Publicaties Emergis: jaardocument, Radar

Emergis Elk jaar legt Emergis verantwoording af over het gevoerde beleid en over de (totale) geleverde prestaties. De verantwoording vindt u terug in het jaardocument maatschappelijke verantwoording. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2016 Stichting Blijf van m’n Lijf De Stichting Blijf van m’n Lijf is een aan de Stichting Emergis gelieerde stichting. De bestuurders van de Stichting Blijf van m’n Lijf zijn de leden…

Lees meer...

Raad van toezicht: ‘Financiële gevolgen vertrek Leen van Leersum pijnlijk maar onvermijdelijk’

De kosten verbonden aan het voortijdig vertrek van Leen van Leersum, voorzitter raad van bestuur Emergis, op 1 oktober 2013 bedragen 564.000 euro. Dat blijkt uit het jaardocument van Emergis over 2013. De raad van toezicht is ervan overtuigd dat de beslissing om afscheid te nemen van Leen van Leersum in het belang van Emergis was. Tegelijkertijd is de raad van toezicht zich ervan bewust dat veel mensen binnen en buiten de organisatie de…

Lees meer...

Emergis: informatie voor de pers

…mmunicatie@emergis.nl. Fotograferen en filmen Om de privacy van cliënten, bezoekers en medewerkers te waarborgen is het uitdrukkelijk niet toegestaan geluid- en/of beeldmateriaal te maken op de terreinen van Emergis zonder toestemming van de dienst communicatie. Zie perscontacten voor de gegevens. Emergis in woorden cijfers Kerncijfers Emergis Wat Emergis biedt Jaardocument maatschappelijke verantwoording  …

Lees meer...

De kerncijfers van Emergis

…Emergis in cijfers De kerncijfers: cliënten in zorg: 13.515 bezette bedden/plaatsen: 568 aantal (behandel) contacten/ uren begeleiding: 274.901 aantal verblijfsdagen: 207.884 personeelsleden: 1.428 fte’s: 1.082,9 bedrijfsopbrengsten: 86.036.000 euro Gebaseerd op de kerngegevens 2016. Bekijk voor meer informatie het Jaardocument maatschappelijke verantwoording….

Lees meer...