Publicaties Emergis: jaardocument, Radar

…Elk jaar legt Emergis verantwoording af over het gevoerde beleid en over de (totale) geleverde prestaties. Dit doet ze in een jaarverslag ofwel jaardocument maatschappelijke verantwoording. Radar is een magazine voor medewerkers en relaties van Emergis….

Lees meer...

Raad van toezicht: ‘Financiële gevolgen vertrek Leen van Leersum pijnlijk maar onvermijdelijk’

…stuur Emergis, op 1 oktober 2013 bedragen 564.000 euro. Dat blijkt uit het jaardocument van Emergis over 2013. De raad van toezicht is ervan overtuigd dat de beslissing om afscheid te nemen van Leen van Leersum in het belang van Emergis was. Tegelijkertijd is de raad van toezicht zich ervan bewust dat veel mensen binnen en buiten de organisatie de financiële gevolgen als pijnlijk kunnen ervaren. Juist in een periode waarin bezuinigingen moeten wor…

Lees meer...

De kerncijfers van Emergis

…Emergis in cijfers De kerncijfers: cliënten in zorg: 12.307 bezette bedden/plaatsen: 530 aantal (behandel)contacten: 454.407 aantal verblijfsdagen: 194.772 personeelsleden: 1.468 fte’s: 1.148 bedrijfsopbrengsten: 105.645.000 euro Gebaseerd op de kerngegevens 2020. Bekijk voor meer informatie het Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2020….

Lees meer...

Emergis: informatie voor de pers

…emming van de dienst communicatie. Zie perscontacten voor de gegevens. Emergis in woorden cijfers Kerncijfers Emergis Wat Emergis biedt Jaardocument maatschappelijke verantwoording  …

Lees meer...