Vakgroepen

Een aantal beroepsgroepen binnen Emergis heeft een vakgroep of raad die aandacht heeft voor de uitoefening en ontwikkelingen van het beroep. De vakgroepen organiseren studiebijeenkomsten voor hun leden en geven de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd advies.

Emergis heeft momenteel de volgende vakgroepen:

  • medische staf;
  • verpleegkundige adviesraad var@emergis.nl;
  • vakgroep psychologie;
  • vakgroep vaktherapie;
  • vakgroep maatschappelijk werk;
  • vakgroep geestelijke verzorging;
  • vakgroep ervaringswerkers, ervaringswerkers@emergis.nl.
Printversie van deze paginaPrint