Publicaties Emergis: jaardocument, Radar

…Emergis Elk jaar legt Emergis verantwoording af over het gevoerde beleid en over de (totale) geleverde prestaties. De verantwoording vindt u terug in het jaardocument maatschappelijke verantwoording. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2019 Addendum jaardocument 2018 Kwaliteitsverslag deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning…

Lees meer...

Raad van toezicht: ‘Financiële gevolgen vertrek Leen van Leersum pijnlijk maar onvermijdelijk’

…stuur Emergis, op 1 oktober 2013 bedragen 564.000 euro. Dat blijkt uit het jaardocument van Emergis over 2013. De raad van toezicht is ervan overtuigd dat de beslissing om afscheid te nemen van Leen van Leersum in het belang van Emergis was. Tegelijkertijd is de raad van toezicht zich ervan bewust dat veel mensen binnen en buiten de organisatie de financiële gevolgen als pijnlijk kunnen ervaren. Juist in een periode waarin bezuinigingen moeten wor…

Lees meer...

De kerncijfers van Emergis

…Emergis in cijfers De kerncijfers: cliënten in zorg: 13.380 bezette bedden/plaatsen: 535 aantal (behandel)contacten: 425.253 aantal verblijfsdagen: 197.058 personeelsleden: 1.500 fte’s: 1.152 bedrijfsopbrengsten: 99.878.000 euro Gebaseerd op de kerngegevens 2019. Bekijk voor meer informatie het Jaardocument maatschappelijke verantwoording….

Lees meer...

Emergis: informatie voor de pers

…emming van de dienst communicatie. Zie perscontacten voor de gegevens. Emergis in woorden cijfers Kerncijfers Emergis Wat Emergis biedt Jaardocument maatschappelijke verantwoording  …

Lees meer...