Minister Bruins wijzigt plannen werkbezoek


Minister Bruins (VVD), medische zorg en sport heeft zijn werkbezoekplannen gewijzigd. Zo komt hij vanavond (12 februari) niet meer naar het Witte Huis en bezoekt hij ook het Leerhuis niet meer.

André Merks, manager kenniscentrum Emergis en Inge van den Boomen, manager P&O ADRZ zijn wel uitgenodigd om de minister bij te praten over het gezamenlijke Leerhuis. Dit doen zij niet in het Leerhuis zelf maar bij ZorgSaam waar de minister op werkbezoek is.

Voor het werkbezoek aan het Witte Huis heeft de minister een plaatsvervanger aangewezen: Tweede Kamerlid voor de VVD de heer André Bosman. André Bosman is defensiewoordvoerder en voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Printversie van deze paginaPrint