Emergis moet zich houden aan besluit Nederlandse Zorgautoriteit


Eind december 2020 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan Emergis laten weten dat zij besloten heeft om ons twee verplichtingen op te leggen voor aanmerkelijke marktmacht. De Nza vindt dat Emergis een te grote marktpositie heeft in Zeeland en daardoor misbruik zou kunnen maken van deze positie. Ook is de NZa van mening dat de zorg mogelijk minder
doelmatig is. De twee verplichtingen die de NZa oplegt, omvatten een transparantieverplichting en een contracteerverplichting.

Transparantieverplichting
Emergis heeft tegen beide verplichtingen bezwaar aangetekend bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) en een voorlopige voorziening aangevraagd. In mei 2021 is de voorlopige voorziening door het CBb afgekeurd en moesten we voldoen aan de transparantieverplichting. Emergis heeft toen een plan van aanpak opgesteld in overeenstemming met de Bestuurlijke Akkoorden GGZ over doelmatigheid en beperkte volumegroei en dit plan afgestemd met de zorginkopers van de verzekeraars. Dit plan weerspiegelt de visie van Emergis over wat er nodig is om de zorg voor de inwoners van Zeeland met een psychische kwetsbaarheid duurzaam en toekomstbestendig vorm te geven. Inmiddels is het plan ook door de NZA  goedgekeurd.

Nieuwe uitspraak
Dinsdag 15 maart jl. heeft het CBb zich opnieuw uitgesproken en het beroep van Emergis tegen het besluit van de NZa ongegrond verklaard. Hierdoor blijft het besluit van de NZa van kracht. Dat vinden we heel teleurstellend en betekent dat naast de eerdere transparantieverplichting nu ook de contracteerverplichting van toepassing is. De contracteerverplichting betekent dat Emergis akkoord moet gaan met de eisen van de verzekeraars voor zover deze als redelijk te classificeren zijn en in lijn zijn met landelijke afspraken. Het CBb maakt in haar uitspraak hierbij wel een belangrijke nuancering; namelijk dat de contractvoorwaarden als redelijk worden gezien als deze voortvloeien uit het eerdergenoemde plan van aanpak. Gerco Blok, raad van bestuur: “Ondanks de teleurstellende uitkomst, zetten we de beweging die we inmiddels bij Emergis hebben ingezet voort en lijken er geen aanvullende maatregelen nodig die invloed hebben op de werkgelegenheid. Tegelijkertijd werken we – samen met de Zeeuwse Zorg Coalitie – verder aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg in Zeeland en blijven we investeren in een goede en professionele relatie met de zorgverzekeraars”.

Printversie van deze paginaPrint