Goed voorbereid naar de brugklas met Plezier op School


In de week van 12 t/m 16 augustus 2013, de laatste week van de zomervakantie, organiseert Indigo Preventie weer de tweedaagse training Plezier op school.

De training Plezier op school is bedoeld voor kinderen uit groep acht die zich niet op hun gemak voelen bij leeftijdsgenoten. Ze worden bijvoorbeeld geplaagd en gepest, kunnen maar moeilijk vriendjes krijgen, hebben vaak ruzie of staan veelal alleen. In de training leren ze sociale vaardigheden die de stap naar het voortgezet onderwijs vergemakkelijken.

De training wordt gegeven in Goes, Middelburg, Zierikzee en Terneuzen. De kennismakinggesprekken zijn in mei. Belangstellenden kunnen voor meer informatie en aanmelding contact opnemen met Indigo Preventie, telefoon 0118 62 51 13, e-mail preventie@indigozeeland.nl. Of kijk op www.indigo.nl.

Indigo in Zeeland is een onderdeel van Emergis.

Printversie van deze paginaPrint