Publiekscampagne ‘Stel de vraag van je leven’


Als onderdeel van het suïcidepreventieproject ‘Zeeland Zonder Zelfmoord’ start op 15 mei de campagne ‘Stel de vraag van je leven’ in Zeeland. Jaarlijks overlijden in Nederland ruim 1.850 mensen als gevolg van suïcide, dat zijn 5 mensen per dag. De campagne heeft als doel iedereen ervan bewust te maken dat aan dit maatschappelijke probleem iets te doen is.

De campagne draagt bij aan het doorbreken van het taboe op praten over suïcide, het herkennen van signalen van suïcidale gedachten, het geven van concrete tips en handvatten over hoe je hiermee kan omgaan en erop wijzen dat je terecht kunt voor hulp bij hulpverleners in de buurt of anoniem bij 113. Via onder andere abri’s langs de kant van de weg, op posters in bussen en in publieke gebouwen en huisartsenpraktijken, tv en radio en social media zal de campagne in Zeeland zichtbaar zijn.

Thema: de vraag van je leven
De campagne laat zien dat je door een vraag te stellen het verschil kan maken. Er worden verschillende concrete voorbeelden van vragen gegeven waarmee je het gesprek met iemand op gang brengt. Met deze ‘voorbeeldvragen’ wordt het taboe doorbroken en het verlaagt de drempel voor de ander. Praten helpt echt als je het moeilijk hebt. De campagne richt zich op het grote publiek, maar ook op huisartsen, zorgverleners en andere professionals.

Zeeland Zonder Zelfmoord
Onder de naam ‘Zeeland Zonder Zelfmoord’ werken GGD Zeeland, Emergis, Politie Zeeland-West-Brabant, de dertien Zeeuwse gemeenten en 113Zelfmoordpreventie samen met partners vanuit de zorg en professionals en vrijwilligers van organisaties aan het terugdringen van het aantal suïcides en suïcidepogingen in Zeeland. We accepteren niet langer meer dat mensen eenzaam en radeloos sterven door zelfmoord. We richten ons op het trainen van huisartsen en praktijkondersteuners, professionals, het uitzetten van een regionale publiekscampagne en specifieke acties voor risicogroepen. De campagne wordt mede mogelijk gemaakt door CZ.

‘Zeeland Zonder Zelfmoord’ is één van de zes regio’s die deelneemt aan het landelijke Suïcide Preventie Actienetwerk (Supranet Community).
Op www.113.nl/stel-de-vraag-van-je-leven is meer informatie te vinden.

Printversie van deze paginaPrint