CZ content met kwaliteit zorg Emergis


CZ vindt dat we met onze behandeling van ernstige eetstoornissen ‘beste zorg’ en met onze behandeling van ernstige persoonlijkheidsstoornissen ‘goede zorg’ leveren.

Onder het motto ‘Alles voor betere zorg’ helpt zorgverzekeraar CZ haar verzekerden bij het maken van de beste keuze uit het zorgaanbod. In 2014 is CZ gestart met het selectief inkopen van de behandeling van ernstige persoonlijkheidsstoornissen en ernstige eetstoornissen. Dit betekent dat alleen zorgaanbieders die voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen van CZ, een contract krijgen voor deze behandelingen. Elk jaar toetst CZ of en in hoeverre de zorgaanbieders voldoen aan de normen.
De zorg van Emergis voor mensen met een ernstige persoonlijkheidsstoornis scoorde de op een na hoogste klasse: ‘goede zorg’, eetstoornissen kreeg zelfs de hoogste klasse: ‘beste zorg’.

2015 was het eerste jaar waarin CZ haar selectieve inkoopbeleid voor de ggz heeft ingezet. Ook in 2016 zet CZ dit beleid voort.

Printversie van deze paginaPrint