijd naar om u zoveel mogelijk in uw eigen omgeving te ondersteunen, zodat u uw dagelijks leven kunt blijven leiden….

Lees meer...

De kracht van eigen ervaring

…Op donderdag 31 oktober vindt het symposium ‘De kracht van eigen ervaring’ plaats bij Emergis. Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de vakgroep ervaringswerkers. Klik op de afbeelding om de uitnodiging en het volledige programma te bekijken!…

Lees meer...

Bijpraatsessies voorjaar 2023; in jouw eigen regio of online

…Oeps! We konden je formulier niet vinden….

Lees meer...

Eigen ervaringsverhaal

Siem (21 jaar): “Tijdens mijn studie ging het mis. Ik hoorde allerlei geluiden in mijn hoofd waardoor ik mij niet meer kon concentreren. Ik wist niet goed waar die geluiden vandaan kwamen, maar ik begon mijn medestudenten ervan te verdenken dat ze me het studeren onmogelijk maakte. Ik bleef op mijn kamer zitten. Wanneer de radio of televisie aanstond, kreeg ik boodschappen dat ik niet meer naar de universiteit mocht gaan. Ik zou in een groot geva…

Lees meer...

Bijeenkomst: Eigen bijdragen & WMO zorg

…Oeps! We konden je formulier niet vinden….

Lees meer...

De kracht van eigen ervaring

…Klik op de afbeelding om de uitnodiging en het volledige programma te bekijken!…

Lees meer...

Rijkswaterstaatsgebouw wordt jeugdkliniek ggz

…samen met Impuls Zeeland diverse partijen bij elkaar gebracht om deze kennis en expertise te delen. Provincie Zeeland stimuleert initiatieven die bijdrage aan en ondersteunt dit project met een financiële bijdrage….

Lees meer...

Sociaalpsychiatrisch verpleegkundige verslavingszorg ambulant (32-36 uur)

…an omgaan met complexe, crisisogene situaties; Je bent flexibel en wil een bijdrage leveren aan een cluster die in ontwikkeling is; Je bent op de hoogte van de sociale kaart en de maatschappelijke ontwikkelingen. Wij vragen een verklaring omtrent gedrag (VOG). Jouw voordeel Als je werkt als sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij Emergis maak je deel uit van een organisatie die streeft naar bevlogen medewerkers die voldoende ontwikkelingsmogelij…

Lees meer...

Verpleegkundige crisisafdeling Ithaka

…ng. Daarnaast: Het werken in een multidisciplinair team en daarbinnen jouw bijdrage leveren aan het behandelplan. Het aanleren van vaardigheden. Het gedragsrepertoire uitbreiden. Het aanbrengen van structuur. Het bieden van hulp bij het verwerken van emoties. Jouw profiel Wij zoeken iemand die samen met ons wil werken aan onze missie: een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Daarnaast herken jij jezelf in dit profiel: Je beschi…

Lees meer...

Arjens ervaringsverhaal: ‘Gewoon doen!’

…ogen, werkkracht en een flinke dosis enthousiasme. Hij heeft inmiddels een eigen stalen zeiljacht die op de werf van het Goese Sas staat. Al twee jaar is hij dagelijks bezig om deze helemaal op te knappen. Het is Arjens doel om over twee jaar als zzp’er aan de slag te gaan, met de boot als varende reparatiewerkplaats voor motorjachten op de Oosterschelde en het Veerse Meer. Hiervoor heeft hij een bedrijfsplan geschreven, waarin hij zijn visie en d…

Lees meer...

Sitemap

…g Symposium over forensisch werken Symposium All you need is… Bijeenkomst: Eigen bijdragen & WMO zorg Bruggen slaan in het sociaal domein Harmen Sterk Symposium expertisecentrum eetstoornissen Veilig incidenten melden voor cliënten KOPP/KVO Symposium ‘Ik zie je’ Buurtbijeenkomst Hof van Sint Pieter Vergadering medische staf Inspiratiesessie Emergis op weg naar 2020 Onderzoeksideeën of -onderwerpen Pensioenbijeenkomst < 57 jaar Pensioenbijeenkomst…

Lees meer...

Wat kan Emergis basis ggz voor u doen?

…je eigen intake voorbereid op basis van Positieve Gezondheid om zo meer de eigen regie te kunnen nemen in het eigen herstel. Vervolgens krijgt u een kennismakingsgesprek met een (regie)behandelaar waarin bekeken wordt of op basis van de zorgvraag inderdaad een kortdurend traject mogelijk is. Een kortdurend zorgtraject duurt maximaal 750 contactminuten. Tijdens dit kennismakingsgesprek worden wederzijdse verwachtingen besproken. In deze behandeling…

Lees meer...

Kosten volledig pakket thuis

…‘maximale periode bijdrage’ Hoeveel u precies moet betalen, is afhankelijk van uw situatie. Bijvoorbeeld van de hoogte van uw loon of uitkering, of van met hoeveel mensen u samenwoont. Het CAK beslist hoeveel eigen bijdrage u precies moet betalen. Op de website www.hetcak.nl vindt u daarover meer informatie. Als u dat wilt, dan kunnen wij samen met u uitrekenen hoeveel u ongeveer zelf moet betalen….

Lees meer...

Ervaringswerker (24 uur)

…gheid, bij aan het herstelproces van cliënten binnen de HIC. Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van herstel en herstelondersteuning binnen het team. Je ondersteunt anderen bij het vinden of maken van ruimte voor hun persoonlijk herstelproces. Je werkt graag met cliënten in crisissituaties en je ziet het als een uitdaging om ingangen te vinden bij cliënten die een moeilijke periode doormaken. Jouw profiel Wij zo…

Lees meer...

Psychiatrische zorg thuis verpleegkundige ouderenpsychiatrie (32-36 uur)

…tot organiseren, coördineren en onderhandelen. Je beschikt over inzicht in eigen handelen en kan hierop reflecteren. Je hebt kennis van de sociale kaart en maatschappelijke ontwikkelingen. Inventiviteit, creativiteit, volharding, doorzettingsvermogen, improvisatievermogen en flexibiliteit zijn vereist gezien de wisselende, ambulante omstandigheden waarin moet worden gewerkt. Wij vragen een verklaring omtrent gedrag (VOG). Jouw voordeel Als je werk…

Lees meer...

Geneesheer-directeur/Psychiater

…die de komende jaren vanuit een eigenstandige bevoegdheid een belangrijke bijdrage wil leveren aan de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg in Zeeland. Jouw werkplek Emergis is in Zeeland aanwezig met een breed en geïntegreerd zorgaanbod: basis ggz, specialistische ggz, forensische zorg, verslavingszorg, ouderenpsychiatrie, kinder- & jeugdpsychiatrie, woonvormen en woonbegeleiding, werkleerbedrijven en maatschappelijke opvang. Daarmee hebb…

Lees meer...

Basisarts (ANIOS) voor polikliniek Walcheren en crisisdienst 32 tot 36 uur

…suele stoornissen en eetstoornissen. Vanaf juni 2017 heeft elke regio zijn eigen aanmeldbureau en crisisdienst onder kantooruren. Vanuit dit team worden dagelijks de aanmeldingen doorgenomen en ingepland voor intakes en behandeling. Daarnaast wordt dagelijks van 8.00 tot 17.00 uur crisisdienst geboden vanuit een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige als voorwacht en een arts niet in opleiding tot specialist (met een psychiater verbonden) als achter…

Lees meer...

Teamcoach BW Goes (2016.043)

…d van het multidisciplinaire team en levert vanuit het eigen vakgebied een bijdrage aan de behandeldoelen. De teamcoach levert een actieve bijdrage aan het beleid, initieert, neemt deel aan en implementeert innovatieve projecten ten behoeve van het team en of de sector. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste verpleegkundige/begeleider met minimaal een hbo-opleiding, bij voorkeur met ervaring in het coachen of met gerichte opleiding op het gebied v…

Lees meer...

Warm welkom voor nieuwe voorzitter raad van toezicht: Judith Koole

…t aan eerlijkheid.” “Ik ben er trots op dat ik met de rol bij Emergis, een bijdrage kan leveren aan de missie: samen werken aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Ik weet uit eigen ervaring dat een goede (mentale) gezondheid cruciaal is en dat dit lang niet altijd een vanzelfsprekendheid is. Daarnaast zijn er vele uitdagingen: financieel, tekort aan arbeidskrachten. Maar gelukkig zijn er ook kansen: samenwerking breder bi…

Lees meer...

Onze folders

…volle bijdrage Gastlesgroep Herstelgroep Herstellen doe je zelf Werken met eigen ervaring Forensische zorg MJD – voor cliënten Het belang van goed hygiëne- forensische zorg Het belang van goede hygiëne Familie en naasten Familieraad Hoe gaat het met u Informatie voor familie en naasten van Uw mening als familie of naaste Kind & jeugd Basis ggz voor kinderen en jongeren Dagbehandeling 12- Dagbehandeling jongeren 12 tot 18 jaar Deeltijdbehandeling j…

Lees meer...

Flexible-ACT

…er. De psychiater kan ook bij je thuis op bezoek komen. Huurtoeslag, eigen bijdrage, eigen risico – al die zaken; het is allemaal zo ingewikkeld. Inderdaad: administratieve zaken worden steeds ingewikkelder. Maar op dat gebied hebben we specialisten. Maatschappelijk werkers, die je precies kunnen vertellen wat je moet doen en waar je rekening mee moet houden. Welke mogelijkheden heb ik nog voor een opleiding? Vermoedelijk zijn er veel meer mogelij…

Lees meer...

Kosten beschermd wonen voor ouderen

…Wat kost beschermd wonen? U betaalt elke maand een eigen bijdrage. Hoeveel u precies moet betalen, is afhankelijk van uw situatie. Het CAK beslist hoeveel eigen bedrage u precies moet betalen. Op de website van het CAK vindt u daarover meer informatie….

Lees meer...

Gz-psycholoog volwassenen Indigo (2016.044)

…evingsgericht, kan netwerken, maakt afspraken met huisartsen en creëert je eigen business; U bent een ambassadeur voor het merk Indigo en draagt dit ook actief uit; U staat open voor het geven van consultatie aan collega’s en huisartsen ten aanzien van jouw specifieke expertise; U levert actief een bijdrage aan de zorginhoudelijke beleidsvorming gericht op de verdere ontwikkeling van Indigo binnen de basis-ggz; U bent het aanspreekpunt voor de hui…

Lees meer...

FACT

…er. De psychiater kan ook bij je thuis op bezoek komen. Huurtoeslag, eigen bijdrage, eigen risico – al die zaken; het is allemaal zo ingewikkeld. Inderdaad: administratieve zaken worden steeds ingewikkelder. Maar op dat gebied hebben we specialisten. Maatschappelijk werkers, die je precies kunnen vertellen wat je moet doen en waar je rekening mee moet houden. Welke mogelijkheden heb ik nog voor een opleiding? Vermoedelijk zijn er veel meer mogelij…

Lees meer...

Woonbegeleider (2016.053)

…rijgen op hun eigen (woon)situatie en worden aangemoedigd het heft weer in eigen hand te nemen. Binnen het sociaal pension Hulst zoeken wij een collega. Uw functie U verricht werkzaamheden in het kader van de dagelijkse begeleiding, het methodisch begeleiden van de individuele trajecten van cliënten en groepsgerichte activiteiten. Ook verricht u werkzaamheden die verband houden met aanmelding, intake, begeleiding en vertrek. Het deelnemen aan inte…

Lees meer...

Kosten beschermd wonen voor ouderen

…Wat kost beschermd wonen? U betaalt elke maand een eigen bijdrage. Hoeveel u precies moet betalen, is afhankelijk van uw situatie. Het CAK beslist hoeveel eigen bedrage u precies moet betalen. Op de website van het CAK vindt u daarover meer informatie….

Lees meer...

Kosten

…en betaalt u zelf ook een gedeelte, in de vorm van een eigen risico of een eigen bijdrage. Hoe dat precies geregeld is, leest u hier. Informatie over uw kosten in 2022 De manier waarop de zorg in rekening wordt gebracht door uw zorgverzekeraar verandert vanaf 1 januari 2022. Dit geldt voor alle zorgverzekeraars en voor alle mensen die zorg krijgen van een ggz-instelling. In Informatie over de kosten van uw zorg leest u wat er 1 januari 2022 verand…

Lees meer...

Nieuwe kinder- en jeugdkliniek voor Zeeland

…n en hun gezinnen krijgen specialistische jeugdhulp zo veel mogelijk in de eigen omgeving. Soms is een opname nodig. In Zeeland vinden ruim 200 opnames per jaar plaats. De (te) kleine klinieken (Ithaka en Amares) worden nu samengevoegd tot één nieuwe kinder- en jeugdkliniek met 24 tot 28 flexibele bedden. De totale klinische capaciteit neemt af, maar alle functies blijven beschikbaar. De krimp van het aantal bedden wordt opgevangen door versterkin…

Lees meer...

Symposium psychose: Woorden tuimelen door je hoofd

…Zoeken naar woorden. Drie cliënten vertellen in een documentaire over hun eigen visie op psychose. 12.30 uur Geen ziekte-inzicht of verschil van mening. Discussie over het recht van de cliënt op een eigen visie op psychose. 13.00 uur Lunch 14.00 uur Het verloop van een psychose – Lex Wunderink 14.45 uur Film Soteria 15.00 uur De behandeling van een psychose – Merete Nordentoft 15.45 uur Pauze 16.00 uur Zorg voor psychose: waar zetten we op in. Pa…

Lees meer...

Activiteitenbegeleider (2016.027)

…ak meerdere aangrijpingspunten voor behandeling. Cliënten verblijven in de eigen thuissituatie, behouden de eigen sociale omgeving en de mogelijkheid te blijven werken of naar school te gaan. Uw functie Als activiteitenbegeleider organiseert u passende activiteiten voor de verschillende doelgroepen binnen dagbehandeling en kliniek. Door middel van groepsbijeenkomsten worden cliënten geleerd hoe ze (weer) zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren…

Lees meer...

Nieuwbouw voor cliënten Emergis

…d. Volledig pakket thuis De cliënten krijgen een eigen appartement met een eigen woonkamer, keuken, slaap- en badkamer en gaan zelf de huur en andere lasten betalen. De verhuizing betekent dat de cliënten voortaan volledig pakket thuis (VPT) krijgen. In hun eigen woonruimte worden ze intensief begeleid. Een woonbegeleider komt regelmatig bij de cliënt thuis en helpt met het organiseren van zijn/haar leven op allerlei gebieden. De samenwerkingsover…

Lees meer...

Cliënten BW Hulst stapje verder

…en in totaal 29 mensen. Alle cliënten hebben een eigen appartement met een eigen woonkamer, keuken, slaap- en badkamer en betalen zelf de huur en andere lasten. In hun eigen woonruimte worden ze intensief begeleid. Een VPT-begeleider komt regelmatig bij de cliënt thuis en helpt met het organiseren van zijn/haar leven op allerlei gebieden. De begeleiding is 24/7 aanwezig. Nieuw adres Sint Marthaplein 26 4561 EW Hulst telefoon 0114 38 29 00 fax 0114…

Lees meer...

Lotgenoten

…oals het horen van stemmen, het zien van beelden en het hebben van persoonseigen overtuigingen Verslaving MIND Verslaving Op MIND Verslaving vind je ervaringsverhalen en allerlei informatie over verslaving en herstel vanuit het perspectief van cliënten en hun naasten Het Zwarte Gat Landelijk netwerk cliëntenraden verslavingszorg. Zelfhelp/ Buitenveldert Werkgroepen Voor mensen die problemen hebben met hun eigen gebruik van drank, drugs, medicijnen…

Lees meer...

Besluit over toekomst Emergis kind & jeugd genomen: zorg voor psychisch meest kwetsbare kinderen blijft, minder personeel nodig

…handelen en begeleiden. Want, zo weten we, beter worden doe je thuis in je eigen omgeving. En, in die eigen omgeving is het ook makkelijker om de belangrijke mensen rondom het kind te betrekken en te steunen. Door het samen te doen, heeft de zorg de meeste kans van slagen. Dit geldt ook als de zorg beter gedaan kan worden door een andere zorgaanbieder. Alleen als het echt niet anders kan dan wordt een kind – zo kort mogelijk – opgenomen in de klin…

Lees meer...

Lotgenoten

…oals het horen van stemmen, het zien van beelden en het hebben van persoonseigen overtuigingen Verslaving MIND Verslaving Op MIND Verslaving vind je ervaringsverhalen en allerlei informatie over verslaving en herstel vanuit het perspectief van cliënten en hun naasten Het Zwarte Gat Landelijk netwerk cliëntenraden verslavingszorg. Zelfhelp/ Buitenveldert Werkgroepen Voor mensen die problemen hebben met hun eigen gebruik van drank, drugs, medicijnen…

Lees meer...

Waaruit bestaat Volledig pakket thuis?

…n beschermde woonomgeving in uw eigen woning; Alle woonlasten zijn voor uw eigen rekening. Wel is het mogelijk dat Emergis eigenaar/hoofdhuurder van de woning is en deze aan u verhuurt. U betaalt dan huur aan Emergis uit uw eigen middelen; U zorgt primair zelf voor uw maaltijden en de kosten hiervan. Indien noodzakelijk neemt Emergis de volledige of gedeeltelijke zorg voor voeding van u over, veelal als onderdeel van het leefstijlplan dat is vastg…

Lees meer...

Sociaalpsychiatrisch verpleegkundige FACT Terneuzen (32 – 36 uur (bespreekbaar), per januari 2018)

…lijkheden zijn gevarieerd en veelomvattend: Je levert met enthousiasme een bijdrage aan de kwaliteit van de zorg en het verder vormgeven van het regioteam Zeeuws-Vlaanderen. Je werkt nauw samen met collega’s in het multidisciplinaire team. Jouw werkzaamheden komen voort uit het behandelbeleid dat is afgesproken in het behandelplan. Je neemt deel aan de crisisdienst buiten kantooruren. Jouw profiel Wij zoeken iemand die samen met ons wil werken aan…

Lees meer...

Van vangnet naar netwerk

…te komen. Ten slotte is het de bedoeling een fundamentele maatschappelijke bijdrage te leveren aan vermindering van recidive en overlast en de sociale veiligheid te bevorderen. Afspraken Zowel Stichting DOOR als Emergis hebben afgesproken in landelijke en Zeeuwse netwerken aan de hierboven beschreven doelen een bijdrage te leveren. Ze gaan een overleg- en communicatiestructuur opzetten op directieniveau en een project- en stappenplan opstellen en…

Lees meer...

Voorzitter familieraad (2016.093)

…de raad van bestuur. De taken van de familieraad zijn: het leveren van een bijdrage aan en het stimuleren tot een beleid dat te typeren is als goed van kwaliteit; het stimuleren van een beleid waardoor familie tot een constructieve betrokkenheid geraakt bij de behandeling en het verblijf van cliënten; het bevorderen van het contact tussen Emergis enerzijds en familieleden en naasten van cliënten anderzijds, zodat terdege rekening wordt gehouden me…

Lees meer...

Medewerker P&O (2016.210)

…ning aan leidinggevenden bij de uitvoering van het P&O-beleid en wordt een bijdrage geleverd aan de inzetbaarheid en ontwikkeling van medewerkers. Op dit moment zit de afdeling in een transformatie waarbij wordt gewerkt aan een dienstverleningsmodel wat nog meer aansluit bij de nieuwe structuur en strategie van de organisatie. Hiervoor zijn wij op zoek naar een medewerker P&O. Jouw functie In deze functie van medewerker P&O verricht je alle voorko…

Lees meer...

Accountmanager (2016.030)

…s. Wij vragen een verklaring omtrent gedrag (VOG). Jouw voordeel Naast een bijdrage te kunnen leveren aan de ambities van Emergis bieden wij u volop ontwikkelingsmogelijkheden. En, een prima inschaling van de functie in FWG 60. Het salaris begint met € 2.679,– en eindigt op € 4.177,– bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek. Wij bieden u verder goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, conform de cao-ggz. Informatie en sollicitati…

Lees meer...

Woning sociaal pension Vlissingen en Goes

…gd. U moet dan zo snel mogelijk ander onderdak zoeken.    …

Lees meer...

Missie en visie van Emergis

…staat voorop. We werken als Emergis hierin samen met iedereen die hier een bijdrage aan kan leveren. We doen dit op twee manieren: door samen met anderen een maatschappelijke beweging te vormen waarin we werken aan een goede mentale gezondheid van alle mensen in Zeeland; door ons eigen werk goed te doen en daar steeds beter in te worden. Samen werken aan een goede mentale gezondheid van alle mensen in Zeeland Onze strategische koers 2022-2026 Een…

Lees meer...