CBCI
Emergis doet met een zogeheten ‘real life case’ mee aan het Europees gesubsidieerde project Circular Bio-based Construction Industry (CBCI). Dit betekent dat Emergis op het terrein in Kloetinge een van de gebouwen circulair gaat renoveren met biobased materialen.

Circulair en Biobased bouwen
CBCI onderzoekt hoe grondstoffen in de bouw efficiënter gebruikt kunnen worden om daarmee de CO2-uitstoot te verminderen. Niet alleen in de bouwfase maar gedurende de hele levenscyclus van een gebouw. De bouw is een grootverbruiker van materialen en is verantwoordelijk voor ongeveer 33% van de totale CO2-uitstoot. Momenteel zijn de gebruikte componenten en materialen vaak niet aanpasbaar tijdens de levenscyclus. En zijn ze ook niet gemaakt van hernieuwbare, biobased materialen. Dit komt omdat de meeste bouwprojecten nog steeds op een lineaire manier zijn ontworpen, wat hergebruik van materiaal bemoeilijkt. Een transitie van de huidige ‘lineaire bouw’ naar een biobased, circulaire bouw is noodzakelijk.

Integrale aanpak
Om circulair en biobased bouwen te kunnen realiseren is een integrale aanpak nodig waarin processen, disciplines, bedrijven en wet- en regelgeving veranderd moeten worden. Dit betekent dat bestaande rollen van belanghebbenden in de bouwsector zullen veranderen en nieuwe rollen nodig zijn. Binnen CBCI wordt een aanpak ontwikkeld die samenhang garandeert tussen technische, juridische en sociale aspecten, en businessmodellen om biobased en circulair te kunnen ontwerpen en bouwen. De insteek is dat wat er ontwikkeld wordt op industriële schaal gemaakt kan worden.

Real life
Om tot een werkende aanpak te komen, vindt ontwerpend onderzoek plaats. In dit onderzoek staan twee real life cases centraal: een gebouw van KU Leuven in Gent en een gebouw van Emergis in Kloetinge.

Samenwerking
Avans is lead partner van het onderzoeksproject Circular Biobased Construction Industry en werkt samen met negen kennisinstellingen en -organisaties. De partners zijn:

Daarnaast zijn er achttien observer-partners. Zij dragen via de workshops bij in de kennis van materialen en businessmodellen, de projectorganisatie en het testen van prototypes.
Ondersteuning

Het totale project heeft een looptijd van bijna vier jaar, tot 30 september 2022. En een omvang van bijna € 7 miljoen. CBCI is een project van Interreg 2 Zeeën 2014-2020. Dit is een Europees territoriaal samenwerkingsprogramma. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een van de financiers.

Kijk voor meer informatie op: interreg 2 seas

 

 

Printversie van deze paginaPrint