Minister Bruins wijzigt plannen werkbezoek

…te Huis en bezoekt hij ook het Leerhuis niet meer. André Merks, manager kenniscentrum Emergis en Inge van den Boomen, manager P&O ADRZ zijn wel uitgenodigd om de minister bij te praten over het gezamenlijke Leerhuis. Dit doen zij niet in het Leerhuis zelf maar bij ZorgSaam waar de minister op werkbezoek is. Voor het werkbezoek aan het Witte Huis heeft de minister een plaatsvervanger aangewezen: Tweede Kamerlid voor de VVD de heer André…

Lees meer...

Geneesheer-directeur/Psychiater

…een functie voor 28 uur geneesheer-directeur en 8 uur psychiater. Jouw profiel Wij zoeken iemand die samen met ons wil werken aan onze missie: een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Daarnaast herken jij jezelf in dit profiel: Je bent geregistreerd als psychiater in het BIG-register en lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Je beschikt over uitstekende uitdrukkingsvaardigheden en sociale vaardigheden. Je bent in…

Lees meer...

Ervaringswerker (24 uur)

…angen te vinden bij cliënten die een moeilijke periode doormaken. Jouw profiel Wij zoeken iemand die samen met ons wil werken aan onze missie: een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Daarnaast herken jij jezelf in dit profiel: Je hebt zelf ervaring met een ontwrichtende aandoening en het te boven komen ervan (herstel). Je hebt daarnaast een opleiding of cursus op het gebied van ervaringsdeskundigheid gevolgd of je bent…

Lees meer...

Verpleegkundig specialist Verslavingszorg (32 – 36 uur)

…inzetbaar bij vervanging binnen het cluster van Verslavingszorg. Jouw profiel Wij zoeken iemand die samen met ons wil werken aan onze missie: een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Daarnaast herken jij jezelf in dit profiel: Je hebt een afgeronde opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ en je hebt een big-registratie. Je hebt ervaring in de verslavingszorg en de herstelgerichte methodiek. Cliënten vragen een…

Lees meer...

Sociaalpsychiatrisch verpleegkundige

…met een vaste psychiater waarmee wekelijks overleg plaats vindt. Jouw profiel Wij zoeken iemand die samen met ons wil werken aan onze missie: een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Daarnaast herken jij jezelf in dit profiel: Je bent in het bezit van het hbo diploma SPV (inclusief BIG-registratie). Je hebt een aanvullende cursus op het gebied van crisisinterventie gevolgd en hebt ruime werkervaring in de geestelijke…

Lees meer...

Muurschildering bij ‘De Heemskerck’ klaar

…n kunstwerk zelf noemt, zit vol symboliek. “De boom staat voor groei en ontwikkeling. Iets dat goed aansluit bij de bewoners van het appartementencomplex. De vijf handen staan voor samenwerking. Dit slaat zowel op het woonproject van Emergis, als op het samenwerkingstraject dat is afgelegd om ‘De Heemskerck’ te realiseren.”           Foto: Marty Vision Samenwerkingstraject Het appartementencomplex ‘De…

Lees meer...

Ervaringswerkers buurtpreventieteam

…etreft een functie voor minimaal 28 uur per week. Boventallige medewerkers en re-integratiekandidaten binnen Emergis hebben voorrang bij alle vacatures. Wij vragen een verklaring omtrent gedrag (VOG). Jouw profiel Je herkent jezelf in het volgende profiel: • Je hebt zelf ervaring gehad als cliënt binnen de GGZ en kan deze ervaring functioneel inzetten. • Je beschikt over uitstekende mondelinge, schriftelijke en sociale vaardigheden. • Je wilt…

Lees meer...

Ik heb een vraag

…Stel uw vraag aan het team eetstoornissen Heeft u een vraag? Stel hem via dit formulier. Vergeet niet uw naam en e-mailadres in te vullen. Een gespecialiseerde medewerker geeft zo snel mogelijk antwoord. Wees voorzichtig met het geven van vertrouwelijke informatie over u zelf of over anderen. Uw naam* E-mailadres* E-mailadres invullen E-mailadres bevestigen Uw vraag*…

Lees meer...

Informatie voor studenten

…n goede behandeling nodig, maar die is niet voor iedereen hetzelfde. We proberen dus ook goed te luisteren naar de cliënt en aan te sluiten op de specifieke vragen die hij/zij heeft. Ongeveer 46% geneest, dit betekent dat een gedeelte (ernstige) last van de eetstoornis blijft houden. 10-15 % overlijdt aan de gevolgen van anorexia, van de overlevenden verbetert 33,5% en ruim 20% ontwikkelt een chronisch beloop. Herstellen duurt ongeveer 7,5 jaar…

Lees meer...

Informatie voor studenten

…n goede behandeling nodig, maar die is niet voor iedereen hetzelfde. We proberen dus ook goed te luisteren naar de cliënt en aan te sluiten op de specifieke vragen die hij/zij heeft. Ongeveer 46% geneest, dit betekent dat een gedeelte (ernstige) last van de eetstoornis blijft houden. 10-15 % overlijdt aan de gevolgen van anorexia, van de overlevenden verbetert 33,5% en ruim 20% ontwikkelt een chronisch beloop. Herstellen duurt ongeveer 7,5 jaar…

Lees meer...

Informatie voor studenten

…n goede behandeling nodig, maar die is niet voor iedereen hetzelfde. We proberen dus ook goed te luisteren naar de cliënt en aan te sluiten op de specifieke vragen die hij/zij heeft. Ongeveer 46% geneest, dit betekent dat een gedeelte (ernstige) last van de eetstoornis blijft houden. 10-15 % overlijdt aan de gevolgen van anorexia, van de overlevenden verbetert 33,5% en ruim 20% ontwikkelt een chronisch beloop. Herstellen duurt ongeveer 7,5 jaar…

Lees meer...

HerstelTalent lanceert crisiskaart

…t. Samen bespreken ze wat de mogelijkheden zijn, wat belangrijk is en wie kan ondersteunen om een volgende keer erger te voorkomen. De omgeving en hulpverleners geven in dit proces aan wat voor hen wel en niet haalbaar is. Zodoende bevatten het crisisplan én de crisiskaart uiteindelijk alleen afspraken die ook echt nagekomen kunnen worden en waarover betrokkenen het van te voren eens zijn. Regie ligt bij de cliënt De crisiskaart is een kaart van…

Lees meer...

Hart voor de ggz

…rgis en schreef eerder het boek Hart voor de ggz, werken met compassie in een nieuwe ggz. Samen met onze eigen ervaringswerkers én een mystery guest vertelt ze openhartig over haar eigen ervaringen hoe betere zorg begint bij jezelf. De drie gastsprekers hopen je te motiveren om de zorg te verlenen die je zelf ook graag zou ontvangen en te werken met HART voor de ggz! Het volledige programma vindt u hier. Omdat we graag willen weten hoeveel…

Lees meer...

Gebruikersonderzoek Sonar

…Gebruikersonderzoek Sonar Doe je mee aan het gebruikersonderzoek Sonar? Vul je gegevens dan in in onderstaand formulier. Dinsdag 10 januari, 10.00 tot 15.00 uur in de theaterzaal Emergis in Kloetinge. Oeps! We konden je formulier niet vinden….

Lees meer...

Controles, administratie en facturatie

…gemeenten en andere financiers betalen voor de zorg die Emergis levert. Emergis wil zorgvuldig en betrouwbaar zijn en wil daarom zo goed mogelijk vastleggen welke zorg is geleverd, aan wie en waarom. Regelmatig voert Emergis zelf controles uit om te toetsen of deze administratieve processen juist verlopen. Periodiek levert Emergis gegevens van cliënten aan zorgverzekeraars zodat zij de geleverde zorg kunnen controleren en betalen. Bij deze…

Lees meer...

Kwaliteit en tevredenheid

Kwaliteit en tevredenheid Emergis wil zorg bieden van goede kwaliteit. Elk jaar zijn er diverse momenten waarop de kwaliteit onderzocht wordt. Soms voert Emergis die onderzoeken en audits zelf uit, soms doen anderen dat. Voorbeelden hiervan zijn de HKZ- en PRISMA-audits. Emergis gebruikt de Consumer Quality Index (CQI) om te meten hoe cliënten, hun familie en naasten de zorg ervaren. Daarnaast heeft Emergis eigen instrumenten om de tevredenheid…

Lees meer...

Second opinion

…staan waarin het wenselijk is de mening te horen van een zorgverlener die niet bij de behandeling betrokken is. Er is dan sprake van een second opinion. De cliënt of de regiebehandelaar kunnen zo’n second opinion aanvragen. Dit kan bij een behandelaar die bij Emergis werkt of bij een behandelaar die ergens anders werkt. Deze behandelaar, consulent genoemd, geeft vanuit zijn deskundigheid advies (consult) over de behandeling maar is zelf niet…

Lees meer...

Deskundigheid zorgverleners

…behandelmethoden en actuele wetenschappelijke inzichten plaats binnen zorgprogramma’s en kenniskringen – als een gezamenlijk proces van professionals. Op individueel niveau zijn zorgverleners van Emergis in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het bijhouden en ontwikkelen van hun eigen deskundigheid en competenties en voor herregistratie in het erkende register van hun beroepsgroep conform de Wet BIG. Emergis ondersteunt hen hierin door…

Lees meer...

Samenwerking met cliënten, familie/naasten

…kken over het behandelplan en de evaluatie daarvan. Zij moeten toestemming geven voor de uitvoering van het behandelplan als hun kind jonger is dan 12 jaar. Bij jongeren van 12 tot 16 jaar is zowel toestemming van de jongere zelf als van beide gezaghebbende ouders of wettelijk vertegenwoordigers nodig. Jongeren van 16 jaar en ouder zijn zelfstandig en hebben geen toestemming van hun ouder(s) of voogd nodig voor het starten of wijzigen van een…

Lees meer...

Professionaliteit en deskundigheid

…zij zijn opgeleid. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen aandeel in behandelingen en zijn daar dus ook aanspreekbaar op. Zorgverleners houden hun deskundigheid en bekwaamheid op peil of breiden deze uit zodat zij voldoen aan de eisen die redelijkerwijs aan hun functie mogen worden gesteld. Zorgverleners zorgen ervoor dat zij geregistreerd blijven in het erkende register van hun beroepsgroep, conform de Wet BIG. Zij zijn zelf

Lees meer...

Zorgverleners

…Zorgverleners Regiebehandelaren, behandelaren en andere zorgverleners van Emergis mogen grotendeels zelf bepalen welke zorg zij verlenen en hoe zij dat doen. Zij moeten echter wel goede zorg bieden en zich houden aan wettelijke voorschriften en de richtlijnen, regels en protocollen die binnen Emergis gelden….

Lees meer...

Rol en taken van andere behandelaren

…(mede-) behandelaar in de specialistische ggz en evt. de basis ggz zijn: De behandelaar voert zelfstandig zijn deel van de behandeling uit, binnen het kader van het vastgestelde behandelplan van de cliënt. De behandelaar is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen handelen, zijn aandeel in de behandeling en de bijbehorende dossiervoering. De behandelaar geeft op tijd voldoende informatie aan de regiebehandelaar zodat deze zijn…

Lees meer...

Rol en taken van de regiebehandelaar

…j maakt met zorgverleners van andere instellingen wanneer een cliënt gelijktijdig daar en bij Emergis in behandeling is. De regiebehandelaar ziet erop toe en is er verantwoordelijk voor dat (het bijhouden van) het dossier voldoet aan de gestelde eisen. Andere betrokken zorgverleners zijn zelf verantwoordelijk voor hun aandeel in de dossiervoering. De regiebehandelaar mag ervan uitgaan dat Emergis de bevoegdheid, bekwaamheid en geschiktheid van…

Lees meer...

Multidisciplinaire teams

…taat; er sprake is van een psychiatrische crisis; ECT overwogen of ingesteld wordt; medisch gecoördineerde zorg nodig is bij (een vermoeden van) somatische problematiek; er sprake is van een verzoek om euthanasie of hulp bij zelfdoding. De psychiater is altijd betrokken bij en verantwoordelijk voor: het nemen van een besluit over een (BOPZ-)opname; het nemen van een besluit over (wijziging van) een toepassing of dwangbehandeling in het kader van…

Lees meer...

Verwijzing en aanmelding

…ij een rol? En vermoedt de huisarts dat er sprake is van een DSM-psychiatrische stoornis? Dan verwijst de huisarts zijn patiënt naar de specialistische ggz. 2 De huisarts meldt de cliënt aan bij Emergis of de cliënt doet dit zelf De huisarts stuurt een verwijsbrief naar Emergis of geeft de brief mee aan de cliënt. Aanmelden bij Emergis kan per telefoon, e-mail, fax of via www.emergis.nl. Emergis noteert de gegevens van de cliënt. 3 Emergis maakt…

Lees meer...

Verwijzing en aanmelding

…ek als te complex voor hemzelf en de poh ggz? En vermoedt hij dat er sprake is van een DSM-benoemde stoornis? Dan verwijst de huisarts zijn patiënt naar de basis ggz. 2 De huisarts meldt de cliënt aan bij Indigo of de cliënt doet dit zelf De huisarts stuurt een verwijsbrief naar Indigo of geeft de brief mee aan de cliënt. Kinderen en jeugdigen kunnen ook aangemeld worden door een gemeente of Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Aanmelden bij Indigo kan…

Lees meer...

Hoe we willen zijn

Hoe we willen zijn Alle mensen die onze zorg nodig hebben en daarvoor bij ons aankloppen, helpen wij op een manier zoals wij zelf ook geholpen zouden willen worden. We zijn hen attent, goed en vlot van dienst. Attent betekent dat we vriendelijk, respectvol en eerlijk met elkaar omgaan, oplettend en aandachtig zijn. Goed betekent dat de dingen die we doen effectief en kwalitatief goed zijn, gericht op het herstel van de cliënt. Vlot betekent dat…

Lees meer...

Kwaliteitsstatuut Emergis

…dit kwaliteitsstatuut zijn: De cliënt is autonoom en heeft zo veel mogelijk zelf regie over zijn behandeling. Er is een duidelijke rolverdeling tussen alle zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling, of ze nu bij dezelfde of verschillende zorgaanbieders werken. De zorgverlening voldoet aan professionele standaarden en wordt begrensd door wettelijk geregelde verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Dit kwaliteitsstatuut is opgesteld…

Lees meer...

Ernstig incident op terrein Emergis in Kloetinge

…letsel naar het nabij gelegen algemeen ziekenhuis vervoerd. Naar het zich nu doet aanzien is slachtoffer buiten levensgevaar. Dader is door de politie in verzekerde bewaring genomen. Patiënten, medewerkers en familie zijn vanzelfsprekend erg geschrokken en worden door andere medewerkers van Emergis opgevangen. Zodra meer bekend is over de toestand van het slachtoffer volgt meer informatie. Update vrijdag 28 oktober 11.45 uur Het slachtoffer is…

Lees meer...

Privacy- en cookieverklaring

…en, te corrigeren of te verwijderen. Wij zijn de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij via de website verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Bent u op zoek naar informatie over uw privacy met betrekking tot het elektronisch patiëntendossier? U vindt deze informatie op onze website. Deze…

Lees meer...

Verpleegkundige niv.5 vkb/leerafdeling (2016.098)

…Een leerafdeling is een innovatief stageconcept waarbij een groep studenten onder deskundige leiding een afdeling runt. Op een leerafdeling lopen stagiaires dus niet meer mee aan de hand van een werkbegeleider, maar zijn zij zelf verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van een afdeling en hun leerproces. Uw functie Voor de afdeling voortgezette klinische behandeling/leerafdeling zoeken wij een hbo-verpleegkundige die affiniteit heeft met het…

Lees meer...

Sleutels voor bewoners Goes-West

…alf appartementen en twee eensgezinswoningen. De trotse bewoners zijn cliënten van Emergis die er volledig pakket thuis gaan ontvangen. Ieder appartement heeft een eigen woonkamer, keuken, slaap- en badkamer en cliënten gaan zelf de huur en andere lasten betalen. In hun eigen woonruimte worden ze intensief begeleid. Een woonbegeleider komt regelmatig bij de bewoners thuis en helpt hen met het organiseren van zijn/haar leven op allerlei gebieden….

Lees meer...

Verpleegkundige kwalificatieniveau 4 (2016.081)

…druk ligt op veiligheid, structuur en crisisbestrijding. Cliënten krijgen in een open of gesloten setting een veelzijdig (strak) dagprogramma aangeboden dat gericht is op (ordening) structurering, zinvolheid en educatie. Het herstellen van een dag- nachtritme en het weer aanleren van ADL zijn daarin belangrijke elementen. Voor het team 20-21 zoeken wij ter vervanging van ziekte van 2 collega’s verpleegkundigen kwalificatieniveau 4. Uw functie…

Lees meer...

Verpleegkundige niv.5 met aandachtsgeb. Leerafd. OP (2016.070)

…ast de verpleegkundige taken, bewaakt u als aandachtsfunctionaris het leerklimaat op de leerafdeling. Hierbij bent u aanspreekpunt voor werkbegeleiders, praktijkopleiders en de opleidingen. U plant, organiseert en begeleid bijeenkomsten voor stagiaires en werkbegeleiders. U kunt gevraagd en ongevraagd adviezen en feedback geven, zowel mondeling als schriftelijk en doet dit in uw voorbeeldfunctie op prettige wijze. Samen met de teamcoach en…

Lees meer...

verpleegkundige/begeleider (2016.061)

…eden met een zo’n groot mogelijke zelfstandigheid, en wonen buiten de kliniek beoogd wordt. Om hier goed op aan te sluiten hanteren we een werkwijze die een extramurale situatie nabootst. Als persoonlijk begeleider onderzoek je samen met de cliënt wat nodig is om de persoonlijke doelen te bereiken waarbij de regie bij de cliënt ligt. Hierbij werk je samen met naastbetrokkenen. Meer en meer zal ook samengewerkt worden met Fact. De HAT is een…

Lees meer...

Verpleegkundige kwalificatieniveau 4 (2016.052)

…op een verblijf in een psychiatrische voorziening zijn aangewezen. Er zijn 17 plaatsen. Uw functie Voor de Ferleman zijn wij op zoek naar een verpleegkundige kwalificatieniveau 4 op mbo-niveau met ervaring in de psychiatrie. Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken. Je beschikt over een goede teamgeest, proactieve houding, enthousiaste en flexibele werkhouding naast interesse en inlevingsvermogen in onze doelgroep. Als verpleegkundige…

Lees meer...

Kosten en aanmelden

Aanmelden U kunt zich op verschillende manieren aanmelden voor een activiteit: op de Herstelacademie. Kom gerust een keer binnenlopen om te zien wat we allemaal doen; via uw persoonlijk begeleider; via uw behandelaar. Meer informatie Voor meer informatie over de activiteiten kunt u bellen naar het team dagbesteding van de Herstelacademie, telefoon 0113 26 76 71 of 0113 26 76 69. Wat zijn de kosten? Voor dagbesteding hoeft u niet te betalen….

Lees meer...

Dagbesteding

Hoe werkt het? U kunt meedoen aan één activiteit of aan meerdere activiteiten. U kunt zelf kiezen wat bij u past en wat u prettig vindt. In uw eigen tempo. Ook kunt u met uw behandelaar bespreken welke activiteiten geschikt zijn voor u. De meeste activiteiten zijn één keer per week, sommige activiteiten meerdere keren per week. Door wie? Bij elke activiteit zijn een of twee activiteitenbegeleiders aanwezig. Zij begeleiden bij het werken aan de…

Lees meer...

Gz-psycholoog volwassenen Indigo (2016.044)

…bestaande richtlijnen; U hebt ervaring met het werken met de specifieke doelgroep chronisch; U staat open om vanuit de Indigo-werkwijze te werken; U bent in staat als generalist de werkzaamheden te verrichten; U werkt graag zelfstandig, je bent klantgericht, initiatiefrijk, praktisch, efficiënt en resultaatgericht; U bent omgevingsgericht, kan netwerken, maakt afspraken met huisartsen en creëert je eigen business; U bent een ambassadeur voor…

Lees meer...

Doet u mee met IkPas?

…20% drinkt minimaal 10 keer per maand, dus zeker zo’n 3 keer in de week. Door mee te doen met de IkPas-actie, wordt men gestimuleerd bewuster te kiezen om wel of niet te drinken. Daarnaast geven we een goed voorbeeld aan de jeugd (de NIX18-generatie) en we laten zien dat het ook gezellig kan zijn zonder alcohol. De benaming ‘IkPas’ is positief bedoeld om kort en krachtig een antwoord te hebben in situaties waar alcohol wordt aangeboden. De…

Lees meer...

Verpleegkundige kwalificatieniveau 4 voortgezette klinische behandeling/leerafdeling (2016.004)

…Een leerafdeling is een innovatief stageconcept waarbij een groep studenten onder deskundige leiding een afdeling runt. Op een leerafdeling lopen stagiaires dus niet meer mee aan de hand van een werkbegeleider, maar zijn zij zelf verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van een afdeling en hun leerproces. Uw functie Voor de afdeling Voortgezette Klinische Behandeling/leerafdeling zoeken wij een mbo-verpleegkundige die affiniteit heeft met het…

Lees meer...

Verpleegkundige kwalificatieniveau 4 voortgezette klinische behandeling/leerafdeling (2016.004)

…Een leerafdeling is een innovatief stageconcept waarbij een groep studenten onder deskundige leiding een afdeling runt. Op een leerafdeling lopen stagiaires dus niet meer mee aan de hand van een werkbegeleider, maar zijn zij zelf verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van een afdeling en hun leerproces. Uw functie Voor de afdeling Voortgezette Klinische Behandeling/leerafdeling zoeken wij een mbo-verpleegkundige die affiniteit heeft met het…

Lees meer...

Secretaresse/ZRA (2015.143)

…ulpaanbod van de afdeling eetstoornissen. Dat gebeurt op basis van gestandaardiseerde instrumenten. De aanmeldingen vanuit de provincie Zeeland lopen veelal via de CAAZ en van buiten de regio Zeeland nemen we de aanmeldingen zelf in behandeling. Voor het secretariaat eetstoornissen zijn wij, per 1 januari 2016, op zoek naar een secretaresse/Zorg Registratie Assistente. In deze functie biedt u secretariële/administratieve ondersteuning aan het…

Lees meer...

Meer GLANS in je leven

…amenwerking met WVO Zorg en de gemeente Middelburg organiseert Indigo vanaf 5 november een GLANS cursus. Deze cursus is bedoeld voor vrouwen van 55 jaar en ouder, die behoefte hebben om het leven wat meer glans te geven. Dit doen we, door met andere vrouwen samen te komen en na te denken over welke dingen kunnen bijdragen aan een prettige invulling van het leven. In het tweede deel van de bijeenkomst ondernemen we samen een leuke activiteit,…

Lees meer...

Emergis kiest na vergelijkingspilot voor Minddistrict

…king tot ehealth is onontbeerlijk.’ Emergis neemt de tijd De komende drie jaar zal Emergis het ehealthplatform volledig implementeren. De Klerk: ‘We hebben ervoor gekozen om alle medewerkers in ehealth te scholen. ’ Emergis vindt het belangrijk om hier de tijd voor te nemen. De Klerk: ‘Behandelaren moeten immers leren werken met deze behandelmogelijkheid waarbij het contact niet face to face verloopt. Dat is echt nieuw en dat doe je niet van de…

Lees meer...

Specialist ouderengeneeskunde (2015.061)

…en behandelaars die deskundig zijn in wat vaak voorkomt bij ouderen: meerdere aandoeningen tegelijk die elkaar én het ontstaan en verloop van psychiatrische stoornissen beïnvloeden. ‘Generalistische specialisten’, zeggen wij zelf, die goed zijn in de diagnostiek en behandeling van complexe aspecifieke problematiek. Wij zoeken een specialist ouderengeneeskunde die staat voor kwaliteit. Iemand die communicatie en bejegening belangrijk vindt en die…

Lees meer...

Nieuwbouw voor cliënten Emergis

…cliënten van Emergis. Naar verwachting wordt het complex in het eerste kwartaal van 2016 opgeleverd. Volledig pakket thuis De cliënten krijgen een eigen appartement met een eigen woonkamer, keuken, slaap- en badkamer en gaan zelf de huur en andere lasten betalen. De verhuizing betekent dat de cliënten voortaan volledig pakket thuis (VPT) krijgen. In hun eigen woonruimte worden ze intensief begeleid. Een woonbegeleider komt regelmatig bij de…

Lees meer...

Ervaringsverhalen

…lms/documentaires, interessante links maar ook gratis downloads van brochures en boeken. Het doel van deze site is om zoveel mogelijk kennis te delen over deze stoornis om o.a. (zelf)stigma tegen te gaan. Delen is helen! Heb je last van een bipolaire stoornis? Ben je betrokkene of behandelaar van en wil je graag jouw ervaring delen? Stuur dan een mail naar petra@petraetcetera.nl of kijk op de website voor de ‘spelregels’. Petra…

Lees meer...

Behandeling in de kliniek

…ehandelen zo kort als mogelijk en verantwoord, maar zo lang als nodig; realiseren van een permanent zorgtraject (netwerk); wegnemen van obstakels voor ambulante behandeling: aandacht voor rust en stabilisatie; bevorderen van zelfredzaamheid, zelfwerkzaamheid en verantwoordelijkheid; open en transparante sfeer; hulpverleners accepteren dat cliënten af en toe terugvallen in ‘oud gedrag’. Het therapieprogramma vindt voornamelijk in groepsverband…

Lees meer...

IDDT

…ohol en drugs, richt zich op het kiezen, toepassen en volhouden van een specifieke veranderingsstrategie. Binnen de motiverende gespreksvoering wordt een confronterende aanpak afgeraden, maar wordt motivatie vanuit de cliënt zelf beoogd. Centraal staat het model voor gedragsverandering van Prochaska en Diclemente. Dit model kent vijf veranderingsstadia: voorbeschouwing, overpeinzing, beslissing, actieve verandering en consolidatie. Wanneer wordt…

Lees meer...