Raad van bestuur Emergis

…Raad van bestuur De raad van bestuur bestuurt de stichting Emergis. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor een doelmatige en transparante bedrijfsvoering.   Gerco Blok – psychiater, raad van bestuur Centien de Jonge – secretariaat   Sabien Raams – raad van bestuur Tjarda Lamper – secretariaat Karin Lund – bestuurssecretaris Reglement Raad van bestuur Declaratie- en faciliteitenregeling…

Lees meer...

OR en locatieraad Kloetingen zeggen vertrouwen op in raad van bestuur

…an toezicht toegelicht. De raad van bestuur roept de OR en de locatieraad op vooral in gesprek te blijven. Ook waar het gaat over de kritiek op het functioneren van de raad van bestuur. Kritiek waar men serieus naar wil kijken. De raad van bestuur en de raad van toezicht zijn in gesprek over hoe verder….

Lees meer...

Wij zoeken een lid collegiale raad van bestuur

…Met het vertrek van bestuurder Paul de Schipper eind dit jaar is onze raad van toezicht op zoek naar een lid raad van bestuur. Onze raad van bestuur is een zogeheten collegiale raad van bestuur. Dit betekent onder meer dat er geen voorzitter is. Kijk voor de details op de website van Van der Vliet en Van der Schoot….

Lees meer...

Raad van toezicht: ‘Financiële gevolgen vertrek Leen van Leersum pijnlijk maar onvermijdelijk’

…. De raad van toezicht had er vertrouwen in dat Rick Mentjox, lid raad van bestuur, zijn bestuurlijke rol kon blijven vervullen. Hiervoor was immers voldoende draagvlak binnen de organisatie, aldus Berenschot. Vervolgens is een interim bestuurder aangetrokken om de raad van bestuur te versterken. Inmiddels is de werving van een nieuwe bestuurder in gang gezet. Naar verwachting zal hij of zij in het najaar van 2014 aantreden. Hij of zij zal samen m…

Lees meer...

Lid van de collegiale, tweehoofdige Raad van Bestuur

…ari 2018 ontstaat de vacature Lid van de collegiale, tweehoofdige Raad van Bestuur Reactie Deze vacature wordt als eerste intern uitgezet. De raad van toezicht wordt in deze werving- en selectieprocedure ondersteund door Anja Tirions MHA van Tirions Consultancy B.V. Voor het profiel en de procedure klik ‘Profielschets lid Raad van Bestuur Emergis 140717 definitieve versie’. Voor vragen is zij in verband met haar vakantie vanaf 14 augustus a.s. ber…

Lees meer...

Gerco Blok in raad van bestuur Emergis

…oe tot de raad van bestuur van Emergis. Hij volgt Rick Mentjox op die zijn bestuurdersrol na acht jaar beëindigt. Gerco (40) woont met zijn gezin in Middelburg. Hij is opgeleid als psychiater bij Meerkanten GGZ en het Pieter Baan Centrum. Vanaf 2009 is hij als psychiater werkzaam geweest bij Emergis op verschillende afdelingen en sinds oktober 2011 ook als geneesheer-directeur. Daarnaast is hij sinds 2016 lid-beroepsgenoot van het Centraal Tuchtco…

Lees meer...

Raad van bestuur

…Secretariaat raad van bestuur Oostmolenweg 101, Kloetinge Postbus 253 4460 AR Goes T 0113 26 79 58 of 0113 26 77 34 E rvb@emergis.nl…

Lees meer...

Geneesheer-directeur/Psychiater

…ng en werkzaamheden De geneesheer-directeur wordt benoemd door de raad van bestuur en legt verantwoording daaraan af. Hij bespreekt weliswaar veel met de raad van bestuur en het directieteam, adviseert hen gevraagd en ongevraagd, maar neemt geen deel aan hun besluitvorming. De taken, bevoegdheden en positie van de geneesheer-directeur zijn beschreven in het document ‘De geneesheer-directeur binnen Emergis’. Bij de inwerkingtreding van de wet verpl…

Lees meer...

Leen van Leersum vertrekt per 1 oktober bij Emergis

…rsum afscheid. Hierover volgt later verdere berichtgeving. Over de overige aanbevelingen, waaronder het aanblijven van Rick Mentjox als bestuurder en het uitvoeren van een cultuuronderzoek, vindt de komende tijd overleg plaats tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur. Ook bespreken de raad van toezicht en de raad van bestuur hoe in de opvolging van Leen van Leersum wordt voorzien. De verschillende gremia zijn vanochtend persoonlijk door…

Lees meer...

Centrale cliëntenraad Emergis

…dig gaat de raad in gesprek met de leidinggevende, directeuren of Raad van Bestuur. Raadsleden sluiten ook regelmatig aan bij werkgroepen binnen Emergis, om vanuit cliëntperspectief bij te dragen aan het maken van beleid. Locaties van Emergis bezoeken is ook een onderdeel van het werk van de CCE. Op deze manier weet de CCE beter wat er speelt op een locatie en hoe daar gewerkt wordt. Corina Pieterman, voorzitter CCE: “Medezeggenschap betekent dat…

Lees meer...

Verwenzorgmiddag 2013

…van Zeeuwse Gronden met een mooie binnentuin. Aan het einde van de middag was er gelegenheid voor een drankje. Alle gasten gingen met een verwentasje naar huis, met dank aan de raad van bestuur en Psyiënt. Dankzij financiële steun van de raad van bestuur en het Klaverblad worden de ingediende wensen in het voorjaar van 2014 vervuld….

Lees meer...

7 februari 2013: symposium Basis GGZ in al haar facetten

…um, voorzitter raad van bestuur Emergis Rick Mentjox, psychiater, raad van bestuur Emergis Inschrijven kan t/m 3 februari 2013 Programma 14.30 uur Ontvangst 15.00 uur Welkom door raad van bestuur Leen van Leersum 15.05 uur Opening Marc Verbraak 15.15 uur De basis GGZ, het facet van organisatie en bekostiging Richard Janssen 15.35 uur Preventie van depressieve stoornissen: mogelijkheden en uitdagingen Pim Cuijpers 15.55 uur De basis GGZ, lust of la…

Lees meer...

Carla Lasonder nieuw lid raad van toezicht

…j is sinds 2009 bestuurslid en vanaf 1 mei 2015 voorzitter van de raad van bestuur van RIBW Brabant. RIBW Brabant is gespecialiseerd in de begeleiding en ondersteuning van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Met de komst van Carla Lasonder bestaat de raad van toezicht nu uit drie mannen en drie vrouwen. De raad houdt toezicht op de gang van zaken bij Emergis en adviseert de raad van bestuur. Hierbij houden de leden zowel de belangen…

Lees meer...

Raad van toezicht Emergis

…icht volgt de algemene gang van zaken bij Emergis en adviseert de raad van bestuur. De raad van toezicht kijkt zowel naar de belangen van Emergis als naar de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid. Judith Koole- voorzitter Carin Biesterbosch – lid Adriaan Jansen – lid Jamil Meusen – lid Johan Schudde – lid Eric van Fürth – lid Reglement Raad van toezicht Toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader Met de toezichtvisie, het toezichtkad…

Lees meer...

Emergis en ADRZ openen gezamenlijk Leerhuis

…rrain van Emergis, Oude Boomgaard 2 in Kloetinge. Gerco Blok, lid raad van bestuur van Emergis verricht de opening samen met André van de Reest, wethouder gemeente Goes en Claudia Brandenburg, voorzitter raad van Bestuur ADRZ. De samenwerking richt zich op het investeren in kennis en vaardigheden van de eigen medewerkers. Daarnaast streven we ernaar om meer stage- en opleidingsmogelijkheden te creëren voor zorgverleners in Zeeland. Dit is essentie…

Lees meer...

Paul de Schipper nieuwe bestuurder Emergis

…r is vertrokken. Per 1 augustus 2014 vormt Paul samen met Rick de raad van bestuur. De raad van toezicht kiest voor een collegiaal en tweehoofdig bestuur. Dat betekent dat er geen voorzitter meer is. Paul is afkomstig uit Goes en is woonachtig in Zeeland. Na zijn studie geneeskunde heeft hij carrière gemaakt in de medische branches en voedings- en revalidatiebranches. Hij heeft daarin ruime ervaring opgedaan in het onderhouden van netwerken, het b…

Lees meer...

Eric van Furth: lid raad van toezicht Emergis

…r maximale zittingstermijn heeft bereikt. De raad van toezicht en raad van bestuur danken Carla Lasonder hartelijk voor haar actieve bijdrage en positief kritische houding. Prof. dr. Eric van Furth is klinisch psycholoog bij GGZ Rivierduinen en hoogleraar eetstoornissen, afdeling Psychiatrie LUMC. Hij was eerder directeur behandelzaken bij GGZ Rivierduinen, voorzitter van de raad van toezicht van Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie, voorzitter va…

Lees meer...

Stichting Vrienden Cliënten Emergis ontvangt royale cheque!

De Stichting Vrienden Cliënten Emergis (VCE) heeft uit handen van het bestuur van de Stichting In het Belang van Lijdende Nederlanders in België te Geel een bedrag van 15.000 euro ontvangen. Dit bedrag kom ten goede aan cliënten die bij Emergis in behandeling zijn. De VCE zet zich in voor het welzijn van deze cliënten met als doel hen goed te kunnen laten functioneren in de maatschappij. Dit doet de VCE door (financiële) ondersteuning te bieden a…

Lees meer...

Denktank lanceert boek Mentale Vooruitgang om mentale kracht Nederland te vergroten

…abriek. Ze begeleidde de afgelopen jaren uiteenlopende trajecten, zoals strategietrajecten rond digitale vraagstukken en de Denktank Toekomst van de Woningmarkt. Simone studeerde rechten. Joep Verbugt is voorzitter van de Raad van Bestuur van GGZ Eindhoven. Daarnaast is hij o.a. voorzitter van het bestuur van Planetree Nederland en voorzitter van het Limburgs Vasteloaves Leedjes Konkoer (LVK). In 2018 publiceerde Joep het ‘Pleidooi voor een Mentaa…

Lees meer...

Voorzitter familieraad (2016.093)

…ken van de familieraad en bent u het eerste aanspreekpunt voor de raad van bestuur. De taken van de familieraad zijn: het leveren van een bijdrage aan en het stimuleren tot een beleid dat te typeren is als goed van kwaliteit; het stimuleren van een beleid waardoor familie tot een constructieve betrokkenheid geraakt bij de behandeling en het verblijf van cliënten; het bevorderen van het contact tussen Emergis enerzijds en familieleden en naasten va…

Lees meer...

Van vangnet naar netwerk

Vanmiddag, 1 oktober, hebben Johan Swart, voorzitter raad van bestuur Stichting DOOR en Leen van Leersum, voorzitter raad van bestuur Emergis hun handtekening gezet onder de intentieverklaring: van vangnet naar netwerk. Hiermee stellen beide instellingen zich ten doel toe te werken naar een gezamenlijk ketennetwerk rondom gemeenschappelijke cliënten. Dit zijn vooral justitiabelen met psychosociale problemen op het gebied van financiën, dagbestedi…

Lees meer...

Sitemap

…elburg, Hof van Sint Pieter Middelburg, Koestraat Hulst Oostburg Terneuzen Bestuurlijke diensten Raad van bestuur Directie College geneesheren-directeuren Forensische zorg Maatschappelijke en justitiële dienstverlening Verslavingsreclassering Forensische zorg Zeeland Dagbehandeling Locatie Kloetinge en Goes Locatie Terneuzen Locatie Middelburg Flexible-ACT Locatie De Bevelanden Locatie Middelburg Locatie Zeeuws-Vlaanderen Locatie Schouwen-Duivelan…

Lees meer...

Familieraad Emergis

…Emergis. De familieraad voert hiervoor regelmatig overleg met de raad van bestuur en de cliëntenraad, en geeft gevraagd en ongevraagd advies over zaken die familie (en cliënten) aangaan. De bevoegdheden van de raad staan beschreven in een overeenkomst met de raad van bestuur van Emergis. Belangen van familie De familieraad behartigt de belangen van familie. Als een familielid een probleem ervaart in de manier waarop hij wordt behandeld, bijvoorbe…

Lees meer...

Emergis zeer bezorgd over besluit NZa

…en (CBb) vragen het besluit te verwerpen. Gerco Blok, psychiater, raad van bestuur bij Emergis: “Wij onderschrijven de conclusie van het onderzoek dat de NZa heeft uitgevoerd niet. Zo herkennen we ons niet in de benchmark die de NZa in haar onderzoek heeft gebruikt. Uit de gebruikelijke benchmark van Vektis blijkt dat de gemiddelde prijs per patiënt – zeker voor vergelijkbare werkgebieden – bij Emergis vergelijkbaar is met andere ggz-instellingen….

Lees meer...

Warm welkom voor nieuwe voorzitter raad van toezicht: Judith Koole

…tiefuncties bij Watco, SITA, Delta, Stedin en Eteck. Zij is meerdere jaren bestuurder bij Stedin Groep geweest en ze vervult tevens een aantal andere commissariaten, waaronder de Westerscheldetunnel N.V.. Judith: “Ik houd ervan om samen te werken aan een complexe opdracht, vanuit een duurzame strategie en mét focus concrete resultaten te behalen. ‘Kan niet’ komt in mijn woordenboek niet voor. Voor mij is het glas altijd halfvol. Ik ben recht door…

Lees meer...

Gedeputeerde stelt extra pendelbus in gebruik

…t. Onder toeziend oog van vertegenwoordigers van de drie cliëntenraden, de bestuurders van Revant en ADRZ, Loes Meeuwisse (wethouder gemeente Goes) en Harry van der Maas (gedeputeerde) wordt lijn 185 feestelijk in gebruik genomen. Foto Peter Wijkhuys. De bus vertrekt elk halfuur en wordt naast de reguliere busverbinding ingezet om de bereikbaarheid van de drie zorginstellingen te verbeteren. De zorginstellingen, de gemeente Goes en de provincie Ze…

Lees meer...

U heeft een klacht

…rhoor in de zitting doet de commissie een officiële uitspraak aan raad van bestuur. Een klacht over de toepassing van wet verplichte geestelijk gezondheidszorg kan worden ingediend bij: Regionale Klachtencommissie Wvggz Zeeland p/a Postbus 253 4460 AR Goes E klachtencommissie@emergis.nl Familievertrouwenspersoon en patiëntenvertrouwenspersoon. Als u graag ondersteuning wilt hebben bij het bespreken en/of het schrijven van uw klacht kunt u als clië…

Lees meer...

Marianne Stijnman directeur maatschappelijke zorg, opvang en veiligheid

…lectief eigenaarschap over grenzen van teams, afdelingen en organisaties heen!” Sabien Raams en Gerco Blok, raad van bestuur

Lees meer...

Vakgroepen van Emergis

…s, ervaringswerkers@emergis.nl….

Lees meer...

De ondernemingsraad van Emergis

…Dagelijks bestuur ondernemingsraad (OR) Mark de Vos – voorzitter Annelien Sturm – vicevoorzitter Maarten Draijer – lid Clasina van Schaik-van de Velde – ambtelijk secretaris Leden OR Mark de Vos Annelien Sturm Lieve Cooreman Maarten Draijer Rob Coppoolse Joris Schuurman Hess Marcel Jalink Willem van Waaij Ronald Polfliet 4 zetels vacant Secretariaat OR Clasina van Schaik-van de Velde Postbus 253 4460 AR Goes T 0113 26 74 91 E or@emergis.nl…

Lees meer...

Sabien Raams nieuwe bestuurder Emergis

…2020 vertrekt. Per 1 december vormt Raams samen met Gerco Blok de raad van bestuur. “Sabien is een betrokken, krachtige, vernieuwende maar ook resultaatgerichte bestuurder. Met haar lange werkervaring binnen de geestelijke gezondheidszorg weet Sabien wat een organisatie als Emergis nodig heeft”, zegt Ad Koppejan, voorzitter raad van toezicht Emergis. Sabien woont met haar gezin in Deventer. Omdat de afstand Deventer – Kloetinge wel erg groot is, z…

Lees meer...

Directieteam Emergis op volle sterkte

…yal Flora Holland, beter bekend als de bloemenveiling in Aalsmeer. Paul de Schipper en Gerco Blok vormen de raad van bestuur….

Lees meer...

Ad Koppejan nieuwe voorzitter raad van toezicht Emergis

…nwoordig werkzaam bij Geesch Holding BV, interim en advies. De raad van toezicht bestaat uit vijf personen. De raad houdt toezicht op de gang van zaken bij Emergis en adviseert de raad van bestuur. De raad van toezicht kijkt zowel naar de belangen van Emergis als naar de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid van de organisatie….

Lees meer...

Paul de Schipper vertrekt eind dit jaar bij Emergis

…aal lid van de raad van bestuur van Emergis, heeft recent aan zijn collega-bestuurder Gerco Blok, en de raad van toezicht laten weten dat hij eind 2020 zijn functie als bestuurder van Emergis neer zal leggen. Hij heeft zich dan ruim zes jaar op een geweldige wijze als bestuurder ingezet bij Emergis. We zijn dankbaar dat hij bereid is gevonden om het moment van zijn vertrek aan te passen om zo ook nog het hoofd te bieden aan alle uitdagingen waar E…

Lees meer...

Emergis moet zich houden aan besluit Nederlandse Zorgautoriteit

…Emergis heeft toen een plan van aanpak opgesteld in overeenstemming met de Bestuurlijke Akkoorden GGZ over doelmatigheid en beperkte volumegroei en dit plan afgestemd met de zorginkopers van de verzekeraars. Dit plan weerspiegelt de visie van Emergis over wat er nodig is om de zorg voor de inwoners van Zeeland met een psychische kwetsbaarheid duurzaam en toekomstbestendig vorm te geven. Inmiddels is het plan ook door de NZA goedgekeurd. Nieuwe uit…

Lees meer...

Bestuurlijke diensten

Bestuurlijke diensten De bestuurlijke diensten van Emergis kunt u bereiken via onderstaande adressen. raad van bestuur Oostmolenweg 101 4481 PM Kloetinge telefoon 0113 26 70 00 e-mail rvb@emergis.nl secretariaat sectordirectie kinder- en jeugdpsychiatrie Oostmolenweg 101 4481 PM Kloetinge telefoon 0113 26 78 49 telefax 0113 23 35 38 secretariaat sectordirectie verslavingszorg en maatschappelijke opvang Oostmolenweg 101 4481 PM Kloetinge telefoon…

Lees meer...

Veranderingen in geestelijke gezondheidszorg in Zeeland

…org in Zeeland. Landelijk is er het beleid in de vorm van het zogenaamde “ Bestuurlijk Akkoord toekomst GGZ” waarin de overheid, patiënten, aanbieders en zorgverzekeraars hebben afgesproken om ‘bedden in de GGZ’ te reduceren én de wens hebben vastgelegd om zorg in de eigen omgeving, zonder opname, te versterken. Daarnaast zijn er twee regionale, acute aanleidingen die spelen in Zeeland: Het bestuur van het Regionaal Geestelijk gezondheidscentrum (…

Lees meer...

Extra pendelbus naar Revant, ADRZ en Emergis

…van Revant, ADRZ en Emergis om in actie te komen. Zij kregen de raden van bestuur van de drie zorginstellingen, de gemeente Goes en de provincie zover om een proef van zes maanden te bekostigen. De pendelbus, die plaats biedt aan acht personen, rijdt elk halfuur op maandag tot vrijdag van 07.00 uur tot 20.15 uur, op zaterdag en zondag van 10.00 uur tot 20.15 uur. Na vier maanden wordt bekeken of de extra dienst naar wens verloopt. Reizigers die g…

Lees meer...

Psyiënt moet stoppen

…aam elke woensdag in het restaurant van de centrale voorziening in Kloetinge. Ten slotte was het doel van Psyiënt de belangen van patiënten te behartigen. Psyiënt volgde de ggz en Emergis kritisch en gaf gevraagd en ongevraagd advies aan de raad van bestuur. Zo waren zij tegen de voorgenomen fusie met de Parnassia Bavogroep en stimuleerden zij het opzetten van de werkleerbedrijven zoals we die nu bij Emergis kennen. Naast de tientallen cliënten ve…

Lees meer...

Plek voor 70 vluchtelingen uit Oekraïne bij Emergis in Kloetinge

…voorzieningen – is ruimte voor ongeveer 70 mensen. Sabien Raams, raad van bestuur: “Door onze woningen én onze gastvrijheid beschikbaar te stellen voor deze Oekraïense mensen die hulp nodig hebben, kunnen wij een bijdrage leveren aan een humanitaire crisis die ons allemaal zeer raakt. We zijn dankbaar dat we in deze schrijnende situatie enigszins van betekenis kunnen zijn door onderdak aan te bieden en hen hartelijk te ontvangen”. Goes vangt op d…

Lees meer...

Boekpresentatie Helden

…dmonsterweg 1 in Middelburg. Na de opening door Paul de Schipper, raad van bestuur Emergis, nemen Joba van den Berg, tweede kamerlid voor het CDA, Caroline Verheijde, geneesheer-directeur bij Emergis en André Merks, manager kenniscentrum bij Emergis u mee in hun visie op wonen, werken en herstel. Natuurlijk zijn de helden, die de moed hebben gehad mee te werken aan het boek, ook aanwezig. Graag aanmelden via onderstaand formulier. Tot dan! Carien…

Lees meer...

Emergis moet zich voorlopig houden aan besluit Nederlandse Zorgautoriteit

…oudt in, dat Emergis een plan van aanpak opstelt in overeenstemming met de Bestuurlijke Akkoorden GGZ over doelmatigheid en beperkte volumegroei en dat dit plan wordt afgestemd met de zorginkopers van de verzekeraars. Contracteerverplichting De contracteerverplichting betekent dat Emergis akkoord moet gaan met de eisen van de verzekeraars voor zover deze als redelijk te classificeren zijn en in lijn zijn met landelijke afspraken. Gerco Blok, raad…

Lees meer...

Gratis symposium verpleegkunde | Emergis

…Specialistische behandeling Emergis Introductie Paul de Schipper Raad van bestuur Emergis Sprekers Rien Heijboer, Begonnen als leerling-verpleegkundige in de psychiatrie, was verpleegkundige en afdelingshoofd in het PZZ (nu Emergis), daarna directeur van een ouderenzorginstelling. De laatste 16 jaar van zijn carrière directeur van SVRZ, Zorgt in Zeeland. Een organisatie voor verpleeghuiszorg in ZorgThuis en koploper in de ontwikkeling van kleinsc…

Lees meer...

PvdA en VVD schrappen eigen bijdrage

…en van de eigen bijdrage waren we bang dat cliënten de gewenste of noodzakelijke behandeling zouden afbreken of niet opstarten. Met als gevolg: een slechtere geestelijke gezondheid”, zegt Leen van Leersum, voorzitter raad van bestuur. “Dat wilden we zoveel mogelijk voorkomen. Met het schrappen van de eigen bijdrage hebben we wat dat betreft een zorg minder.” Zodra er meer bekend is over de precieze uitwerking van de maatregel, informeren we u weer…

Lees meer...

CCE: ‘Belangenbehartiger voor iedereen, ook voor wie dat zelf niet kan’

…dat je meepraat over een onderwerp en dat jouw ideeën worden meegewogen in de beslissing. Medezeggenschap is dan ook een van de belangrijkste taken van de centrale cliëntenraad Emergis (CCE). Door mee te praten over beleid en bijvoorbeeld mee te werken aan adviesaanvragen van de raad van bestuur, kunnen wij de belangen van alle cliënten behartigen. Ook van hen die daar zelf op dat moment minder goed toe in staat zijn.” #steedsmeerimpact #dream #sa…

Lees meer...

Symposium psychose: Woorden tuimelen door je hoofd

…t 10.00 uur De Propere Fanfare van de Vieze Gasten Welkom door de raad van bestuur van Emergis Inleiding door dagvoorzitter Jan van Blarikom 10.30 uur Het ontstaan van een psychose – Inez Myin-Germeys 11.30 uur Pauze 11.45 uur Zoeken naar woorden. Drie cliënten vertellen in een documentaire over hun eigen visie op psychose. 12.30 uur Geen ziekte-inzicht of verschil van mening. Discussie over het recht van de cliënt op een eigen visie op psychose….

Lees meer...

Emergis verwelkomt nieuwe leden raad van toezicht

…aar hun maximale zittingstermijn bereikt. De raad van toezicht en raad van bestuur zijn dankbaar voor de actieve bijdrage die zowel Ad Koppejan als Carlo Broeren in hun toezichthoudende rol de afgelopen jaren hebben geleverd aan de doelstellingen van Emergis. Vroegtijdig aftreden Door haar benoeming tot bestuurder van Antes per 1 mei jl. heeft Laura van Goor helaas vroegtijdig haar functie als lid raad van toezicht binnen Emergis moeten neerleggen…

Lees meer...

Besluit over toekomst Emergis kind & jeugd genomen: zorg voor psychisch meest kwetsbare kinderen blijft, minder personeel nodig

…CE en de familieraad en met suggesties van de vakgroepen heeft de raad van bestuur besloten om de reorganisatie zoals beschreven in het plan ‘Een toekomstbestendig Emergis kind & jeugd’ uit te gaan voeren. Dit is nodig omdat – net zoals veel andere jeugdzorgaanbieders in Nederland – Emergis kind & jeugd al een aantal jaar met forse financiële en zorginhoudelijke problemen te maken heeft. Om ook in de toekomst zorg op een goede manier, te kunnen bl…

Lees meer...