Nieuwe kinder- en jeugdkliniek voor Zeeland


Het ministerie van VWS heeft, op advies van de Transitie Autoriteit Jeugd, Emergis onder voorwaarden een subsidie voor frictiekosten toegekend waardoor een afgeslankte, vernieuwde kinder- en jeugdkliniek mogelijk wordt. Dat is goed nieuws! Met deze subsidie is een stevige basis gelegd voor het behoud van de klinische zorg voor kinderen en jeugdigen met een psychiatrische aandoening in Zeeland. Dat voorkomt lange reistijden voor kinderen, jeugdigen en hun ouders. Bovendien blijft specialistische ziekenhuiszorg behouden voor Zeeland en de ambulante zorg wordt meer in de eigen omgeving georganiseerd. De Zeeuwse wethouders en de inkooporganisaties hebben de aanvraag krachtig ondersteund. Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk!

Van twee naar één
Kinderen, jeugdigen en hun gezinnen krijgen specialistische jeugdhulp zo veel mogelijk in de eigen omgeving. Soms is een opname nodig. In Zeeland vinden ruim 200 opnames per jaar plaats. De (te) kleine klinieken (Ithaka en Amares) worden nu samengevoegd tot één nieuwe kinder- en jeugdkliniek met 24 tot 28 flexibele bedden. De totale klinische capaciteit neemt af, maar alle functies blijven beschikbaar. De krimp van het aantal bedden wordt opgevangen door versterking van de ambulante zorg in de eigen omgeving. Kinderen en jeugdigen krijgen dan zo veel mogelijk zorg thuis door gespecialiseerde teams en methodieken.

Om één kliniek te kunnen realiseren, gaat zo snel als mogelijk een bouwtraject van start in overleg met de behandelaren, de bank en de architect. De huidige kliniek van Ithaka kinder- en jeugdpsychiatrie aan de Oostmolenweg in Kloetinge wordt met verbouw en beperkte nieuwbouw veranderd in een toekomstbestendige en milieuvriendelijke klinische voorziening. Over de exacte inrichting en vormgeving worden de plannen nog verder uitgewerkt, samen met Juvent, de Zeeuwse gemeenten en Lucertis. De nieuwe kinder- en jeugdkliniek voor Zeeland wordt naar verwachting in de tweede helft van 2018 opgeleverd. Tijdens de (ver)bouw(ing) blijft de zorg gewoon doorgaan.

Printversie van deze paginaPrint