Tijdelijke aanmeldpauze ambulante behandeling Emergis kind & jeugd ggz beëindigd


In september kunnen er stap voor stap weer nieuwe kinderen en jongeren die ambulante behandeling nodig hebben bij Emergis kind & jeugd ggz starten. De instroom van nieuwe kinderen en jongeren gaat gereguleerd; passend bij het aantal beschikbare medewerkers zodat de kwaliteit van de behandeling gewaarborgd kan worden en de werkdruk voor onze medewerkers behapbaar blijft.

De tijdelijke én selectieve aanmeldpauze* was letterlijk een adempauze voor het ambulante personeel van kind & jeugd ggz. Het bood even rust en gaf de tijd om orde op zaken te stellen.

Tijdens de aanmeldpauze is er hard gewerkt:

Zo is 1 juni het Zeeuws Aanmeldteam (ZAT) gestart; samen met andere zorgaanbieders in Zeeland én in overleg met cliënt en ouders is onderzocht waar kinderen, jongeren en hun gezin die geen regiebehandelaar hadden of op de wachtlijst stonden passende zorg konden krijgen op zo kort mogelijke termijn. Het is gelukt om op deze manier de wachtlijst bij Emergis kind & jeugd ggz op te heffen.

Samen met onze medewerkers van Emergis kind & jeugd ggz is focus aangebracht in de vormen van behandeling en begeleiding, en is er – met feedback van de ondernemingsraad, centrale cliëntenraad, belangrijke samenwerkingspartners en Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) – een nieuw behandelaanbod samengesteld. Hierin is onder andere rekening gehouden met landelijk beleid op het gebied van jeugdhulp, afspraken met de Zeeuwse gemeenten en schaarste van mensen en middelen. We zetten in op ‘beter worden doe je thuis’ en we intensiveren de ambulante zorg en het outreachend werken. Naar verwachting kan vanaf 1 september een start gemaakt worden met het implementeren van het nieuwe behandelaanbod.

*Kinderen en jongeren die opgenomen moesten worden, een behandeling nodig hadden voor een eetstoornis of een crisis door maakten en acuut zorg nodig hadden, bleven bij ons terecht kunnen.

Printversie van deze paginaPrint