Wat is het?

Schizofrenie Wanneer een mens last heeft van een psychose, wordt hij vrijwel altijd weer beter. Echter de kans dat je later nog een keer een psychose krijgt is vrij groot. Een psychose treedt dikwijls op vanuit een onderliggende kwetsbaarheid. Deze kwetsbaarheid neemt verschillende vormen aan. Een mens kan vooral kwetsbaar zijn voor het horen van stemmen en het vormen van waangedachten. Wanneer dit samengaat met een verminderd functioneren: op…

Lees meer...

Stem op ’t Hof van Thee & Leut

’t Hof van Thee & Leut is voorgedragen voor een Appeltje van Oranje. Vanaf vandaag kunt u ’t Hof van Thee & Leut naar de finale stemmen. Het Appeltje kan gewonnen worden mede dankzij stemmen van het publiek, dus ook door uw stem! De publieksstemmen bepalen de helft van het puntentotaal. De stemtiendaagse eindigt op zondag 8 december 2013. Stemmen kan via www.oranjefonds.nl/appeltjes. De Appeltjes van Oranje is een jaarlijkse prijs van…

Lees meer...

Wat is een psychose?

Wat is een psychose? Een psychose is een heel ingrijpende ervaring, die niet gemakkelijk is uit te leggen. Wanneer een mens last heeft van een psychose lijkt zijn of haar vertrouwde omgeving totaal te veranderen. Aan alles zit een speciale betekenis: kleuren en nummerborden van auto’s. Mensen in de omgeving hebben een speciale bedoeling en zijn niet meer te vertrouwen. Stemmen komen van alle kanten en het is niet meer duidelijk wie er wat zegt….

Lees meer...

Voor wie?

Voor wie? Als je een psychose doormaakt, herken je vast alle of een paar van de volgende uitspraken over jouw gedachten, gevoelens en ervaringen: Ik ruik of proef soms dingen die anderen niet kunnen ruiken of proeven. Ik hoor vaak ongewone geluiden zoals gebonk, getik, gesis, geklap of gerinkel in mijn oren. Ik heb dingen gezien die andere mensen blijkbaar niet kunnen zien. Mijn gedachten zijn soms zo sterk dat ik ze bijna kan horen. Ik heb…

Lees meer...

Oorzaken van een psychose

Oorzaken van een psychose We weten nog altijd niet precies wat de oorzaak van een psychose is. Het risico op een psychose is wel veel groter als iemand in de familie: vader, moeder, opa of oma, ook last heeft gehad van een psychose. Maar van een aangeboren kwetsbaarheid alleen, krijg je meestal geen psychose. Wanneer jonge mensen, die al kwetsbaar zijn, op school veel gepest worden of op een andere manier sociaal uitgesloten worden dan neemt…

Lees meer...

Wat is het?

Psychose Een psychose is een toestand waarin je de werkelijkheid niet meer ziet zoals die echt is. Je verliest het contact met de werkelijkheid zoals anderen die beleven. Tijdens een psychose heb je last van hallucinaties, waanideeën en verwardheid. Kinderen en jongeren die hallucineren horen, zien, ruiken, voelen of proeven iets dat er niet is. Tijdens een psychose hoor je meestal ook stemmen. Psychose komt niet zoveel voor. Het is wel een…

Lees meer...

Behandeling

Behandeling De behandeling van mensen die last hebben van terugkerende psychoses bestaat uit veel meer dan medicijnen alleen. Het belangrijkste is dat je een aantal mensen leert kennen die je met hun kennis verder kunnen helpen. Dit kan een psychiater, sociaalpsychiatrisch verpleegkundige of een psycholoog zijn. Wanneer je door ons verder geholpen wil worden, vraag je bij je huisarts om een verwijzing en dan nemen we zo snel mogelijk contact…

Lees meer...

Schizofrenie: ziekte of kwetsbaarheid?

Honderd jaar geleden werd het woord schizofrenie voor de eerste keer gebruikt. Sindsdien is altijd de vraag teruggekomen of schizofrenie nu eigenlijk een echte ziekte is. De discussie wordt ook in onze tijd gevoerd, de laatste jaren zelfs weer in heviger mate. Er zijn mensen die zeggen dat schizofrenie een echte ziekte is, die zich meestal uit door wanen en hallucinaties en altijd gepaard gaat met een achteruitgang in functioneren. Ze hopen dat…

Lees meer...

Psychiatrische zorg thuis verpleegkundige ouderenpsychiatrie (32-36 uur)

Wil jij directe invloed hebben op het verbeteren van de kwaliteit van leven van ouderen? Jouw werkplek Ouderenpsychiatrie van Emergis behandelt en begeleidt cliënten van 65 jaar en ouder met een complexe combinatie van lichamelijke, psychologische en sociale problematiek. Dat doen we met ruim 120 medewerkers, stagiairs en vrijwilligers. We bieden verschillende vormen van zorg; van intensieve begeleiding thuis tot klinische behandeling en…

Lees meer...

't Hof van Thee en Leut naar finale Appeltjes van Oranje

…Werkleerbedrijf en buurthuis ’t Hof van Thee & Leut uit Vlissingen behoort tot de tien sociale initiatieven die doorgaan naar de finale van de Appeltjes van Oranje. Dat maakte het Oranje Fonds bekend tijdens de landelijke selectiedag op vrijdag 17 januari….

Lees meer...

De behandeling

De behandeling Om voor de POP-poli in aanmerking te kunnen komen, heb je een verwijzing nodig van je huisarts, gynaecoloog of behandelaar van Emergis. Na je verwijzing kom je voor een consult bij de psychiater. Hij bespreekt de behandelmogelijkheden met je en jullie stellen samen het behandelplan op. Tijdens de behandeling houden we contact met de artsen bij wie je in behandeling bent. Als je tijdens de zwangerschap gecontroleerd wordt in een…

Lees meer...

Psychose

Psychose Heb je al eens meegemaakt dat: alles in je vertrouwde omgeving lijkt te veranderen? je stemmen hoort zonder precies te weten waar ze vandaan komen? allerlei zaken die in de wereld gebeuren met jou te maken lijken te hebben? je bang bent en niemand meer kan vertrouwen? Of ben je familielid van iemand die plotseling: zich volledig afsluit van zijn omgeving en niet meer buiten komt? heel erg bang is of soms erg boos kan worden, zonder dat…

Lees meer...

Praktijkopleider (2016.045)

Geestelijke gezondheidsproblemen kunnen ieder van ons treffen. Het is onze ambitie deze zo veel mogelijk te voorkomen, waar mogelijk mensen te genezen en waar nodig hen te ondersteunen. Het is onze uitdaging en inspiratie om samen met anderen te werken aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Uw werkomgeving De afdeling opleiding bestaat uit drie opleiders/supervisoren, twee medewerkers opleiding, een hoofd afdeling…

Lees meer...

Wat kun je zelf aan een psychose doen?

Wat kun je zelf aan een psychose doen? Wanneer jij jezelf herkent in de beschrijving van een psychose, kun je er het beste over praten met iemand die je vertrouwt. Het is misschien heel lastig om nog iemand te vertrouwen maar probeer dit toch te doen. Je kan ook altijd naar je huisarts gaan. Het is belangrijk om uit zoeken wat er aan de hand is. Wat is echt en wat is niet echt? Er zijn altijd mensen die je kunnen helpen. Wanneer je nog niemand…

Lees meer...

Soteria: eerste opvang

Soteria: eerste opvang Soteria is de opvang binnen Emergis voor mensen met een (eerste) psychose. De naam Soteria verwijst naar goede ontvangst. Mensen met een psychose worden bij Soteria opgevangen in een huis met een nadrukkelijke gezinssfeer. Dit laat de jonge bewoners herstellen in een huiselijke sfeer. Ook laat het aan de ouders zien dat het herstel in een veilige omgeving plaatsvindt. “Zoals in ieder gezin wordt er samen ontbeten,…

Lees meer...

Wat is een borderline persoonlijkheidsstoornis

Wat is een borderline persoonlijkheidsstoornis? Mensen met borderline persoonlijkheidsproblematiek hebben sterke stemmingswisselingen en gedragen zich erg impulsief. Zij lopen vast in de maatschappij, omdat opleidingen, werk en relaties telkens weer mislukken. Enthousiast en met hooggestemde verwachtingen maken ze een nieuwe start, maar na een tijdje haken ze teleurgesteld weer af. Daarnaast hebben mensen met borderline…

Lees meer...

Ervaringsverhaal psychose

De ervaringen van George en Mattie (ouders) George en Mattie: “Onze dochter groeide op zoals ieder ander kind. Ze beleefde veel plezier op school en thuis kreeg ze veel aandacht van haar oudere broer en zus. De beste herinneringen in ons gezin bewaren we aan het samen op vakantie gegaan. Toen Maureen 15 jaar was, veranderde er iets. We waren verhuisd en Maureen moest naar een andere middelbare school. Thuis werd ze stiller en trok zich veel op…

Lees meer...

Wat is Volledig pakket thuis?

…Wat is volledig pakket thuis? Wat is vpt? Waaruit bestaat volledig pakket thuis? Voor wie is volledig pakket thuis? Kosten volledig pakket thuis. Aanmelden voor volledig pakket thuis. Waaruit bestaat vpt? Voor wie is vpt? Kosten vpt. Aanmelden voor vpt….

Lees meer...