Woongoed Middelburg en sociaal pension werken samen


Onlangs hebben Woongoed Middelburg en Maatschappelijke opvang Zeeland, sociaal pension een samenwerkingsovereenkomst getekend. Bewoners van het sociaal pension in de Braakmanstraat huren een zelfstandige woonruimte bij Woongoed Middelburg en krijgen begeleiding vanuit de Maatschappelijke opvang. Maatschappelijke opvang Zeeland is een onderdeel van Emergis.

Voor de woning sluiten de bewoners zelf het huurcontract af en voor de begeleiding regelen ze zelf een zorgcontract met Emergis. Het huur- en het zorgcontract zijn aan elkaar gekoppeld. Dat wil zeggen dat als het zorgcontract wordt opgezegd dan ook de huurovereenkomst ontbonden wordt. En andersom.

Ruben en Sallima maken al een tijdje gebruik van deze constructie. Aan de PZC vertelden ze hoe ze het ervaren en hoe ze hun leven weer op de rit hebben gekregen. Door op de foto te klikken leest u hun verhaal.

150312 Sociaal pension Middelburg

Scheiden van wonen en zorg

Het Sociaal pension was eerst gehuisvest in Vlissingen. De verhuizing naar de Braakmanstraat in Middelburg past binnen de ontwikkelingen in de zorg om zorg en wonen van elkaar te scheiden en mensen meer dan voorheen zorg of begeleiding aan huis te bieden.

Geleidelijke realisatie en gemengd wonen

De plannen voor een verhuizing naar Middelburg lagen al een tijdje klaar. Er is gekozen voor een geleidelijke realisatie en voor gemengd wonen. In het voorjaar van 2014 zijn de eerste bewoners het sociaal pension Vlissingen naar Middelburg verhuisd. De kern van het sociaal pension is een blok van acht woningen aan de Braakmanstraat. Eén woning wordt gehuurd door Emergis en wordt gebruikt voor de begeleiding. Een aantal van de oude bewoners van de Braakmanstraat is in het bouwblok blijven wonen. Zij wonen nu tussen de bewoners van het sociaal pension.  De contacten tussen de bewoners onderling zijn goed. In de omliggende straten wonen nog vijf bewoners van het sociaal pension op loopafstand van de Braakmanstraat. Tijdens de wijktafel zijn de bewoners, de begeleiders en het wijkteam in overleg gegaan om de realisatie van het sociaal pension samen te bespreken.

Printversie van deze paginaPrint