Raad van toezicht

De raad van toezicht volgt de algemene gang van zaken bij Emergis en adviseert de raad van bestuur. De raad van toezicht kijkt zowel naar de belangen van Emergis als naar de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Judith Koole- voorzitter

Carin Biesterbosch – lid
Carla Lasonder – lid
Adriaan Jansen – lid
Jamil Meusen – lid
Johan Schudde – lid

Reglement Raad van toezicht

Toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader

Met de toezichtvisie, het toezichtkader en het toetsingskader wil de raad van toezicht helderheid scheppen voor de raad van bestuur en alle belanghebbenden en stakeholders van Emergis. Over het waarom van het toezicht, de doelstellingen van het toezicht en de wijze waarop de raad van toezicht het toezicht wil uitoefenen. Een nieuwe toezichtvisie is in ontwikkeling en is naar verwachting medio 2022 afgerond.

Lees hier de toezichtvisie, toezichtkader en het toetsingskader.

Printversie van deze paginaPrint