“Dan ben je iemand!”


“Kijk dan kan niemand meer om je heen. Dan ben je iemand”, zegt Matthieu Jobse terwijl hij het allereerste exemplaar in handen krijgt van het boek ‘Beschermd wonen, het mag wat kosten!’. Onder toeziend oog van zijn trotse moeder showt hij glunderend de omslag want daar staat hij prominent op.

Het boek ‘Beschermd wonen, het mag wat kosten!’ is het eindresultaat van een onderzoek naar de waarde en effecten van beschermd wonen in Zeeland. Bewoners, hun naasten maar ook begeleiders, gemeenten en andere stakeholders zijn geïnterviewd om een antwoord te geven op de vraag welke waarde levert beschermd wonen voor individu en samenleving?

Matthieu is één van de bewoners die zijn verhaal deed. Zijn woorden raken meteen de kern van de resultaten van het onderzoek. Want, de waarde van beschermd wonen zit ‘m onder meer in het vergroten van de kwaliteit van leven op persoonlijk en maatschappelijk vlak.

Benieuwd naar alle resultaten van het onderzoek? Een digitale versie van het boek, met een managementsamenvatting op pagina 9, vind je hier.

Ook Omroep Zeeland was bij de boekpresentatie aanwezig. ‘Onderzoek Emergis: beschermd wonen is duur, maar voorkomt veel ellende’

#steedsmeerimpact #dream #samengrenzenverleggen

Printversie van deze paginaPrint