Hoe verloopt het gesprek met de gemeente?


Mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, zoals begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen, kunnen sinds dit jaar terecht bij hun gemeente. Als iemand zich meldt, dan zal de gemeente onderzoek doen naar de persoonlijke situatie van de aanvrager en met hem/haar in gesprek gaan. Een aantal cliëntenorganisaties is benieuwd naar de ervaringen van cliënten met dit gesprek. Daarom start op 2 april de digitale raadpleging Zorg naar gemeenten: het gesprek met uw gemeente. Via internet kan iedereen meedoen aan deze digitale raadpleging en zijn ervaringen melden.

Het gesprek met de gemeente kan plaatsvinden door de wijziging van bestaande hulp, maar ook vanwege een nieuwe aanvraag.Tijdens het gesprek wordt de persoonlijke situatie in kaart gebracht. Waar is ondersteuning bij nodig en wat zouden oplossingen kunnen zijn? De gemeente kiest wie namens de gemeente het gesprek voert, bijvoorbeeld een ambtenaar, iemand van het welzijnswerk of een medewerker van een sociaal wijkteam. Hoe en waar het gesprek wordt gevoerd kan verschillen; in sommige situaties kiest de gemeente ervoor om bij de cliënt thuis te komen, in andere gevallen wordt de cliënt uitgenodigd op een locatie van de gemeente of is het een telefonisch gesprek.

Wat willen de cliëntenorganisaties weten?

Cliëntenorganisaties willen onder andere weten of mensen op de hoogte zijn waar zij zich kunnen melden voor een gesprek met de gemeente. Maar ook of zij al een gesprek hebben gehad. En zo ja, op welke wijze zij zich daarop hebben voorbereid en hoe het gesprek is verlopen. Ook willen de organisaties een beeld krijgen van de ervaringen met het aanvragen van individuele maatwerkvoorzieningen en het toekennen daarvan.

Melden van ervaringen

De raadpleging Zorg naar gemeenten: het gesprek met uw gemeente is bedoeld voor iedereen die met het gesprek te maken heeft. Cliënten, maar ook mantelzorgers zijn van harte uitgenodigd om mee te doen. De vragenlijst kan worden ingevuld via deze link. Invullen duurt ongeveer 10 minuten. Ook mensen die geen internet hebben kunnen meedoen en telefonisch hun ervaringen melden: op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur op telefoonnummer 0900 235 67 80 (20 cent per gesprek). De raadpleging loopt van 2 april tot 4 mei.

Programma ‘Aandacht voor iedereen’

De digitale raadpleging is onderdeel van het programma Aandacht voor iedereen (AVI). In het programma werken de volgende organisaties samen: Ieder(in), Koepel Wmo-raden, LPGGz, Mezzo, Oogvereniging, ouderenorganisaties PCOB, Unie KBO, NVOG en NOOM, Patiëntenfederatie NPCF, Per Saldo en Zorgbelang Nederland. Het programma Aandacht voor iedereen wordt gefinancierd door het ministerie van VWS en afgestemd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Meer informatie vindt u op: www.aandachtvooriedereen.nl

Printversie van deze paginaPrint