Publicaties Emergis: jaardocument, Radar

Emergis Elk jaar legt Emergis verantwoording af over het gevoerde beleid en over de (totale) geleverde prestaties. De verantwoording vindt u terug in het jaardocument maatschappelijke verantwoording. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2017 Stichting Blijf van m’n Lijf De Stichting Blijf van m’n Lijf is een aan de Stichting Emergis gelieerde stichting. De bestuurders van de Stichting Blijf van m’n Lijf zijn de leden…

Lees meer...

Raad van toezicht: ‘Financiële gevolgen vertrek Leen van Leersum pijnlijk maar onvermijdelijk’

De kosten verbonden aan het voortijdig vertrek van Leen van Leersum, voorzitter raad van bestuur Emergis, op 1 oktober 2013 bedragen 564.000 euro. Dat blijkt uit het jaardocument van Emergis over 2013. De raad van toezicht is ervan overtuigd dat de beslissing om afscheid te nemen van Leen van Leersum in het belang van Emergis was. Tegelijkertijd is de raad van toezicht zich ervan bewust dat veel mensen binnen en buiten de organisatie de…

Lees meer...

Emergis: informatie voor de pers

Informatie voor de pers Alle perscontacten van Emergis verlopen via de dienst communicatie. Telefoon 0113 26 71 11 of communicatie@emergis.nl. Emergis speelt graag in op vragen van de media, bijvoorbeeld voor medewerking aan een artikel, item of documentaire. Persberichten Emergis verstuurt regelmatig persberichten over ontwikkelingen in de organisatie. Vervolgens worden de persberichten als nieuwsbericht op deze website geplaatst. Wilt u…

Lees meer...

De kerncijfers van Emergis

…Emergis in cijfers De kerncijfers: cliënten in zorg: 13.515 bezette bedden/plaatsen: 568 aantal (behandel) contacten/ uren begeleiding: 274.901 aantal verblijfsdagen: 207.884 personeelsleden: 1.428 fte’s: 1.082,9 bedrijfsopbrengsten: 86.036.000 euro Gebaseerd op de kerngegevens 2016. Bekijk voor meer informatie het Jaardocument maatschappelijke verantwoording….

Lees meer...