Sitemap

Aanmelden Dag van de Verpleging Aanmelden gastaccount Aanmelden gedetacheerde/freelancer Aanmelden gedetacheerde/freelancer Aanmelden klankbordbijeenkomst gedragscode Aanmelden lid expertgroep Beter EPD Aanmelden stagiair Aanmelden vrijwilliger Aanmeldformulier Gastaccount Arbeidsvoorwaardengesprek Bijeenkomst IPS Bijeenkomst: Eigen bijdragen & WMO zorg Bruggen slaan in het sociaal domein Buurtbijeenkomst Hof van Sint Pieter Dagje wellness…

Lees meer...

Toegang beschermd wonen

Toegang tot beschermd wonen Om te kunnen verblijven in een beschermende woonvorm, is een WMO beschikking beschermd wonen nodig. Deze krijgt u van de gemeente. Emergis is een bevoegde zorgaanbieder die namens de Zeeuwse gemeenten de beschikking beschermd wonen mag afgeven. Er vindt een toegangsonderzoek plaats waarin samen met u en eventueel familie of naasten wordt gekeken of beschermd wonen voor u passende zorg is. Het onderzoek bestaat uit…

Lees meer...

Wat is beschermd wonen?

Wat is beschermd wonen? Een beschermende woonvorm (BW) biedt mensen met langdurige psychiatrische of verslavingsproblemen een combinatie van begeleiding en wonen. De bewoners krijgen ondersteuning om de draad van het gewone leven weer op te maken. Sommige gaan naar hun werk en proberen weer een plekje in de maatschappij te verwerven. Het verblijf in de BW kan een opstap zijn naar (begeleid) zelfstandig wonen. Lees hier de folder Beschermd wonen

Lees meer...

Beschermd wonen thuis

…Voor mensen die in aanmerking komen voor een WMO-maatwerkvoorziening ‘beschermd wonen thuis’ voor geestelijke gezondheidszorg….

Lees meer...

Beschermd wonen voor ouderen

Wat is beschermd wonen voor ouderen? Wilt u een eigen plek om te wonen en tegelijk gebruik maken van de voorzieningen van een verzorgingshuis? Dat kan in Goes, Hansweert en Vlissingen. Emergis werkt hiervoor samen met Zorggroep Ter Weel en Stichting Werkt voor Ouderen. Beschermd wonen voor ouderen is voor mensen vanaf 65 jaar en ouder. Voor volwassenen met psychiatrische problemen en voor mensen met een dubbele diagnose heeft Emergis aparte…

Lees meer...

Beschermd wonen

Beschermd wonen Tijdens uw verblijf in een beschermende woonvorm (BW) werkt u aan verschillende doelen, bijvoorbeeld: leren hoe u geestelijk en lichamelijk zo gezond mogelijk kunt blijven; zelfstandig beslissingen maken; zo zelfstandig mogelijk wonen; vaardigheden leren om zo goed mogelijk mee te kunnen doen in de samenleving. Bijvoorbeeld op het gebied van leren, werken en omgaan met vrije tijd. Gaat het wonen op de BW u erg goed af? Dan kunt…

Lees meer...

Kwartiermakers beschermd wonen in Zeeland

…Aanmelden kwartiermakers beschermd wonen in Zeeland Je kunt je hier aanmelden voor de kwartiermakers beschermd wonen in Zeeland. Op donderdag 29 september vindt de startbijeenkomst plaats. Oeps! We konden je formulier niet vinden.  …

Lees meer...

Beschermd wonen voor ouderen

…Wat is beschermd wonen voor ouderen? Wilt u een eigen plek om te wonen en tegelijk gebruik maken van de voorzieningen van een verzorgingshuis? Dat kan in Goes, Hansweert en Vlissingen. Emergis werkt hiervoor samen met Zorggroep Ter Weel en WVO Zorg….

Lees meer...

Beschermd wonen

Een beschermende woonvorm (BW) biedt mensen met langdurige psychiatrische problemen een combinatie van begeleiding en wonen

Lees meer...

Feestelijke opening beschermd wonen in Terneuzen

Onlangs is er een nieuwe beschermende woonvorm aan de Roerstraat 4 in Terneuzen gestart. Deze voorziening waar twaalf mensen met psychische problemen kortdurend kunnen verblijven biedt een nieuwe variant in de woonketen en is aanvullend op het bestaande aanbod in de regio Zeeuws-Vlaanderen en meer specifiek in de gemeente Terneuzen. Met trots nodigen we u uit voor een feestelijke opening op donderdag 1 december 2016 vanaf 16.00 uur! Graag laten…

Lees meer...

Beschermd wonen voor ouderen

Wilt u een eigen plek om te wonen en tegelijk gebruik maken van de voorzieningen van een verzorgingshuis?

Lees meer...

Ernstig incident beschermd wonen in Oostburg

Zaterdag 5 augustus heeft rond 19.00 uur een ernstig incident plaats gevonden in de beschermende woonvorm van Emergis in Oostburg. Een bewoner heeft een andere bewoner zwaar verwond. Slachtoffer was nog aanspreekbaar maar is met ernstig letsel naar het nabij gelegen algemeen ziekenhuis vervoerd. Dader is door de politie in verzekerde bewaring genomen. Bewoners, medewerkers en familie zijn vanzelfsprekend erg geschrokken en zijn goed opgevangen….

Lees meer...

Feestelijke opening beschermd wonen in Heemskerkstraat Goes

Begin deze zomer was het zo ver. Na jaren van plannen maken, bouwen en inrichten is de nieuwbouw aan de Heemskerkstraat in Goes af. Bewoners van deze beschermende woonvorm hebben inmiddels de sleutels en zijn gewend aan hun nieuwe thuis. Vandaag, woensdag 14 december was de feestelijke opening!

Lees meer...

Beschermd wonen

Lees meer...

Wonen

Wonen Emergis heeft in Vlissingen een beschermende woonvorm (BW) voor mensen met een dubbele diagnose. In de BW is plaats voor veertien bewoners. Er zijn vijf individuele appartementen en er zijn negen plaatsen voor groepswonen. Voor het groepswonen hebben we vier huizen: drie huizen voor twee mensen en één huis voor drie personen. Onderdelen van de begeleiding kunnen zijn: behouden of zoeken naar zinvolle dagbesteding of activiteiten; oog voor…

Lees meer...

Ik wil thuis wonen

…Ik wil thuis wonen We streven er altijd naar u zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Alleen als het echt niet anders kan, kunt u opgenomen worden om u psychische of verslavingsproblemen te behandelen. Om thuis te blijven wonen of weer thuis te gaan wonen na bijvoorbeeld een opname, bieden we u verschillende ondersteuningsmogelijkheden….

Lees meer...

Wonen en werken in Zeeland

Wonen en werken in Zeeland Arbeidsvoorwaarden Bij Emergis krijg je alle ruimte. Wij bieden prima arbeidsvoorwaarden conform de cao ggz. Emergis biedt bovendien een uitstekende vaste vergoedingsregeling voor bereikbaarheidsdiensten. Baanbemiddeling partner De Zeeuwse economie is sterk en omvat vele grote werkgevers. Emergis heeft goede relaties met hen en bemiddelt graag om ook voor je partner een passende werkkring in de regio te vinden. Wonen

Lees meer...

Ik wil samen wonen met anderen

Ik wil samen wonen met anderen Door uw langdurige psychiatrische of verslavingsproblematiek lukt het (nog) niet om zelfstandig te gaan wonen. U heeft ondersteuning nodig om de draad van het gewone leven weer op te pakken en u heeft een opstapje nodig om uiteindelijk weer zelfstandig te kunnen gaan wonen. Emergis heeft in heel Zeeland beschermende woonvormen waarin u – vaak midden in de stad – samen met anderen in een huis woont. U…

Lees meer...

Wonen

Wonen Als u problemen heeft met wonen, biedt Emergis verschillende mogelijkheden. Als u geen dak boven u hoofd heeft, bieden we opvang. Ook kunt u begeleiding krijgen bij zelfstandig wonen: thuis of samen met anderen in een groep. We streven er altijd naar om u zoveel mogelijk in uw eigen omgeving te ondersteunen, zodat u uw dagelijks leven kunt blijven leiden….

Lees meer...

Aanmelden beschermd wonen

Aanmelden voor beschermd wonen De overheid voert een beleid om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Toch kan het noodzakelijk zijn dat een beschermende woonomgeving nodig is. In dat geval kunt u contact opnemen met een zorgaanbieder voor beschermd wonen. Emergis is zo’n zorgaanbieder. Wij beoordelen dan uw verzoek. Gemeenten hebben de zorgaanbieders gevraagd dit zelf te doen omdat er specifieke kennis van psychiatrische…

Lees meer...

Woongoed Middelburg en sociaal pension werken samen

…Onlangs hebben Woongoed Middelburg en Maatschappelijke opvang Zeeland, sociaal pension een samenwerkingsovereenkomst getekend. Bewoners van het sociaal pension in de Braakmanstraat huren een zelfstandige woonruimte bij Woongoed Middelburg en krijgen begeleiding vanuit de Maatschappelijke opvang….

Lees meer...

Wat Emergis biedt: Wonen, werken en maatschappij

Wat Emergis biedt: Wonen, werken en maatschappij Sommige mensen hebben chronisch te maken met psychiatrische problemen of verslaving. Met die beperking willen en kunnen zij een zo gewoon mogelijk leven hebben en deelnemen aan de maatschappij. Emergis juicht dat toe. Daarom bieden we hen enerzijds behandeling en anderzijds zorg en begeleiding bij alledaagse zaken. Samen met de cliënt, zijn sociaal netwerk en maatschappelijke partners zoeken we…

Lees meer...

Voor wie is Volledig pakket thuis?

Voor wie is het? U komt voor beschermd wonen thuis in aanmerking als u aan deze voorwaarden voldoet: u bent achttien jaar of ouder; u heeft een eigen woonruimte; u heeft of komt in aanmerking voor een WMO-maatwerkvoorziening ‘beschermd wonen thuis’ voor geestelijke gezondheidszorg; u heeft een inkomen of uitkering; in noodsituaties zoals brand kunt u zelfstandig uw woning verlaten en eventueel 112 bellen. Mocht er in de regio waar u…

Lees meer...

Aanmelden beschermd wonen voor ouderen

…Aanmelden beschermd wonen voor ouderen Voor beschermd wonen binnen het verzorgingshuis heeft u een indicatie 4 ggz-C of hoger nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Komt u in aanmerking voor beschermd wonen binnen het verzorgingshuis? Dan maakt u eerst kennis met de begeleiders van de beschermde woonvorm en maatschappelijk werk van het verzorgingshuis. Vervolgens volgen we de reguliere procedure van het verzorgingshuis….

Lees meer...

Wat is Volledig pakket thuis?

Wat is Beschermd wonen thuis? Wanneer er sprake is van psychiatrische aandoeningen die langdurig aanhouden, kan dit gevolgen hebben voor de huisvestingsituatie. Beschermd of begeleid wonen kan dan een oplossing zijn. Zeker als u daarnaast behoefte heeft aan andere vormen van zorg op diverse levensgebieden, bijvoorbeeld het organiseren van het huishouden, het regelen van de financiën of schulden of het maken van een dagindeling. Samen met u…

Lees meer...

Cliënten BW Hulst stapje verder

Afgelopen week zijn de bewoners van de beschermende woonvorm aan de Steenpit verhuisd naar het woon-zorgcomplex aan het Sint Marthaplein in Hulst. Met deze verhuizing zijn de cliënten meteen gewisseld van zorgproduct: van beschermd wonen naar volledig pakket thuis. De beschermende woonvorm aan de Steenpit in Hulst is vanaf nu gesloten. In de beschermende woonvorm woonden tot voor kort zeventien volwassen cliënten. Alle bewoners verhuizen naar…

Lees meer...

Adres beschermd wonen Goes

Beschermd wonen Opril Westwal 11 4461 CL Goes telefoon 0113 22 24 36 Deze beschermd wonen plek bestaat uit verschillende woongroepen, een gezamenlijke ruimte en een begeleidingspost (op loopafstand). Het is mogelijk om individueel te wonen of in een groep van twee tot vier personen. De beschermende woonvorm ligt aan de rand van het centrum, winkels zijn op loopafstand.  …

Lees meer...

Hulst, wonen met begeleiding

…Steenpit 19 4561 CT Hulst telefoon 0114 37 14 65 sphulst@emergis.nl…

Lees meer...

Oostburg, wonen met begeleiding

…Mars 22 4501 HE Oostburg telefoon 0117 45 11 45 spoostburg@emergis.nl…

Lees meer...

Goes, wonen met begeleiding

…De Graaffstraat 145A 4461 WT Goes telefoon 0113 22 82 34 spgoes@emergis.nl…

Lees meer...

Wonen met begeleiding in Hulst

…Kinderpostzegels heeft de Maatschappelijke opvang Zeeland een bedrag van 50.000 euro geschonken. Dit bedrag is gebruikt om in Zeeuws-Vlaanderen drie bestaande woningen te vernieuwen en twee groepswoningen te verbouwen naar twee individuele woningen (een ervan is een kantoor)….

Lees meer...

Ik wil wonen met begeleiding

Lees meer...

Wonen voor ouderen

Lees meer...

Middelburg, wonen met begeleiding

…Braakmanstraat 33 4335 NA Middelburg telefoon 0118 44 22 56 spmiddelburg@emergis.nl…

Lees meer...

Begeleid zelfstandig wonen locaties - Emergis

Lees meer...

Waaruit bestaat Volledig pakket thuis?

Waaruit bestaat Beschermd wonen thuis? Het (maatschappelijk) herstel en het leren omgaan en leven met een ernstige psychiatrische aandoening kenmerkt zich als een wisselend proces met ups- en downs, waarbij ondersteuningsbehoeften (soms sterk) wisselen en niet eenduidig zijn. Het zorgvuldig kunnen op- en afschalen van zorg is hierbij van belang. Wat houdt het in? Emergis draagt zorg voor een beschermde woonomgeving in uw eigen woning; Alle…

Lees meer...

Beschermd wonen voor mensen met een dubbel diagnose

Beschermd wonen voor mensen met een dubbele diagnose In de beschermende woonvorm dubbel diagnose (BW DD) in Vlissingen kunnen mensen met een ernstige verslaving en psychiatrische problematiek beschermd wonen. Deze BW is een onderdeel van het zorgprogramma dubbele diagnose. Voor ouderen en voor volwassenen met alleen psychiatrische problemen heeft Emergis aparte beschermende woonvormen….

Lees meer...

Aanmelden volledig pakket thuis

Hoe meldt u zich aan? U kunt zich aanmelden voor beschermd wonen thuis bij de gemeente waar u woonachtig bent. Zij verwijzen u door naar de zorgaanbieder van uw keuze. Bent u al cliënt van Emergis dan kunt u samen met uw behandelaar of persoonlijk begeleider deze stap zetten Daarna krijgt u een uitnodiging voor een gesprek. Als u het prettig vindt, mag u iemand meenemen naar het gesprek. Een medewerker van Emergis bekijkt samen met u welke hulp…

Lees meer...

Dubbel diagnose

In de beschermende woonvorm dubbel diagnose (BW DD) in Vlissingen kunnen mensen met een ernstige verslaving en psychiatrische problematiek beschermd wonen.

Lees meer...

Nieuwbouw voor cliënten Emergis

Woningcorporatie RWS partner in wonen en Emergis tekenen op donderdag 16 april een samenwerkingsovereenkomst over de huisvesting van achttien cliënten. De cliënten wonen op dit moment in beschermende woonvormen aan de Jan van Brakelstraat en de Abel Tasmanstraat in Goes. Deze woningen worden ten gevolge van het Masterplan Goes-West geherstructureerd. Elf cliënten krijgen woonruimte aangeboden in het nog te bouwen appartementencomplex aan de…

Lees meer...

Wat is de HAT?

Wat is de HAT? HAT is de afkorting van Housing Apart Together. Dat betekent: samen wonen en toch apart. De HAT is een gebouw met 29 appartementen aan de rand van Emergis in Kloetinge. U verblijft er samen met andere mensen, maar heeft u toch uw eigen appartement. De HAT wil een woon- en leefomgeving zijn waarin aandacht is voor het herstelproces. Het is een zogeheten semi-ambulante woonsituatie waarin behandeling en begeleiding gericht zijn op…

Lees meer...

Woonbegeleider niveau 4 (2016.020)

Geestelijke gezondheidsproblemen kunnen ieder van ons treffen. Het is de ambitie van Emergis deze zo veel mogelijk te voorkomen, waar mogelijk mensen te genezen en waar nodig hen te ondersteunen. Het is onze uitdaging en inspiratie om samen met anderen te werken aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Uw werkomgeving De sector wonen richt zich op herstel en begeleiding van cliënten met langdurige en complexe…

Lees meer...

Terneuzen

Beschermd wonen Roerstraat 4 4535 GM Terneuzen telefoon 0113 26 77 60 In deze beschermende woonvorm word je binnen twee jaar begeleid naar zelfstandig wonen of een andere geschikte woonlocatie. Er zijn veertien gemeubileerde kamers. De woonvorm is rustig gelegen nabij het ziekenhuis, met winkelcentrum Zuidpolder op loopafstand en werkleerbedrijf Blokpunt als buren. De beschermende woonvorm is goed te bereiken met het openbaar vervoer….

Lees meer...

Aanmelden beschermd wonen voor ouderen

…Wat is beschermd wonen voor ouderen? Wilt u een eigen plek om te wonen en tegelijk gebruik maken van de voorzieningen van een verzorgingshuis? Dat kan in Goes, Hansweert en Vlissingen. Emergis werkt hiervoor samen met Zorggroep Ter Weel en Stichting Werkt voor Ouderen….

Lees meer...

Activiteiten beschermd wonen

…Activiteiten beschermd wonen Naast begeleiding bij het wonen, ondersteunen wij u ook in het zoeken van een goede dagbesteding. Lidmaatschap van een sportvereniging, contact met andere mensen, vrijwilligerswerk. De begeleiding kan samen met u kijken wat u leuk vindt of zelfs met u meegaan of u ondersteunen bij de dagbesteding….

Lees meer...

Bruggen slaan in het sociaal domein

…Oeps! We konden je formulier niet vinden….

Lees meer...

Veilig incidenten melden voor cliënten

Lees meer...

Adres beschermd wonen Oostburg

Beschermd wonen Burgemeester Gratamastraat 12 4501 JD Oostburg telefoon 0117 45 45 05 Te midden van veel natuur en rustig gelegen in de oude stad van Oostburg, bevindt zich deze beschermende woonvorm. De woonvorm bestaat uit vier verschillende woongroepen met één tot zes personen. Winkels, ziekenhuis en openbaar vervoer zijn op loopafstand. Ook zijn er twee locaties van WLB Zeeland (werkleerbedrijven) in de buurt….

Lees meer...

Kosten volledig pakket thuis

Wat kost het? Een deel van de kosten voor het beschermd wonen thuis moet u zelf betalen. Hiervoor geldt de ‘maximale periode bijdrage’ Hoeveel u precies moet betalen, is afhankelijk van uw situatie. Bijvoorbeeld van de hoogte van uw loon of uitkering, of van met hoeveel mensen u samenwoont. Het CAK beslist hoeveel eigen bijdrage u precies moet betalen. Op de website www.hetcak.nl vindt u daarover meer informatie. Als u dat wilt, dan…

Lees meer...

Adres beschermd wonen Goes

Beschermd wonen Heemskerkstraat 1A 4461 HE Goes telefoon 0113 22 31 84 Iedereen heeft zijn of haar eigen appartement met aangrenzend of in de buurt de begeleidingspost. Er is een ruimte waar gezamenlijk gegeten kan worden. Winkels voor boodschappen zijn op loopafstand. Het centrum van Goes is makkelijk te bereiken per voet of met de fiets.      …

Lees meer...