Wonen met begeleiding in Hulst

…a een verwijzing door derden nog een langere periode van begeleiding op maat nodig hebben. In een periode van maximaal twee jaar werken de cliënten en hun kinderen aan een veilige en stabiele toekomstsituatie. Het borgen van privacy, een eigen zelfstandige woonruimte en een veilige speelruimte voor de kinderen zijn basisvoorwaarden en dragen bij aan het leveren van goede zorg. Door de bijdrage van Kinderpostzegels kan dit gerealiseerd worden….

Lees meer...

Informatie en privacy

…Informatie en privacy Emergis krijgt veel persoonlijke gegevens van mensen die bij de instelling in zorg zijn. Emergis wil zorgvuldig omgaan met die gegevens. We beschrijven welke afspraken daarover binnen Emergis gelden….

Lees meer...

Privacy- en cookieverklaring

…ergis.nl Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Contactgegevens Als u vragen heeft over uw privacy en onze…

Lees meer...

Laptop en harde schijf vermist

…tvreemd kunnen zijn. Op de harde schijf staan video-opnames van een aantal van onze cliënten voor diagnostisch onderzoek. Niet uitgesloten kan worden dat derden toegang krijgen tot deze opnames. Wij betreuren het zeer dat de privacy van onze cliënten nu mogelijkerwijs gevaar loopt. Naar aanleiding van dit incident heeft Emergis direct onderzocht hoe dit heeft kunnen gebeuren en zijn er direct passende maatregelen genomen om een dergelijk…

Lees meer...

Emergis betaalt nooit zwijggeld

Naar aanleiding van de berichtgeving in de PZC van woensdag 29 oktober en donderdag 30 oktober willen we benadrukken dat wij, vanwege privacy en beroepsgeheim, nooit op individuele gevallen kunnen ingaan. In algemene zin kunnen we melden dat we het betreuren wanneer zich een ernstig incident of calamiteit in onze instelling voordoet. Ernstige incidenten en calamiteiten melden we altijd bij de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) en…

Lees meer...

Vrijheid en sociale contacten bij opname

…niet lezen. U beheert uw eigen geld, tenzij u een bewindvoerder of curator heeft. Bezoektijden Uiteraard kunnen uw familie en vrienden u bezoeken. De bezoektijden zijn: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 18.30 tot 21.00 uur. woensdag, zaterdag, zondag en feestdagen: 14.00 tot 21.00 uur. Wilt uw bezoek op een ander moment komen? Maak hierover dan een afspraak met een van de medewerkers. Vanwege de privacy van andere cliënten kunt u uw bezoek…

Lees meer...

Huisregels Emergis

…ttig mogelijk te maken. Het is niet eenvoudig om als verschillende individuen met elkaar te moeten samenleven, daarom kan van een ieder verlangd worden dat men op een respectvolle wijze met elkaar omgaat. Dit houdt in dat de privacy van iedereen wordt gerespecteerd. agressie, geweld en ongewenste intimiteiten (in alle vormen) wordt niet getolereerd. In principe wordt hiervan aangifte gedaan bij de politie; het gebruik van alcohol kan beperkt…

Lees meer...

Huisregels

…ttig mogelijk te maken. Het is niet eenvoudig om als verschillende individuen met elkaar te moeten samenleven, daarom kan van een ieder verlangd worden dat men op een respectvolle wijze met elkaar omgaat. Dit houdt in dat de privacy van iedereen wordt gerespecteerd. Agressie, geweld en ongewenste intimiteiten (in alle vormen) worden niet getolereerd. In principe zal hiervan aangifte worden gedaan bij de politie. Het gebruik van alcohol kan…

Lees meer...

Privacy en geheimhouding

Privacy en geheimhouding Voor en tijdens uw behandeling krijgt Emergis veel informatie over u. Bijvoorbeeld uw persoonlijke gegevens, resultaten van onderzoeken en informatie uit gesprekken met u. De informatie die nodig is, wordt bewaard in uw elektronisch patiëntendossier (EPD). Het dossier wordt vijftien jaar bewaard. Als u dat wilt, mag u uw eigen dossier bekijken of een print ervan opvragen. Familieleden of anderen mogen uw dossier alleen…

Lees meer...

Privacy en geheimhouding

Privacy De gegevens uit uw elektronisch patiëntendossier worden vertrouwelijk behandeld. Dat betekent dat medewerkers alleen die informatie kunnen bekijken die ze voor hun taak nodig hebben. Geheimhoudingsplicht Alle medewerkers hebben geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat zij anderen niet mogen vertellen wat ze over u weten. Zij mogen alleen informatie geven aan anderen als u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. De hulpverleners…

Lees meer...

Recht op informatie

…op informatie Wanneer iemand bij Emergis in behandeling komt, heeft de familie vaak behoefte aan informatie. De medewerkers van Emergis informeren u over behandeling of begeleiding in het algemeen. Bijvoorbeeld over het zorgaanbod, procedures en dossiervorming. Dit is niet-persoonsgebonden informatie. Daarnaast proberen ze uw andere vragen zo goed mogelijk te beantwoorden zonder de zelfstandigheid en privacy van de cliënt te schaden. Voor het…

Lees meer...

Familievertrouwenspersoon

…den bij de behandeling van hun familielid; de fvp treedt op als belangenbehartiger en vertrouwenspersoon van familieleden en naaste betrokkenen van cliënten in de geestelijke gezondheidszorg in Zeeland. Vanzelfsprekend is uw privacy gewaarborgd. De fvp geeft zonder uw toestemming geen informatie door aan de cliënt of de hulpverlener. Onafhankelijkheid Om onafhankelijkheid van de ggz-instelling te waarborgen is de fvp in dienst van de Landelijke…

Lees meer...

Uw mening telt

Uw mening telt Als u in behandeling bent bij Emergis kunt u meedenken en meepraten over verschillende onderwerpen: vragen en problemen rond uw behandeling; intimiteit, seksualiteit en privacy; het beleid van Emergis. U kunt meepraten op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door een gesprek aan te gaan met uw behandelaar. Ook kunt u een afspraak maken met de patiëntenvertrouwenspersoon of uw stem laten horen via de centrale cliëntenraad Emergis….

Lees meer...

Emergis: informatie voor de pers

…ngen in de organisatie. Vervolgens worden de persberichten als nieuwsbericht op deze website geplaatst. Wilt u voortaan de persberichten per mail ontvangen, mail dan naar communicatie@emergis.nl. Fotograferen en filmen Om de privacy van cliënten, bezoekers en medewerkers te waarborgen is het uitdrukkelijk niet toegestaan geluid- en/of beeldmateriaal te maken op de terreinen van Emergis zonder toestemming van de dienst communicatie. Zie…

Lees meer...

Sitemap

…ouding en gedrag Samenwerking met cliënten, familie/naasten Deskundigheid zorgverleners Goed en gewenst gedrag Verschillende meningen Second opinion Ontevreden of een klacht Meningsverschil tussen zorgverleners Informatie en privacy Persoonlijke gegevens Beroepsgeheim Dossiers inzien en bewaren Informatie voor wetenschappelijk onderzoek Kwaliteit en tevredenheid Effect van behandelingen Kwaliteit en tevredenheid Controles, administratie en…

Lees meer...