Missie en visie van Emergis

…mission statement…

Lees meer...

Symposium psychose: Woorden tuimelen door je hoofd

…n naar woorden. Drie cliënten vertellen in een documentaire over hun eigen visie op psychose. 12.30 uur Geen ziekte-inzicht of verschil van mening. Discussie over het recht van de cliënt op een eigen visie op psychose. 13.00 uur Lunch 14.00 uur Het verloop van een psychose – Lex Wunderink 14.45 uur Film Soteria 15.00 uur De behandeling van een psychose – Merete Nordentoft 15.45 uur Pauze 16.00 uur Zorg voor psychose: waar zetten we op in. Paneldis…

Lees meer...

Manager ICT

…ratiekandidaten binnen Emergis hebben voorrang op alle vacatures. Emergis’ visie op zorg Zorgen is een onderdeel van het menselijk bestaan. Zorgen voor jezelf en zorgen voor een ander: kind, ouder, partner, broer, buurvrouw, vriend, bewoner of patiënt. Als mantelzorger, vrijwilliger en onbetaald; of als professional, formeel en betaald. Om welke relatie het ook gaat, zorgen kenmerkt zich door de betrokkenheid van mensen bij elkaar en de overtuigin…

Lees meer...

Ervaringswerker (24 uur)

…ratiekandidaten binnen Emergis hebben voorrang op alle vacatures. Emergis’ visie op zorg Zorgen is een onderdeel van het menselijk bestaan. Zorgen voor jezelf en zorgen voor een ander: kind, ouder, partner, broer, buurvrouw, vriend, bewoner of patiënt. Als mantelzorger, vrijwilliger en onbetaald; of als professional, formeel en betaald. Om welke relatie het ook gaat, zorgen kenmerkt zich door de betrokkenheid van mensen bij elkaar en de overtuigin…

Lees meer...

Kunstproject Open Up bij Emergis

…ebeurt in de oude separeerruimte van afdeling 23. Cliënten, hun familieleden en medewerkers worden van harte uitgenodigd binnen te lopen. In de derde en vierde projectweek worden voor cliënten en medewerkers vier workshops georganiseerd. Tijdens die workshops kunnen ze hun visie en ervaringen delen met elkaar. Het doel van Open Up is om de discussie aan te gaan over eenzame opsluiting en meer begrip te creëren voor een mensvriendelijke benadering….

Lees meer...

Emergis zeer bezorgd over besluit NZa

…et worden voorgelegd aan vier zorgverzekeraars die allen een verschillende visie hebben op de ggz zorg in Zeeland, is het volgens Emergis echter onuitvoerbaar. Daarvoor is de zorg te complex en veranderlijk. Contracteerverplichting De contracteerverplichting betekent dat Emergis akkoord moet gaan met de eisen van de verzekeraars voor zover deze als redelijk te classificeren zijn en in lijn zijn met landelijke afspraken. In de landelijke afspraken…

Lees meer...

Accountmanager (2016.030)

…n financieel klaar zijn voor de toekomst. De vertaling van de inhoudelijke visie ‘Samen sterk, sterker samen’ naar een organisatiemodel voor het primair proces wordt momenteel vormgegeven. Dit heeft geleid tot de vorming van samenhangende zorgonderdelen. Een zorgonderdeel bundelt de kennis en kunde rondom een doelgroep, zorgfunctionaliteit, regio en/of samenwerkingspartners en biedt mogelijkheden deze op een nieuwe manier vorm te geven, met hulpvr…

Lees meer...

Systeemtherapeut (24-32 uur, bespreekbaar)

…ratiekandidaten binnen Emergis hebben voorrang op alle vacatures. Emergis’ visie op zorg Zorgen is een onderdeel van het menselijk bestaan. Zorgen voor jezelf en zorgen voor een ander: kind, ouder, partner, broer, buurvrouw, vriend, bewoner of patiënt. Als mantelzorger, vrijwilliger en onbetaald; of als professional, formeel en betaald. Om welke relatie het ook gaat, zorgen kenmerkt zich door de betrokkenheid van mensen bij elkaar en de overtuigin…

Lees meer...

ambulant verpleegkundige/sociaal psychiatrisch verpleegkundige (2016.088)

…Zeeland. Dat is de opdracht die Emergis zichzelf geeft. Gedreven door onze visie op zorg en aangemoedigd door complexe veranderingen in onze omgeving willen wij uiteindelijk het volgende bereiken: inwoners van Zeeland doen graag een beroep op Emergis vanwege onze goede ambulante behandeling, zorg en begeleiding voor mensen met matig tot (zeer) ernstige en complexe psychiatrische problematiek. Zij ontvangen die hulp op een manier die we voor onszel…

Lees meer...

Psychiatrische zorg thuis verpleegkundige ouderenpsychiatrie (32-36 uur)

…ratiekandidaten binnen Emergis hebben voorrang op alle vacatures. Emergis’ visie op zorg Zorgen is een onderdeel van het menselijk bestaan. Zorgen voor jezelf en zorgen voor een ander: kind, ouder, partner, broer, buurvrouw, vriend, bewoner of patiënt. Als mantelzorger, vrijwilliger en onbetaald; of als professional, formeel en betaald. Om welke relatie het ook gaat, zorgen kenmerkt zich door de betrokkenheid van mensen bij elkaar en de overtuigin…

Lees meer...

Belevingsgerichte zorg: zes teams gestart met belevingsgericht werken

…ojectmap overhandigd en een heerlijke taart. Doen wat vanzelfsprekend is Belevingsgericht werken betekent dat je uitgaat van de wensen, behoeften, keuzes en beleving van de klant. Met klant bedoelen we cliënten, familieleden en medewerkers. Belevingsgericht werken is een eenvoudige visie die overal in de zorg toegepast kan worden. Mensen in de wachtkamer een kopje koffie aanbieden bijvoorbeeld. Duidelijk uitleggen wat een behandeling inhoudt. Je a…

Lees meer...

Kunstproject Open Up start bij Emergis

…. Cliënten en medewerkers kunnen creatieve workshops volgen waarin zij hun visie en ervaring op deze onderwerpen kunnen weergeven. Door samen te werken aan deze thema’s, komt een gesprek makkelijker op gang. Zo ontstaat meer begrip en inzicht en wordt het belang van een mensvriendelijke benadering vanuit respect en gelijkwaardigheid duidelijk. Voor een eerste indruk van Open Up kun je terecht op www.openup.nu. Op de site staat een oproep aan ieder…

Lees meer...

Ambulant verpleegkundige (2016.037)

…n financieel klaar zijn voor de toekomst. De vertaling van de inhoudelijke visie ‘Samen sterk, sterker samen’ naar een organisatiemodel voor het primair proces wordt momenteel vormgegeven. Dit heeft geleid tot de vorming van samenhangende zorgonderdelen. Een zorgonderdeel bundelt de kennis en kunde rondom een doelgroep, zorgfunctionaliteit, regio en/of samenwerkingspartners en biedt mogelijkheden deze op een nieuwe manier vorm te geven, met hulpvr…

Lees meer...

Open up: Emergis presenteert kunst in oude separeerruimte

…t, vrijheid en gastvrijheid. Tijdens de workshops kunnen de deelnemers hun visie en ervaringen delen met elkaar en vertalen in een kunstwerk. Open Up Open Up is een landelijk project. Het doel van Open Up is om de discussie aan te gaan over eenzame opsluiting en meer begrip te creëren voor een mensvriendelijke benadering. Het project sluit aan bij de activiteiten van Emergis om dwang- en drangmaatregelen terug te dringen. Emergis sluit Open Up af…

Lees meer...

Eetstoornissen: wat is anorexia en wat is boulimia?

…eld: cliënten ontvangen in eerste instantie de kortste/minst intensieve behandeling mits dit verantwoord is. Alleen als dit traject onvoldoende resultaat oplevert, wordt overgegaan op een meer intensiever aanbod. Deze visie sluit aan bij het beleid van het Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat gericht is op versterking van de eerstelijns Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Lees meer informatie bij: Behandeling…

Lees meer...

GZ-psycholoog regioteam Zeeuws-Vlaanderen (2016.060)

…Zeeland. Dat is de opdracht die Emergis zichzelf geeft. Gedreven door onze visie op zorg en aangemoedigd door complexe veranderingen in onze omgeving willen wij uiteindelijk het volgende bereiken: inwoners van Zeeland doen graag een beroep op Emergis vanwege onze goede ambulante behandeling, zorg en begeleiding voor mensen met matig tot (zeer) ernstige en complexe psychiatrische problematiek. Zij ontvangen die hulp op een manier die we voor onszel…

Lees meer...

Psychiater ASS

…ij Emergis? Luister hier naar de ervaringen van onze psychiaters. Emergis’ visie op zorg Zorgen is een onderdeel van het menselijk bestaan. Zorgen voor jezelf en zorgen voor een ander: kind, ouder, partner, broer, buurvrouw, vriend, bewoner of patiënt. Als mantelzorger, vrijwilliger en onbetaald; of als professional, formeel en betaald. Om welke relatie het ook gaat, zorgen kenmerkt zich door de betrokkenheid van mensen bij elkaar en de overtuigin…

Lees meer...

Verpleegkundige crisisafdeling Ithaka

…ratiekandidaten binnen Emergis hebben voorrang op alle vacatures. Emergis’ visie op zorg Zorgen is een onderdeel van het menselijk bestaan. Zorgen voor jezelf en zorgen voor een ander: kind, ouder, partner, broer, buurvrouw, vriend, bewoner of patiënt. Als mantelzorger, vrijwilliger en onbetaald; of als professional, formeel en betaald. Om welke relatie het ook gaat, zorgen kenmerkt zich door de betrokkenheid van mensen bij elkaar en de overtuigin…

Lees meer...

GZ-psycholoog forensische psychiatrie 24-36 uur

…hebben bij aantoonbare geschiktheid voorrang op alle vacatures.   Emergis’ visie op zorg Zorgen is een onderdeel van het menselijk bestaan. Zorgen voor jezelf en zorgen voor een ander: kind, ouder, partner, broer, buurvrouw, vriend, bewoner of patiënt. Als mantelzorger, vrijwilliger en onbetaald; of als professional, formeel en betaald. Om welke relatie het ook gaat, zorgen kenmerkt zich door de betrokkenheid van mensen bij elkaar en de overtuigin…

Lees meer...

Symposium circulair gebouwde kinder- en jeugdkliniek

…t en grondstoffen behouden hun waarde. De wens van Emergis om duurzaam te bouwen en in dit project zoveel mogelijk bestaande materialen toe te passen, past goed binnen deze visie. Klik op de afbeelding om het programma van het symposium te kunnen lezen. Aanmelden kan via www.emergis.nl/bouw….

Lees meer...

Sociaalpsychiatrisch verpleegkundige

…ratiekandidaten binnen Emergis hebben voorrang op alle vacatures. Emergis’ visie op zorg Zorgen is een onderdeel van het menselijk bestaan. Zorgen voor jezelf en zorgen voor een ander: kind, ouder, partner, broer, buurvrouw, vriend, bewoner of patiënt. Als mantelzorger, vrijwilliger en onbetaald; of als professional, formeel en betaald. Om welke relatie het ook gaat, zorgen kenmerkt zich door de betrokkenheid van mensen bij elkaar en de overtuigin…

Lees meer...

Vijf VW Caddy’s voor beschermde woonvormen

…nvesteren in de zorg en begeleiding is belangrijk, vanuit een gezamenlijke visie voor alle beschermende woonvormen. De elf beschermende woonvormen van Emergis zijn verspreid over Zeeland van Tholen, Zierikzee, Middelburg, Goes en Vlissingen tot aan Oostburg, Terneuzen en Hulst. Er gaan dus ongeveer 260 mensen van deze auto’s gebruik maken. Zelfstandig wonen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom bieden de beschermende woonvormen gespecialis…

Lees meer...

Verpleegkundig specialist (2016.067)

…edrijfsmatig klaar zijn voor de toekomst. De vertaling van de inhoudelijke visie ‘Samen sterk, sterker samen’ naar een organisatiemodel voor het primair proces wordt momenteel vormgegeven. Een belangrijke taak- en functieverschuiving vindt plaats in het management. Een nieuw directieteam: kleiner, met meer slagvaardigheid, meer synergie, meer efficiëntie, minder overheadkosten, verantwoordelijkheden dichter op de werkvloer en aandacht voor alle pr…

Lees meer...

Wat is het?

…oeld: cliënten ontvangen in eerste instantie de kortste/minst intensieve behandeling mits dit verantwoord is. Alleen als dit traject onvoldoende resultaat oplevert, wordt overgegaan op een meer intensiever aanbod. Deze visie sluit aan bij het beleid van het Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat gericht is op versterking van de eerstelijns Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Lees meer informatie bij: Behandeling  …

Lees meer...

Verpleegkundig/begeleider MC1

…ratiekandidaten binnen Emergis hebben voorrang op alle vacatures. Emergis’ visie op zorg Zorgen is een onderdeel van het menselijk bestaan. Zorgen voor jezelf en zorgen voor een ander: kind, ouder, partner, broer, buurvrouw, vriend, bewoner of patiënt. Als mantelzorger, vrijwilliger en onbetaald; of als professional, formeel en betaald. Om welke relatie het ook gaat, zorgen kenmerkt zich door de betrokkenheid van mensen bij elkaar en de overtuigin…

Lees meer...

Werken goed voor de gezondheid

…elt Cris Bergmans, stafmedewerker IPS Kenniscentrum Phrenos. “Daarnaast is visie belangrijk”, vervolgt hij, “van te voor moet je duidelijk met iedereen afspreken dat IPS dé methode is die voortaan wordt ingezet als cliënten de wens hebben betaald werk te hebben.” Als een instelling de IPS-methodiek inzet dan toetst Phrenos regelmatig of dat modelgetrouw gebeurt. Belangrijk volgens Bergmans omdat het UWV dit verlangt. “Zij zijn immers de instantie…

Lees meer...

Verpleegkundige/begeleider high en intensive care (HIC) (24-36 uur)

…ratiekandidaten binnen Emergis hebben voorrang op alle vacatures. Emergis’ visie op zorg Zorgen is een onderdeel van het menselijk bestaan. Zorgen voor jezelf en zorgen voor een ander: kind, ouder, partner, broer, buurvrouw, vriend, bewoner of patiënt. Als mantelzorger, vrijwilliger en onbetaald; of als professional, formeel en betaald. Om welke relatie het ook gaat, zorgen kenmerkt zich door de betrokkenheid van mensen bij elkaar en de overtuigin…

Lees meer...

Kwaliteit behandeling

…ht waarde aan de autonomie van de cliënt, het kwaliteitsstatuut borgt deze visie. In de uitvoer van de zorg kan de cliënt te maken krijgen met diverse behandelaren, iedere betrokken hulpverlener is verantwoordelijk voor zijn/haar uit te voeren deel in de behandeling. De regiebehandelaar is te allen tijde aansprakelijk op de uitvoer van een behandeling en de keuzes die zijn gemaakt in een behandeling. De aanmeld- en behandelprocedure staat uitgebre…

Lees meer...

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige Forensische Zorg Zeeland

…ratiekandidaten binnen Emergis hebben voorrang op alle vacatures. Emergis’ visie op zorg Zorgen is een onderdeel van het menselijk bestaan. Zorgen voor jezelf en zorgen voor een ander: kind, ouder, partner, broer, buurvrouw, vriend, bewoner of patiënt. Als mantelzorger, vrijwilliger en onbetaald; of als professional, formeel en betaald. Om welke relatie het ook gaat, zorgen kenmerkt zich door de betrokkenheid van mensen bij elkaar en de overtuigin…

Lees meer...

GZ-psycholoog Forensische Zorg Zeeland

…ratiekandidaten binnen Emergis hebben voorrang op alle vacatures. Emergis’ visie op zorg Zorgen is een onderdeel van het menselijk bestaan. Zorgen voor jezelf en zorgen voor een ander: kind, ouder, partner, broer, buurvrouw, vriend, bewoner of patiënt. Als mantelzorger, vrijwilliger en onbetaald; of als professional, formeel en betaald. Om welke relatie het ook gaat, zorgen kenmerkt zich door de betrokkenheid van mensen bij elkaar en de overtuigin…

Lees meer...

Verpleegkundig specialist ggz/sociaal psychiatrisch verpleegkundige

…Zeeland. Dat is de opdracht die Emergis zichzelf geeft. Gedreven door onze visie op zorg en aangemoedigd door complexe veranderingen in onze omgeving willen wij uiteindelijk het volgende bereiken: inwoners van Zeeland doen graag een beroep op Emergis vanwege onze goede ambulante behandeling, zorg en begeleiding voor mensen met matig tot (zeer) ernstige en complexe psychiatrische problematiek. Zij ontvangen die hulp op een manier die we voor onszel…

Lees meer...

Sitemap

…t behandelteam Over Emergis Wat Emergis biedt Strategische koers Missie en visie Samenwerking De organisatie Raad van toezicht Raad van bestuur Directie College geneesheren-directeuren Management Diensten Ondernemingsraad Vakgroepen Centrale cliëntenraad Familieraad Emergis in cijfers Locaties Aanpak huiselijk geweld Veilige opvang Zeeuws-Vlaanderen Veilige opvang, Walcheren Aanmeldpunt opvang Zeeland Ambulante centra Locatie Kloetinge/Goes Locati…

Lees meer...

Rijkswaterstaatsgebouw wordt jeugdkliniek ggz

…zoveel mogelijk bestaande materialen toe te passen, past goed binnen deze visie. In dit districtskantoor zijn veel hergebruikte materialen verwerkt en bij de oplevering was het een van de eerste duurzame kantoorgebouwen in Nederland. Bijzonder is dat architect Taco Tuinhof van Rothuizen Architecten de bruikbare onderdelen van het gebouw als uitgangspunt neemt voor zijn ontwerp van de kinder- en jeugdkliniek. Zo behouden de hergebruikte materialen…

Lees meer...

Emergis moet zich houden aan besluit Nederlandse Zorgautoriteit

…fgestemd met de zorginkopers van de verzekeraars. Dit plan weerspiegelt de visie van Emergis over wat er nodig is om de zorg voor de inwoners van Zeeland met een psychische kwetsbaarheid duurzaam en toekomstbestendig vorm te geven. Inmiddels is het plan ook door de NZA goedgekeurd. Nieuwe uitspraak Dinsdag 15 maart jl. heeft het CBb zich opnieuw uitgesproken en het beroep van Emergis tegen het besluit van de NZa ongegrond verklaard. Hierdoor blijf…

Lees meer...

Kwaliteit behandeling

…ht waarde aan de autonomie van de cliënt, het kwaliteitsstatuut borgt deze visie. In de uitvoer van de zorg kan de cliënt te maken krijgen met diverse behandelaren, iedere betrokken hulpverlener is verantwoordelijk voor zijn/haar uit te voeren deel in de behandeling. De regiebehandelaar is te allen tijde aansprakelijk op de uitvoer van een behandeling en de keuzes die zijn gemaakt in een behandeling. De aanmeld- en behandelprocedure staat uitgebre…

Lees meer...

Kwaliteit behandeling

…ht waarde aan de autonomie van de cliënt, het kwaliteitsstatuut borgt deze visie. In de uitvoer van de zorg kan de cliënt te maken krijgen met diverse behandelaren, iedere betrokken hulpverlener is verantwoordelijk voor zijn/haar uit te voeren deel in de behandeling. De regiebehandelaar is te allen tijde aansprakelijk op de uitvoer van een behandeling en de keuzes die zijn gemaakt in een behandeling. De aanmeld- en behandelprocedure staat uitgebre…

Lees meer...

Kwaliteit behandeling

…ht waarde aan de autonomie van de cliënt, het kwaliteitsstatuut borgt deze visie. In de uitvoer van de zorg kan de cliënt te maken krijgen met diverse behandelaren, iedere betrokken hulpverlener is verantwoordelijk voor zijn/haar uit te voeren deel in de behandeling. De regiebehandelaar is te allen tijde aansprakelijk op de uitvoer van een behandeling en de keuzes die zijn gemaakt in een behandeling. De aanmeld- en behandelprocedure staat uitgebre…

Lees meer...

Verpleegkundig specialist Verslavingszorg (32 – 36 uur)

…ratiekandidaten binnen Emergis hebben voorrang op alle vacatures. Emergis’ visie op zorg Zorgen is een onderdeel van het menselijk bestaan. Zorgen voor jezelf en zorgen voor een ander: kind, ouder, partner, broer, buurvrouw, vriend, bewoner of patiënt. Als mantelzorger, vrijwilliger en onbetaald; of als professional, formeel en betaald. Om welke relatie het ook gaat, zorgen kenmerkt zich door de betrokkenheid van mensen bij elkaar en de overtuigin…

Lees meer...

verpleegkundig specialist GGZ in opleiding (2016.058)

…eidingsinstelling GGZ-VS. U dient te beschikken over doorzettingsvermogen, visie op zorg en ondernemingsgeest, schrijfvaardigheden, affiniteit met onderzoek en kwaliteit, en ambitie voor het geven van goede zorg aan de cliënt. Uw functie Het betreft een functie voor 36 uur per week. Bij gebleken geschiktheid hebben boventallige medewerkers en re-integratiekandidaten binnen Emergis voorrang bij alle vacatures. Uw salaris De functie is ingeschaald v…

Lees meer...

Sociaalpsychiatrisch verpleegkundige verslavingszorg ambulant (32-36 uur)

…ratiekandidaten binnen Emergis hebben voorrang op alle vacatures. Emergis’ visie op zorg Zorgen is een onderdeel van het menselijk bestaan. Zorgen voor jezelf en zorgen voor een ander: kind, ouder, partner, broer, buurvrouw, vriend, bewoner of patiënt. Als mantelzorger, vrijwilliger en onbetaald; of als professional, formeel en betaald. Om welke relatie het ook gaat, zorgen kenmerkt zich door de betrokkenheid van mensen bij elkaar en de overtuigin…

Lees meer...

Boekpresentatie Helden

…rdmonsterweg 1 in Middelburg. Na de opening door Paul de Schipper, raad van bestuur Emergis, nemen Joba van den Berg, tweede kamerlid voor het CDA, Caroline Verheijde, geneesheer-directeur bij Emergis en André Merks, manager kenniscentrum bij Emergis u mee in hun visie op wonen, werken en herstel. Natuurlijk zijn de helden, die de moed hebben gehad mee te werken aan het boek, ook aanwezig. Graag aanmelden via onderstaand formulier. Tot dan! Carien…

Lees meer...

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige (2016.054)

…Zeeland. Dat is de opdracht die Emergis zichzelf geeft. Gedreven door onze visie op zorg en aangemoedigd door complexe veranderingen in onze omgeving willen wij uiteindelijk het volgende bereiken: inwoners van Zeeland doen graag een beroep op Emergis vanwege onze goede ambulante behandeling, zorg en begeleiding voor mensen met matig tot (zeer) ernstige en complexe psychiatrische problematiek. Zij ontvangen die hulp op een manier die we voor onszel…

Lees meer...

Harmen Sterk

…en een organisatie. Als gedragsdeskundige biedt hij inspiratie-sessies, trainingen en advies zowel op team- als organisatieniveau, waarbij Triple C als visie en orthopedagogisch model de basis vormt voor zijn denken en handelen.  …

Lees meer...

Arjens ervaringsverhaal: ‘Gewoon doen!’

…erse Meer. Hiervoor heeft hij een bedrijfsplan geschreven, waarin hij zijn visie en doelen duidelijk beschrijft. Zijn werktempo wordt mede bepaald door zijn financiën. Van zijn maandelijkse uitkering bouwt hij langzaam zijn startkapitaal op. Daarin wordt hij nu ook ondersteund door het UWV door middel van een Sociaal Activeringstraject. Een arbeidsconsulent van Emergis coacht hem hierbij. Arjen werkt het liefst zelfstandig en in eigen tempo. Hij v…

Lees meer...

Verpleegkundig specialist ggz/sociaal psychiatrisch verpleegkundige (2016.025)

…Zeeland. Dat is de opdracht die Emergis zichzelf geeft. Gedreven door onze visie op zorg en aangemoedigd door complexe veranderingen in onze omgeving willen wij uiteindelijk het volgende bereiken: inwoners van Zeeland doen graag een beroep op Emergis vanwege onze goede ambulante behandeling, zorg en begeleiding voor mensen met matig tot (zeer) ernstige en complexe psychiatrische problematiek. Zij ontvangen die hulp op een manier die we voor onszel…

Lees meer...

Geneesheer-directeur/Psychiater

…ontvangen wij graag onder vermelding van vacaturenummer 2017.166. Emergis’ visie op zorg Zorgen is een onderdeel van het menselijk bestaan. Zorgen voor jezelf en zorgen voor een ander: kind, ouder, partner, broer, buurvrouw, vriend, bewoner of patiënt. Als mantelzorger, vrijwilliger en onbetaald; of als professional, formeel en betaald. Om welke relatie het ook gaat, zorgen kenmerkt zich door de betrokkenheid van mensen bij elkaar en de overtuigin…

Lees meer...

Sociaalpsychiatrisch verpleegkundige FACT Terneuzen (32 – 36 uur (bespreekbaar), per januari 2018)

…ratiekandidaten binnen Emergis hebben voorrang op alle vacatures. Emergis’ visie op zorg Zorgen is een onderdeel van het menselijk bestaan. Zorgen voor jezelf en zorgen voor een ander: kind, ouder, partner, broer, buurvrouw, vriend, bewoner of patiënt. Als mantelzorger, vrijwilliger en onbetaald; of als professional, formeel en betaald. Om welke relatie het ook gaat, zorgen kenmerkt zich door de betrokkenheid van mensen bij elkaar en de overtuigin…

Lees meer...

Opleidingsplaatsen voor sociaal psychiatrisch verpleegkundigen

…aardigheden. De volgende thema’s komen aan de orde: sociaal psychiatrische visie sociaal psychiatrisch onderzoek sociaal psychiatrische behandeling systeem/netwerkbenadering openbare geestelijke gezondheidszorg, waaronder bemoeizorg crisisinterventie/acute psychiatrie verslavingszorg zorgcoördinatie preventie praktijkgericht onderzoek Methodiek Elke module van de opleiding SPV bestaat uit een afgebakende hoeveelheid stof en wordt afgesloten met ee…

Lees meer...

Basisarts (ANIOS) voor polikliniek Walcheren en crisisdienst 32 tot 36 uur

…is 2017.154 we ontvangen je reactie graag vóór 15 december 2017. Emergis’ visie op zorg Zorgen is een onderdeel van het menselijk bestaan. Zorgen voor jezelf en zorgen voor een ander: kind, ouder, partner, broer, buurvrouw, vriend, bewoner of patiënt. Als mantelzorger, vrijwilliger en onbetaald; of als professional, formeel en betaald. Om welke relatie het ook gaat, zorgen kenmerkt zich door de betrokkenheid van mensen bij elkaar en de overtuigin…

Lees meer...