PvdA en VVD schrappen eigen bijdrage


De eigen bijdrage Zorgverzekeringswet voor behandeling en verblijf in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg is in 2013 van de baan. Dit maakten VVD-leider Mark Rutte en PvdA-fractievoorzitter Diederik Samson maandag 1 oktober tijdens een persconferentie bekend. Samsom zei dat de partijen er in geslaagd zijn enkele onverstandige maatregelen uit het vorige kabinet, nu terug te draaien.

Nog niet helemaal zeker

Het schrappen van de eigen bijdrage maakt onderdeel uit van de begrotingsbesprekingen voor 2013. Deze week gaan de fracties in de Tweede Kamer de begroting bespreken in de Algemene Beschouwingen. Dit betekent dat het verdwijnen van de eigen bijdrage nog niet definitief is. De kans dat de maatregel wordt doorgezet, is groot. Een ruime meerderheid in de Kamer heeft nu al aangegeven voor te zijn.  

Een zorg minder

Emergis is blij met deze uitkomst. “Met het invoeren van de eigen bijdrage waren we bang dat cliënten de gewenste of noodzakelijke behandeling zouden afbreken of niet opstarten. Met als gevolg: een slechtere geestelijke gezondheid”, zegt Leen van Leersum, voorzitter raad van bestuur. “Dat wilden we zoveel mogelijk voorkomen. Met het schrappen van de eigen bijdrage hebben we wat dat betreft een zorg minder.”

Zodra er meer bekend is over de precieze uitwerking van de maatregel, informeren we u weer.

Printversie van deze paginaPrint