Psyiënt moet stoppen


Door bezuinigingen is werk- en reïntegratiebedrijf Psyiënt genoodzaakt te stoppen. Tientallen cliënten van Emergis gaan er wekelijks enkele dagen of dagdelen naar toe om te werken bij de Fruit- en Natuurhoeve. Per 30 juni a.s is dat niet meer mogelijk. Emergis was erg verrast door dit nieuws en vindt het buitengewoon jammer dat deze unieke voorziening moet sluiten. Binnenkort is er een gesprek om te bekijken hoe we onze cliënten zo goed mogelijk naar een andere werkplek kunnen begeleiden.

Psyiënt en Emergis kennen een lange geschiedenis samen. Naast de arbeidsmatige samenwerking, organiseerden Psyiënt en Emergis de jaarlijkse verwenzorgdag voor cliënten. Tijdens deze dag werd steevast de waarderingsprijs (voor iemand die zich belangeloos inzet voor de ggz) en de aanmoedigingsprijs (voor een organisatie of team die mensgerichte zorg en aandacht voor cliënten in de ggz stimuleert) uitgereikt. Verder was Psyiënt een vaste partner op de landelijke open dag van de zorg en stond de fruit- en groentenkraam elke woensdag in het restaurant van de centrale voorziening in Kloetinge. Ten slotte was het doel van Psyiënt de belangen van patiënten te behartigen. Psyiënt volgde de ggz en Emergis kritisch en gaf gevraagd en ongevraagd advies aan de raad van bestuur. Zo waren zij tegen de voorgenomen fusie met de Parnassia Bavogroep en stimuleerden zij het opzetten van de werkleerbedrijven zoals we die nu bij Emergis kennen.

Naast de tientallen cliënten verliezen ook directeur Adri Walhout en de twaalf werkbegeleiders hun baan.

Printversie van deze paginaPrint