Emergis

Elk jaar legt Emergis verantwoording af over het gevoerde beleid en over de (totale) geleverde prestaties. De verantwoording vindt u terug in het jaardocument maatschappelijke verantwoording.

Stichting Blijf van m’n Lijf

De Stichting Blijf van m’n Lijf is een aan de Stichting Emergis gelieerde stichting. De bestuurders van de Stichting Blijf van m’n Lijf zijn de leden van de raad van bestuur van Emergis.

HKPD

Na de verkoop van de panden van de stichting HuisKamer Project Druggebruikers (HKPD) op 27 augustus 2015 is besloten de stichting op te heffen. Het HKPD was een aan de Stichting Emergis gelieerde stichting. De bestuurders van de stichting HKPD waren de leden van de raad van bestuur van Emergis.

Printversie van deze paginaPrint