Hoe verloopt het gesprek met de gemeente?

…ere weten of mensen op de hoogte zijn waar zij zich kunnen melden voor een gesprek met de gemeente. Maar ook of zij al een gesprek hebben gehad. En zo ja, op welke wijze zij zich daarop hebben voorbereid en hoe het gesprek is verlopen. Ook willen de organisaties een beeld krijgen van de ervaringen met het aanvragen van individuele maatwerkvoorzieningen en het toekennen daarvan. Melden van ervaringen De raadpleging Zorg naar gemeenten: het gesprek

Lees meer...

Het eerste gesprek bij Emergis

…en. Dit is een voorlopige diagnose. Het eerste gesprek kan een telefonisch gesprek zijn. Na het gesprek overlegt de medewerker met een team deskundigen. Zij bespreken welk zorgprogramma de beste zorg kan bieden voor uw problemen. Daarna krijgt u uit dat zorgprogramma een behandelaar toegewezen. De behandelaar is vaak een psychiater of psycholoog, soms een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige. De behandelaar is de vaste persoon met wie u afspraken…

Lees meer...

Diagnose bipolaire stoornis

…graag weten hoe ernstig uw klachten zijn, wat uw klachten precies zijn en hoe lang u er al last van heeft. Om te bepalen hoe ernstig uw klachten zijn, gebruikt de medewerker een vragenlijst. Soms zijn er naast het gesprek en de vragenlijst ook onderzoeken nodig, bijvoorbeeld een psychologisch onderzoek, een lichamelijk onderzoek of een sociaal onderzoek. Na het eerste gesprek start de behandeling zo snel mogelijk….

Lees meer...

Diagnose specifieke fobie

…graag weten hoe ernstig uw klachten zijn, wat uw klachten precies zijn en hoe lang u er al last van heeft. Om te bepalen hoe ernstig uw klachten zijn, gebruikt de medewerker een vragenlijst. Soms zijn er naast het gesprek en de vragenlijst ook onderzoeken nodig, bijvoorbeeld een psychologisch onderzoek, een lichamelijk onderzoek of een sociaal onderzoek. Na het eerste gesprek start de behandeling zo snel mogelijk….

Lees meer...

Ik denk dat mijn kind drugs gebruikt

…en of uw vermoeden juist is of dat er iets anders aan de hand is. Een open gesprek Vertel uw zoon of dochter wat u is opgevallen en vraag informatie. Probeer dit in een open gesprek te doen en maak er geen ondervraging van. Vermijd welles-nietes discussies. Het kan van uw eigen houding afhangen hoe open uw kind durft te zijn over zijn of haar druggebruik. Als u bijvoorbeeld zeer emotioneel bent of als uw kind het idee heeft dat er flinke straffen…

Lees meer...

Diagnose paniekstoornis

…graag weten hoe ernstig uw klachten zijn, wat uw klachten precies zijn en hoe lang u er al last van heeft. Om te bepalen hoe ernstig uw klachten zijn, gebruikt de medewerker een vragenlijst. Soms zijn er naast het gesprek en de vragenlijst ook onderzoeken nodig, bijvoorbeeld een psychologisch onderzoek, een lichamelijk onderzoek of een sociaal onderzoek. Na het eerste gesprek start de behandeling zo snel mogelijk….

Lees meer...

Diagnose gegeneraliseerde angststoornis

…graag weten hoe ernstig uw klachten zijn, wat uw klachten precies zijn en hoe lang u er al last van heeft. Om te bepalen hoe ernstig uw klachten zijn, gebruikt de medewerker een vragenlijst. Soms zijn er naast het gesprek en de vragenlijst ook onderzoeken nodig, bijvoorbeeld een psychologisch onderzoek, een lichamelijk onderzoek of een sociaal onderzoek. Na het eerste gesprek start de behandeling zo snel mogelijk….

Lees meer...

Diagnose depressie

…graag weten hoe ernstig uw klachten zijn, wat uw klachten precies zijn en hoe lang u er al last van heeft. Om te bepalen hoe ernstig uw klachten zijn, gebruikt de medewerker een vragenlijst. Soms zijn er naast het gesprek en de vragenlijst ook onderzoeken nodig, bijvoorbeeld een psychologisch onderzoek, een lichamelijk onderzoek of een sociaal onderzoek. Na het eerste gesprek start de behandeling zo snel mogelijk….

Lees meer...

Diagnose dwangstoornis

…graag weten hoe ernstig uw klachten zijn, wat uw klachten precies zijn en hoe lang u er al last van heeft. Om te bepalen hoe ernstig uw klachten zijn, gebruikt de medewerker een vragenlijst. Soms zijn er naast het gesprek en de vragenlijst ook onderzoeken nodig, bijvoorbeeld een psychologisch onderzoek, een lichamelijk onderzoek of een sociaal onderzoek. Na het eerste gesprek start de behandeling zo snel mogelijk….

Lees meer...

Diagnose sociale angststoornis

…graag weten hoe ernstig uw klachten zijn, wat uw klachten precies zijn en hoe lang u er al last van heeft. Om te bepalen hoe ernstig uw klachten zijn, gebruikt de medewerker een vragenlijst. Soms zijn er naast het gesprek en de vragenlijst ook onderzoeken nodig, bijvoorbeeld een psychologisch onderzoek, een lichamelijk onderzoek of een sociaal onderzoek. Na het eerste gesprek start de behandeling zo snel mogelijk….

Lees meer...

Fusieverkenning GGZ WNB en Emergis uitgesteld

…r een mogelijke fusie, kan nog niet worden afgerond. Bij GGZ WNB lopen nog gesprekken met verschillende partijen om te komen tot de juiste financiële randvoorwaarden; dit heeft meer doorlooptijd nodig. Dit heeft Emergis en GGZ WNB doen besluiten om op dit moment geen intentieovereenkomst aan te gaan. GGZ WNB en Emergis blijven in gesprek om te bekijken of er op deelterreinen kan worden samengewerkt. Beide instellingen zijn van mening dat samenwerk…

Lees meer...

U heeft een klacht

…tot een oplossing te komen. Bent u niet tevreden over de uitkomst van het gesprek? Dan kunt u met uw klacht naar de leidinggevende van de betreffende medewerker U kunt uw klacht ook indienen bij de klachtenfunctionaris. In overleg met u legt de klachtenfunctionaris uw klacht voor aan degene die hiervoor verantwoordelijk is. Emergis heeft ook een patiëntenvertrouwenspersoon en een familievertrouwenspersoon. Zij behartigen de belangen van de cliënt…

Lees meer...

Aanmelden volledig pakket thuis

…nlijk begeleider deze stap zetten Daarna krijgt u een uitnodiging voor een gesprek. Als u het prettig vindt, mag u iemand meenemen naar het gesprek. Een medewerker van Emergis bekijkt samen met u welke hulp u wenst en nodig heeft. Ook vraagt de medewerker naar uw financiën. Heeft u grote schulden? Dan krijgt u eerst hulp om deze schulden af te lossen. Vragen? Voor meer informatie over beschermd wonen thuis kunt u contact opnemen met uw behandelaar…

Lees meer...

Basis ggz volwassenen

…is eerst een verwijzing van de huisarts nodig. Er volgt daarna een eerste gesprek (intake) en na dit eerste gesprek volgt een persoonlijk behandelplan. In het persoonlijk behandelplan staat onder meer wat voor soort hulp of behandeling het best passend is, hoe lang het naar verwachting gaat duren en welke doelen de cliënt wilt bereiken. Snel en in de buurt De teams van de basis ggz van Emergis bieden snel hulp. Vaak kunnen cliënten al binnen drie…

Lees meer...

Voor familieleden van mensen met ADHD

…naastbetrokkenen In de onderzoeksfase naar ADHD is het mogelijk om bij een gesprek aanwezig te zijn. We adviseren de cliënt bij het eerste of tweede gesprek iemand mee te nemen die hem of haar al het hele leven kent. Zo kunnen de vragen over de kindertijd het best beantwoord worden. Het is ook altijd mogelijk om samen met uw familielid een afspraak te maken bij zijn of haar behandelaar voor verdere informatie, praktische ondersteuning enzovoort. B…

Lees meer...

Mental Health First Aid

…sus krijg je informatie over psychische aandoeningen en leer je hoe je het gesprek kunt aangaan met iemand die psychische problemen heeft. Ook leer je hoe je kunt handelen wanneer iemand in een crisis verkeert. Na de cursus kun je iemand de helpende hand reiken; je kunt echt het verschil maken voor iemand die zich mogelijk heel eenzaam voelt en die verstrikt is geraakt in de problemen die hij ervaart. Aanmelden? Dat kan bij Emergis preventie via 0…

Lees meer...

Samenwerkingsdag Reclassering Zeeland

…u over de rol van de reclassering in de samenleving en willen ze met u in gesprek over gezamenlijke oplossingen voor vraagstukken waarmee we in ons werk allemaal te maken hebben. Denk aan decentralisatie jeugdzorg, arbeid en scholing, overlast en aanpak huiselijk geweld. Deze samenwerkingsdag is interessant voor iedereen die meer wil weten over het werk van Emergis verslavingsreclassering én voor iedereen die in het eigen werk te maken heeft met…

Lees meer...

Wat kan Indigo voor u doen?

…is eerst een verwijzing van de huisarts nodig. Er volgt daarna een eerste gesprek (intake) en na dit eerste gesprek volgt een persoonlijk behandelplan. In het persoonlijk behandelplan staat onder meer wat voor soort hulp of behandeling het best passend is, hoe lang het naar verwachting gaat duren en welke doelen u wilt bereiken. Snel en in de buurt De teams van de basis ggz van Emergis bieden snel hulp. Vaak kunt u al binnen drie weken aan de sla…

Lees meer...

Psycho-educatie familie en naasten van cliënten DD

…met koffie/thee Kennismaking Informatie over ‘dubbele diagnose’ (informatie over verslaving, informatie over psychose, psychiatrie in het algemeen) Mogelijkheid tot vragen stellen en uitwisselen van ervaringen (‘lotgenotencontact’) Mogelijkheid tot maken van afspraak voor individueel gesprek (POM-gesprek) De bijeenkomsten worden geleid door medewerkers van de kliniek dubbele diagnose. Aanwezig zijn: een ervaringswerker, een maatschappelijk werkst…

Lees meer...

Goed en constructief overleg met de NZa

…t Zilveren Kruis te komen. Zoals u eerder al heeft kunnen lezen, liepen de gesprekken met CZ al en is afgesproken dat, tijdens de duur van deze gesprekken, Emergis nieuwe verwijzingen van CZ blijft accepteren. De afgelopen dagen was Emergis een ‘hot item’ in de landelijke en Zeeuwse pers. Hieronder ziet u waar we zoal zijn verschenen: 13 september De Volkskrant Omroep Zeeland PZC 12 september Omroep Zeeland, Zeeland Nu Omroep Zeeland Medisch conta…

Lees meer...

Hoe begint uw behandeling bij Emergis?

…eerste gesprek start de behandeling zo snel mogelijk. U heeft een of meer gesprekken met uw behandelaar. Samen probeert u uw problemen beter te begrijpen. U vertelt over uw situatie en wensen. U praat over wat goed gaat en wat minder goed gaat. En over dingen waar u steun aan heeft. Daarnaast geeft u behandelaar u informatie over bijvoorbeeld uw diagnose, over behandelmogelijkheden en medicijnen. Onderzoeken Soms zijn er naast gesprekken ook onde…

Lees meer...

OR en locatieraad Kloetingen zeggen vertrouwen op in raad van bestuur

…tinge hebben het vertrouwen in de raad van bestuur van Emergis opgezegd. Vandaag heeft de OR zijn beslissing in een brief aan de raad van toezicht toegelicht. De raad van bestuur roept de OR en de locatieraad op vooral in gesprek te blijven. Ook waar het gaat over de kritiek op het functioneren van de raad van bestuur. Kritiek waar men serieus naar wil kijken. De raad van bestuur en de raad van toezicht zijn in gesprek over hoe verder….

Lees meer...

Uw mening telt

…raten over verschillende onderwerpen: vragen en problemen rond uw behandeling; intimiteit, seksualiteit en privacy; het beleid van Emergis. U kunt meepraten op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door een gesprek aan te gaan met uw behandelaar. Ook kunt u een afspraak maken met de patiëntenvertrouwenspersoon of uw stem laten horen via de centrale cliëntenraad Emergis.      …

Lees meer...

Het behandelteam

…r Een psychiater is een speciale dokter. De psychiater heeft af en toe een gesprek met jou. En als het nodig is kijkt hij of jij medicijnen nodig hebt. Als je bij Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie bent omdat je depressief bent dan word je geholpen door deze dokters: Willem Maillette de Buy Wenniger, psychiater De heer H.N. Florie, arts medicatiepoli Naast de dokters zijn er nog een heleboel andere medewerkers waarmee je te maken krijgt zoals: Il…

Lees meer...

Aanmelden sociaal pension

…r u doen. Voorafgaand aan een verblijf in het sociaal pension vindt er een gesprek plaats tussen u en een van de medewerkers. U vertelt wat de reden van uw aanmelding is, u geeft een beschrijving van uw huidige situatie en problematiek en de zaken waarbij u hulp nodig denkt te hebben. Samen met de medewerker bepaalt u of een verblijf in het sociaal pension geschikt is. Mocht dit niet het geval zijn dan proberen we u een andere passende oplossing t…

Lees meer...

Behandeling

…den kijken we hoe het met je gaat en of de behandeling kan stoppen. Individuele behandeling Individuele behandeling betekent dat je elke week of om de twee weken naar de kliniek komt. Voor een gesprek of medicatiecontroles. Je blijft gewoon thuis wonen en kunt gewoon de dingen doen die je altijd doet. Naar je eigen school gaan, naar sport, enzovoort….

Lees meer...

Behandeling dwangstoornis

…Dat kan één keer per week zijn, maar ook één keer per maand. Soms zijn de gesprekken bij u thuis. Belafspraak en bed op recept Als u ambulant behandeld wordt, kan het gebeuren dat het even iets minder goed met u gaat. Naast de ambulante behandeling kunt u dan tijdelijk extra hulp krijgen. Bijvoorbeeld door een belafspraak of bed op recept (BOR). De belafspraak houdt in dat u op moeilijke momenten kunt bellen met uw ambulant behandelaar. Een bed o…

Lees meer...

Dienst geestelijke verzorging: nadenken over leven, zingeving, religie

…en, zingeving of religie. Ze organiseren op verschillende afdelingen groepsgesprekken, maar u kunt hen ook individueel spreken, zowel in de kliniek als thuis. Ook hebben ze gesprekken met familie en naasten. Speciale activiteiten vormen de reizen, meditatiebijeenkomsten en indien nodig, herdenkingen. Elke zondag is er een viering of bijeenkomst in het stiltecentrum op de hoofdlocatie van Emergis in Kloetinge. De geestelijk verzorgers zijn er voor…

Lees meer...

Emergis preventie opent testlocatie recreatieve drugs

…pelige manier contact hebben met recreatieve gebruikers, is er ruimte voor gesprek en kan op een snelle en effectieve manier informatie over (nieuwe) drugs uitgewisseld worden. Vanuit het landelijk DIMS-netwerk is er altijd actuele informatie over nieuwe pillen, drugs en vormen van gebruik. Als er drugs worden aangetroffen die een extra risico met zich mee brengen, kan er direct ingegrepen worden. Dat kan met lokale, regionale of landelijke waarsc…

Lees meer...

Open up: Emergis presenteert kunst in oude separeerruimte

…oor het landelijke project Open Up. Open Up zet kunst in om met elkaar het gesprek aan te gaan over eenzame opsluiting van cliënten in de geestelijke gezondheidszorg. De kunstwerken die tijdens het project ontstaan, worden zondag 27 september 2013 tentoongesteld. Iedereen is van harte welkom ze te bekijken. Dat kan tussen 13.00 uur en 15.30 uur in de oude separeerruimte van afdeling 23 van Emergis, Oostmolenweg 101, Kloetinge. Separeerruimte als a…

Lees meer...

Behandeling

…hoe het met je gaat en of de behandeling kan stoppen. Deeltijd en dagklinisch duren in principe nooit langer dan een zes maanden. Individuele behandeling Individuele behandeling betekent dat je elke week naar de kliniek komt. Voor een gesprek of medicatiecontroles. Je blijft gewoon thuis wonen en kunt gewoon de dingen doen die je altijd doet. Naar je eigen school gaan, naar sport, enzovoort. Als je meer wilt weten over de medicijnen die je gebrui…

Lees meer...

Wat is psychiatrische zorg thuis?

…leven; u wilt thuis blijven wonen. Daarnaast is het belangrijk dat u bereikbaar bent via telefoon of e-mail. Voor wie niet? Gebruikt u zo veel alcohol of drugs dat u geen goed gesprek kunt voeren met iemand? Of bent u regelmatig agressief? Dan is psychiatrische zorg thuis niet geschikt voor u.  …

Lees meer...

Rollen omgedraaid tijdens de sTimul-inleefsessie

…rmeerd wordt naar hoe je je voelt, ook al ben je moeilijk in staat tot een gesprek. Ik heb ervaren hoe het is als groepsgenoten met een meer luidruchtige rol alle aandacht opeisen en hoe snel onze begeleiders, met de beste bedoeling, hun toevlucht zoeken in het aanbrengen van regels. Regels die dan vaak werden gebracht als ‘afspraken’. Ik vond dat heel herkenbaar, want zo gebeurt dat inderdaad vaak op een afdeling. Maar nu heb ik ervar…

Lees meer...

Kunstproject Open Up start bij Emergis

…erwerpen kunnen weergeven. Door samen te werken aan deze thema’s, komt een gesprek makkelijker op gang. Zo ontstaat meer begrip en inzicht en wordt het belang van een mensvriendelijke benadering vanuit respect en gelijkwaardigheid duidelijk. Voor een eerste indruk van Open Up kun je terecht op www.openup.nu. Op de site staat een oproep aan iedereen: ‘Maak een foto die gaat over contact, isolatie en gastvrijheid. Mail uw foto naar contact@openup.nu…

Lees meer...

Het behandelteam

…Psychiater Een psychiater is een speciale dokter. De psychiater heeft af en toe een gesprek met jou. En als het nodig is kijkt hij of jij medicijnen nodig hebt. Als je bij Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie bent omdat je een psychose hebt dan word je geholpen door deze dokter: De heer C.A.A. Franken, psychiater…

Lees meer...

Betrekken bij behandeling

…or familieleden van cliënten, al dan niet over een specifiek thema. Spiegelgesprekken Een groepsgesprek met cliënten, familieleden en naasten over een zorgthema op de afdeling. Het doel is dat de hulpverleners feedback krijgen op hulp die zij bieden. Zij zijn als toehoorder aanwezig. Triadekaart Een lijst met taken en onderwerpen waarop cliënten en familie kunnen aankruisen wat ze met de hulpverlener willen bespreken. Ook is er ruimte voor afsprak…

Lees meer...

Behandeling PTSS

…den ambulant behandeld. Dat betekent dat u alleen voor een training of een gesprek naar Emergis komt. Dat kan één keer per week zijn, maar ook één keer per maand. Soms zijn de gesprekken bij u thuis. In de eerste fase wordt psycho-educatie gegeven zodat de betrokkene kan begrijpen waarom hij nog altijd in een hyper alerte toestand verkeerd en slecht slaapt. De beste behandeling is psychotherapie in combinatie met medicatie. In de psychotherapeutis…

Lees meer...

Ketenvideo Zeeland zonder zelfmoord

…dag. De campagne heeft als doel iedereen ervan bewust te maken dat aan dit maatschappelijke probleem iets te doen is. De campagne laat zien dat je door een vraag te stellen het verschil kan maken. Er worden verschillende concrete voorbeelden van vragen gegeven waarmee je het gesprek met iemand op gang brengt. Met deze ‘voorbeeldvragen’ wordt het taboe doorbroken en het verlaagt de drempel voor de ander. Praten helpt echt als je het moeilijk hebt….

Lees meer...

Voor wie?

…Voor wie? U kunt aan een training meedoen als u in behandeling bent bij Emergis. Het maakt niet uit of u bent opgenomen in de kliniek, af en toe naar Emergis komt voor een gesprek of in een beschermende woonvorm zorg krijgt….

Lees meer...

Behandeling

…tekent dat je elke week of om de twee weken naar de kliniek komt. Voor een gesprek of medicatiecontroles. Je blijft gewoon thuis wonen en kunt gewoon de dingen doen die je altijd doet. Naar je eigen school gaan, naar sport, enzovoort. Samen met de behandelaar bekijk je welke dwangklachten je hebt en hoe we deze stap voor stap kunnen gaan afbouwen. Als het nodig is krijg je medicatie om te ondersteunen. Dit wordt altijd besproken met jou en je oude…

Lees meer...

Behandeling sociale angststoornis

…Dat kan één keer per week zijn, maar ook één keer per maand. Soms zijn de gesprekken bij u thuis. Belafspraak en bed op recept Als u ambulant behandeld wordt, kan het gebeuren dat het even iets minder goed met u gaat. Naast de ambulante behandeling kunt u dan tijdelijk extra hulp krijgen. Bijvoorbeeld door een belafspraak of bed op recept (BOR). De belafspraak houdt in dat u op moeilijke momenten kunt bellen met uw ambulant behandelaar. Een bed o…

Lees meer...

Behandeling borderline persoonlijkheidsstoornis

…Als u minder last heeft van uw borderlinesymptomen dan heeft u individuele gesprekken met uw vaste behandelaar. In deze gesprekken wordt nagegaan tegen welke problemen u aanloopt in het dagelijkse leven. Samen met uw behandelaar wordt gezocht naar mogelijke oplossingen voor deze problemen. De vaardigheden uit dialectische gedragstherapie en de borderline vaardigheidstraining kunnen individueel aangeboden worden zodat u deze kan oefenen met de steu…

Lees meer...

Het behandelteam

…r Een psychiater is een speciale dokter. De psychiater heeft af en toe een gesprek met jou. En als het nodig is kijkt hij of jij medicijnen nodig hebt. Als je bij Emergis bent omdat je dwangklachten hebt dan word je geholpen door deze dokters: Willem Maillette de Buy Wenniger, psychiater De heer H.N. Florie, arts medicatiepoli Naast de psychiater zijn er een heleboel andere mensen waarmee je te maken krijgt zoals: Ils De Ost klinisch psycholoog en…

Lees meer...

Centrale cliëntenraad Emergis

…of opmerkingen die zij ontvangt van cliënten. Indien nodig gaat de raad in gesprek met de leidinggevende, directeuren of Raad van Bestuur. Raadsleden sluiten ook regelmatig aan bij werkgroepen binnen Emergis, om vanuit cliëntperspectief bij te dragen aan het maken van beleid. Locaties van Emergis bezoeken is ook een onderdeel van het werk van de CCE. Op deze manier weet de CCE beter wat er speelt op een locatie en hoe daar gewerkt wordt. Klachten,…

Lees meer...

Publiekscampagne ‘Stel de vraag van je leven’

…orden verschillende concrete voorbeelden van vragen gegeven waarmee je het gesprek met iemand op gang brengt. Met deze ‘voorbeeldvragen’ wordt het taboe doorbroken en het verlaagt de drempel voor de ander. Praten helpt echt als je het moeilijk hebt. De campagne richt zich op het grote publiek, maar ook op huisartsen, zorgverleners en andere professionals. Zeeland Zonder Zelfmoord Onder de naam ‘Zeeland Zonder Zelfmoord’ werken GGD Zeeland, Emergis…

Lees meer...

Behandeling antisociale persoonlijkheidsstoornis

…Dat kan één keer per week zijn, maar ook één keer per maand. Soms zijn de gesprekken bij u thuis. Belafspraak en bed op recept Als u ambulant behandeld wordt, kan het gebeuren dat het even iets minder goed met u gaat. Naast de ambulante behandeling kunt u dan tijdelijk extra hulp krijgen. Bijvoorbeeld door een belafspraak of bed op recept (BOR). De belafspraak houdt in dat u op moeilijke momenten kunt bellen met uw ambulant behandelaar. Een bed o…

Lees meer...

De Dag van de Dialoog 2013. Nu ook in Goes en bij Emergis

…en zodat de sociale samenhang in Goes versterkt wordt. Door met elkaar een gesprek te voeren leren we elkaar beter kennen en komen we erachter wat we belangrijk vinden. Het gesprekthema is ‘respect’. Waar? Dialoogtafels op de Dag van de Dialoog kun je op meerdere plekken in Goes vinden: in de woonkamer, een school, de gemeente, een bank, en ook bij Emergis. U kunt op verschillende manieren meedoen: als tafelorganisator, gespreksleider…

Lees meer...

Behandeling

…jken we hoe het met je gaat en of de behandeling kan stoppen. Deeltijd en dagbehandeling duren in principe nooit langer dan een jaar. Individuele behandeling Individuele behandeling betekent dat je af en toe naar Emergis komt. Voor een gesprek of medicatiecontroles. Je blijft gewoon thuis wonen en kunt gewoon de dingen doen die je altijd doet. Naar je eigen school gaan, naar sport, enzovoort. Als je meer wilt weten over de medicijnen die je gebrui…

Lees meer...

Gezocht: leden familieraad

…Lid worden van de familieraad? Wij zijn op zoek naar betrokken leden die actief en vrijwillig willen deelnemen aan de familieraad. De familieraad komt zes wekelijks een dagdeel bij elkaar. Daarnaast worden een aantal maal per jaar bijeenkomsten binnen Emergis bezocht. Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek, vult u hieronder uw gegevens in. We nemen dan contact met u op. Voornaam* Achternaam* E-mailadres* Telefoonnummer…

Lees meer...

Behandeling

…tekent dat je elke week of om de twee weken naar de kliniek komt. Voor een gesprek of medicatiecontroles. Je blijft gewoon thuis wonen en kunt gewoon de dingen doen die je altijd doet. Naar je eigen school gaan, naar sport, enzovoort. Modules Traumabehandeling kan bestaan uit één of meer onderdelen. Die onderdelen noemen we modules. Jij en je ouders/verzorgers volgen in ieder geval de module psycho-educatie. Je krijgt dan informatie over de klacht…

Lees meer...