GZ psycholoog Forensische Zorg Zeeland (uren per week: 28 - 36)

Afdeling: Forensische zorg Zeeland
Locatie: Middelburg
Contactpersoon: Jord Stenvert
Sluitingsdatum: 31 januari 2022

Wil jij in een dynamische omgeving aan de slag als GZ-psycholoog? Lees dan verder!

Jouw werkplek

Emergis is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke zorg, opvang en welzijn. Jaarlijks behandelen of begeleiden we ongeveer 10.000 mensen met uiteenlopende problemen: psychiatrische stoornissen, verslaving, problemen op het gebied van wonen en werken, veiligheid, huiselijk geweld. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Dat gebeurt door zo'n 1.400 medewerkers op vijftig locaties door heel Zeeland. Dat zijn hulpverleners als preventiewerkers, verpleegkundigen, therapeuten, agogen, psychologen en psychiaters. Maar ook mensen in ondersteunende functies zoals secretaresses, receptionistes, huishoudelijk medewerkers en technisch personeel.

Geestelijke gezondheidsproblemen kunnen ieder van ons treffen. Het is onze ambitie deze zoveel mogelijk te voorkomen, waar mogelijk mensen te genezen en waar nodig hen te ondersteunen. De naam 'Emergis' betekent dan ook: jij komt boven.

Met iedere cliënt kijken we welke hulp hij of zij wenst en nodig heeft: niet te weinig en niet te veel. We werken bij mensen thuis, op scholen, in wijkcentra, huisartsenpraktijken, ambulante centra, klinieken, beschermende woonvormen, werkleerbedrijven en opvanghuizen.

Emergis is actief op de gebieden:

 • Preventie en kortdurende behandeling
 • Behandeling, genezing en herstel
 • Wonen, werken en maatschappij
 • Onderdak en opvang
 • Forensische zorg

De divisie maatschappelijke zorg, opvang en veiligheid biedt de 13 gemeenten in Zeeland de dienstverlening op het gebied van dak- en thuislozenopvang, de vrouwenopvang, forensische zorg, verslavingsreclassering, maatschappelijke justitiële dienstverlening, wonen, werken en verslavingszorg.

Je komt te werken binnen Forensische Zorg Zeeland. Het team biedt vrijwillige en verplichte, hoogwaardige forensische poliklinische zorg met een samenhangend pakket van programma’s. Naast diagnostiek zijn er drie zorglijnen: agressie & vermogen, seksueel grensoverschrijdend gedrag en huiselijk geweld. Er wordt outreachend, individueel en in groepen gewerkt. Het aanbod wordt versterkt door de koppeling met programma’s op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg en (verslavings-)reclassering. Forensische Zorg Zeeland is partner in de netwerkorganisatie rondom de aanpak van huiselijk geweld, seksueel geweld en kindermishandeling in Zeeland.

Jouw werkzaamheden

Als GZ-psycholoog forensische psychiatrie richt je je op cliënten vanaf 16 jaar, die in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen met justitie. Samen met de collega’s van maatschappelijk justitiële dienstverlening wordt ingezet op hulp en ondersteuning bij zaken als huiselijk geweld verslaving, wonen, werken, financiën, dagbesteding en sociale contacten. Je taken en verantwoordelijkheden zijn gevarieerd en veelomvattend:

 • Je voert individueel behandelgesprekken met cliënten met complexe problematiek en hebt daarin een eindverantwoordelijkheid als regiebehandelaar.
 • Samen met de medebehandelaar indiceer je de behandeling en zie je erop toe dat deze behandeling volgens de richtlijnen wordt uitgevoerd.
 • Naast de behandeltaken heb je een kleinere taak als eindverantwoordelijke voor het psychologisch onderzoek dat door basispsychologen en/of psychologen in opleiding uitgevoerd wordt.
 • Je voert risicotaxaties en delict analyses uit en participeert actief in het diagnostiekteam.

Jouw profiel

Voor deze functie als GZ-psycholoog geldt dat de aard van de werkzaamheden een groot appèl doet op je persoonlijke verantwoordelijkheid met betrekking tot de inschatting van de persoonlijke en maatschappelijke veiligheid. Deze functie vraagt daarnaast adequaat te kunnen handelen naar cliënten en systemen in geval van dreigend delict gevaar. Daarnaast herken jij jezelf in dit profiel:

 • Je bent BIG-geregistreerd als GZ-psycholoog.
 • Je vindt het een uitdaging om met complexe casuïstiek te werken.
 • Je kunt goed samenwerken in een multidisciplinair team, maar je bent ook in staat de verantwoordelijkheid te dragen voor je eigen behandeltrajecten.
 • Het is absoluut een pré als je bekend bent met het uitvoeren van risicotaxaties en delictanalyses.
 • Je hebt ervaring met diverse vormen van therapie, zoals EMDR, CGT en Schemafocused therapie.
 • Je bent open en transparant en je staat stevig in je schoenen.
 • Je werkt graag en makkelijk samen met de verschillende ketenpartners.
 • Daarnaast vinden we competenties als doorzettingsvermogen, overtuigingskracht, samenwerking en veerkracht belangrijk. Je durft in het belang van veiligheid grenzen te stellen en beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

Wij vragen een verklaring omtrent gedrag (VOG).

Jouw voordeel

Als je werkt als GZ psycholoog Forensische Zorg Zeeland bij Emergis maak je deel uit van een organisatie met korte lijnen die gelooft in bevlogen medewerkers die voldoende ontwikkelingsmogelijkheden krijgen. Wij bieden je:

 • Een functie in schaal FWG 65. Het salaris begint met € 3538,- en eindigt op € 5553,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek.
 • De functie valt onder de cao GGZ. Dit betekent voor jou o.a. de volgende voordelen: eindejaarsuitkering, vakantietoeslag, collectieve zorgverzekering.
 • Diverse scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden, waaronder een breed aanbod aan e-learning.

Ga jij de uitdaging aan als GZ psycholoog Forensische Zorg Zeeland?

Neem voor meer informatie contact op met Jord Stenvert (Teamleider) via 06 81 15 01 59. Heb je interesse? Klik dan op 'direct solliciteren'.

De vacature is gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. In eerste instantie hebben boventallige medewerkers en re-integratiekandidaten binnen Emergis voorrang, vervolgens interne kandidaten en daarna externe kandidaten (vrijwilligers, stagiairs en inleenkrachten binnen Emergis behoren ook tot de externe kandidaten). Doordat we deze volgorde hanteren kan het zijn dat het langer duurt voordat je een reactie van ons ontvangt.

 

 

Emergis’ visie op zorg

Zorgen is een onderdeel van het menselijk bestaan. Zorgen voor jezelf en zorgen voor een ander: kind, ouder, partner, broer, buurvrouw, vriend, bewoner of patiënt. Als mantelzorger, vrijwilliger en onbetaald; of als professional, formeel en betaald. Om welke relatie het ook gaat, zorgen kenmerkt zich door de betrokkenheid van mensen bij elkaar en de overtuiging dat iedereen recht heeft op een waardig en zinvol leven. Emergis spant zich in om een bijdrage te leveren aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Door middel van professionele zorg. Niet minder maar ook niet meer dan nodig is, want ook aan zorg zitten grenzen. Lees onze zorgvisie: Samen sterk, sterker samen.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

 

Solliciteer Direct

Printversie van deze paginaPrint