Ketenvideo Zeeland zonder zelfmoord


Onder de naam ‘Zeeland Zonder Zelfmoord’ werkt Emergis samen met GGD Zeeland, Politie Zeeland-West-Brabant, de dertien Zeeuwse gemeenten en 113Zelfmoordpreventie met partners vanuit de zorg en professionals en vrijwilligers van organisaties, aan het terugdringen van het aantal suïcides en suïcidepogingen in Zeeland. We accepteren niet langer meer dat mensen eenzaam en radeloos sterven door zelfmoord.

Ketenvideo
In deze ketenvideo vertellen alle partners waarom ze deelnemen aan dit project. Vanuit Emergis licht Brigitte Huls van het regioteam Walcheren toe welke bijdrage Emergis levert aan dit project en wat we nodig hebben van onze ketenpartners.

Publiekscampagne ‘Stel de vraag van je leven’
Als onderdeel van het suïcidepreventieproject ‘Zeeland Zonder Zelfmoord’ is de campagne ‘Stel de vraag van je leven’ opgezet in Zeeland. Jaarlijks overlijden in Nederland ruim 1.850 mensen als gevolg van suïcide, dat zijn 5 mensen per dag. De campagne heeft als doel iedereen ervan bewust te maken dat aan dit maatschappelijke probleem iets te doen is. De campagne laat zien dat je door een vraag te stellen het verschil kan maken. Er worden verschillende concrete voorbeelden van vragen gegeven waarmee je het gesprek met iemand op gang brengt. Met deze ‘voorbeeldvragen’ wordt het taboe doorbroken en het verlaagt de drempel voor de ander. Praten helpt echt als je het moeilijk hebt. De campagne richt zich op het grote publiek, maar ook op huisartsen, zorgverleners en andere professionals.

Meer informatie is te vinden op: www.113.nl

Printversie van deze paginaPrint