Raad van toezicht: ‘Financiële gevolgen vertrek Leen van Leersum pijnlijk maar onvermijdelijk’


De kosten verbonden aan het voortijdig vertrek van Leen van Leersum, voorzitter raad van bestuur Emergis, op 1 oktober 2013 bedragen 564.000 euro. Dat blijkt uit het jaardocument van Emergis over 2013. De raad van toezicht is ervan overtuigd dat de beslissing om afscheid te nemen van Leen van Leersum in het belang van Emergis was. Tegelijkertijd is de raad van toezicht zich ervan bewust dat veel mensen binnen en buiten de organisatie de financiële gevolgen als pijnlijk kunnen ervaren. Juist in een periode waarin bezuinigingen moeten worden doorgevoerd en er banen binnen Emergis verloren zijn gegaan en zullen gaan. De raad van toezicht constateert dat Emergis er niettemin in is geslaagd over 2013 een positief nettoresultaat van ruim 1,5 miljoen euro te boeken en benadrukt dat de kosten verbonden aan het verbreken van het contract met de heer Van Leersum geen gevolgen heeft voor de kwaliteit van de zorg en diensten die Emergis aan haar cliënten verleent.

Contractuele overeenkomst

Leen van Leersum kon bij zijn afscheid wettelijk gezien volledig aanspraak maken op een vertrekregeling die de toenmalige raad van toezicht in 2003 contractueel met hem was overeengekomen. De huidige raad van toezicht kon het contract – dat onder het overgangsrecht van de Wet Normering Topinkomens (WNT) valt –juridisch gezien niet openbreken. Dit resulteerde in de aan Leen van Leersum betaalde vergoeding.

Vertrouwen

In augustus 2013 zegden de ondernemingsraad en de locatieraad Kloetinge van Emergis het vertrouwen in de raad van bestuur op. De raad van toezicht heeft vervolgens de situatie laten onderzoeken door bureau Berenschot. Op basis van de conclusies van dat onderzoek heeft de raad van toezicht aan Leen van Leersum gevraagd zijn functie neer te leggen, waarop deze per 1 oktober aftrad. De raad van toezicht had er vertrouwen in dat Rick Mentjox, lid raad van bestuur, zijn bestuurlijke rol kon blijven vervullen. Hiervoor was immers voldoende draagvlak binnen de organisatie, aldus Berenschot.  Vervolgens is een interim bestuurder aangetrokken om de raad van bestuur te versterken. Inmiddels is de werving van een nieuwe bestuurder in gang gezet. Naar verwachting zal hij of zij in het najaar van 2014 aantreden. Hij of zij zal samen met Rick Mentjox de raad van bestuur vormen die past bij de complexe uitdagingen waar Emergis nu voor staat. De beloning van het nieuwe lid van de raad van bestuur zal  vanzelfsprekend  binnen de Wet Normering Topinkomens passen.

Printversie van deze paginaPrint