Ambulante zorg voor kinderen met angst- en stemmingsstoornissen of ontwikkelingsstoornissen

…rwijsbrief bepaalt de volgorde bij de planning van de zorg. 0-6 jarigen en kinderen en jeugdigen met een eetstoornis kunnen we wel gewoon in behandeling nemen, evenals kinderen en jeugdigen met een combinatie van een verstandelijke beperking en een psychiatrische aandoening (Amares). Dit geldt uiteraard ook voor acute psychiatrie (7 x 24 uur). Kinderen en jeugdigen met angst en stemmingsstoornissen of ontwikkelingsstoornissen die een opname in de…

Lees meer...

Ontmoetingsmiddagen voor kinderen van ouders met psychische problemen of een verslaving

…etingsmiddagen voor kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) en kinderen van verslaafde ouders (KVO). Ook de ouders zelf, opa’s, oma’s, vrienden en behandelaars zijn van harte welkom. Het thema is: ‘Zorgen aan je hoofd? Vanmiddag even niet’. Programma Een ontmoetingsmiddag is een leuke knutsel-doe-middag. Kinderen gaan o.a. cupcakes maken en creatief en actief aan de slag. Voor de volwassenen is er een workshop over vragen over de opvoe…

Lees meer...

PTSS bij kinderen en jongeren: hoe te behandelen?

…de computer. Je schrijft op wat gebeurd is, wat je dacht en voelde. Jonge kinderen kunnen tekeningen maken. Denk je dat het allemaal jouw schuld is? Heb je het gevoel dat je het hebt uitgelokt? Dat je het verkeerd hebt aangepakt? We buigen de vervelende gedachten om naar helpende gedachten. De therapeut begeleidt je hierbij, stap voor stap. EMDR We maken een overzicht van je trauma’s, gedachten en gevoelens. Daarna maakt de therapeut tikjes op je…

Lees meer...

KOPP/KVO-cursussen

kinderen in het gezin erg moeilijk zijn. Het is goed om over die lastige situatie te praten. Dat kan voorkomen dat de kinderen later zelf problemen krijgen. Daarom heeft Emergis preventie diverse trainingen en cursussen voor deze KOPP/KVO-kinderen. KOPP/KVO is de afkorting van Kinderen van Ouders met Psychische Problemen en Kinderen van Verslaafde Ouders. Wilt u aanvullende informatie of weten wanneer een cursus start? Neem dan contact op met Emer…

Lees meer...

Besluit over toekomst Emergis kind & jeugd genomen: zorg voor psychisch meest kwetsbare kinderen blijft, minder personeel nodig

…in het plan hebben gevolgen voor cliënten en medewerkers. Cliënten We gaan kinderen en jongeren met een psychische kwetsbaarheid zo veel mogelijk in hun eigen omgeving behandelen en begeleiden. Want, zo weten we, beter worden doe je thuis in je eigen omgeving. En, in die eigen omgeving is het ook makkelijker om de belangrijke mensen rondom het kind te betrekken en te steunen. Door het samen te doen, heeft de zorg de meeste kans van slagen. Dit gel…

Lees meer...

Acute zorg kinderen

…Acute zorg kinderen en jongeren Als je nog niet in behandeling bij ons bent, bel je de huisarts of de huisartsenpost. Als het nodig is nemen zij contact met ons op. Ben je wel in behandeling bij ons, dan kun je zelf bellen. Ga naar de website Emergis kind & jeugd…

Lees meer...

Hartenvriendjes voor kinderen Veilige opvang

…ers van het GIA-team* delen ze nog voor de zomervakantie uit. Zo hebben de kinderen in de gezinnen die ambulante begeleiding krijgen vanwege huiselijk geweld, een stoffen vriendje die hen kan steunen en troosten en waarmee ze hun verhaal kunnen delen. De hartenvriendjes worden met de hand gemaakt door zo’n dertig leden en niet-leden van de serviceclub Inner Wheel Zeeuws-Vlaanderen. Elk poppetje is uniek omdat de maaksters er tot in detail hun eige…

Lees meer...

Kinderpostzegels schenkt Veilige opvang geld

…enruimte die uitdaagt en ruimte biedt om te spelen. Ook is er een klein moestuintje aangelegd waar wat groenten en kruiden verbouwd worden. Veilige opvang De Veilige opvang is bedoeld voor vrouwen van achttien jaar en ouder die, al dan niet met kinderen, willen ontvluchten aan huiselijk geweld. Ook mannen in een vergelijkbare situatie kunnen bij de Veilige opvang terecht. In 2018 verbleven ruim 115 kinderen in de Zeeuws-Vlaamse en de Walcherse Vei…

Lees meer...

Pleziertuin voor Veilige opvang!

…ng is bedoeld voor vrouwen van achttien jaar en ouder die, al dan niet met kinderen, willen ontvluchten aan huiselijk geweld. Ook mannen in een vergelijkbare situatie kunnen bij de Veilige opvang terecht. In 2017 verbleven ruim 70 kinderen in de Zeeuws-Vlaamse Veilige opvang. Gemiddeld waren zij 5,7 jaar Zodra de Pleziertuin klaar voor gebruik is, is er een feestelijke opening voor genodigden. Voor de privacy van de bewoners en hun kinderen maken…

Lees meer...

Hoe ziet Blijf van m''n Lijf Zeeland er uit?

…er een speelplaats. Wat gebeurt er in de opvang? Samen met de andere vrouwen doet u het huishouden. U zorgt dat uw kamer en de andere ruimten schoon blijven. U doet boodschappen en kookt eten. U wast uw kleding. Daarnaast kunt u aan activiteiten meedoen. De kinderen gaan naar een school in de buurt. Zijn zij te klein om naar school te gaan? Dan blijven ze in de opvang. Na schooltijd zijn er ook activiteiten voor de kinderen. Bij Veilige opvang wer…

Lees meer...

Wat is het?

…mpulsiviteit: je doet vaak dingen zonder er eerst over na te denken; regelfuncties. We bedoelen hiermee dat kinderen met ADHD het vaak moeilijk vinden om te plannen. In Nederland zijn er veel kinderen met ADHD. 2 tot 5% van alle Nederlandse kinderen tot en met 14 jaar heeft kenmerken van ADHD. De een heeft er alleen wat meer last van dan de ander….

Lees meer...

Voor wie is Emergis basis ggz?

…isme of ADHD. Kinderen en jongeren Voor kinderen en jongeren die te maken hebben met lichte psychische klachten is een speciaal team samengesteld. De hulpverleners in dit team hebben veel ervaring in het bieden van hulp aan kinderen en jongeren en zijn deskundig in de specifieke problematiek waar deze kinderen en jongeren mee te maken hebben. Kijk voor meer informatie over basis ggz bij kinderen en jongeren op de website Emergis kind & jeugd….

Lees meer...

Nieuwe kinder- en jeugdkliniek voor Zeeland

…n psychiatrische aandoening in Zeeland. Dat voorkomt lange reistijden voor kinderen, jeugdigen en hun ouders. Bovendien blijft specialistische ziekenhuiszorg behouden voor Zeeland en de ambulante zorg wordt meer in de eigen omgeving georganiseerd. De Zeeuwse wethouders en de inkooporganisaties hebben de aanvraag krachtig ondersteund. Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk! Van twee naar één Kinderen, jeugdigen en hun gezinnen krijgen specialistisc…

Lees meer...

Een mooie en veilige speelplaats dankzij Stichting Kinderpostzegels

…en moeders. Het plein is een fijne en warme plek geworden waar ze graag komen. Een plek van veilig samenzijn. De bepaling van de inrichting van het plein is mede gebaseerd op de inbreng van de moeders en kinderen. Bepalend voor de succesfactor van het plein. Het vernieuwde plein ontvangt dan ook veel positieve feedback van de moeders en kinderen. Daar zijn wij uiteraard heel trots op!…

Lees meer...

Tijdelijke aanmeldpauze ambulante behandeling Emergis kind & jeugd ggz beëindigd

…nodig hebben bij Emergis kind & jeugd ggz starten. De instroom van nieuwe kinderen en jongeren gaat gereguleerd; passend bij het aantal beschikbare medewerkers zodat de kwaliteit van de behandeling gewaarborgd kan worden en de werkdruk voor onze medewerkers behapbaar blijft. De tijdelijke én selectieve aanmeldpauze* was letterlijk een adempauze voor het ambulante personeel van kind & jeugd ggz. Het bood even rust en gaf de tijd om orde op zaken t…

Lees meer...

Wonen met begeleiding in Hulst

…ig hebben. In een periode van maximaal twee jaar werken de cliënten en hun kinderen aan een veilige en stabiele toekomstsituatie. Het borgen van privacy, een eigen zelfstandige woonruimte en een veilige speelruimte voor de kinderen zijn basisvoorwaarden en dragen bij aan het leveren van goede zorg. Door de bijdrage van Kinderpostzegels kan dit gerealiseerd worden. Begin januari 2017 hebben de eerste bewoners hun intrek genomen en 10 februari is er…

Lees meer...

Wat kun je doen tegen mishandeling?

…een vriendin. Als je besluit om je partner te verlaten en naar een veilig adres te gaan, is Veilige opvang één van de mogelijkheden. je kunt dag en nacht in ons opvanghuis op een beschermd adres terecht. Je woont er samen met vrouwen en kinderen die hetzelfde hebben meegemaakt als jij. Je slaapt op een eigen kamer, samen met je eventuele kinderen. Je krijgt hulp en begeleiding bij het nadenken over je situatie en hoe je verder wilt. Meer informat…

Lees meer...

Verpleegkundige crisisafdeling Ithaka

…onderdeel van Emergis en richt zich op de behandeling –en begeleiding van kinderen en jongeren met (sociaal) psychiatrische problematiek en hun directe omgeving. Naast Ithaka is Amares het expertisecentrum voor kinderen en jongeren met een lichtverstandelijke beperking en een psychiatrische aandoening. In totaal werken er bij Ithaka en Amares 150 gedreven medewerkers die vorm en inhoud geven aan de kinder –en jeugdpsychiatrie. In 2019 zal er een…

Lees meer...

KOPP/KVO-studiedag: Ik tel tot 10…. maar word niet gezien!?

…ts. Ik tel tot 10……maar word niet gezien!? Het is soms maar al te waar dat kinderen van ouders met psychische problemen en/of verslavingsproblemantiek (KOPP/KVO) in de rol van opvoeder terechtkomen. Ze krijgen taken en verantwoordelijkheden die een kind eigenlijk niet zou moeten dragen. Tijdens deze studiedag wordt het KOPP/KVO kind centraal gezet en zichtbaar gemaakt. Dit gebeurt door middel van workshops en de plenaire lezing ‘KOPP-el in Zorg’….

Lees meer...

Klinisch psycholoog

…hiatrische problematiek. Amares is een specialistisch behandelcentrum voor kinderen en jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (lvb) van 6 tot 23 jaar. Amares telt 21 bedden, een deeltijd en een polikliniek. Het centrum wordt gekenmerkt door een zeer dynamische werkomgeving, een flexibel en jong team met ambitieuze doelen. Amares streeft de rol van het expertisecentrum te zijn voor jongeren met een LVB en een psychiatrisch probleem als on…

Lees meer...

Aanmelden

…enen; basis ggz kinderen/jongeren tot 18 jaar; specialistische behandeling kinderen/jongeren tot 18 jaar; forensische zorg; 24-uurs-crisisopvang. Wachttijden Emergis ZorgDomein Het is mogelijk om zowel volwassen patiënten als kinderen en jongeren te verwijzen naar onze basis en specialistische ggz. Voor beiden geldt dat u voor een normale of voor een spoedverwijzing kunt kiezen. Ook bestaat er de mogelijkheid, in geval van crisis, een patiënt te v…

Lees meer...

GZ-psycholoog i.o. (2016.080)

…en en ouderen en in mindere mate kinderen en jeugd. Voor de differentiatie kinderen & jeugd ligt het accent op het werken met kinderen en jeugd en u zult de opleiding dan ook volgen vanuit de sector Ithaka. De opleiding valt onder verantwoordelijkheid van de hoofdopleider. U gaat 1 keer per week gedurende 2 jaar voor het cursorische deel naar Utrecht, Leiden of Rotterdam wat door de Rinogroep wordt verzorgd. Meer informatie hierover vindt u op htt…

Lees meer...

Gezamenlijk TOPGGz-keurmerk voor Eetstoornis Experts Netwerk

…hebben we onze krachten gebundeld in één zorgprogramma eetstoornissen voor kinderen, jongeren en volwassenen. Voor het eerst is hiermee een netwerk gecertificeerd waarin twee instellingen participeren. TOPGGz kent het keurmerk toe aan topklinische afdelingen die kunnen aantonen dat zij zeer gespecialiseerde patiëntenzorg combineren met het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, wetenschappelijk onderzoek en structurele kennisoverdracht. Deze exp…

Lees meer...

Wat is het?

…an elkaars mogelijkheden, kunnen wij één zorgprogramma eetstoornissen voor kinderen, jongeren en volwassenen aanbieden. We spreken dezelfde taal in de jeugd- en in de volwassenzorg, door gebruik te maken van op elkaar aansluitende behandelmodellen. We bieden groeps- en individuele behandelingen. Zowel ambulant, deeltijd, poliklinisch als klinisch. Voor kinderen en jongeren bieden we family based therapy en meergezinsdagbehandelingen. Voor volwasse…

Lees meer...

Kind en jeugd in de verwenzorgprijzen

…rvatieafdeling kunnen binnenkort aan de slag met zogeheten YaYa-kisten. De kinderen van de kinderafdeling gaan op ludieke wijze kennis maken met kunst en cultuur. YaYa-kisten Dorien Koridon, groepsleider jeugdafdeling: “Op de jeugd behandel- en observatieafdeling verblijven acht jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. De jongeren worden elke dag tot 15.00 uur behandeld, daarna zijn ze ‘op de groep’ en volgen ze het groepsprogramma. Met deze gr…

Lees meer...

Psychodiagnostisch medewerker

…iet uit te leggen, je weet wat het werk inhoud en je vindt het leuk om met kinderen en jongeren samen aan de slag te gaan. Jouw profiel We zoeken een basispsycholoog bij voorkeur met de basisaantekening psychodiagnostiek. Ervaring in de uitvoer van psychodiagnostiek bij kinderen en jongeren is een voorwaarde. Je bent accuraat en snel in je werk. Je bent per direct beschikbaar voor het komende half jaar. Mogelijkheden voor verlenging zijn niet uitg…

Lees meer...

Aanmelden voor KOPP/KVO Symposium ‘Ik zie je’

…mergis, Indigo Zeeland, Juvent, Koninklijke Auris Groep, Qwestor, RBL Oosterschelderegio en Scalda. Je kan je hier aanmelden voor dit symposium.   *KOPP: Kinderen van ouders met psychische problemen KVO: Kinderen van verslaafde ouders  …

Lees meer...

Lotgenotencontact

…utisme Stichting Balans Balans is de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie, Autisme en PDD-NOS. Ze organiseren trainingen en voorlichtingsmomenten ook zijn er regionale lotgenoten groepen voor naasten. Nederlandse Vereniging voor Autisme en verwante contactstoornissen De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) is dé vereniging die zich inzet voor de belangen v…

Lees meer...

Klinieken

…00 telefax 0113 21 86 35 Voor ouderen De Ferleman Roerstraat 6 4535 GM Terneuzen telefoon 0115 68 88 91 telefax 0115 68 88 92 Voor verslavingszorg Abbekindersezandweg 2 4462 DB Kloetinge telefoon 0113 26 79 50 telefax 0113 22 97 92 Voor kinderen en jeugdigen Oostmolenweg 79 4481 PM Kloetinge telefoon 0113 26 78 50 telefax 0113 21 46 83 Amares voor kinderen en jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking Oostolenweg 101 4481 PM Goes telefoon 0…

Lees meer...

Sociaalpsychiatrisch verpleegkundige

…onderdeel van Emergis en richt zich op de behandeling –en begeleiding van kinderen en jongeren met (sociaal) psychiatrische problematiek en hun directe omgeving. Naast Ithaka is Amares het expertisecentrum voor kinderen en jongeren met een lichtverstandelijke beperking en een psychiatrische aandoening. In totaal werken er bij Ithaka en Amares 150 gedreven medewerkers die vorm en inhoud geven aan de kinder –en jeugdpsychiatrie. In 2019 zal er een…

Lees meer...

Behandeling

Individuele behandeling De meeste kinderen met een trauma krijgen individuele behandeling. Individuele behandeling betekent dat je elke week of om de twee weken naar de kliniek komt. Voor een gesprek of medicatiecontroles. Je blijft gewoon thuis wonen en kunt gewoon de dingen doen die je altijd doet. Naar je eigen school gaan, naar sport, enzovoort. Modules Traumabehandeling kan bestaan uit één of meer onderdelen. Die onderdelen noemen we modules…

Lees meer...

Oorzaken sociale angststoornis

…ddeld 20 jaar als ze eeen sociale fobie krijgen. Het kan ook voorkomen bij kinderen en jongeren; vrouwen hebben anderhalf keer meer kans op een sociale fobie dan mannen. Individuele kwetsbaarheid Het lijkt erop dat sociale fobie erfelijk is. Bij kinderen kunnen normale angsten uitgroeien tot een sociale fobie. Met name als in de puberteit de eisen vanuit de omgeving groter worden. Omgeving Mensen met een lage opleiding, die alleen wonen, geen werk…

Lees meer...

Plezier op school: goed voorbereid naar de brugklas!

…training Plezier op school. De training Plezier op school is bedoeld voor kinderen uit groep acht die zich niet op hun gemak voelen bij leeftijdsgenoten. Ze worden bijvoorbeeld geplaagd en gepest, kunnen maar moeilijk vriendjes krijgen, hebben vaak ruzie of staan veelal alleen. In de training leren ze sociale vaardigheden die de stap naar het voortgezet onderwijs vergemakkelijken. De training wordt gegeven in Goes, Middelburg, Zierikzee en Terneu…

Lees meer...

Vrouwencrisisopvang

…lek om tot rust te komen en uw leven weer op de rails te zetten. In de vrouwencrisisopvang kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht. Voor wie? Vrouwencrisisopvang is voor vrouwen van 18 jaar en ouder, al dan niet met kinderen, die willen ontvluchten aan een bedreigende situatie waarin mishandeling en (seksueel) geweld centraal staan. U bent op zoek naar een veilige plek, een dak boven uw hoofd en begeleiding voor uzelf en uw kinderen….

Lees meer...

Systeemtherapeut (24-32 uur, bespreekbaar)

…onderdeel van Emergis en richt zich op de behandeling –en begeleiding van kinderen en jongeren met (sociaal) psychiatrische problematiek en hun directe omgeving. Naast Ithaka is Amares het expertisecentrum voor kinderen en jongeren met een lichtverstandelijke beperking en een psychiatrische aandoening. In totaal werken er bij Ithaka en Amares 150 gedreven medewerkers die vorm en inhoud geven aan de kinder –en jeugdpsychiatrie. In 2019 zal er een…

Lees meer...

Vrouwenopvang

…op zoek naar een veilige plek om tot rust te komen en uw leven weer op de rails te zetten. In de vrouwenopvang kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht. Voor wie? Vrouwenopvang is voor vrouwen van 18 jaar en ouder, al dan niet met kinderen, die willen ontvluchten aan een bedreigende situatie waarin mishandeling en (seksueel) geweld centraal staan. U bent op zoek naar een veilige plek, een dak boven uw hoofd en begeleiding voor uzelf en uw…

Lees meer...

Mantelzorg

…cliënten deelnemen aan diverse groepscursussen. Tijdens de bijeenkomsten krijgt u informatie en praktische tips, kunt u ervaringen uitwisselen en vindt u emotionele steun. Daarnaast zijn er speciale cursussen en groepen voor kinderen van ouders met psychische problemen en kinderen van ouders met een verslaving (KOPP/KVO). Wilt u aanvullende informatie of weten wanneer een cursus start? Neem dan contact op met Emergis preventie, 0113 26 71 43.  …

Lees meer...

Welkom in ’t Hof van Thee en Leut

…In ’t Hof van Thee en Leut kunnen buurtbewoners elkaar ontmoeten en kleine kinderen samen spelen. In de achterliggende binnentuin is een sfeervol terras met bloementuin, moestuin en voor de kinderen een waterspeelplaats. Buurtbewoners kunnen er samen een kopje koffie, thee of frisdrank drinken en een zelfgebakken lekkernij erbij nemen. Bij ‘t Hof van Thee en Leut worden bovendien allerlei cadeauartikelen gemaakt en verkocht. Ook kunnen bezoekers e…

Lees meer...

Plezier op school

‘Plezier op school’ is een tweedaagse training bedoeld voor kinderen uit groep 8 die zich niet op hun gemak voelen bij leeftijdsgenoten. De kinderen uit groep 8 worden bijvoorbeeld geplaagd en gepest, kunnen maar moeilijk vriendjes krijgen, hebben vaak ruzie of staan veelal alleen. In de training leren ze sociale vaardigheden die de stap naar het voortgezet onderwijs vergemakkelijken. De training wordt gegeven in Goes, Middelburg en Terneuzen. Sc…

Lees meer...

Chocolade voor de Maatschappelijke opvang, machines voor een bakkerij in Tanzania

…en Zuid-Bevelandse ondernemers van Business Open de Goese hebben bewoners, kinderen en medewerkers van de maatschappelijke opvang van Emergis heerlijke chocoladeblokken geschonken! De ondernemers waarderen het dat vrouwen en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld, mensen die om welke reden dan ook dak- of thuisloos zijn geworden en mensen die op meerdere levensgebieden problemen hebben, door Emergis opgevangen en begeleid worden. Foto L…

Lees meer...

Wat is het?

…hebt meegemaakt of door de manier waarop je ouders je opvoeden. Zo vinden kinderen met autisme het vaak moeilijk om een gesprek met anderen te hebben of goed te luisteren. Ook vinden ze het vaak moeilijk om vrienden te maken en te behouden of bijvoorbeeld een vraag aan iemand te stellen of hulp te vragen. Kinderen met autisme hebben vaak sterk interesse voor bepaalde onderwerpen die niet gebruikelijk zijn en daar helemaal in opgaan. Ze zijn vaak…

Lees meer...

Veilige Opvang

…Veilige Opvang is voor vrouwen en kinderen die in gevaar zijn….

Lees meer...

Ouderschap blijft! Ook als er sprake is van huiselijk geweld.

…ndacht voor een veilig contact met beide ouders, ook bij huiselijk geweld. Kinderen leren door het gedrag van ouders te kopiëren: zij volgen de goede én minder goede voorbeelden. Ook in onze aanpak huiselijk geweld ondersteunen wij ouders bij het herstel en behoud van veiligheid en het geven van goede voorbeelden. Wij helpen de ouders bij de invulling van gezond ouderschap en herstel van het contact met de verlaten ouder, indien dit veilig is. Kin…

Lees meer...

Privacy- en cookieverklaring

…ouders/voogden Geboorteland van uw ouders Naam, geboortedatum en geslacht kinderen Naam, geboortedatum en geslacht van uw partner Gegevens die u zelf invult in open velden. Deze gegevens verwerken wij totdat u zich afmeldt als cliënt bij Emergis. Voor sommige gegevens, zoals medische gegevens of facturen, hebben wij een wettelijke bewaarplicht (en –termijn). De gegevens zullen dan conform deze bewaarplicht (en –termijn) bewaard worden. Uw aanmeld…

Lees meer...

Verwijzers | Een patiënt aanmelden

…; eetstoornissen volwassenen; kliniek autisme volwassenen; verslavingszorg kinderen/jongeren tot 18 jaar; forensische zorg. In veel gevallen kunnen patiënten daarna zichzelf aanmelden, eventueel online. Het is ook mogelijk dat u als verwijzer een patiënt direct aanmeldt. ZorgDomein Het is mogelijk om zowel volwassen patiënten als kinderen en jongeren ook via ZorgDomein te verwijzen naar onze basis en specialistische ggz. Voor beiden geldt dat u vo…

Lees meer...

Psychiatrisch verpleegkundige kwalificatieniveau 5 (2015.093)

…gdpsychiatrie van Emergis, richt zich op de behandeling en begeleiding van kinderen en jeugdigen, in de leeftijd van 0-18 jaar, met (sociaal)psychiatrische problematiek en hun systeem. De Kinder- en Jeugdpsychiatrie bestaat uit Ithaka met twee ambulante basisvoorzieningen en een aantal buitenpoli’s, een kliniek voor opname en deeltijdbehandeling, en het multifunctioneel centrum Amares. Amares is het resultaat van de krachtenbundeling van Juvent en…

Lees meer...

Sitemap

…sche stresstoornis Wat is het? Behandeling Behandeling ouderen Behandeling kinderen Links Aanmelden Complexe posttraumatische stressstoornis Wat is het? Behandeling Behandeling ouderen Links Aanmelden Voor, tijdens en na de zwangerschap Wat is het? Voor wie? De behandeling Het behandelteam Wat zijn de kosten? Meer informatie Aanmelden Praktische informatie Aanmelden Het eerste gesprek Hoe begint uw behandeling? Vragenlijsten Een behandelplan opste…

Lees meer...

Wat is het?

…Angst Iedereen is wel eens bang. Angst voelen heeft een belangrijke functie. Het zorgt er voor dat je in veiligheid blijft en geen gevaarlijke dingen doet. Vaak gaat het ook gewoon weer over. Sommige kinderen zijn heel vaak bang en kunnen er zelfs niet van slapen. Ze durven niet meer goed naar buiten en dit bange gevoel komt steeds weer terug. Als jij dat ook hebt dan kan het zijn dat je last hebt van teveel angst….

Lees meer...

Voor wie?

Voor wie? Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie biedt hulp aan kinderen en jongeren met een matige tot ernstige depressie. Je hebt bijvoorbeeld last van het volgende: je voelt je langer dan twee weken achter elkaar somber; je bent boos, prikkelbaar, humeurig; je voelt je waardeloos; je bent meer dan anders bezig met de dood; je vindt het lastig om vriendschappen te behouden; je hebt geen zin in eten en slapen lukt slecht; op school kun je je niet…

Lees meer...

Wat is het doel van psychiatrische zorg thuis?

…verduidelijken van uw problemen en het opstellen van doelen; u wordt geobserveerd in uw thuissituatie; u krijgt uitleg over uw problemen of uw psychiatrische klachten; u krijgt begeleiding bij alledaagse praktische situaties zoals zorgen voor uzelf, zorgen voor uw kinderen; het huishouden doen, en boodschappen doen; u krijgt hulp bij het ordenen van uw administratie en uw financiën; u wordt gestimuleerd activiteiten te doen en uw dag in te vullen;…

Lees meer...