Functie
Geneesheer-directeur (28 uur) / psychiater (8 uur)

Referentienummer
2017.166

Aantal uur
28 / 8

Locatie
Kloetinge

Afdeling
Bureau geneesheer-directeur

Contactpersoon
Gerco Blok
0113 26 79 48
blok@emergis.nl

Direct solliciteren

Geneesheer-directeur/Psychiater

Emergis is op zoek naar een bevlogen en enthousiaste geneesheer-directeur en psychiater, die de komende jaren vanuit een eigenstandige bevoegdheid een belangrijke bijdrage wil leveren aan de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg in Zeeland.

Jouw werkplek

Emergis is in Zeeland aanwezig met een breed en geïntegreerd zorgaanbod: basis ggz, specialistische ggz, forensische zorg, verslavingszorg, ouderenpsychiatrie, kinder- & jeugdpsychiatrie, woonvormen en woonbegeleiding, werkleerbedrijven en maatschappelijke opvang. Daarmee hebben we een unieke positie in de Zeeuwse ggz.

Binnen deze grote en brede ggz-instelling zijn we persoonlijk betrokken, hebben we korte communicatielijnen en weten we elkaar makkelijk te vinden.

De geneesheer-directeur binnen Emergis is een psychiater, die een belangrijke eigenstandige verantwoordelijkheid heeft binnen de organisatie. De geneesheer-directeur werkt nauw samen met de twee bestuurders en de 2 zorg directeuren en geeft leiding aan het bureau geneesheer-directeur.

Jouw taakomschrijving en werkzaamheden

De geneesheer-directeur wordt benoemd door de raad van bestuur en legt verantwoording daaraan af. Hij bespreekt weliswaar veel met de raad van bestuur en het directieteam, adviseert hen gevraagd en ongevraagd, maar neemt geen deel aan hun besluitvorming. De taken, bevoegdheden en positie van de geneesheer-directeur zijn beschreven in het document ‘De geneesheer-directeur binnen Emergis’. Bij de inwerkingtreding van de wet verplichte ggz zullen wijzigingen plaats vinden van de taken, bevoegdheden en positie van de geneesheer-directeur, in lijn met de betreffende wetgeving.

De geneesheer-directeur is als bestuursorgaan eindverantwoordelijk voor toepassingen vanuit de Wet BOPZ. Daarnaast heeft de geneesheer-directeur, samen met de raad van bestuur, een gedeelde verantwoordelijkheid voor de algemene kwaliteit van zorg binnen de organisatie. Je trekt hierin ook samen op met de psychiater directeur zorg. De geneesheer-directeur heeft een bijzondere positie:

 • Je bent verantwoordelijk voor alle zaken vanuit de Wet BOPZ.
 • Je hebt vergaande bevoegdheden met betrekking tot het aanvragen, voortzetten en/of beëindigen van een rechterlijke machtiging (en soms een inbewaringstelling). Tevens heb je bevoegdheden een voorwaardelijk ontslag in te trekken en voorwaardelijke machtigingen om te zetten in een voorlopige machtiging.
 • Je moet geconsulteerd worden bij toepassingen van dwang, het overplaatsen van een cliënt naar een gesloten afdeling, en het opheffen van een rechterlijke machtiging.
 • Je functioneert als zelfstandig en onafhankelijk bestuursorgaan dat losstaat van de lijn- én staforganisatie. Hij is onafhankelijk in beslissingen die hij in het kader van de Wet BOPZ neemt.
 • Je zal de komende jaren (samen met de raad van bestuur) verantwoordelijk zijn voor de implementatie van de wet verplichte ggz.
 • Daarnaast geef je als psychiater zelf uitvoering aan behandelingen en geef je als regiebehandelaar sturing aan de behandelingen binnen een multidisciplinair team.

 

Het betreft een functie voor 28 uur geneesheer-directeur en 8 uur psychiater.

Jouw profiel

Wij zoeken iemand die samen met ons wil werken aan onze missie: een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Daarnaast herken jij jezelf in dit profiel:

 • Je bent geregistreerd als psychiater in het BIG-register en lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.
 • Je beschikt over uitstekende uitdrukkingsvaardigheden en sociale vaardigheden.
 • Je bent in staat om collegiaal samen te werken met collega psychiaters en andere specialisten.
 • Je bent in staat om meerzijdig partijdig te zijn en oog te hebben voor de belangen van o.a. behandelaren en cliënten, ook als die belangen conflicteren.
 • Je hebt voldoende kennis van de betreffende wetgeving, of bent bereid je deze kennis eigen te maken.
 • Je bent in staat om op strategisch niveau mee te denken over het instellingsbeleid, en hierop vanuit de ‘kwaliteit van zorg’ zo nodig kritisch op te reflecteren.
 • Daarnaast zijn de volgende competenties belangrijk: bevlogenheid, betrokkenheid, flexibiliteit en zakelijkheid.

Wij vragen een verklaring omtrent gedrag (VOG).

Jouw voordeel

Als je werkt als geneesheer-directeur bij Emergis maak je deel uit van een organisatie die streeft naar bevlogen medewerkers die voldoende ontwikkelingsmogelijkheden krijgen. Wij bieden je:

 • De ams-regeling GGZ is van toepassing.
 • Vaste vergoedingsregeling voor bereikbaarheidsdienst.
 • Nieuwe medewerkers komen in aanmerking voor een eenmalige vestigingspremie van maximaal € 20.000.
 • Maandelijks een tijdelijke arbeidsmarktoeslag van 10% over je bruto maandsalaris over de gewerkte uren en een 10% complementaire (vaste) toeslag.
 • De functie valt onder de cao GGZ. Dit betekent voor jou o.a. de volgende voordelen: eindejaarsuitkering, vakantietoeslag, collectieve zorgverzekering.

Ga jij de uitdaging aan als geneesheer-directeur?

Voor meer informatie of bijvoorbeeld een rondleiding ter kennismaking, neem je contact op met Gerco Blok, geneesheer-directeur, via 0113 26 79 48 of via blok@emergis.nl.

Een selecterend-ontwikkelassessment is onderdeel van de procedure.

Heb je interesse? Klik dan op ‘direct solliciteren’. Benieuwd naar werken bij Emergis? Luister hier naar de ervaringen van onze psychiaters.
Reacties ontvangen wij graag onder vermelding van vacaturenummer 2017.166.

Emergis’ visie op zorg

Zorgen is een onderdeel van het menselijk bestaan. Zorgen voor jezelf en zorgen voor een ander: kind, ouder, partner, broer, buurvrouw, vriend, bewoner of patiënt. Als mantelzorger, vrijwilliger en onbetaald; of als professional, formeel en betaald. Om welke relatie het ook gaat, zorgen kenmerkt zich door de betrokkenheid van mensen bij elkaar en de overtuiging dat iedereen recht heeft op een waardig en zinvol leven. Emergis spant zich in om een bijdrage te leveren aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Door middel van professionele zorg. Niet minder maar ook niet meer dan nodig is, want ook aan zorg zitten grenzen. Lees onze zorgvisie: Samen sterk, sterker samen.

 

Direct solliciteren

Printversie van deze paginaPrint