Samen zorgen we voor een thuis in de wijk voor kwetsbare inwoners


Op dinsdag 29 september jl. ondertekenden Peter Bevers van woningcorporatie Beveland Wonen en wethouder André van der Reest van gemeente Goes het ‘Convenant uitstroom zelfstandig wonen Oosterschelderegio’. Emergis tekent namens de zorgaanbieders op een later moment. In het convenant staan afspraken over een thuis in de wijk voor kwetsbare mensen.

“Ik droom ervan beter te functioneren. Ooit volledig zelfstandig wonen zou mooi zijn, in een leuk huisje … Ik heb gerouwd om het feit dat ik schizofreen ben, heb een heel acceptatieproces doorlopen en meer ziekte inzicht gekregen. Vroeger leefde ik maar raak. Inmiddels weet ik dat rust en regelmaat belangrijk voor mij zijn. Daar leef ik naar. En het is goed voor nu.”
Citaat uit het boek: Helden, wonen en werken met psychische kwetsbaarheid, 2019

Goede samenwerking
In de Oosterschelderegio werken partijen aan een inclusieve samenleving, dat wil zeggen dat iedereen naar vermogen mee kan doen. Dat geldt ook voor mensen die wonen in een beschermde woonomgeving of de maatschappelijke en vrouwenopvang. Een goede samenwerking tussen gemeenten, woningcorporaties en zorgpartijen helpt hen om de stap naar zelfstandig wonen te kunnen zetten.

Thuis in de wijk
De samenwerking tussen de woningbouwcorporaties, de zorgverleners en de gemeenten is nodig om iedereen een goed thuis in de wijk te geven. Hiervoor hebben bovenstaande partijen in de Oosterschelderegio afspraken geformuleerd. Deze vormen een belangrijke basis om zelfstandig wonen goed te regelen en sluit aan bij de landelijke transformatie ‘van een beschermd wonen naar een beschermd thuis’. Zo wordt maximaal ingezet op het vergroten van zelfstandigheid van onze inwoners met oog voor individu en samenleving. Dit convenant is met behulp van het landelijke programma Weer Thuis en de VNG opgesteld.

Printversie van deze paginaPrint