Calamiteitenoefening donderdag 6 juli


Om goed voorbereid te zijn op alle mogelijke calamiteiten heeft Emergis een integraal calamiteitenplan gemaakt. Bij brand, het uitvallen van de elektriciteit, een bommelding of andere ernstige incidenten weten we hoe we, goed georganiseerd, moeten denken en handelen. Maar…. papier is papier. Opleiden, oefenen en trainen is belangrijk! Donderdag 6 juli vindt er op de centrale voorziening van Emergis in Kloetinge dan ook een grootse calamiteitenoefening plaats.

Hulpverleners van politie, brandweer en ambulance oefenen van 13.00 tot 16.30 uur samen met het crisisbeleidsteam van Emergis een realistisch scenario ‘op papier’: een grote brand op een afdeling waardoor de afdeling ontruimd moet worden. Vanuit een rode brandweercontainer op het Emergisterrein, coördineert een operationeel CoPI-team (Commando Plaats Incident) de crisisbeheersing en de hulpverlening ter plaatse. Er worden geen oefenslachtoffers ingezet of daadwerkelijk cliënten geëvacueerd en er komen geen auto’s van de hulpdiensten met loeiende sirenes het terrein op.

Voor als er daadwerkelijk iets gebeurt
De COPI-oefening maakt onderdeel uit van het opleidings-, trainings- en oefeningprogramma (OTO) van de Veiligheidsregio Zeeland en biedt zowel Emergis als de hulpverleningsdiensten (politie, brandweer, ambulance) een unieke kans om het continuïteitsplan in een brede context te oefenen. De calamiteitenoefening geeft inzicht in elkaars werkwijze, belangen en knelpunten en zorgt voor een betere samenwerking wanneer er daadwerkelijk een calamiteit is.

Printversie van deze paginaPrint