Raad van bestuur

Raad van bestuur Emergis wordt bestuurd door de raad van bestuur. De raad van bestuur heeft onder meer de volgende verantwoordelijkheden en bevoegdheden: De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de organisatie en leeft hierbij de Zorgbrede Governancecode 2017 na. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de gehele organisatie, coördinatie, uitvoering en monitoring van de zorg. De raad van bestuur is…

Lees meer...

Raad van bestuur Emergis

…Raad van bestuur De raad van bestuur bestuurt de stichting Emergis. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor een doelmatige en transparante bedrijfsvoering. Gerco Blok – psychiater, raad van bestuur       Paul de Schipper – raad van bestuur         Tjarda Lamper – secretariaat vacant – beleidsmedewerker Karin Lund – bestuurssecretaris Reglement Raad van bestuur

Lees meer...

OR en locatieraad Kloetingen zeggen vertrouwen op in raad van bestuur

…De ondernemingsraad (OR) en de locatieraad Kloetinge hebben het vertrouwen in de raad van bestuur van Emergis opgezegd. Vandaag heeft de OR zijn beslissing in een brief aan de raad van toezicht toegelicht….

Lees meer...

Bestuur en leidinggevenden

Bestuur en leidinggevenden Zorgverleners moeten goede zorg leveren en de daarvoor beschikbare middelen optimaal inzetten. Op dat gebied zijn er echter ook rollen en verantwoordelijkheden weggelegd voor de geneesheer-directeur, raad van bestuur en managers in de organisatie….

Lees meer...

Lid van de collegiale, tweehoofdige Raad van Bestuur

Door het aanstaande vertrek van Rick Mentjox, de bestuurder/psychiater met de zorginhoudelijke portefeuille, per januari 2018 ontstaat de vacature Lid van de collegiale, tweehoofdige Raad van Bestuur Reactie Deze vacature wordt als eerste intern uitgezet. De raad van toezicht wordt in deze werving- en selectieprocedure ondersteund door Anja Tirions MHA van Tirions Consultancy B.V. Voor het profiel en de procedure klik ‘Profielschets lid Raad…

Lees meer...

Raad van toezicht: ‘Financiële gevolgen vertrek Leen van Leersum pijnlijk maar onvermijdelijk’

…de conclusies van dat onderzoek heeft de raad van toezicht aan Leen van Leersum gevraagd zijn functie neer te leggen, waarop deze per 1 oktober aftrad. De raad van toezicht had er vertrouwen in dat Rick Mentjox, lid raad van bestuur, zijn bestuurlijke rol kon blijven vervullen. Hiervoor was immers voldoende draagvlak binnen de organisatie, aldus Berenschot. Vervolgens is een interim bestuurder aangetrokken om de raad van bestuur te versterken….

Lees meer...

Raad van bestuur

…Secretariaat raad van bestuur Oostmolenweg 101 Telefoon: 0113 26 72 00/26 72 01 E-mail: rvb@emergis.nl…

Lees meer...

Gerco Blok in raad van bestuur Emergis

Gerco Blok treedt per 1 januari 2018 toe tot de raad van bestuur van Emergis. Hij volgt Rick Mentjox op die zijn bestuurdersrol na acht jaar beëindigt. Gerco (40) woont met zijn gezin in Middelburg. Hij is opgeleid als psychiater bij Meerkanten GGZ en het Pieter Baan Centrum. Vanaf 2009 is hij als psychiater werkzaam geweest bij Emergis op verschillende afdelingen en sinds oktober 2011 ook als geneesheer-directeur. Daarnaast is hij sinds 2016…

Lees meer...

Geneesheer-directeur/Psychiater

…-directeur werkt nauw samen met de twee bestuurders en de 2 zorg directeuren en geeft leiding aan het bureau geneesheer-directeur. Jouw taakomschrijving en werkzaamheden De geneesheer-directeur wordt benoemd door de raad van bestuur en legt verantwoording daaraan af. Hij bespreekt weliswaar veel met de raad van bestuur en het directieteam, adviseert hen gevraagd en ongevraagd, maar neemt geen deel aan hun besluitvorming. De taken, bevoegdheden…

Lees meer...

De ondernemingsraad van Emergis

Dagelijks bestuur ondernemingsraad (OR) Anne Rietveld – voorzitter Chester Leenhouts – lid dagelijks bestuur Rosa Salvia – lid dagelijks bestuur Margitta Rodrigues das Chagas – lid dagelijks bestuur, ambtelijk secretaris Leden OR Frank Beerens Chester Leenhouts Anne Rietveld Rob Coppoolse Heleen Holster Krisja Corstens Rosa Salvia Silvia Lipman Lieve Cooreman Freek Sikkema Maarten Draijer Masha Melse Peter de Wilde…

Lees meer...

Sitemap

…skerkstraat Goes, Jasmijnstraat Goes, p/a Gasthuis Tholen Zierikzee Vlissingen, Kasteelstraat Vlissingen, Troelstraweg Vlissingen, p/a Scheldehof Middelburg, Hof van Sint Pieter Middelburg, Koestraat Hulst Oostburg Terneuzen Bestuurlijke diensten Raad van bestuur Directie Kinder- en jeugdpsychiatrie Maatschappelijke opvang Zeeland Forensische zorg Forensische zorg Verslavingsreclassering Forensische zorg Zeeland Dagbehandeling Locatie Kloetinge…

Lees meer...

Leen van Leersum vertrekt per 1 oktober bij Emergis

…erichtgeving. Over de overige aanbevelingen, waaronder het aanblijven van Rick Mentjox als bestuurder en het uitvoeren van een cultuuronderzoek, vindt de komende tijd overleg plaats tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur. Ook bespreken de raad van toezicht en de raad van bestuur hoe in de opvolging van Leen van Leersum wordt voorzien. De verschillende gremia zijn vanochtend persoonlijk door de raad van bestuur geïnformeerd. Morgen…

Lees meer...

7 februari 2013: symposium Basis GGZ in al haar facetten

…itend kunt u tijdens een receptie Paul Rijnders de hand schudden. ’s Avonds is er een feest voorgenodigden. Graag tot 7 februari! Leen van Leersum, voorzitter raad van bestuur Emergis Rick Mentjox, psychiater, raad van bestuur Emergis Inschrijven kan t/m 3 februari 2013 Programma 14.30 uur Ontvangst 15.00 uur Welkom door raad van bestuur Leen van Leersum 15.05 uur Opening Marc Verbraak 15.15 uur De basis GGZ, het facet van organisatie en…

Lees meer...

Geneesheer-directeur/psychiater

…elfstandig en onafhankelijk bestuursorgaan dat losstaat van de lijn- én staforganisatie. Hij is onafhankelijk in beslissingen die hij in het kader van de Wet BOPZ neemt. De geneesheer-directeur wordt benoemd door de raad van bestuur en legt verantwoording daaraan af. Hij bespreekt weliswaar veel met de raad van bestuur en het directieteam, adviseert hen gevraagd en ongevraagd maar neemt geen deel aan hun besluitvorming. De taken, bevoegdheden en…

Lees meer...

Carla Lasonder nieuw lid raad van toezicht

De raad van toezicht van Emergis verwelkomt per 1 juni een nieuw lid: Carla Lasonder (47). Zij is sinds 2009 bestuurslid en vanaf 1 mei 2015 voorzitter van de raad van bestuur van RIBW Brabant. RIBW Brabant is gespecialiseerd in de begeleiding en ondersteuning van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Met de komst van Carla Lasonder bestaat de raad van toezicht nu uit drie mannen en drie vrouwen. De raad houdt toezicht op de gang…

Lees meer...

Verwenzorgmiddag 2013

…aai, het symbool van verwenzorg. Na de pauze werd de waarderingsprijs uitgereikt. Deze ging dit jaar uit naar de Zeeuwse Gronden. Clavis bemachtigde de aanmoedigingsprijs. De woningcorporatie bouwde een woonvorm voor cliënten van Zeeuwse Gronden met een mooie binnentuin. Aan het einde van de middag was er gelegenheid voor een drankje. Alle gasten gingen met een verwentasje naar huis, met dank aan de raad van bestuur en Psyiënt. Dankzij…

Lees meer...

Directie en managers

…jn voor de aan hen toevertrouwde zorg- of bedrijfsonderdelen. De directie is verantwoordelijk voor de organisatie en inhoud van de zorg of ondersteunende processen en de bedrijfsmatige aspecten daarvan. Leden van de raad van bestuur en directie sturen managers aan. Deze managers zijn verantwoordelijk voor het opstellen, implementeren, uitvoeren, evalueren en bijsturen van het strategisch en tactisch beleid van hun onderdeel, zodanig dat goede…

Lees meer...

Processen en bedrijfsvoering

…leveren binnen redelijke grenzen een bijdrage aan instructie- en opleidingsactiviteiten en het leveren van cliënteninformatie. Zorgverleners nemen, als dit een onderdeel van hun taken is, deel aan commissies die de raad van bestuur heeft ingesteld. Zorgverleners houden zich bij de uitvoering van de werkzaamheden aan de aanwijzingen die door of namens de raad van bestuur worden gegeven. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van…

Lees meer...

Centrale cliëntenraad Emergis

…eft. Deze rechten zijn vastgelegd in de WMCZ. Dat is de basis waaruit de CCE werkt. Wat doet de Centrale Cliëntenraad Emergis? Adviesaanvragen De CCE houdt zich bezig met cliëntenbelangen op beleidsniveau. Vanuit de Raad van Bestuur en de directeuren komen regelmatig adviesaanvragen, bijvoorbeeld over pilots die betrekking hebben op cliënten, samenwerkingsverbanden met andere organisaties, of de vraag of personeel naambordjes zou moeten dragen….

Lees meer...

Paul de Schipper nieuwe bestuurder Emergis

…psraden, medische staf en managementteam besloten Paul de Schipper (43) te benoemen als nieuwe bestuurder. Hij volgt Leen van Leersum op die vorig jaar is vertrokken. Per 1 augustus 2014 vormt Paul samen met Rick de raad van bestuur. De raad van toezicht kiest voor een collegiaal en tweehoofdig bestuur. Dat betekent dat er geen voorzitter meer is. Paul is afkomstig uit Goes en is woonachtig in Zeeland. Na zijn studie geneeskunde heeft hij…

Lees meer...

Emergis en ADRZ openen gezamenlijk Leerhuis

…op donderdag 11 januari de deuren van het Leerhuis, een centrum voor leren, ontwikkelen, trainen en opleiden. De locatie van het Leerhuis is op het terrain van Emergis, Oude Boomgaard 2 in Kloetinge. Gerco Blok, lid raad van bestuur van Emergis verricht de opening samen met André van de Reest, wethouder gemeente Goes en Claudia Brandenburg, voorzitter raad van Bestuur ADRZ. De samenwerking richt zich op het investeren in kennis en vaardigheden…

Lees meer...

Stichting Vrienden Cliënten Emergis ontvangt royale cheque!

De Stichting Vrienden Cliënten Emergis (VCE) heeft uit handen van het bestuur van de Stichting In het Belang van Lijdende Nederlanders in België te Geel een bedrag van 15.000 euro ontvangen. Dit bedrag kom ten goede aan cliënten die bij Emergis in behandeling zijn. De VCE zet zich in voor het welzijn van deze cliënten met als doel hen goed te kunnen laten functioneren in de maatschappij. Dit doet de VCE door (financiële) ondersteuning te bieden…

Lees meer...

Voorzitter familieraad (2016.093)

…nde cliënten. In april 2016 ontving de familieraad een zogeheten ster voor het familiebeleid. Wat zoeken wij? Als voorzitter geeft u sturing aan de taken van de familieraad en bent u het eerste aanspreekpunt voor de raad van bestuur. De taken van de familieraad zijn: het leveren van een bijdrage aan en het stimuleren tot een beleid dat te typeren is als goed van kwaliteit; het stimuleren van een beleid waardoor familie tot een constructieve…

Lees meer...

Van vangnet naar netwerk

Vanmiddag, 1 oktober, hebben Johan Swart, voorzitter raad van bestuur Stichting DOOR en Leen van Leersum, voorzitter raad van bestuur Emergis hun handtekening gezet onder de intentieverklaring: van vangnet naar netwerk. Hiermee stellen beide instellingen zich ten doel toe te werken naar een gezamenlijk ketennetwerk rondom gemeenschappelijke cliënten. Dit zijn vooral justitiabelen met psychosociale problemen op het gebied van financiën,…

Lees meer...

Familieraad Emergis

…liënt. Die zorg wordt zo nodig ook aan de orde gesteld. De familieraad stimuleert de ontwikkeling en implementatie van goed familiebeleid binnen de instelling. De familieraad voert hiervoor regelmatig overleg met de raad van bestuur en de cliëntenraad, en geeft gevraagd en ongevraagd advies over zaken die familie (en cliënten) aangaan. De bevoegdheden van de raad zijn vastgelegd in een overeenkomst met de raad van bestuur van Emergis….

Lees meer...

Publicaties Emergis: jaardocument, Radar

…ijf van m’n Lijf zijn de leden van de raad van bestuur van Emergis. Jaarrekening 2015 Stichting Blijf van m’n Lijf Beleidsplan Stichting Blijf van m’n Lijf ANBI publicatiegegevens HKPD Na de verkoop van de panden van de stichting HuisKamer Project Druggebruikers (HKPD) op 27 augustus 2015 is besloten de stichting op te heffen. Het HKPD was een aan de Stichting Emergis gelieerde stichting. De bestuurders van de stichting HKPD…

Lees meer...

Vakgroepen van Emergis

…n Een aantal beroepsgroepen binnen Emergis heeft een vakgroep of raad die aandacht heeft voor de uitoefening en ontwikkelingen van het beroep. De vakgroepen organiseren studiebijeenkomsten voor hun leden en geven de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd advies. Emergis heeft momenteel de volgende vakgroepen: medische staf; verpleegkundige adviesraad Roelie Smitt, voorzitter, 0113 26 86 42 of var@emergis.nl; vakgroep psychologie; vakgroep…

Lees meer...

Ad Koppejan nieuwe voorzitter raad van toezicht Emergis

…e. Daarnaast is Carlo Broeren benoemd tot lid van de raad van toezicht. Hij volgt Bart Bouwmeester op die sinds juni 2007 deel uitmaakte van de raad. Broeren (49) was tot 2014 financieel directeur bij Roompot Groep en is tegenwoordig werkzaam bij Geesch Holding BV, interim en advies. De raad van toezicht bestaat uit vijf personen. De raad houdt toezicht op de gang van zaken bij Emergis en adviseert de raad van bestuur. De raad van toezicht kijkt…

Lees meer...

Meningsverschil tussen zorgverleners

…zorgverlener kan contact zoeken met zijn leidinggevende wanneer hij zich niet kan neerleggen bij het besluit van de regiebehandelaar of wanneer hij vindt dat bepaalde regels of gewoonten in strijd zijn met de eisen van zorgvuldige hulpverlening conform zijn professionele standaard of beroepscode. Indien dit voor een van de betrokkenen niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan deze zich wenden tot de directie of de raad van bestuur of – bij…

Lees meer...

Psychiaters aan het woord

…Psychiaters aan het woord Introductie Psychiater kortdurende opname Flexible-ACT Psychiater HAT en Soteria Psychiater, lid raad van bestuur

Lees meer...

Gedeputeerde stelt extra pendelbus in gebruik

…nde halfjaar als extra dienst. Gedeputeerde Harry van der Maas van de provincie Zeeland gaf maandagmiddag het officiële startschot voor de pendeldienst. Onder toeziend oog van vertegenwoordigers van de drie cliëntenraden, de bestuurders van Revant en ADRZ, Loes Meeuwisse (wethouder gemeente Goes) en Harry van der Maas (gedeputeerde) wordt lijn 185 feestelijk in gebruik genomen. Foto Peter Wijkhuys. De bus vertrekt elk halfuur en wordt naast de…

Lees meer...

Feest! Emergis kleurt jouw dag!

…waar rustige muziek gedraaid wordt. Aanmelden Aanmelden kan je door onderaan deze pagina het aanmeldformulier in te vullen. Graag horen we voor 10 juni a.s. of je bij dit onvergetelijke feest aanwezig kunt zijn. Dresscode Het wordt een kleurrijk feest dus kom gekleurd gekleed. Natuurlijk in minstens één van de kleuren van ons jubileumlogo! Graag tot ziens op zaterdag 18 juni! Namens bestuur en directie, Rick Mentjox & Paul de Schipper Oeps!…

Lees meer...

Begrippen

…plicht om over de uitvoering van de taken rekenschap af te leggen. Zorgaanbieder: de rechtspersoon die zorg verleent binnen het domein van de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg, vertegenwoordigd door de raad van bestuur. Zorgverlener: de voor de zorginstelling werkzame of vrijgevestigde beroepsbeoefenaar die persoonlijk contact heeft met de cliënt voor preventie, diagnostiek, behandeling of begeleiding en direct cliëntgebonden…

Lees meer...

Informatie voor wetenschappelijk onderzoek

…zijn voor wetenschappelijk onderzoek. Medewerkers en anderen mogen die gegevens echter alleen gebruiken mits de volgende partijen daarvoor toestemming geven: de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger, wanneer de gegevens tot de cliënt te herleiden zijn de regiebehandelaar van de cliënt, wanneer de cliënt nog in behandeling is, OF de geneesheer-directeur wanneer de cliënt niet meer in behandeling is; de raad van bestuur. De gegevens mogen…

Lees meer...

Extra pendelbus naar Revant, ADRZ en Emergis

…euwe dienstregeling deden de bussen van Connexxion de drie zorginstellingen niet meer de hele dag en in het weekeinde aan. Reden voor de cliëntenraden van Revant, ADRZ en Emergis om in actie te komen. Zij kregen de raden van bestuur van de drie zorginstellingen, de gemeente Goes en de provincie zover om een proef van zes maanden te bekostigen. De pendelbus, die plaats biedt aan acht personen, rijdt elk halfuur op maandag tot vrijdag van 07.00…

Lees meer...

PvdA en VVD schrappen eigen bijdrage

…n van de eigen bijdrage waren we bang dat cliënten de gewenste of noodzakelijke behandeling zouden afbreken of niet opstarten. Met als gevolg: een slechtere geestelijke gezondheid”, zegt Leen van Leersum, voorzitter raad van bestuur. “Dat wilden we zoveel mogelijk voorkomen. Met het schrappen van de eigen bijdrage hebben we wat dat betreft een zorg minder.” Zodra er meer bekend is over de precieze uitwerking van de maatregel, informeren we u…

Lees meer...

Symposium psychose: Woorden tuimelen door je hoofd

…chterbij te brengen wordt het programma omlijst door de Propere Fanfare en Koekoek van de Vieze Gasten. Meld u direct aan Programma 09.30 uur Ontvangst 10.00 uur De Propere Fanfare van de Vieze Gasten Welkom door de raad van bestuur van Emergis Inleiding door dagvoorzitter Jan van Blarikom 10.30 uur Het ontstaan van een psychose – Inez Myin-Germeys 11.30 uur Pauze 11.45 uur Zoeken naar woorden. Drie cliënten vertellen in een documentaire…

Lees meer...

Gratis symposium verpleegkunde | Emergis

…ur Pauze 14.45 uur De toekomst, Wim Houtjes 15.20 uur VAR blikt terug en vooruit, Corrie Keijzer 15.45 uur Einde Dagvoorzitter Jack Elenbaas Directeur Specialistische behandeling Emergis Introductie Paul de Schipper Raad van bestuur Emergis Sprekers Rien Heijboer, Begonnen als leerling-verpleegkundige in de psychiatrie, was verpleegkundige en afdelingshoofd in het PZZ (nu Emergis), daarna directeur van een ouderenzorginstelling. De laatste 16…

Lees meer...

Psyiënt moet stoppen

…restaurant van de centrale voorziening in Kloetinge. Ten slotte was het doel van Psyiënt de belangen van patiënten te behartigen. Psyiënt volgde de ggz en Emergis kritisch en gaf gevraagd en ongevraagd advies aan de raad van bestuur. Zo waren zij tegen de voorgenomen fusie met de Parnassia Bavogroep en stimuleerden zij het opzetten van de werkleerbedrijven zoals we die nu bij Emergis kennen. Naast de tientallen cliënten verliezen ook directeur…

Lees meer...

Veranderingen in geestelijke gezondheidszorg in Zeeland

…sten en de inwoners van Zeeland. Er is zowel een landelijke als een regionale aanleiding voor de genoemde veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg in Zeeland. Landelijk is er het beleid in de vorm van het zogenaamde “ Bestuurlijk Akkoord toekomst GGZ” waarin de overheid, patiënten, aanbieders en zorgverzekeraars hebben afgesproken om ‘bedden in de GGZ’ te reduceren én de wens hebben vastgelegd om zorg in de eigen omgeving, zonder opname,…

Lees meer...

Raad van toezicht Emergis

…Raad van toezicht De raad van toezicht volgt de algemene gang van zaken bij Emergis en adviseert de raad van bestuur. De raad van toezicht kijkt zowel naar de belangen van Emergis als naar de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ad Koppejan- voorzitter Nicolette van der Ploeg-Hogervorst – vice-voorzitter Paul Boomkamp – lid Carlo Broeren – lid Saskia van der Wouden – lid Reglement Raad van toezicht…

Lees meer...

Bestuurlijke diensten

Bestuurlijke diensten De bestuurlijke diensten van Emergis kunt u bereiken via onderstaande adressen. raad van bestuur Oostmolenweg 101 4481 PM Kloetinge telefoon 0113 26 70 00 e-mail rvb@emergis.nl secretariaat sectordirectie kinder- en jeugdpsychiatrie Oostmolenweg 101 4481 PM Kloetinge telefoon 0113 26 78 49 telefax 0113 23 35 38 secretariaat sectordirectie verslavingszorg en maatschappelijke opvang Oostmolenweg 101 4481 PM Kloetinge…

Lees meer...