Samenwerking

Als brede ggz-instelling in Zeeland werken we samen met cliënt, familie, omgeving en vele organisaties, zoals huisartsen, maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg, gemeenten, politie en justitie, ouderenzorg, ziekenhuizen, scholen en onderzoekscentra.

Resultaten
In die samenwerking en in dat streven bereiken we goede en mooie resultaten. Tegelijkertijd zijn we realistisch en beseffen we dat dingen soms ook anders kunnen verlopen dan verwacht, gewild of gehoopt, met soms teleurstellende of vergaande gevolgen. Het is onze uitdaging om daarvoor oplossingen te vinden en onszelf op die punten te verbeteren.

Ervaring
We kunnen bouwen op jarenlange ervaring, die samenkwam toen in 1996 Psychiatrisch Ziekenhuis Zeeland, RIBW en Riagg fuseerden. En later, toen organisaties als ZCAD, HKPD en Blijf van m’n Lijf Zeeland zich erbij aansloten. Zo ontwikkelde Emergis een aanbod dat even veelzijdig en divers is als mensen zijn.

Toekomst
Emergis maakt zich er sterk voor dit aanbod voor Zeeland te behouden en de positie van brede ggz-instelling in Zeeland vast te houden. Ook als tijden onzeker zijn, door economische teruggang, politieke plannen en kritische zorgverzekeraars. Het is niet verwonderlijk dat Emergis de toekomst tegemoet gaat op zoek naar nieuwe samenwerkingpartners. En dat we de bestaande samenwerkingsverbanden willen behouden.

Samen willen we werken aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland.

Printversie van deze paginaPrint