CCE: ‘Belangenbehartiger voor iedereen, ook voor wie dat zelf niet kan’


Van 3 tot en met 7 oktober is het de week van de medezeggenschap met als thema ‘De toekomst is Waardevolle zorg’. De centrale cliëntenraad Emergis (CCE) grijpt deze week aan om de medezeggenschap onder de aandacht te brengen.

Corina Pieterman, voorzitter CCE: “Medezeggenschap betekent dat je meepraat over een onderwerp en dat jouw ideeën worden meegewogen in de beslissing. Medezeggenschap is dan ook een van de belangrijkste taken van de centrale cliëntenraad Emergis (CCE). Door mee te praten over beleid en bijvoorbeeld mee te werken aan adviesaanvragen van de raad van bestuur, kunnen wij de belangen van alle cliënten behartigen. Ook van hen die daar zelf op dat moment minder goed toe in staat zijn.”

#steedsmeerimpact #dream #samengrenzenverleggen

Lees hier het hele verhaal ‘Belangenbehartiger voor iedereen, ook voor wie dat zelf niet kan’ van Corina dat ze samen met collega-medezeggenschapslid Helmi Smets vertelt.

Printversie van deze paginaPrint