Hoe verloopt het gesprek met de gemeente?

Mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, zoals begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen, kunnen sinds dit jaar terecht bij hun gemeente. Als iemand zich meldt, dan zal de gemeente onderzoek doen naar de persoonlijke situatie van de aanvrager en met hem/haar in gesprek gaan. Een aantal cliëntenorganisaties is benieuwd naar de ervaringen van cliënten met dit gesprek. Daarom start op 2 april de digitale raadpleging Zorg naar gemeenten:…

Lees meer...

Het eerste gesprek bij Emergis

Het eerste gesprek Het eerste gesprek wordt ook wel screeningsgesprek genoemd. In het gesprek maakt u samen met een medewerker een overzicht van uw problemen en wensen. Het doel is dat duidelijk wordt wat de belangrijkste reden is van uw problemen. Dit is een voorlopige diagnose. Het eerste gesprek kan een telefonisch gesprek zijn. Na het gesprek overlegt de medewerker met een team deskundigen. Zij bespreken welk zorgprogramma de beste zorg kan…

Lees meer...

Diagnose dwangstoornis

Met uw (huis)arts bespreken Heeft u steeds terugkerende dwanghandelingen en/of dwanggedachten of denkt u dat een familielid dat heeft? Praat erover met uw huisarts, kinderarts, bedrijfsarts of specialist. De arts kan u of uw familielid doorverwijzen naar Emergis. Doorverwijzen betekent dat de arts u aanmeldt bij Emergis. Of hij/zij geeft u een brief waarmee u zich zelf kunt aanmelden. Het eerste gesprek bij Emergis In het eerste gesprek bij…

Lees meer...

Diagnose gegeneraliseerde angststoornis

Met uw (huis)arts bespreken Bent u vaak angstig of denkt u dat een familielid dat is? Praat erover met uw huisarts, kinderarts, bedrijfsarts of specialist. De arts kan u of uw familielid doorverwijzen naar Emergis. Doorverwijzen betekent dat de arts u aanmeldt bij Emergis. Of hij/zij geeft u een brief waarmee u zich zelf kunt aanmelden. Het eerste gesprek bij Emergis In het eerste gesprek bij Emergis maakt u samen met een medewerker een…

Lees meer...

Diagnose sociale angststoornis

Met uw (huis)arts bespreken Heeft u grote angst om in het gezelschap van anderen te zijn of denkt u dat een familielid dat heeft? Praat erover met uw huisarts, kinderarts, bedrijfsarts of specialist. De arts kan u of uw familielid doorverwijzen naar Emergis. Doorverwijzen betekent dat de arts u aanmeldt bij Emergis. Of hij/zij geeft u een brief waarmee u zich zelf kunt aanmelden. Het eerste gesprek bij Emergis In het eerste gesprek bij Emergis…

Lees meer...

Diagnose depressie

Met uw (huis)arts bespreken Heeft u een aanhoudende sombere stemming of denkt u dat een familielid dat heeft? Praat erover met uw huisarts, kinderarts, bedrijfsarts of specialist. De arts kan u of uw familielid doorverwijzen naar Emergis. Doorverwijzen betekent dat de arts u aanmeldt bij Emergis. Of hij/zij geeft u een brief waarmee u zich zelf kunt aanmelden. Het eerste gesprek bij Emergis In het eerste gesprek bij Emergis maakt u samen met…

Lees meer...

Diagnose paniekstoornis

Met uw (huis)arts bespreken Heeft u vaak paniekaanvallen of denkt u dat een familielid dat heeft? Praat erover met uw huisarts, kinderarts, bedrijfsarts of specialist. De arts kan u of uw familielid doorverwijzen naar Emergis. Doorverwijzen betekent dat de arts u aanmeldt bij Emergis. Of hij/zij geeft u een brief waarmee u zich zelf kunt aanmelden. Het eerste gesprek bij Emergis In het eerste gesprek bij Emergis maakt u samen met een medewerker…

Lees meer...

Diagnose specifieke fobie

Met uw (huis)arts bespreken Bent u vaak angstig of denkt u dat een familielid dat heeft? Praat erover met uw huisarts, kinderarts, bedrijfsarts of specialist. De arts kan u of uw familielid doorverwijzen naar Emergis. Doorverwijzen betekent dat de arts u aanmeldt bij Emergis. Of hij/zij geeft u een brief waarmee u zich zelf kunt aanmelden. Het eerste gesprek bij Emergis In het eerste gesprek bij Emergis maakt u samen met een medewerker een…

Lees meer...

Ik denk dat mijn kind drugs gebruikt

Ik denk dat mijn kind drugs gebruikt Een vermoeden van druggebruik ontstaat als u als ouder iets ‘verdachts’ tussen de spullen van uw kind aantreft. Of als uw kind zich anders gedraagt dan anders en zich ontrekt aan het huiselijk gebeuren. Veel ouders willen weten waar je aan kunt zien of hun zoon of dochter drugs heeft gebruikt. Aan uiterlijke kenmerken is dit echter niet altijd zichtbaar. Maar als er plotseling, gedurende langere tijd,…

Lees meer...

Diagnose bipolaire stoornis

Met uw (huis)arts bespreken Wisselt uw stemming vaak sterk tussen twee uitersten of denkt u dat een familielid dat heeft? Praat erover met uw huisarts, kinderarts, bedrijfsarts of specialist. De arts kan u of uw familielid doorverwijzen naar Emergis. Doorverwijzen betekent dat de arts u aanmeldt bij Emergis. Of hij/zij geeft u een brief waarmee u zich zelf kunt aanmelden. Het eerste gesprek bij Emergis In het eerste gesprek bij Emergis maakt u…

Lees meer...

U heeft een klacht

U heeft een klacht Complimenten horen we graag maar ook uw klachten willen we graag weten. Belangrijk is dat u zich gehoord voelt en uw ontevredenheid wordt weggenomen. Het is voor u en voor Emergis dan ook van belang dat u uw onvrede doorgeeft. U kunt uw klacht/onvrede vertellen aan degene waarover u een klacht heeft. Een gesprek met die persoon is meestal de snelste manier om tot een oplossing te komen. Bent u niet tevreden over de uitkomst…

Lees meer...

Onderzoek

Screening Na uw aanmelding is er een screening. De screening begint met een gesprek waarin u uw zorgen over uw kindje bespreekt met een gedragswetenschapper. Bijna altijd is ook een psychiater aanwezig. Heeft u rapporten van eerdere onderzoeken? Dan kunt u die meenemen. Kort na het gesprek volgt er: een kinderpsychiatrisch onderzoek; een observatie bij u thuis; en een gesprek met u over de ontwikkeling van uw kind. Diagnostisch onderzoek Soms…

Lees meer...

Fusieverkenning GGZ WNB en Emergis uitgesteld

GGZ WNB en Emergis zijn medio 2016 in gesprek gegaan om de wenselijkheid en haalbaarheid van een mogelijke samenwerking te verkennen. Deze verkenning, die als doel heeft te komen tot een intentieverklaring inzake het onderzoek naar een mogelijke fusie, kan nog niet worden afgerond. Bij GGZ WNB lopen nog gesprekken met verschillende partijen om te komen tot de juiste financiële randvoorwaarden; dit heeft meer doorlooptijd nodig. Dit heeft…

Lees meer...

Aanmelden volledig pakket thuis

Hoe meldt u zich aan? U kunt zich aanmelden voor beschermd wonen thuis bij de gemeente waar u woonachtig bent. Zij verwijzen u door naar de zorgaanbieder van uw keuze. Bent u al cliënt van Emergis dan kunt u samen met uw behandelaar of persoonlijk begeleider deze stap zetten Daarna krijgt u een uitnodiging voor een gesprek. Als u het prettig vindt, mag u iemand meenemen naar het gesprek. Een medewerker van Emergis bekijkt samen met u welke hulp…

Lees meer...

OR en locatieraad Kloetingen zeggen vertrouwen op in raad van bestuur

De ondernemingsraad (OR) en de locatieraad Kloetinge hebben het vertrouwen in de raad van bestuur van Emergis opgezegd. Vandaag heeft de OR zijn beslissing in een brief aan de raad van toezicht toegelicht. De raad van bestuur roept de OR en de locatieraad op vooral in gesprek te blijven. Ook waar het gaat over de kritiek op het functioneren van de raad van bestuur. Kritiek waar men serieus naar wil kijken. De raad van bestuur en de raad van…

Lees meer...

Voor familieleden van mensen met ADHD

Voor familieleden en naastbetrokkenen In de onderzoeksfase naar ADHD is het mogelijk om bij een gesprek aanwezig te zijn. We adviseren de cliënt bij het eerste of tweede gesprek iemand mee te nemen die hem of haar al het hele leven kent. Zo kunnen de vragen over de kindertijd het best beantwoord worden. Het is ook altijd mogelijk om samen met uw familielid een afspraak te maken bij zijn of haar behandelaar voor verdere informatie, praktische…

Lees meer...

Samenwerkingsdag Reclassering Zeeland

Op vrijdag 31 oktober bent u van harte welkom op de Samenwerkingsdag van Reclassering Zeeland. Tijdens deze dag informeren Emergis verslavingsreclassering en Reclassering Nederland u over de rol van de reclassering in de samenleving en willen ze met u in gesprek over gezamenlijke oplossingen voor vraagstukken waarmee we in ons werk allemaal te maken hebben. Denk aan decentralisatie jeugdzorg, arbeid en scholing, overlast en aanpak huiselijk…

Lees meer...

Psycho-educatie familie en naasten van cliënten DD

Op 14 november wordt voor de vijfde keer psycho-educatie voor het zorgprogramma dubbele diagnose georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen familie en naasten van cliënten uit het zorgprogramma dubbele diagnose voorlichting over verslaving en psychiatrie. Onderling kunnen de deelnemers steun vinden door ervaringen uit te wisselen. Het gaat tijdens deze bijeenkomsten niet over persoonlijke zaken van de cliënt of over inhoudelijke…

Lees meer...

Hoe begint uw behandeling bij Emergis?

Hoe begint uw behandeling? Na het eerste gesprek start de behandeling zo snel mogelijk. U heeft een of meer gesprekken met uw behandelaar. Samen probeert u uw problemen beter te begrijpen. U vertelt over uw situatie en wensen. U praat over wat goed gaat en wat minder goed gaat. En over dingen waar u steun aan heeft. Daarnaast geeft u behandelaar u informatie over bijvoorbeeld uw diagnose, over behandelmogelijkheden en medicijnen. Onderzoeken…

Lees meer...

Hoe werkt sociaal casemanagement?

Hoe werkt social casemanagement? U komt in contact met social casemanagement nadat een familielid, buren, vriend of hulpverlener u heeft aangemeld. Dat hebben zij gedaan omdat zij vinden dat u extra zorg en/of steun verdient om uw leven weer op orde te krijgen. In het eerste gesprek met u vertellen wij wat we te bieden hebben. Samen zetten we uw problemen op een rij. Na dit gesprek bespreken we dit in ons team en wordt besloten of u voor deze…

Lees meer...

Goed en constructief overleg met de NZa

Vandaag, woensdag 13 september, heeft Emergis onder leiding van de NZa een goed en constructief gesprek gevoerd met zorgverzekeraars CZ en Zilveren Kruis. Op basis van dit gesprek zien we ruimte om verzekerden van Zilveren Kruis vanaf nu weer op de wachtlijst te plaatsen. We zijn blij met deze uitkomst en hebben er vertrouwen in de komende weken tot passende afspraken met Zilveren Kruis te komen. Zoals u eerder al heeft kunnen lezen, liepen de…

Lees meer...

Psychiater

…Psychiater Een psychiater is een speciale dokter. De psychiater heeft af en toe een gesprek met jou. En als het nodig is kijkt hij of jij medicijnen nodig hebt….

Lees meer...

Aanmelden sociaal pension

Aanmelden U kunt zich aanmelden via het online aanmeldformulier. Aan de hand van deze gegevens wordt er contact met u opgenomen. Wanneer wij denken dat het sociaal pension een geschikte plaats is voor u, nodigen wij u uit voor een intake. U kunt u zelf aanmelden, of uw verwijzer kan dat voor u doen. Voorafgaand aan een verblijf in het sociaal pension vindt er een gesprek plaats tussen u en een van de medewerkers. U vertelt wat de reden van uw…

Lees meer...

Het behandelteam

…Psychiater Een psychiater is een speciale dokter. De psychiater heeft af en toe een gesprek met jou. En als het nodig is kijkt hij of jij medicijnen nodig hebt. Als je bij Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie bent omdat je een psychose hebt dan word je geholpen door deze dokter: De heer C.A.A. Franken, psychiater…

Lees meer...

Behandeling PTSS

Behandeling PTSS De behandeling van PTSS is een specialistische deskundigheid.De meeste mensen worden ambulant behandeld. Dat betekent dat u alleen voor een training of een gesprek naar Emergis komt. Dat kan één keer per week zijn, maar ook één keer per maand. Soms zijn de gesprekken bij u thuis. In de eerste fase wordt psycho-educatie gegeven zodat de betrokkene kan begrijpen waarom hij nog altijd in een hyper alerte toestand verkeerd en…

Lees meer...

Uw mening telt

Uw mening telt Als u in behandeling bent bij Emergis kunt u meedenken en meepraten over verschillende onderwerpen: vragen en problemen rond uw behandeling; intimiteit, seksualiteit en privacy; het beleid van Emergis. U kunt meepraten op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door een gesprek aan te gaan met uw behandelaar. Ook kunt u een afspraak maken met de patiëntenvertrouwenspersoon of uw stem laten horen via de centrale cliëntenraad Emergis….

Lees meer...

Behandeling

Groepsbehandeling Groepsbehandeling bestaat uit deeltijdbehandeling. Deeltijdbehandeling noemen we in het kort ‘deeltijd’. Bij deeltijd kom je twee dagdelen per week naar de kliniek. Op de andere dagdelen ga je naar school of stage. ’s Avonds en in het weekend ben je thuis. Je zit in een groep met leeftijdsgenoten. Jullie hebben een vast therapieprogramma waarbinnen je werkt aan je doelen uit je behandelplan. Jouw therapie-programma is…

Lees meer...

Behandeling

Behandeling De meeste jongeren volgen therapie in een groep. Cognitieve gedragstherapie en psychomotorische therapie zijn hierbij belangrijke onderdelen. Sommige jongeren hebben individuele afspraken met een behandelaar. Soms vullen we dit aan met module psychomotorische therapie of medicatie. We werken ook samen met kinderartsen en diëtisten die gespecialiseerd zijn in jongeren met eetstoornissen. Als je meer wilt weten over de medicijnen die…

Lees meer...

Open up: Emergis presenteert kunst in oude separeerruimte

Op 30 september werd bij Emergis de aftrap gegeven voor het landelijke project Open Up. Open Up zet kunst in om met elkaar het gesprek aan te gaan over eenzame opsluiting van cliënten in de geestelijke gezondheidszorg. De kunstwerken die tijdens het project ontstaan, worden zondag 27 september 2013 tentoongesteld. Iedereen is van harte welkom ze te bekijken. Dat kan tussen 13.00 uur en 15.30 uur in de oude separeerruimte van afdeling 23 van…

Lees meer...

Rollen omgedraaid tijdens de sTimul-inleefsessie

…Tijdens een sTimul-inleefsessie op 6 en 7 juni jl. namen negen medewerkers van Emergis twee aaneengesloten dagen en een nacht de rol van cliënt op zich in een nagebouwde kliniek in Terneuzen….

Lees meer...

Kunstproject Open Up start bij Emergis

…In oktober vindt bij Emergis de start plaats van kunstproject Open Up. Open Up is een landelijk project dat met kunst aandacht vraagt voor eenzame opsluiting van cliënten….

Lees meer...

Ketenvideo Zeeland zonder zelfmoord

Onder de naam ‘Zeeland Zonder Zelfmoord’ werkt Emergis samen met GGD Zeeland, Politie Zeeland-West-Brabant, de dertien Zeeuwse gemeenten en 113Zelfmoordpreventie met partners vanuit de zorg en professionals en vrijwilligers van organisaties, aan het terugdringen van het aantal suïcides en suïcidepogingen in Zeeland. We accepteren niet langer meer dat mensen eenzaam en radeloos sterven door zelfmoord. Ketenvideo In deze ketenvideo…

Lees meer...

Wat is psychiatrische zorg thuis?

…Wat is psychiatrische zorg thuis? Wat is het doel van psychiatrische zorg thuis? Hoe lang duurt psychiatrische zorg thuis? Wie begeleiden u bij psychiatrische zorg thuis? Kosten en aanmelden psychiatrische zorg thuis. Wat is pzt? Wat is het doel van pzt? Hoe lang duurt pzt?? Wie begeleiden u bij pzt?? Kosten en aanmelden pzt….

Lees meer...

Behandeling

Groepsbehandeling Groepsbehandeling bestaat uit dagklinische behandeling en deeltijdbehandeling. Deeltijdbehandeling noemen we in het kort ‘deeltijd’. Bij deeltijd kom je twee dagdelen per week naar de kliniek. Op dinsdag van 12.30 tot 16.30 uur en op donderdag van 09.00 tot 13.00 uur. Op de andere dagdelen ga je naar school of stage. ’s Avonds en in het weekend ben je thuis. Je zit in een groep met maximaal acht leeftijdsgenoten. Jullie hebben…

Lees meer...

Het behandelteam

Psychiater Een psychiater is een speciale dokter. De psychiater heeft af en toe een gesprek met jou. En als het nodig is kijkt hij of jij medicijnen nodig hebt. Als je bij Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie bent omdat je depressief bent dan word je geholpen door deze dokters: Willem Maillette de Buy Wenniger, psychiater De heer H.N. Florie, arts medicatiepoli Naast de dokters zijn er nog een heleboel andere medewerkers waarmee je te maken…

Lees meer...

Dienst geestelijke verzorging: nadenken over leven, zingeving, religie

Geestelijke verzorging De geestelijk verzorgers zetten zich in om met mensen in gesprek te raken over leven, zingeving of religie. Ze organiseren op verschillende afdelingen groepsgesprekken, maar u kunt hen ook individueel spreken, zowel in de kliniek als thuis. Ook hebben ze gesprekken met familie en naasten. Speciale activiteiten vormen de reizen, meditatiebijeenkomsten en indien nodig, herdenkingen. Elke zondag is er een viering of…

Lees meer...

Behandeling dwangstoornis

Behandeling volwassenen met een dwangstoornis Emergis helpt op verschillende manieren en op verschillende plaatsen. U wordt zo veel mogelijk thuis geholpen. Alleen als het echt niet anders kan, krijgt u deeltijdbehandeling of wordt u opgenomen in de kliniek. Ambulante behandeling De meeste mensen worden ambulant behandeld. Dat betekent dat u alleen voor een training of een gesprek naar Emergis komt. Dat kan één keer per week zijn, maar ook één…

Lees meer...

Behandeling

Groepsbehandeling Groepsbehandeling bestaat uit dagbehandeling en deeltijdbehandeling. Deeltijdbehandeling noemen we in het kort ‘deeltijd’. Bij deeltijd kom je twee dagdelen per week naar Emergis. Op de andere dagdelen ga je naar school of stage. ’s Avonds en in het weekend ben je thuis. Je zit in een groep met ongeveer zeven leeftijdsgenoten. Jullie hebben een vast therapieprogramma waarbinnen je werkt aan je doelen uit je behandelplan. Bij…

Lees meer...

Gezocht: leden familieraad

…Lid worden van de familieraad? Wij zijn op zoek naar betrokken leden die actief en vrijwillig willen deelnemen aan de familieraad. De familieraad komt zes wekelijks een dagdeel bij elkaar. Daarnaast worden een aantal maal per jaar bijeenkomsten binnen Emergis bezocht. Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek, vult u hieronder uw gegevens in. We nemen dan contact met u op. Voornaam* Achternaam* E-mailadres* Telefoonnummer…

Lees meer...

Het behandelteam

Psychiater Een psychiater is een speciale dokter. De psychiater heeft af en toe een gesprek met jou. En als het nodig is kijkt hij of jij medicijnen nodig hebt. Als je bij Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie bent omdat je angstig bent dan word je geholpen door deze dokters: Willem Maillette de Buy Wenniger, psychiater De heer H.N. Florie, arts medicatiepoli Naast de psychiater zijn er een heleboel andere mensen waarmee je te maken krijgt zoals:…

Lees meer...

Betrekken bij behandeling

Betrekken bij behandeling Emergis wil familie zoveel mogelijk actief betrekken bij de behandeling of begeleiding van de cliënt. Dat gebeurt op verschillende manieren. Op welke manier u betrokken wordt, is afhankelijk van de afdeling waar de cliënt verblijft, de wensen van de cliënt en de wensen van u als familie. Enkele voorbeelden: Intake- en/of ontslaggesprek Gesprek tussen een hulpverlener en de cliënt, voordat de behandeling start of bij…

Lees meer...

Behandeling

Individuele behandeling De meeste kinderen met een trauma krijgen individuele behandeling. Individuele behandeling betekent dat je elke week of om de twee weken naar de kliniek komt. Voor een gesprek of medicatiecontroles. Je blijft gewoon thuis wonen en kunt gewoon de dingen doen die je altijd doet. Naar je eigen school gaan, naar sport, enzovoort. Modules Traumabehandeling kan bestaan uit één of meer onderdelen. Die onderdelen noemen we…

Lees meer...

Het behandelteam

…Psychiater Een psychiater is een speciale dokter. De psychiater heeft af en toe een gesprek met jou. En als het nodig is kijkt hij of jij medicijnen nodig hebt….

Lees meer...

Het behandelteam

Psychiater Een psychiater is een speciale dokter. De psychiater heeft af en toe een gesprek met jou. En als het nodig is kijkt hij of jij medicijnen nodig hebt. Als je bij Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie bent omdat je een eetstoornis hebt dan word je geholpen door deze dokter: Mevrouw J. Hokke, kinder- en jeugdpsychiater Naast de psychiater zijn er een heleboel andere mensen waarmee je te maken krijgt zoals: Ellis Trompetter, klinisch…

Lees meer...

Zorgen om krappe inkoopbeleid zorgverzekeraars

Na het verschijnen van een artikel in Trouw, maandag 28 augustus, over het krappe inkoopbeleid van zorgverzekeraars en de invloed daarvan op het aantal cliënten dat Emergis kan behandelen, is er veel landelijke aandacht voor dit probleem. Zo zenden EenVandaag vanavond, 7 september vanaf 18.15 uur op NPO 1 én NOS om 22.00 uur op NPO 2 een interview uit met Paul de Schipper. Wat is er nu eigenlijk aan de hand? Emergis heeft in 2016 en in 2017 te…

Lees meer...

Behandeling antisociale persoonlijkheidsstoornis

Behandeling antisociale persoonlijkheidsstoornis Emergis helpt op verschillende manieren en op verschillende plaatsen. U wordt zo veel mogelijk thuis geholpen. Is dat niet voldoende? Dan krijgt u een meer intensieve ambulante begeleiding. Alleen als het echt niet anders kan, krijgt u dagbehandeling of wordt u opgenomen in de kliniek. Ambulante behandeling De meeste mensen worden ambulant behandeld. Dat betekent dat u alleen voor een training of…

Lees meer...

Publiekscampagne ‘Stel de vraag van je leven’

Als onderdeel van het suïcidepreventieproject ‘Zeeland Zonder Zelfmoord’ start op 15 mei de campagne ‘Stel de vraag van je leven’ in Zeeland. Jaarlijks overlijden in Nederland ruim 1.850 mensen als gevolg van suïcide, dat zijn 5 mensen per dag. De campagne heeft als doel iedereen ervan bewust te maken dat aan dit maatschappelijke probleem iets te doen is. De campagne draagt bij aan het doorbreken van het taboe op praten over suïcide, het…

Lees meer...

Behandeling

Individuele behandeling De meeste kinderen met dwangklachten krijgen individuele behandeling. Individuele behandeling betekent dat je elke week of om de twee weken naar de kliniek komt. Voor een gesprek of medicatiecontroles. Je blijft gewoon thuis wonen en kunt gewoon de dingen doen die je altijd doet. Naar je eigen school gaan, naar sport, enzovoort. Samen met de behandelaar bekijk je welke dwangklachten je hebt en hoe we deze stap voor stap…

Lees meer...

Voor wie?

…Voor wie? U kunt aan een training meedoen als u in behandeling bent bij Emergis. Het maakt niet uit of u bent opgenomen in de kliniek, af en toe naar Emergis komt voor een gesprek of in een beschermende woonvorm zorg krijgt….

Lees meer...

Behandeling sociale angststoornis

Behandeling volwassenen met een sociale angststoornis Emergis helpt op verschillende manieren en op verschillende plaatsen. U wordt zo veel mogelijk ambulant behandeld. Alleen als het echt niet anders kan, krijgt u deeltijdbehandeling of wordt u opgenomen in de kliniek. Ambulante behandeling De meeste mensen worden ambulant behandeld. Dat betekent dat u alleen voor een training of een gesprek naar Emergis komt. Dat kan één keer per week zijn,…

Lees meer...