Wat is het?

…mij. Wanneer naast deze wisselende stemmingen sprake is van het horen van stemmen en het vormen van waangedachten, spreken we een schizoaffektieve stoornis. Bipolaire of depressieve stoornis Het is ook mogelijk dat iemand alleen last heeft van stemmen en waangedachten op het hoogtepunt of het dieptepunt van een stemming. We spreken dan van een bipolaire stoornis of een depressieve stoornis. Bij deze twee stoornissen kan een psychose voorkomen, ma…

Lees meer...

Stem op ’t Hof van Thee & Leut

…Leut naar de finale stemmen. Het Appeltje kan gewonnen worden mede dankzij stemmen van het publiek, dus ook door uw stem! De publieksstemmen bepalen de helft van het puntentotaal. De stemtiendaagse eindigt op zondag 8 december 2013. Stemmen kan via www.oranjefonds.nl/appeltjes. De Appeltjes van Oranje is een jaarlijkse prijs van het Oranje Fonds voor succesvolle sociale initiatieven die verschillende groepen mensen samen brengen. Het thema dit jaa…

Lees meer...

Lotgenotencontact

…amilieleden van chronisch psychotische en schizofrene mensen Het Horen van stemmen of zien van beelden Stichting Weerklank Stichting Weerklank richt zich op volwassenen en kinderen met bijzondere zintuiglijke ervaringen, zoals het horen van stemmen, het zien van beelden en het hebben van persoonseigen overtuigingen. Verslaving MIND Verslaving Op MIND Verslaving vind je ervaringsverhalen en allerlei informatie over verslaving en herstel vanuit het…

Lees meer...

Lotgenoten

…n normaliserende informatie ook hoop en steun geboden wordt. Het Horen van stemmen of zien van beelden Stichting Weerklank Stichting Weerklank richt zich op volwassenen en kinderen met bijzondere zintuiglijke ervaringen, zoals het horen van stemmen, het zien van beelden en het hebben van persoonseigen overtuigingen Verslaving MIND Verslaving Op MIND Verslaving vind je ervaringsverhalen en allerlei informatie over verslaving en herstel vanuit het p…

Lees meer...

Wat is een psychose?

…de omgeving hebben een speciale bedoeling en zijn niet meer te vertrouwen. Stemmen komen van alle kanten en het is niet meer duidelijk wie er wat zegt. Gedachten worden uitgezonden of men hoort de gedachten van anderen. Wat een mens doet of gedaan heeft, kan grote invloed hebben op de wereld. Het is moeilijk om te begrijpen wat iemand doormaakt die last heeft van een psychose. De vanzelfsprekende beleving van de wereld is verstoord. In plaats daar…

Lees meer...

Lotgenoten

…n normaliserende informatie ook hoop en steun geboden wordt. Het Horen van stemmen of zien van beelden Stichting Weerklank Stichting Weerklank richt zich op volwassenen en kinderen met bijzondere zintuiglijke ervaringen, zoals het horen van stemmen, het zien van beelden en het hebben van persoonseigen overtuigingen Verslaving MIND Verslaving Op MIND Verslaving vind je ervaringsverhalen en allerlei informatie over verslaving en herstel vanuit het p…

Lees meer...

Psychiatrische zorg thuis verpleegkundige ouderenpsychiatrie (32-36 uur)

…en andere hulpverleners in- en extern om de zorgverlening op elkaar af te stemmen, te evalueren en bij te stellen. Je verricht de werkzaamheden zelfstandig in zowel individuele, ouder- als gezinscontext. Jouw profiel Wij zoeken iemand die samen met ons wil werken aan onze missie: een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Daarnaast herken jij jezelf in dit profiel: Je bent in het bezit van een HBO-diploma verpleegkunde of verple…

Lees meer...

Behandeling

…hebt van een psychose, krijg je antipsychotica. Dat zijn medicijnen die je stemmen en waandenkbeelden naar de achtergrond brengen. Verder kan je ook medicijnen krijgen om weer in een normale stemming te komen. Wanneer je last hebt van terugkerende psychoses is het dikwijls aan te raden medicijnen te blijven gebruiken. Vaak kan dat in een lagere dosis. We kunnen je ook verder helpen op het gebied van wonen, werk, opleiding en omgaan met financiën….

Lees meer...

't Hof van Thee en Leut naar finale Appeltjes van Oranje

…elft mee in het puntentotaal. De andere helft werd bepaald door het aantal stemmen dat de initiatieven kregen tijdens de stemtiendaagse in december. In totaal is ruim 16.000 gestemd. ’t Hof van Thee & Leut bedankt iedereen voor zijn/haar stem. Finalisten De tien finalisten krijgen binnenkort bezoek van het Oranje Fonds. Eind maart worden uit de tien finalisten drie winnaars gekozen. Elke winnaar krijgt een geldbedrag van € 15.000 en een bronzen Ap…

Lees meer...

Oorzaken van een psychose

…er bij 25 op de 100.000 mensen per jaar voor. In Zeeland zijn er ongeveer 100 mensen met een eerste psychose per jaar. De helft van deze mensen heeft vooral last van stemmen en waandenkbeelden. De andere helft heeft een veel te drukke stemming of een te sombere stemming….

Lees meer...

Voor wie?

…oen. Ik zie soms speciale betekenissen in advertenties, etalages of in de manier waarop dingen om mij heen zijn opgesteld. Ik heb dingen gehoord die andere mensen niet horen zoals stemmen van fluisterende of pratende mensen. Als je dit herkent dan kun je terecht bij Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie voor hulp….

Lees meer...

Wat is het?

…n of proeven iets dat er niet is. Tijdens een psychose hoor je meestal ook stemmen. Psychose komt niet zoveel voor. Het is wel een ernstige ziekte. Het is belangrijk dat de behandeling ervan snel begint. Anders kan de ziekte heel lang duren. Een psychose is in het begin lastig te herkennen. Zo kunnen waanideeën of hallucinaties ook lijken op fantasieën die normaalgesproken weer voorbij gaan. Omdat het zo belangrijk is op tijd met de behandeling te…

Lees meer...

De behandeling

…voor een eenmalig consult bij de kinderarts. Als je voor aanmelding bij de POP-polikliniek al in behandeling bent voor psychische klachten dan stemmen we met de behandelaar af wie, welke hulp kan bieden….

Lees meer...

Wat is Volledig pakket thuis?

…e) levensstijl. Ons doel is u zo zelfstandig mogelijk te laten leven. Daar stemmen wij onze begeleiding op af. Dit moet veilig en passend zijn bij uw mogelijkheden. Het heeft onze voorkeur dat bij u thuis te doen. Bij beschermd wonen thuis bestaat er de noodzaak tot: overname van taken of intensieve begeleiding op het gebied van levensonderhoud (bijvoorbeeld het regelen van huishouden, zelfzorg, vasthouden van een normaal dagritme); dagelijks hulp…

Lees meer...

Wat is een borderline persoonlijkheidsstoornis

…dsproblematiek vaak allerlei psychische klachten zoals angsten, depressie, stemmen horen en zichzelf opzettelijk verwonden. Mensen met borderline voldoen aan vijf of meer van de volgende negen criteria: krampachtig proberen te voorkomen om feitelijk of denkbeeldig in de steek gelaten te worden; een patroon van instabiele en intense relaties met anderen, gekenmerkt door wisselingen tussen overmatig idealiseren en kleineren (extreem zwart-wit denken…

Lees meer...

Ervaringsverhaal psychose

…ren. Ze legde aan ons uit dat Maureen last had van een psychose: ze hoorde stemmen en dacht dat ze door ons vergiftigd werd. We vonden dat natuurlijk verschrikkelijk. Aan de andere kant waren we blij dat ze geen drugs had gebruikt. Dat dachten we lange tijd. Onze dochter is opgenomen in een huis met andere jonge mensen, die allemaal last van hetzelfde hebben. Merkwaardig is dat: vroeger hadden we nooit van een psychose gehoord en nu zie je het ine…

Lees meer...

Wat kun je zelf aan een psychose doen?

…ouwen, is er een aantal dingen dat je zelf kan doen: wees kritisch naar de stemmen die je hoort: is het wel waar wat ze allemaal zeggen? zorg voor je eigen veiligheid en die van anderen: doe geen dingen die jezelf of andere mensen in gevaar kunnen brengen. als je drugs gebruikt: stop daar direct mee, van drugs wordt je psychose erger. Nogmaals: het belangrijkste is dat je op zoek gaat naar iemand die je kan vertrouwen, zodat je erover kan praten w…

Lees meer...

Psychose

…ns meegemaakt dat: alles in je vertrouwde omgeving lijkt te veranderen? je stemmen hoort zonder precies te weten waar ze vandaan komen? allerlei zaken die in de wereld gebeuren met jou te maken lijken te hebben? je bang bent en niemand meer kan vertrouwen? Of ben je familielid van iemand die plotseling: zich volledig afsluit van zijn omgeving en niet meer buiten komt? heel erg bang is of soms erg boos kan worden, zonder dat je weet waarom? niet me…

Lees meer...

Praktijkopleider (2016.045)

…en brede ervaring om te kunnen coördineren en activiteiten op elkaar af te stemmen. U beschikt over kennis van verpleegkundige en andere zorg- en welzijnsopleidingen. Wij verwachten dat u zelfstandig kunt werken, u bent objectief, innovatief en u beschikt over doorzettingsvermogen. U kunt systematisch werken en bent sociaalvaardig en representatief. Tevens beschikt u over uitstekende communicatieve vaardigheden. Het betreft een functie voor 32 uur…

Lees meer...

Schizofrenie: ziekte of kwetsbaarheid?

…rnis. Ze gaan ervan uit dat veel mensen een zekere kwetsbaarheid hebben om stemmen te horen, manisch te worden of met hun denken in een chaos terecht te komen. Jim van Os, hoogleraar psychiatrische epidemiologie, stelt voor de oude diagnoses af te schaffen en in plaats daarvan te spreken over salience syndroom. Salience wil zeggen iets wat opvalt of in het oog springt. Wanen en hallucinaties kunnen opvallend aanwezig zijn. Of het valt op dat eens…

Lees meer...