Emergis verwelkomt nieuwe leden raad van toezicht


Per 24 april 2023 treden Jamil Meusen en Johan Schudde toe tot de raad van toezicht van Emergis. Zij volgen hiermee Ad Koppejan en Carlo Broeren op. Beiden hebben na acht jaar hun maximale zittingstermijn bereikt. De raad van toezicht en raad van bestuur zijn dankbaar voor de actieve bijdrage die zowel Ad Koppejan als Carlo Broeren in hun toezichthoudende rol de afgelopen jaren hebben geleverd aan de doelstellingen van Emergis.

Vroegtijdig aftreden
Door haar benoeming tot bestuurder van Antes per 1 mei jl. heeft Laura van Goor helaas vroegtijdig haar functie als lid raad van toezicht binnen Emergis moeten neerleggen. Haar nieuwe functie is onverenigbaar met dit lidmaatschap. Jammer, want Laura haar inhoudelijke inbreng was een meerwaarde voor onze raad van toezicht en waardevol in zowel de commissie kwaliteit & veiligheid als in het gesprek met de centrale cliëntenraad. Omdat Laura Ad Koppejan zou opvolgen als voorzitter, komt de functie van voorzitter raad van toezicht opnieuw vacant. De wervingsprocedure start hiervoor dan ook binnenkort.

 

 

Printversie van deze paginaPrint