Op weg naar toekomstbestendige en duurzame acute ggz

…ijke rol spelen in het behandeltraject. IHT biedt snel hulp aan mensen met ernstige psychiatrische problemen die in crisis zijn, of dreigen te raken. We proberen dit te doen in de minst beperkende omgeving. We beoordelen in elke situatie of het veilig is om thuis te blijven en behandeld te worden. Het voordeel hiervan is dat mensen hun normale rollen kunnen blijven vervullen, zoals ouder of partner, en dat we gebruikmaken van de steun uit hun omge…

Lees meer...

Enter voor Zeeuws-Vlaanderen

…evaluatie hebben, kunt u deze richten aan: Rino Wisse, manager ambulant regioteam Zeeuws-Vlaanderen via s.g.wisse@emergis.nl of 06 12 95 45 23 of Renske van Dorssen, projectleider Enter via vandorssen@emergis.nl of 06 10 48 26. Als u zich zorgen maakt over een cliënt tijdens de Start @ctief-fase kunt u contact opnemen met de Start @ctief coach via het secretariaat: 0115 78 40 50. Maakt u zich acuut zorgen, neem dan contact op met de crisisdienst v…

Lees meer...

‘Inwoners betrekken bij zorgopgave is essentieel’

…ed op de toegankelijkheid van de zorg. Door goed voor jezelf en anderen te zorgen zijn we gezonder en gelukkiger. Dat is belangrijk voor jezelf, maar ook voor Zeeland. Want inwoners kunnen daarmee namelijk de druk op de Zeeuwse zorg- en hulpverleners verminderen. Om het bewustzijn en de betrokkenheid onder de Zeeuwen te vergroten, heeft de ZZC het initiatief genomen voor de campagne ‘Samen houden we Zeeland gezond’. Meer informatie vind je op www….

Lees meer...

DITSMI van start!

…agnostiek en medicamenteuze en psychologische behandeling van cliënten met ernstige psychische aandoeningen. Met DITSMI gaan de teams, samen met (een deel van de) cliënten en hun naasten, opnieuw bekijken welke aandoening de cliënten hebben en of er eventueel nog meer uit de huidige behandeling te halen valt. In de komende achttien maanden is het plan om zo’n 60 cliënten mee te laten doen aan DITSMI. Inmiddels zijn de eerste cliënten geïncludeerd….

Lees meer...

#StopFemicide #NietEénMeer

…, door de naam van degene die aangifte doet niet te vermelden of ervoor te zorgen dat een melding volstaat (net als bij strafbare kindermishandeling). In het algemeen roepen we Den Haag op om werk te maken van een stafrecht dat meer is ingericht op bescherming van het slachtoffer en minder op die van de dader. De Slogan #NietEénMeer komt van het Spaanse Ni Una Mas. Het verwijst naar de vele vrouwenmoorden die worden gepleegd in Latijns-Amerika. Me…

Lees meer...

PV “Meiden van Los” met lusten en lasten

…avond zonder de kater, een goede baan zonder de stress, een kind zonder de zorgen, een relatie zonder de ruzies, de meiden kunnen nog wel even doorgaan en dat doen ze dan ook uitgebreid in deze voorstelling. In Lusten en Lasten nemen de meiden geen blad voor de mond en fantaseren ze er lustig op los. Lusten en Lasten is de vijfde voorstelling van de formatie LOS, die bestaat uit Dookje Engelhard, Kim de Fuijk, Vivianne van den Boom en Femke Vernij…

Lees meer...

Spanning in huis

…iligheid, voor jezelf én voor je kinderen, die als getuigen en slachtoffer ernstige problemen krijgen in hun ontwikkeling. Het is daarom belangrijk om hulp te zoeken. Dat geldt ook voor plegers van het geweld, die wel wíllen stoppen met het geweld, maar steeds terugvallen in dit gedrag. Daardoor kan ernstige schade worden berokkend in de vorm van fysiek of psychisch letsel. Huiselijk geweld tegen mannen Mannenmishandeling wordt door de mannen die…

Lees meer...

Sociale opvangplaatsen

…van de drie sociale opvangplaatsen van Emergis in Kloetinge. De professionals van het team sociaal casemanagement vangen deze mensen, die verward gedrag vertonen en overlast veroorzaken, op en begeleiden hen. Ze zorgen voor eerste stabiliteit en motiveren voor hulp, ondersteuning of zorg om herhaling te voorkomen of te verminderen. In deze folder is meer informatie over de sociale opvangplaatsen te vinden….

Lees meer...

Ervaringswerkers

…ten Emergis. Bij Emergis kennen we naast ervaringswerkers ook familie ervaringswerkers. Zij werken ook vanuit hun eigen ervaring, maar dan met het zorgen voor een naaste/familielid met psychiatrische problematiek.  …

Lees meer...

High & intensive care (HIC)

…& intensive care en is een gesloten afdeling voor mensen vanaf 18 jaar met ernstige psychische en psychiatrische klachten. De HIC biedt acute en hoog intensieve psychiatrische zorg aan mensen bij wie veiligheid en bescherming in eerste instantie de hoogste prioriteit heeft. Een opname op de HIC kan vrijwillig of gedwongen zijn. High & Intensive Care: de afdeling Op de HIC is ruimte voor 23 patiënten en bestaat uit twee high care afdelingen. Zodra…

Lees meer...

Zorgmachtiging

…r Zorgmachtiging….

Lees meer...

Hartenvriendjes voor kinderen Veilige opvang

Je kunt er mee spelen, mee knuffelen én er al je geheimen en zorgen aan toevertrouwen: een hartenvriendje! Inner Wheel Zeeuws-Vlaanderen heeft 32 hartenvriendjes aan onze Veilige opvang geschonken, de hulpverleners van het GIA-team* delen ze nog voor de zomervakantie uit. Zo hebben de kinderen in de gezinnen die ambulante begeleiding krijgen vanwege huiselijk geweld, een stoffen vriendje die hen kan steunen en troosten en waarmee ze hun verhaal k…

Lees meer...

MDA++ effectief bij complexe vormen van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld

…idisciplinaire aanpak gericht op het doorbreken van een patroon van (zeer) ernstige en complexe vormen van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld. Gezinnen of huishoudens van alle leeftijden waarbij – vanwege een complexe situatie en structurele onveiligheid in combinatie met andere problematiek zoals verslaving, psychiatrische problemen, schulden, eerkwesties – andere interventies niet lukten, hebben wél erg veel baat bij deze aa…

Lees meer...

Gezamenlijk TOPGGz-keurmerk voor Eetstoornis Experts Netwerk

…kennisoverdracht. Deze expertisecentra bieden uitkomst voor patiënten met ernstige, complexe en/of zeldzame aandoeningen, die onvoldoende resultaat hebben van een behandeling in de specialistische (tweedelijns) geestelijke gezondheidszorg. Strenge criteria Aan toekenning van het keurmerk gaat een zeer uitgebreide procedure vooraf, waarin de afdeling wordt getoetst op strenge criteria op het gebied van hoogspecialistische en innovatieve patiëntenz…

Lees meer...

Wat is het?

…seerde patiëntenzorg combineren met het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, wetenschappelijk onderzoek en structurele kennisoverdracht. Deze expertisecentra bieden uitkomst voor patiënten met ernstige, complexe en/of zeldzame aandoeningen, die onvoldoende resultaat hebben van een behandeling in de specialistische (tweedelijns) geestelijke gezondheidszorg.  …

Lees meer...

Besluit over toekomst Emergis kind & jeugd genomen: zorg voor psychisch meest kwetsbare kinderen blijft, minder personeel nodig

…jongeren die in een crisis verkeren en acuut hulp nodig hebben, blijven we zorgen door ze op te nemen in de kliniek. Kortom: de zorg en begeleiding bij het kind thuis gaan we intensiveren en de bedden in de kliniek gaan we afbouwen. Medewerkers Omdat we meer ambulant – dus bij het kind thuis –gaan werken en minder in de kliniek, is er een andere soort medewerkers nodig: bijvoorbeeld sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen, ambulant verpleegkundigen…

Lees meer...

Cliënten geven een 7,6 voor hun behandeling bij Emergis in 2020

…nt voor en tijdens de behandeling heeft ingevuld (2,98). Natuurlijk willen we deze punten graag verbeteren en gaan we mee aan de slag om er voor te zorgen dat de uitkomsten bij een volgende ronde hoger zijn dan vier!  …

Lees meer...

Emergis zeer bezorgd over besluit NZa

…voldoende rekening mee gehouden. Ten slotte maken we ons buitengewoon veel zorgen over de negatieve impact die de transparantieverplichting en de contracteerverplichting hebben op de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg voor de psychisch kwetsbare burgers in Zeeland.” Transparantieverplichting De transparantieverplichting houdt in, dat Emergis een plan van aanpak opstelt in overeenstemming met de Bestuurlijke Akkoorden GGZ over doelmatigheid en…

Lees meer...

HIC Emergis coronavrij, quarantaine opgeheven

…r terecht kunnen en niet hoeven uit te wijken naar een andere afdeling van Emergis. HIC staat voor high & intensive care en is een gesloten afdeling voor mensen vanaf 18 jaar met ernstige psychische en psychiatrische klachten. Er is ruimte voor 23 patiënten die elk een eigen slaapkamer hebben met wc en douche….

Lees meer...

Coronabesmettingen bij High & Intensive Care van Emergis

…& intensive care en is een gesloten afdeling voor mensen vanaf 18 jaar met ernstige psychische en psychiatrische klachten. Er is ruimte voor 23 patiënten die elk een eigen slaapkamer hebben met wc en douche. Om inzicht te krijgen in de verspreiding van het virus doet de GGD bron- en contactonderzoek en is de HIC vanuit voorzorg in quarantaine. Medewerkers die met de positief geteste collega’s hebben gewerkt en patiënten van de HIC die nu opgenomen…

Lees meer...

Samen zorgen we voor een thuis in de wijk voor kwetsbare inwoners

Op dinsdag 29 september jl. ondertekenden Peter Bevers van woningcorporatie Beveland Wonen en wethouder André van der Reest van gemeente Goes het ‘Convenant uitstroom zelfstandig wonen Oosterschelderegio’. Emergis tekent namens de zorgaanbieders op een later moment. In het convenant staan afspraken over een thuis in de wijk voor kwetsbare mensen. “Ik droom ervan beter te functioneren. Ooit volledig zelfstandig wonen zou mooi zijn, in een leuk hui…

Lees meer...

WRAP-cursus voor mannen van 40 – 65 jaar

…rin je kijkt welke dingen jou steunen om goed voor jezelf en je welzijn te zorgen. De deelnemer bepaalt zelf wat voor werkt op basis van eerdere ervaringen of ideeën van anderen uit de groep die hij wel eens uit wilt proberen. De cursus wordt gegeven door twee ervaringsdeskundige facilitators van Stichting HerstelTalent op dinsdagmorgen van 10.00 uur tot 12.30 uur. Data: 29 september, 6, 13, 20 en 27 oktober, 3, 10 en 17 november. Locatie: Zelfreg…

Lees meer...

Zelfmoordpreventie bereikbaar via 113 én gratis via 0800-0113

…rdpreventie. Ook kan men het nummer 0800-0113 bellen, dit is gratis. Om te zorgen dat de hulplijn voor iedereen optimaal bereikbaar is, blijft voor de zekerheid ook het ‘oude’ nummer 0900-0113 bestaan. Bellen naar 113 en 0900-0113 is (nog) niet gratis. Bereikbaarheid Mensen die worstelen met suïcidale gedachten en hierover willen praten kunnen 24/7 contact opnemen met de hulplijnen van 113 Zelfmoordpreventie. Naast een telefonisch gesprek kan dit…

Lees meer...

Cliënten geven een 7,7 voor hun behandeling bij Emergis!

…t voor en tijdens de behandeling heeft ingevuld (3,13). Natuurlijk willen we deze punten graag verbeteren en gaan we mee aan de slag om er voor te zorgen dat de uitkomsten bij een volgende ronde hoger zijn dan vier!…

Lees meer...

Emergis treft verregaande preventieve maatregelen met betrekking tot coronavirus

…mende drie weken telefonisch worden afgezegd. Omdat we goed willen blijven zorgen voor al onze cliënten, inclusief familie en naasten maken we met hen een plan hoe zij de komende drie weken door kunnen komen. Om in die drie weken beschikbaar te blijven, richten we per voorziening een team op dat telefonisch bereikbaar is tijdens kantooruren. In de week van 31 maart bekijken wij opnieuw of deze maatregelen moeten blijven bestaan of afgebouwd kunnen…

Lees meer...

Indigo in Zeeland wordt Emergis

…d en Indigo preventie verder onder de naam Emergis. Zo kunnen we nog beter zorgen voor een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Want dat is waar we voor staan! Met deze wijziging verwachten we een nog sterkere brug te slaan tussen preventie, de basis ggz en de specialistische ggz van Emergis. Verder verandert er niet veel. Cliënten, verwijzers en relaties kunnen erop rekenen dat de vertrouwde gezichten van de medewerkers blijve…

Lees meer...

Ride for the roses

…e van 35 euro per deelnemende collega, de rest van het inschrijfgeld wordt door Emergis betaald. Emergis heeft een eigen startvak, je krijgt een ontbijt vóór de start en na aankomst een lunch. Uiteraard zorgen we er voor dat het team goed te herkennen is en krijg je een compleet bedrijfstenue. Doe je mee? Meld je hier aan vóór 5 april a.s. Oeps! We konden je formulier niet vinden….

Lees meer...

Wet verplichte meldcode

…s wordt beslist of hulpverlening door Emergis voldoende is voor de gemelde zorgen, of dat er meer nodig is. Tijdens het intakegesprek bij Emergis wordt in verband met deze wet naast problematiek ook de thuissituatie uitgebreid besproken. De Wet verplichte meldcode Deze wet verplicht hulpverleners om alert te zijn op mogelijke signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit gaat over situaties waar sprake is van risico op onvoorspelbaar ge…

Lees meer...

Wet verplichte meldcode

…s wordt beslist of hulpverlening door Emergis voldoende is voor de gemelde zorgen, of dat er meer nodig is. Tijdens het intakegesprek bij Emergis wordt in verband met deze wet naast problematiek ook de thuissituatie uitgebreid besproken. De Wet verplichte meldcode Deze wet verplicht hulpverleners om alert te zijn op mogelijke signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit gaat over situaties waar sprake is van risico op onvoorspelbaar ge…

Lees meer...

Emergis bij EenVandaag

…EenVandaag zond vrijdag 22 december een reportage uit over de toename van het aantal ernstige incidenten waarin verwarde personen een rol spelen. Paul de Schipper, bestuurder bij Emergis komt ook in de uitzending aan het woord en bespiegelt de situatie vanuit de ggz. Klik op de afbeelding om de uitzending terug te kijken:…

Lees meer...

GZ-psycholoog forensische psychiatrie 24-36 uur

…Emergis’ visie op zorg Zorgen is een onderdeel van het menselijk bestaan. Zorgen voor jezelf en zorgen voor een ander: kind, ouder, partner, broer, buurvrouw, vriend, bewoner of patiënt. Als mantelzorger, vrijwilliger en onbetaald; of als professional, formeel en betaald. Om welke relatie het ook gaat, zorgen kenmerkt zich door de betrokkenheid van mensen bij elkaar en de overtuiging dat iedereen recht heeft op een waardig en zinvol leven. Emergi…

Lees meer...

Verpleegkundige crisisafdeling Ithaka

…Emergis’ visie op zorg Zorgen is een onderdeel van het menselijk bestaan. Zorgen voor jezelf en zorgen voor een ander: kind, ouder, partner, broer, buurvrouw, vriend, bewoner of patiënt. Als mantelzorger, vrijwilliger en onbetaald; of als professional, formeel en betaald. Om welke relatie het ook gaat, zorgen kenmerkt zich door de betrokkenheid van mensen bij elkaar en de overtuiging dat iedereen recht heeft op een waardig en zinvol leven. Emergi…

Lees meer...

Psychiatrische zorg thuis verpleegkundige ouderenpsychiatrie (32-36 uur)

…Emergis’ visie op zorg Zorgen is een onderdeel van het menselijk bestaan. Zorgen voor jezelf en zorgen voor een ander: kind, ouder, partner, broer, buurvrouw, vriend, bewoner of patiënt. Als mantelzorger, vrijwilliger en onbetaald; of als professional, formeel en betaald. Om welke relatie het ook gaat, zorgen kenmerkt zich door de betrokkenheid van mensen bij elkaar en de overtuiging dat iedereen recht heeft op een waardig en zinvol leven. Emergi…

Lees meer...

Systeemtherapeut (24-32 uur, bespreekbaar)

…Emergis’ visie op zorg Zorgen is een onderdeel van het menselijk bestaan. Zorgen voor jezelf en zorgen voor een ander: kind, ouder, partner, broer, buurvrouw, vriend, bewoner of patiënt. Als mantelzorger, vrijwilliger en onbetaald; of als professional, formeel en betaald. Om welke relatie het ook gaat, zorgen kenmerkt zich door de betrokkenheid van mensen bij elkaar en de overtuiging dat iedereen recht heeft op een waardig en zinvol leven. Emergi…

Lees meer...

Sociaalpsychiatrisch verpleegkundige FACT Terneuzen (32 – 36 uur (bespreekbaar), per januari 2018)

…Emergis’ visie op zorg Zorgen is een onderdeel van het menselijk bestaan. Zorgen voor jezelf en zorgen voor een ander: kind, ouder, partner, broer, buurvrouw, vriend, bewoner of patiënt. Als mantelzorger, vrijwilliger en onbetaald; of als professional, formeel en betaald. Om welke relatie het ook gaat, zorgen kenmerkt zich door de betrokkenheid van mensen bij elkaar en de overtuiging dat iedereen recht heeft op een waardig en zinvol leven. Emergi…

Lees meer...

Geneesheer-directeur/Psychiater

…Emergis’ visie op zorg Zorgen is een onderdeel van het menselijk bestaan. Zorgen voor jezelf en zorgen voor een ander: kind, ouder, partner, broer, buurvrouw, vriend, bewoner of patiënt. Als mantelzorger, vrijwilliger en onbetaald; of als professional, formeel en betaald. Om welke relatie het ook gaat, zorgen kenmerkt zich door de betrokkenheid van mensen bij elkaar en de overtuiging dat iedereen recht heeft op een waardig en zinvol leven. Emergi…

Lees meer...

Ervaringswerker (24 uur)

…Emergis’ visie op zorg Zorgen is een onderdeel van het menselijk bestaan. Zorgen voor jezelf en zorgen voor een ander: kind, ouder, partner, broer, buurvrouw, vriend, bewoner of patiënt. Als mantelzorger, vrijwilliger en onbetaald; of als professional, formeel en betaald. Om welke relatie het ook gaat, zorgen kenmerkt zich door de betrokkenheid van mensen bij elkaar en de overtuiging dat iedereen recht heeft op een waardig en zinvol leven. Emergi…

Lees meer...

Crowdfundingsactie voor collega Jeppe

…en zijn zesjarige zoontje Mees zijn aangereden door een automobilist. De bestuurder bleek te veel hebben gedronken. Jeppe en Mees hebben een hele harde klap gemaakt en zijn er nog altijd ernstig aan toe. Er bestaan grote zorgen voor zijn gezin, zijn vrouw en kinderen. Zorgen over gezondheid, zorgen over bij elkaar kunnen zijn en zorgen over wat er allemaal op hen af gaat komen. Vrienden en familie hebben om deze reden een crowdfundingsactie opgez…

Lees meer...

Sociaalpsychiatrisch verpleegkundige verslavingszorg ambulant (32-36 uur)

…Emergis’ visie op zorg Zorgen is een onderdeel van het menselijk bestaan. Zorgen voor jezelf en zorgen voor een ander: kind, ouder, partner, broer, buurvrouw, vriend, bewoner of patiënt. Als mantelzorger, vrijwilliger en onbetaald; of als professional, formeel en betaald. Om welke relatie het ook gaat, zorgen kenmerkt zich door de betrokkenheid van mensen bij elkaar en de overtuiging dat iedereen recht heeft op een waardig en zinvol leven. Emergi…

Lees meer...

Verpleegkundig specialist Verslavingszorg (32 – 36 uur)

…Emergis’ visie op zorg Zorgen is een onderdeel van het menselijk bestaan. Zorgen voor jezelf en zorgen voor een ander: kind, ouder, partner, broer, buurvrouw, vriend, bewoner of patiënt. Als mantelzorger, vrijwilliger en onbetaald; of als professional, formeel en betaald. Om welke relatie het ook gaat, zorgen kenmerkt zich door de betrokkenheid van mensen bij elkaar en de overtuiging dat iedereen recht heeft op een waardig en zinvol leven. Emergi…

Lees meer...

Basisarts (ANIOS) voor polikliniek Walcheren en crisisdienst 32 tot 36 uur

…Emergis’ visie op zorg Zorgen is een onderdeel van het menselijk bestaan. Zorgen voor jezelf en zorgen voor een ander: kind, ouder, partner, broer, buurvrouw, vriend, bewoner of patiënt. Als mantelzorger, vrijwilliger en onbetaald; of als professional, formeel en betaald. Om welke relatie het ook gaat, zorgen kenmerkt zich door de betrokkenheid van mensen bij elkaar en de overtuiging dat iedereen recht heeft op een waardig en zinvol leven. Emergi…

Lees meer...

Zorgen om krappe inkoopbeleid zorgverzekeraars

…ig begeleiden en proberen tegelijkertijd de wachtlijsten niet buiten de Treeknormen te laten lopen. Cliënten, familie en de huisartsen geven al langer aan slecht terecht te kunnen en te maken te hebben met lange wachtlijsten. Dit baart ons zorgen. Onder meer via landelijke media roepen we politiek en zorgverzekeraars op de ggz met spoed tegemoet te komen om iedereen die specialistische zorg nodig heeft te kunnen blijven helpen. Een voorproefje van…

Lees meer...

Sociaalpsychiatrisch verpleegkundige

…Emergis’ visie op zorg Zorgen is een onderdeel van het menselijk bestaan. Zorgen voor jezelf en zorgen voor een ander: kind, ouder, partner, broer, buurvrouw, vriend, bewoner of patiënt. Als mantelzorger, vrijwilliger en onbetaald; of als professional, formeel en betaald. Om welke relatie het ook gaat, zorgen kenmerkt zich door de betrokkenheid van mensen bij elkaar en de overtuiging dat iedereen recht heeft op een waardig en zinvol leven. Emergi…

Lees meer...

Psychiater ASS

…Emergis’ visie op zorg Zorgen is een onderdeel van het menselijk bestaan. Zorgen voor jezelf en zorgen voor een ander: kind, ouder, partner, broer, buurvrouw, vriend, bewoner of patiënt. Als mantelzorger, vrijwilliger en onbetaald; of als professional, formeel en betaald. Om welke relatie het ook gaat, zorgen kenmerkt zich door de betrokkenheid van mensen bij elkaar en de overtuiging dat iedereen recht heeft op een waardig en zinvol leven. Emergi…

Lees meer...

Manager ICT

…Emergis’ visie op zorg Zorgen is een onderdeel van het menselijk bestaan. Zorgen voor jezelf en zorgen voor een ander: kind, ouder, partner, broer, buurvrouw, vriend, bewoner of patiënt. Als mantelzorger, vrijwilliger en onbetaald; of als professional, formeel en betaald. Om welke relatie het ook gaat, zorgen kenmerkt zich door de betrokkenheid van mensen bij elkaar en de overtuiging dat iedereen recht heeft op een waardig en zinvol leven. Emergi…

Lees meer...

Ernstig incident beschermd wonen in Oostburg

…de bewaring genomen. Bewoners, medewerkers en familie zijn vanzelfsprekend erg geschrokken en zijn goed opgevangen. Ook vandaag, zondag 6 augustus, is er extra personeel aanwezig om te zorgen voor de nodige begeleiding van bewoners, familie en medewerkers. Update 6 augustus, 13.05 uur De situatie van het slachtoffer is stabiel….

Lees meer...

Verpleegkundige/begeleider high en intensive care (HIC) (24-36 uur)

…Emergis’ visie op zorg Zorgen is een onderdeel van het menselijk bestaan. Zorgen voor jezelf en zorgen voor een ander: kind, ouder, partner, broer, buurvrouw, vriend, bewoner of patiënt. Als mantelzorger, vrijwilliger en onbetaald; of als professional, formeel en betaald. Om welke relatie het ook gaat, zorgen kenmerkt zich door de betrokkenheid van mensen bij elkaar en de overtuiging dat iedereen recht heeft op een waardig en zinvol leven. Emergi…

Lees meer...

Calamiteitenoefening donderdag 6 juli

…t. Bij brand, het uitvallen van de elektriciteit, een bommelding of andere ernstige incidenten weten we hoe we, goed georganiseerd, moeten denken en handelen. Maar…. papier is papier. Opleiden, oefenen en trainen is belangrijk! Donderdag 6 juli vindt er op de centrale voorziening van Emergis in Kloetinge dan ook een grootse calamiteitenoefening plaats. Hulpverleners van politie, brandweer en ambulance oefenen van 13.00 tot 16.30 uur samen met het…

Lees meer...

GZ-psycholoog Forensische Zorg Zeeland

…Emergis’ visie op zorg Zorgen is een onderdeel van het menselijk bestaan. Zorgen voor jezelf en zorgen voor een ander: kind, ouder, partner, broer, buurvrouw, vriend, bewoner of patiënt. Als mantelzorger, vrijwilliger en onbetaald; of als professional, formeel en betaald. Om welke relatie het ook gaat, zorgen kenmerkt zich door de betrokkenheid van mensen bij elkaar en de overtuiging dat iedereen recht heeft op een waardig en zinvol leven. Emergi…

Lees meer...

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige Forensische Zorg Zeeland

…Emergis’ visie op zorg Zorgen is een onderdeel van het menselijk bestaan. Zorgen voor jezelf en zorgen voor een ander: kind, ouder, partner, broer, buurvrouw, vriend, bewoner of patiënt. Als mantelzorger, vrijwilliger en onbetaald; of als professional, formeel en betaald. Om welke relatie het ook gaat, zorgen kenmerkt zich door de betrokkenheid van mensen bij elkaar en de overtuiging dat iedereen recht heeft op een waardig en zinvol leven. Emergi…

Lees meer...