Van vangnet naar netwerk


Vanmiddag, 1 oktober, hebben Johan Swart, voorzitter raad van bestuur Stichting DOOR en Leen van Leersum, voorzitter raad van bestuur Emergis hun handtekening gezet onder de intentieverklaring: van vangnet naar netwerk. Hiermee stellen beide instellingen zich ten doel toe te werken naar een gezamenlijk ketennetwerk rondom gemeenschappelijke cliënten. Dit zijn vooral justitiabelen met psychosociale problemen op het gebied van financiën, dagbesteding, werk, huisvesting en sociaal netwerk.

Gezamenlijke intentie

Stichting DOOR en Emergis hebben de intentie screening, toewijzing, risico-analyse voor de doelgroep te optimaliseren, een passend zorgaanbod te ontwikkelen, overlap, versnippering en verkokering van het aanbod in het belang van de cliënten te voorkomen en tot een doelmatiger inzet van mensen en middelen te komen. Ten slotte is het de bedoeling een fundamentele maatschappelijke bijdrage te leveren aan vermindering van recidive en overlast en de sociale veiligheid te bevorderen.

Afspraken

Zowel Stichting DOOR als Emergis hebben afgesproken in landelijke en Zeeuwse netwerken aan de hierboven beschreven doelen een bijdrage te leveren. Ze gaan een overleg- en communicatiestructuur opzetten op directieniveau en een project- en stappenplan opstellen en ter sprake brengen.

 

Printversie van deze paginaPrint