Webinar: verslaving bij mensen met een verstandelijke beperking

…n we jou uit voor het eerste webinar in een reeks genaamd Bruggen bouwen – verslaving bij mensen met een verstandelijke beperking. Voor wie? Zorgprofessionals werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg, sociaal domein en verstandelijk gehandicaptenzorg. Sprekers Tessa Springer, gedragswetenschapper Jan Zwemer, verpleegkundig specialist ggz Na een inleiding over emotionele ontwikkeling en over verslaving passen we de opgedane kennis toe aan de hand…

Lees meer...

Lotgenoten

…van beelden en het hebben van persoonseigen overtuigingen Verslaving MIND Verslaving Op MIND Verslaving vind je ervaringsverhalen en allerlei informatie over verslaving en herstel vanuit het perspectief van cliënten en hun naasten Het Zwarte Gat Landelijk netwerk cliëntenraden verslavingszorg. Zelfhelp/ Buitenveldert Werkgroepen Voor mensen die problemen hebben met hun eigen gebruik van drank, drugs, medicijnen of andere middelen. Alcohol Anoniem…

Lees meer...

Ambulante behandeling

…laving verborgen houden. Tot de cocaïne steeds veeleisender werd en hij er angstaanvallen door kreeg. Nadat zijn vriendin Anne* drie jaar geleden achter zijn gebruik kwam en hij een jaar later een heel heftige angstaanval kreeg, stelde zij een ultimatum. Dat was de stok die Joost nodig had om zijn verslaving aan te pakken. En die verslaving heeft hij aangepakt, met hulp van Marit, zijn ambulante behandelaar bij Emergis verslavingszorg. Joost: “Ik…

Lees meer...

Ontmoetingsmiddagen voor kinderen van ouders met psychische problemen of een verslaving

…In oktober en november zijn er drie ontmoetingsmiddagen voor kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) en kinderen van verslaafde ouders (KVO)….

Lees meer...

Lotgenoten

…van beelden en het hebben van persoonseigen overtuigingen Verslaving MIND Verslaving Op MIND Verslaving vind je ervaringsverhalen en allerlei informatie over verslaving en herstel vanuit het perspectief van cliënten en hun naasten Het Zwarte Gat Landelijk netwerk cliëntenraden verslavingszorg. Zelfhelp/ Buitenveldert Werkgroepen Voor mensen die problemen hebben met hun eigen gebruik van drank, drugs, medicijnen of andere middelen. Alcohol Anoniem…

Lees meer...

Lotgenotencontact

…van beelden en het hebben van persoonseigen overtuigingen. Verslaving MIND Verslaving Op MIND Verslaving vind je ervaringsverhalen en allerlei informatie over verslaving en herstel vanuit het perspectief van cliënten en hun naasten Stichting Naast Bieden ondersteuning aan naasten van mensen met een verslaving aan drugs, drank, gokken of gamen. Alcohol Al-Anon Familie Groepen Al-Anon heeft maar één doel en dat is de familieleden en vrienden van alc…

Lees meer...

Ervaringswerker

…anderen die te maken hebben met een aandoening of beperking in relatie tot verslaving. Onze ambitie is om hoogwaardige behandeling en begeleiding te leveren, die cliënten ondersteunt in hun herstelproces. De hulp- en ondersteuningsvragen van cliënten zijn daarbij het uitgangspunt. Verslavingszorg bevordert dat cliënten zoveel mogelijk maatschappelijk geïntegreerd wonen en leven. In het behandelaanbod willen we herstelondersteuning . Kerntaak van d…

Lees meer...

KOPP/KVO-cursussen

…eren van ouders met psychische problemen (KOPP) en kinderen van ouders met verslavingsproblemen (KVO) Als een ouder psychische problemen of een verslaving heeft, kan dat voor de kinderen in het gezin erg moeilijk zijn. Het is goed om over die lastige situatie te praten. Dat kan voorkomen dat de kinderen later zelf problemen krijgen. Daarom heeft Emergis preventie diverse trainingen en cursussen voor deze KOPP/KVO-kinderen. KOPP/KVO is de afkorting…

Lees meer...

Aanmelden bij Emergis: eerst naar uw huisarts, daarna aanmelden.

…en bij Emergis? Eerst naar uw huisarts Heeft u psychische problemen of een verslaving? Of denkt u dat een familielid dat heeft? Praat er over met uw huisarts, kinderarts, bedrijfsarts of specialist. De arts kan u of uw familielid verwijzen naar Emergis met een verwijsbrief. Verwijzen betekent dat de arts of instelling u aanmeldt bij Emergis. Soms heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Kijk in dit geval voor meer…

Lees meer...

Opleiding tot verslavingsarts in huis

…Master in Addiction Medicine ofwel verslavingsarts. Ralph van de Wijnckel, verslavingsarts bij verslavingszorg, is aangesteld als opleider en begeleidt de artsen in opleiding tot specialist (aios) tijdens het praktijkonderwijs. Een verslavingsarts diagnosticeert en behandelt patiënten die geestelijke en of lichamelijke stoornissen hebben door verslaving of als gevolg van middelengebruik. Verslaving is een veelvoorkomende stoornis en wordt steeds v…

Lees meer...

In de praktijk: Suzanne Lous

…ijk’ in de PZC van dinsdag 20 januari staat een groot artikel over Emergis verslavingszorg. Journaliste Denise van Minnen liep een dagje mee met verpleegkundige Suzanne Lous. Suzanne laat zien hoe een gemiddelde werkdag eruit ziet en geeft een inkijkje in het werken met mensen met een verslaving. Dinsdag 3 februari is het de beurt aan Laura Moerland, verpleegkundig specialist bij eetstoornissen. In ‘In de praktijk’ vertelt ze over haar werkzaamhed…

Lees meer...

Specialistische behandeling

…ijsbrief Oosterschelderegio   Voor complexe psychiatrische problematiek en verslaving biedt Emergis acute zorg, diagnostiek, specialistische behandeling en begeleiding bij herstel, wonen en werken. Emergis heeft zorgprogramma’s voor: adhd; angst- en stemmingsstoornissen; autisme en autismespectrumstoornissen; cognitieve stoornissen; depressie; dubbele diagnose; eetstoornissen; schizofrenie en ander psychotische stoornissen; trauma en cluster B-per…

Lees meer...

Voor familie en naasten

…ze website Dit deel van de website biedt informatie over het familiebeleid van Emergis. Daarnaast vindt u op deze website informatie over lichte psychische klachten en ernstige psychiatrische stoornissen. Bijvoorbeeld ADHD, angst, depressie, dwang, autisme, cognitieve stoornissen, verslaving & psychiatrie, eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, psychose, seksualiteit en trauma. Over diagnoses, behandeling en medicatie. Ook vindt u er informa…

Lees meer...

Psycho-educatie familie en naasten van cliënten DD

…sten van cliënten uit het zorgprogramma dubbele diagnose voorlichting over verslaving en psychiatrie. Onderling kunnen de deelnemers steun vinden door ervaringen uit te wisselen. Het gaat tijdens deze bijeenkomsten niet over persoonlijke zaken van de cliënt of over inhoudelijke behandeling. Tijd: 19.00 – 20.15 uur Locatie: kleine zaal Emergis, Oostmolenweg 101, te Kloetinge Programma: Ontvangst met koffie/thee Kennismaking Informatie over ‘dubbele…

Lees meer...

Dubbel diagnose

…In de beschermende woonvorm dubbel diagnose (BW DD) in Vlissingen kunnen mensen met een ernstige verslaving en psychiatrische problematiek beschermd wonen….

Lees meer...

Verpleegkundig specialist

…iënten vanaf 18 jaar met psychiatrische problematiek in combinatie met een verslaving. Het is een onderdeel van het zorgprogramma Dubbele Diagnose. De cliënt zien wij als een kwetsbaar mens met eigen levensdoelen, wensen en krachten. We werken aan een vertrouwensrelatie die gericht is op wederzijds respect, begrip en openheid. Voor het werken met de doelen is de rehabilitatiemethodiek in samenhang met Integrated Dual Disorder treatment (IDDT) leid…

Lees meer...

Over ons

…is Emergis is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Jaarlijks behandelen of begeleiden we circa 13.000 mensen met uiteenlopende problemen: psychiatrische stoornissen, verslaving, problemen op het gebied van wonen en werken, veiligheid, huiselijk geweld. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen….

Lees meer...

Mini-concerten voor bewoners beschermd wonen Emergis

…dagbesteding is gestopt. De gevolgen zijn groot: eenzaamheid, terugval in verslaving, het toenemen van angst en een groter risico op psychoses. Aandacht voor hen, is van groot belang. Verschillende muzikanten brengen op verschillende data een bezoek aan de beschermende woonvormen die verspreid door de hele provincie zijn gevestigd. Het optreden vindt steeds buiten plaats en uiteraard houden we rekening met de maatregelen die gelden in deze ‘coron…

Lees meer...

GZ-psycholoog forensische psychiatrie 24-36 uur

…ling met programma’s op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg en (verslavings-)reclassering. Forensische Zorg Zeeland is partner in de netwerkorganisatie rondom de aanpak van huiselijk geweld, seksueel geweld en kindermishandeling in Zeeland.   Jouw werkzaamheden Als GZ-Psycholoog forensische psychiatrie richt je je op cliënten vanaf 16 jaar, die in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen met justitie. Samen met de collega’s van maatsc…

Lees meer...

Basis ggz volwassenen

…isme, depressie en somberheid maar ook eetstoornissen, gedragsproblemen en verslaving. Ook mensen met stabiele, chronische psychiatrische problematiek kunnen in de basis ggz terecht. We weten dat wanneer iemand psychische problemen heeft en er op tijd bij is, die persoon veel zelf kan doen om weer grip op het leven te krijgen. Soms is een cursus of een activiteit al voldoende om te helpen. Online hulp Meteen aan de slag, waar en wanneer het uitkom…

Lees meer...

MDA++ effectief bij complexe vormen van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld

…ie en structurele onveiligheid in combinatie met andere problematiek zoals verslaving, psychiatrische problemen, schulden, eerkwesties – andere interventies niet lukten, hebben wél erg veel baat bij deze aanpak. In Zeeland geven CZW Bureau, Veilig Thuis en Emergis gezamenlijk vorm aan MDA++. Voor een actuele stand van zaken en inspirerende interviews met MDA++ regisseurs Anita Goossens, Mirjam Simons en Gisela Buteijn bevelen we je van harte aan d…

Lees meer...

Mantelzorg

…unt u ervaringen uitwisselen en vindt u emotionele steun. Daarnaast zijn er speciale cursussen en groepen voor kinderen van ouders met psychische problemen en kinderen van ouders met een verslaving (KOPP/KVO). Wilt u aanvullende informatie of weten wanneer een cursus start? Neem dan contact op met Emergis preventie, 0113 26 71 43.  …

Lees meer...

Verwijzers | Aanbod Emergis: basis, specialistisch, generalistisch

…nen en ouderen die een verhoogd risico lopen op psychische klachten of een verslaving. Het preventieteam geeft verschillende trainingen, cursussen en voorlichtingsactiviteiten en biedt deskundigheidsbevordering, consultatie én advies aan professionals. Emergis preventie werkt nauw samen met anderen. Het is immers vaak de huisarts, leerkracht of maatschappelijk werker die dreigende psychische en/of verslavingsproblematiek bij een kind, jongere, vol…

Lees meer...

Verpleegkundige kwalificatieniveau 4 (2016.081)

…iënten vanaf 18 jaar met psychiatrische problematiek in combinatie met een verslaving. Het is een onderdeel van het zorgprogramma Dubbele Diagnose. De cliënt zien wij als een kwetsbaar mens met eigen levensdoelen, wensen en krachten. We werken aan een vertrouwensrelatie die gericht is op wederzijds respect, begrip en openheid. Voor het werken met de doelen is de rehabilitatiemethodiek in samenhang met Integrated Dual Disorder treatment (IDDT) leid…

Lees meer...

Beschermd wonen

…u ondersteuning krijgen om helemaal zelfstandig of zelfstandig met begeleiding te gaan wonen. Voor ouderen en voor mensen met een dubbele diagnose (verslaving en psychiatrie) heeft Emergis aparte beschermde woonvormen….

Lees meer...

Onze folders

…g voorkomen, Mind Zorgmachtiging Verslavingszorg Ambulante woonbegeleiding verslavingszorg Beschermd wonen verslavingszorg Formulier somatische screening DD Het belang van goede hygiëne – ambulant Het belang van goede hygiëne – kliniek en BW Kliniek dubbele diagnose (DD) Kliniek verslavingszorg afdelingsinformatie Niet meer door het lint Sociaal casemanagement Sociaal casemanagement Sociale opvangplaatsen Werkleerbedrijven WLB ’t Hof van Thee&Leut…

Lees meer...

Emergis en Film by the Sea

…mergis en Film by the Sea ook dit jaar een programma rondom psychiatrie en verslaving. Weliswaar een kleiner programma, maar met prachtige en indrukwekkende films. Films die de vele kanten van de geestelijke gezondheid in beeld brengen. Sombere, duistere kanten die we niet kunnen ontkennen, maar ook mooie en boeiende aspecten. Het programma Do You Mind? geeft de mens achter de psychiatrische patiënt een gezicht. Er zijn films over depressies, eets…

Lees meer...

Ik zoek hulp

…zijn of haar leven last krijgt van psychische problematiek? Psychische- of verslavingsproblemen kunnen ieder van ons treffen. Van jong tot oud, van laag- tot hoogopgeleid en ongeacht sociale, culturele, etnische en levensbeschouwelijke achtergrond. Deze website bevat informatie over psychiatrische stoornissen, zoals ADHD, angst, depressie, eetstoornissen en trauma. Over diagnoses, behandeling en medicatie. Ook vindt u er informatie over verslaving

Lees meer...

1NUL1

…cifieke regio’s. Met informatie en voorlichting ondersteunen ze kinderen, jongeren, ouderen en volwassenen die een verhoogd risico lopen op psychische klachten of een verslaving. 1NUL1 T 0113 26 71 43 info@1NUL1.nl www.facebook.com/1nul1 1NUL1 is powered by Emergis preventie…

Lees meer...

Aanmelden voor KOPP/KVO Symposium ‘Ik zie je’

…s die te maken hebben met kinderen waarvan (een van) de ouder(s) lijdt aan verslaving, depressie, burn-out of andere psychische problematiek. Programma: 15.30 uur Inloop en bezoek informatiemarkt 16.00 uur Opening door dagvoorzitter Marcel van As 16.10 uur Theater door Theatergroep Roodkapje 16.45 uur Workshopronde 1 17.45 uur Pauze met avondmaaltijd 18.30 uur Workshopronde 2 19.30 uur Koffiepauze 19.45 uur Plenaire lezing door Steven Pont 21.00 u…

Lees meer...

Hulpaanbod van Emergis

…mensen met uiteenlopende uitdagingen op het gebied van mentale gezondheid, verslaving, wonen, werken, veiligheid, huiselijk geweld. Kinderen, jongeren, volwassen en ouderen. Dat gebeurt door ongeveer 1.400 medewerkers op vijftig locaties in Zeeland. We werken bij mensen thuis, in (mentale) gezondheidscentra, huisartsenpraktijken, wijkcentra, klinieken, beschermende woonvormen, opvanglocaties en werkleerbedrijven. Steeds minder afhankelijk van tijd…

Lees meer...

Werken en leren bij Emergis

…mee aan onze droom? www.werkenbijemergis.nl  …

Lees meer...

Emergis, een brede maatschappelijke organisatie voor mentale gezondheid en welzijn

…mensen met uiteenlopende uitdagingen op het gebied van mentale gezondheid, verslaving, wonen, werken, veiligheid, huiselijk geweld. Kinderen, jongeren, volwassen en ouderen. Dat gebeurt door ongeveer 1.400 medewerkers op vijftig locaties in Zeeland. We werken bij mensen thuis, in (mentale) gezondheidscentra, huisartsenpraktijken, wijkcentra, klinieken, beschermende woonvormen, opvanglocaties en werkleerbedrijven. Steeds minder afhankelijk van tijd…

Lees meer...

Klinische behandeling

…er zijn voor gezamenlijk gebruik. Lees alles over een opname in de kliniek verslavingszorg in deze folder. Kliniek dubbele diagnose Kliniek dubbele diagnose is een klinische afdeling waar het multidisciplinaire team geïntegreerde behandeling biedt aan cliënten met verslaving en psychiatrische problematiek. De kliniek dubbele diagnose bestaat uit veertien bedden, verdeeld over drie groepen waarvan er twee gesloten zijn. Er wordt vraaggericht gewerk…

Lees meer...

Voor wie is Emergis basis ggz?

…elateerde lichamelijke klachten, of milde klachten die te maken hebben met verslaving, autisme of ADHD. Kinderen en jongeren Voor kinderen en jongeren die te maken hebben met lichte psychische klachten is een speciaal team samengesteld. De hulpverleners in dit team hebben veel ervaring in het bieden van hulp aan kinderen en jongeren en zijn deskundig in de specifieke problematiek waar deze kinderen en jongeren mee te maken hebben. Kijk voor meer i…

Lees meer...

Ik ben in behandeling bij Emergis

…gis heeft een breed hulpaanbod voor mensen met psychische problemen of een verslaving: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Samen kijken we welke hulp u wilt en nodig hebt. U wordt zo veel mogelijk ambulant behandeld. Met uw behandelaar heeft u regelmatig een gesprek over uw behandeling. In die gesprekken kijkt u hoe uw behandeling verloopt. U kijkt of uw problemen minder of anders zijn geworden. Of welke dingen u nog wilt veranderen. Als h…

Lees meer...

Wat is verslavingsreclassering?

…et doel van ons werk is voorkomen dat u opnieuw een strafbaar feit pleegt. Verslavingsreclassering is geen verslavingszorg maar reclassering met kennis van verslaving. De doelgroep zijn volwassenen met verslavingsproblematiek in relatie tot delictgedrag. In Zeeland is ook de Reclassering Nederland en de Jeugdreclassering actief. Zij hebben een andere doelgroep. Meewerken helpt Het contact met ons is niet vrijblijvend. Wij willen met u samenwerken…

Lees meer...

Sitemap

…irecteuren Forensische zorg Maatschappelijke en justitiële dienstverlening Verslavingsreclassering Forensische zorg Zeeland Dagbehandeling Locatie Kloetinge en Goes Locatie Terneuzen Locatie Middelburg Flexible-ACT Locatie De Bevelanden Locatie Middelburg Locatie Zeeuws-Vlaanderen Locatie Schouwen-Duiveland/Tholen Locatie Vlissingen Herstelacademie IHT Oosterschelderegio Walcheren Zeeuws-Vlaanderen Klinieken Dubbele diagnose Eetstoornissen HIC Kin…

Lees meer...

Beschermd wonen voor mensen met een dubbel diagnose

…Beschermd wonen voor mensen met een dubbele diagnose In de beschermende woonvorm dubbel diagnose (BW DD) in Vlissingen kunnen mensen met een ernstige verslaving en psychiatrische problematiek beschermd wonen. Deze BW is een onderdeel van het zorgprogramma dubbele diagnose. Voor ouderen en voor volwassenen met alleen psychiatrische problemen heeft Emergis aparte beschermende woonvormen….

Lees meer...

Gastlessen

…nten in de psychiatrie ervaren dit onder andere in de vorm van depressies, verslaving en dwang. De gastspreker geeft u een persoonlijke inkijk in de wereld van de psychiatrie. Opname en behandeling. Achtergronden en oorzaken. Er is genoeg te lezen in boeken en op internet, maar hoe is het leven met psychische klachten nu echt? Een gastles maakt dat wat we overal kunnen lezen en horen tastbaar. Gastlesgroep De gastlesgroep bestaat uit mensen die ps…

Lees meer...

Forensische zorg

…r omdat zij een strafbaar feit hebben gepleegd én lijden aan een stoornis, verslaving en/of verstandelijke beperking. Forensische zorg beweegt zich op het snijvlak van twee werelden: van het strafrecht én de zorg. Forensische zorg heeft als uiteindelijk doel het vergroten van de (maatschappelijke) veiligheid en het terugdringen van recidiverisico’s. Uitzondering op aanmelding via het justitieel kader zijn de plegers van huiselijk geweld en naasten…

Lees meer...

Hulpaanbod Emergis

…Tips voor familie en naasten van mensen met psychische problemen en/of een verslaving Mantelzorgers in Nederland In Nederland zorgen 3,7 miljoen mensen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste. Zo’n 750.000 mantelzorgers zorgen meer dan acht uur per week en langer dan drie maanden voor een ander. Aandacht voor en ondersteuning van de mantelzorgers is noodzakelijk. Dit komt niet alleen ten goede aan de mantelzorger zelf, maar…

Lees meer...