Samenwerking Emergis en Lucertis een feit


Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie en Lucertis gaan intensief samenwerken op het gebied van kinder- en jeugdpsychiatrie. Op 24 juli 2014 hebben beide organisaties hiervoor getekend. Doel van de samenwerking is het creëren en behouden van een compleet en specialistisch aanbod op het terrein van kinder- en jeugdpsychiatrie in Zeeland, de Zuid-Hollandse Eilanden, Rijnmond en de aangrenzende regio’s.

Meerwaarde samenwerking

Sinds 2010 zijn Emergis en Lucertis begonnen met het ontwikkelen van een inhoudelijke samenwerking. De voordelen zijn inmiddels aangetoond. Een grote meerwaarde van deze samenwerking is dat door optimalisering van de transmurale zorg een sluitend en toegankelijk, laagdrempelig zorgaanbod wordt behouden voor patiënten en hun ouders in de genoemde gebieden. Ook de gezamenlijke aanpak op het gebied van lichte verstandelijke beperking, psychiatrie en orthopsychiatrie biedt een essentiële bijdrage aan de kwaliteit van zorg voor kinderen en jongeren met deze problematiek. Andere voordelen zijn:

  • een breed verzorgingsgebied in Zuid-West Nederland voor de klinische functies van beide organisaties;
  • bundeling, verbreding en verdieping van kennis in onze expertisecentra;
  • meer zorgpaden, evidence based werkwijzen en producten die voor beide organisaties beschikbaar zijn;
  • versnelde ontwikkeling en implementatie van e-healthtoepassingen;
  • realiseren van een A-opleiding tot kinder- en jeugdpsychiater.

Antwoord op veranderde markt
De veranderende markt en omgeving, o.a. de transitie van de jeugzorg, vraagt om nieuwe vormen van zorg waarbij een integraal aanbod en de kostprijs bepalend zijn. Alleen als de organisaties hieraan tegemoet komen, kan de continuïteit van deze zorg behouden worden. De onderdelen kinder- en jeugdpsychiatrie van Emergis en een deel van Lucertis (ambulante kinder- en jeugdpsychiatrie Zuid-Hollandse Eilanden en kliniek De Fjord) worden samengevoegd. Voorafgaand aan de samenwerking is advies gevraagd aan de medezeggenschapsraden en is er overleg geweest met de NZA, ACM en externe stakeholders.

Lucertis

Printversie van deze paginaPrint