Kom ik in aanmerking voor een behandeling?

De gevolgen van het ouder worden zijn van invloed op het ontstaan, de aard, de uitingsvorm en de behandeling van psychiatrische stoornissen. De behandeling van ouderen met psychiatrische problematiek vraagt om specialistische hulpverlening. Bij Emergis zijn ouderen dan ook een specifieke doelgroep en worden zij behandeld op de afdelingen van ouderenpsychiatrie. Met ouderen bedoelen wij mensen van 65 jaar en ouder.

Ook mensen die jonger zijn dan 65 jaar kunnen in aanmerking komen voor behandeling bij ouderenpsychiatrie. Grofweg gaat het dan om mensen van 65 jaar of jonger:

  • met bijkomende lichamelijke aandoeningen;
  • die voor bijkomende lichamelijke aandoeningen complexe medicatie gebruiken;
  • die problemen hebben door zogeheten derde- of vierde levensfaseproblematiek zoals pensionering, verlies van naasten, lichamelijke ziekten;
  • met psychiatrische problematiek plus dementie of een andere op de voorgrond staande cognitieve stoornis;
  • die anders reageren op geneesmiddelen bij het ouder worden;
  • met functionele veranderingen zoals minder mobiel zijn, slecht horen of zien;
  • waarvan het sociale netwerk steeds kleiner wordt;
  • die in een specifieke voorziening verblijven zoals een verpleeg- of verzorgingshuis;
  • die op latere leeftijd psychiatrische klachten hebben gekregen waar een lichamelijke oorzaak of levensfaseproblematiek (pensionering, verlies van een naaste) aan ten grondslag ligt.

Andersom kan het overigens zo zijn dat relatief jonge en vitale ouderen beter behandeld kunnen worden zoals mensen tussen 18 en 65 jaar bij Emergis behandeld worden. Welke vormen van behandeling we bieden, vindt u hier.

Printversie van deze paginaPrint