Ervaringswerker (24 uur)

…Emergis waarin ambulante behandeling en begeleiding centraal staan en een crisis een onderbreking is van deze behandeling. De klinische interventie is er op gericht om de cliënt controle te geven over de crisis. En dat in zo’n kort mogelijke, vooraf afgesproken termijn. Deze afdelingen zijn de HIC (High Intensive Care) en twee MC’s (Medium Care). Vanuit de zorgvisie van Emergis zijn herstel, respect, vertrouwen en gelijkwaardigheid kernwaarden di…

Lees meer...

Verpleegkundig/begeleider MC1

…igen/begeleiders die initiatief nemen, lef hebben en zelfverzekerd zijn in crisissituaties. Je begeleidt cliënten in verschillende fasen van hun crisis, en behartigt als persoonlijk begeleider de belangen van verschillende partijen. Je bent een aanwinst wanneer je je uitgedaagd voelt om, in tijden van veel veranderingen, met dit team mee te bouwen aan de ontwikkeling van de afdeling. Daarvoor is het nodig dat je een teamspeler bent, van aanpakken…

Lees meer...

Veiligheidsplan

…wat je kan doen tijdens een crisis. Maar het plan helpt je vooral om zo’n crisis te voorkómen. Allereerst door je te helpen om de eerste signalen te herkennen. Daarna lees je in het plan hoe je jezelf rustiger maakt en de situatie onder controle krijgt. Waaruit bestaat het plan? Een plan maken heb je echt zo gedaan. Het bestaat uit zes stappen. Wel is het goed om bij elke stap goed na te denken wat goed bij jou past en werkt. Welk gedrag is bij j…

Lees meer...

IHT nu in heel Zeeland

…een voor de patiënt veilige en vertrouwde omgeving, bijvoorbeeld thuis, de crisissituatie te stabiliseren. Zo kan een opname in de kliniek voorkomen worden en zorgt het team ervoor dat een crisis zo kort mogelijk duurt. Daarnaast wordt IHT ingezet ter vervanging van een klinische opname of om er voor te zorgen dat een klinische opname zo kort mogelijk duurt. Zodra de patiënt thuis is, biedt het team extra ondersteuning totdat de patiënt weer stabi…

Lees meer...

Intensive home treatment IHT

…eling in een voor u veilige en vertrouwde omgeving, bijvoorbeeld thuis, de crisissituatie te stabiliseren. Zo kan een klinische opname voorkomen worden en zorgen we er voor dat een crisis zo kort mogelijk duurt. Daarnaast zetten we IHT in ter vervanging van een klinische opname of om er voor te zorgen dat een klinische opname voor u zo kort mogelijk duurt. Zodra u thuis bent bieden we u extra ondersteuning totdat u weer stabiel genoeg bent om regu…

Lees meer...

Verwijzers | Een patiënt aanmelden

…er de mogelijkheid, in geval van crisis, een patiënt te verwijzen naar de crisisdienst van Emergis. Enter Enter is een nieuwe manier om bij Emergis behandeling op te starten: digitaal, transdiagnostisch en vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Enter is voor alle volwassen cliënten woonachtig in Zeeland, die worden aangemeld voor ambulante behandeling bij Emergis. Enter is niet voor cliënten in crisis, cliënten met een zeer duidelijke…

Lees meer...

Op weg naar toekomstbestendige en duurzame acute ggz

…De zorg en behandeling zelf veranderen niet. Bij het eerste contact in een crisis proberen we, net als nu, het liefst af te spreken op de hoofdlocatie in Kloetinge of in Terneuzen. Als dat niet kan, doen we de beoordeling bij de persoon thuis. Dankzij het nieuwe model krijgen cliënten vanaf dat eerste contact direct zorg van het juiste team. Zelfs als iemand wordt opgenomen, blijft het team acute ggz IHT een belangrijke rol spelen in het behandelt…

Lees meer...

Verpleegkundig/begeleider MC2

…igen/begeleiders die initiatief nemen, lef hebben en zelfverzekerd zijn in crisissituaties. Je begeleidt cliënten in verschillende fasen van hun crisis, en behartigt als persoonlijk begeleider de belangen van verschillende partijen. Je bent een aanwinst wanneer je je uitgedaagd voelt om, in tijden van veel veranderingen, met dit team mee te bouwen aan de ontwikkeling van de afdeling. Daarvoor is het nodig dat je een teamspeler bent, van aanpakken…

Lees meer...

Crisisinterventie

…kan een klinische opname voorkomen worden en zorgen we er voor dat een crisis zo kort mogelijk duurt. Als de situatie zeer ernstig is, dan is soms een crisisopname nodig. Na de crisisinterventie of crisisopname worden met u afspraken gemaakt over een vervolgbehandeling of nazorg. Ik heb acuut hulp nodig…

Lees meer...

Veiligheidsplan

…hol drinken. Het zijn allemaal signalen die kunnen wijzen op een naderende crisis. In dat geval is het een prettig idee dat jullie een Veiligheidsplan achter de hand hebben. Zo’n plan helpt om de ander veilig te houden als er een crisis dreigt. Download het Veiligheidsplan. Vul het plan vervolgens samen in voor als de ander in een noodsituatie komt. Schrijf op wat diegene op zo’n moment kan doen. Met wie kan hij of zij contact opnemen? Hoe je het…

Lees meer...

Mini-symposium 'Verbinden – loslaten – vertrouwen’

…e afscheid van Emergis en Indigo. U bent van harte welkom. In een tijd van crisis worden oude zekerheden vloeibaar en nieuwe patronen zichtbaar. In de huidige turbulente tijden is er in de samenleving steeds minder vertrouwen in oude structuren en traditionele, hiërarchische organisaties en is er een toenemende noodzaak tot zelfredzaamheid. Waar de tijdgeest door velen als gejaagd, agressief en respectloos wordt ervaren, is er een grote behoefte a…

Lees meer...

Aanmelden

…ecialistische ggz. Voor beiden geldt dat u voor een normale of voor een spoedverwijzing kunt kiezen. Ook bestaat er de mogelijkheid, in geval van crisis, een patiënt te verwijzen naar de crisisdienst van Emergis….

Lees meer...

“Het gaat over waar jij zelf waarde aan hecht”

…ten en mogelijkheden, ook al zien zij die soms zelf even niet.” “Als je in crisis komt, verlies je vaak het overzicht over je kwaliteiten of mogelijkheden. Het kan lijken of alles in het honderd loopt. Vanuit mijn ervaringsdeskundigheid ga ik graag samen op zoek naar de krachten van iemand, én hoe die in te zetten voor herstel. Vaak heeft iemand veelvuldig en voor lange tijd zélf deze krachten ingezet tijdens allerlei mentale uitdagingen. Dit zorg…

Lees meer...

Zorgen om krappe inkoopbeleid zorgverzekeraars

…in zorg nemen. Lopende behandelingen blijven we voorzetten, mensen die in crisis zijn en meteen psychiatrische zorg nodig hebben en kinderen en jongeren onder de 18 jaar, kunnen – ongeacht bij wie ze verzekerd zijn – wel gewoon bij Emergis terecht. Als het zeker is dat we de behandelstop moeten doorzetten, gaan we cliënten, huisartsen, verwijzers, medewerkers en de Zeeuwse bevolking vanzelfsprekend uitgebreid informeren. Duurzame oplossing Om te…

Lees meer...

HerstelTalent lanceert crisiskaart

…dit proces aan wat voor hen wel en niet haalbaar is. Zodoende bevatten het crisisplan én de crisiskaart uiteindelijk alleen afspraken die ook echt nagekomen kunnen worden en waarover betrokkenen het van te voren eens zijn. Regie ligt bij de cliënt De crisiskaart is een kaart van en voor cliënten. De cliënt bepaalt zelf of hij een crisiskaart wil. Een crisiskaart en ondersteuning door een crisiskaartconsulent is aan te vragen bij HerstelTalent: inf…

Lees meer...

Begeleiding sociaal pension Vlissingen en Goes

…heid medewerkers De begeleiding is in ieder geval altijd op werkdagen aanwezig van 09.00 tot 16.00 uur. Buiten deze tijden is in geval van crisis altijd een medewerker telefonisch bereikbaar….

Lees meer...

Enter

…eld voor ambulante behandeling bij Emergis. Enter is niet voor cliënten in crisis, cliënten met een zeer duidelijke specialistische hulpvraag zoals FACT of een klinische detox, en voor cliënten die bemoeizorg nodig hebben. Alle andere cliënten laten we starten vanuit Enter. Het kan zijn dat al snel duidelijk wordt dat iemand ook onze specialistische zorg nodig heeft. In dit geval kunnen we Enter starten, gevolgd door een specialistisch traject. En…

Lees meer...

Emergis in de media: behandelstop dreigt voor nieuwe cliënten

…een aantal van hen niet voornemens is de budgetafspraken te verhogen. Als het zo doorgaat, zou het kunnen zijn dat in het vierde kwartaal zo’n 300-400 mensen die zich nieuw aanmelden bij Emergis geen zorg kunnen krijgen. Mensen in acute crisis kunnen bij Emergis wel altijd de zorg krijgen die ze nodig hebben. Voor mensen die al in behandeling zijn, loopt de zorg gewoon door. Half september zullen we medewerkers, cliënten en verwijzers uitgebreid i…

Lees meer...

Tijdelijke aanmeldpauze ambulante behandeling Emergis kind & jeugd ggz beëindigd

…plementeren van het nieuwe behandelaanbod. *Kinderen en jongeren die opgenomen moesten worden, een behandeling nodig hadden voor een eetstoornis of een crisis door maakten en acuut zorg nodig hadden, bleven bij ons terecht kunnen….

Lees meer...

Acute ggz

Informatie voor verwijzers Uw patiënt is in crisis een heeft zorg nodig. Patiënt is al in behandeling bij Emergis Neem binnen kantoortijden contact op met de betreffende behandelaar of, als die niet beschikbaar is, diens vervanger via het algemene telefoonnummer van de locatie.Buiten kantoortijden en in het weekend neemt u contact op met de triagist. Patiënt is niet (meer) in behandeling bij Emergis Zowel binnen als buiten kantooruren neemt u con…

Lees meer...

Systeemtherapeut (2016.028)

…de Zeeuwse samenleving. Hierdoor hebben cliënten gemakkelijk toegang tot (crisis)bedden, stoelen en activiteiten en dit dicht bij hun eigen woon-, werk- en leefomgeving. Het zorgprogramma biedt zowel ambulante hulpverlening, dagbehandeling als klinisch opname aan, waarbij tussen deze verschillende onderdelen een nauwe samenwerking bestaat. Samen behandelen en begeleiden we volwassenen met ernstige en complexe psychiatrische aandoeningen. Het syst…

Lees meer...

Verpleegkundige/begeleider high en intensive care (HIC) (24-36 uur)

…igen/begeleiders die initiatief nemen, lef hebben en zelfverzekerd zijn in crisissituaties. Ben jij gastvrij, gedreven en enthousiast en heb je affiniteit met deze doelgroep? Lees dan verder! Jouw werkzaamheden Je taken en verantwoordelijkheden zijn gevarieerd en veelomvattend: Je begeleidt cliënten in verschillende fasen van hun crisis, en behartigt als persoonlijk begeleider de belangen van verschillende partijen; Je bent een aanwinst wanneer je…

Lees meer...

Ervaringswerker

…samenleving. Hierdoor hebben verslaafde cliënten gemakkelijk toegang tot (crisis)bedden, stoelen en activiteiten. Wij doen dat dicht bij hun eigen woon-, werk- en leefomgeving, op diverse locaties verspreid over de provincie Zeeland. Uw functie Voor het team zijn wij op zoek naar een collega die zijn/haar verslaving of psychische beperking heeft overwonnen en/of deze een plek heeft gegeven. Verder heeft hij/zij de ervaringskennis omgezet in ervar…

Lees meer...

Werken goed voor de gezondheid

…. Ook behandelaren kunnen zo hun twijfels hebben: raakt de patiënt niet in crisis, valt ie niet terug, kost het me uiteindelijk niet te veel tijd? Toch wil tweederde van de mensen met EPA jonger dan 35 jaar graag weer aan het werk.” Regulier betaald werk Er zijn verschillende methodes voor arbeidsparticipatie. Effectstudie laat zien dat mensen langer regulier betaald werk verrichten bij de inzet van IPS dan wanneer een andere methode wordt ingezet…

Lees meer...

Politie, Witte Kruis en Emergis werken samen bij zorg voor verwarde personen

…nderwerpen en afspraken: Binnen maximaal twee uur is een medewerker van de crisisdienst van Emergis ter plaatse om de politie bij te staan; Mensen in crisis worden door de politie overgebracht naar een geschikte locatie (geen cel) waar zij beoordeeld kunnen worden. Emergis zorgt dat er in Zeeland minimaal één centrale Spoedeisende Psychiatrische Onderzoeksruimte (SPOR) komt. Het vervoer van verwarde personen is niet bij wet geregeld. Als er sprake…

Lees meer...

Activiteitenbegeleider (2016.027)

…de Zeeuwse samenleving. Hierdoor hebben cliënten gemakkelijk toegang tot (crisis)bedden, stoelen en activiteiten en dit dicht bij hun eigen woon-, werk- en leefomgeving. Het zorgprogramma biedt zowel ambulante hulpverlening, dagbehandeling als klinisch opname aan, waarbij tussen deze verschillende onderdelen een nauwe samenwerking bestaat. Dagbehandeling biedt behandeling aan patiënten voor wie ambulante hulp onvoldoende is maar voor wie een klin…

Lees meer...

Emergis werkt met ZorgDomein

…rmale of een spoedverwijzing. Ook bestaat er de mogelijkheid, in geval van crisis, iemand te verwijzen naar de crisisdienst van Emergis. D Kind & jeugd De teams van volwassen ggz en kind & jeugd zijn te vinden in drie regio’s: Oosterschelderegio, Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen. Echter de intakegesprekken van de specialistische ggz van Emergis kind & jeugd vinden enkel plaats op onze locatie in Kloetinge, Zwarte Beier 2. Zeeuws-Vlaanderen Het kan v…

Lees meer...

Plek voor 70 vluchtelingen uit Oekraïne bij Emergis in Kloetinge

…die hulp nodig hebben, kunnen wij een bijdrage leveren aan een humanitaire crisis die ons allemaal zeer raakt. We zijn dankbaar dat we in deze schrijnende situatie enigszins van betekenis kunnen zijn door onderdak aan te bieden en hen hartelijk te ontvangen”. Goes vangt op dit moment ruim 50 Oekraïners op in de Marnixflat. Dit is, net als bij Emergis, een gemeentelijke opvanglocatie. In deze flat kunnen ook 70 mensen terecht. In de gemeente zijn m…

Lees meer...

Psychiater IHT

…een klinische opname of het voorkomen van het volledig doorzetten van een crisis Je bepaalt medicatiebeleid en voert zorgafstemmingsgesprekken. Naast je werk als behandelend en leidinggevend psychiater heb je een ondersteunende functie voor andere afdelingen en samenwerkingspartners. Je bewaakt de IHT-methodiek en werkt actief mee aan verdere beleidsontwikkeling als het gaat over intensieve zorg thuis. We zoeken iemand die minimaal 24 uur per wee…

Lees meer...

GZ-psycholoog (2015.146)

…de Zeeuwse samenleving. Hierdoor hebben cliënten gemakkelijk toegang tot (crisis)bedden, stoelen en activiteiten en dit dicht bij hun eigen woon-, werk- en leefomgeving. Het zorgprogramma biedt zowel ambulante hulpverlening, dagbehandeling als klinisch opname aan en tussen deze verschillende onderdelen is er een nauwe samenwerking. Samen behandelen en begeleiden we volwassenen met een ernstige en complexe psychiatrische aandoeningen en hun systee…

Lees meer...

Voor wie is Emergis basis ggz?

…gz bij kinderen en jongeren op de website Emergis kind & jeugd. Voor wie is basis ggz niet bedoeld? Emergis basis ggz is niet bedoeld voor mensen met ernstige psychische problematiek. We behandelen bij Emergis basis ggz geen mensen die in crisis zijn of acute zorg nodig hebben. Ook als er een duidelijke indicatie is voor specialistische zorg (zoals FACT en Ambit) komen mensen niet in aanmerking voor Emergis basis ggz. Tot slot is er een exclusiecr…

Lees meer...

Besluit over toekomst Emergis kind & jeugd genomen: zorg voor psychisch meest kwetsbare kinderen blijft, minder personeel nodig

…gelijk – opgenomen in de kliniek. Ook voor kinderen en jongeren die in een crisis verkeren en acuut hulp nodig hebben, blijven we zorgen door ze op te nemen in de kliniek. Kortom: de zorg en begeleiding bij het kind thuis gaan we intensiveren en de bedden in de kliniek gaan we afbouwen. Medewerkers Omdat we meer ambulant – dus bij het kind thuis –gaan werken en minder in de kliniek, is er een andere soort medewerkers nodig: bijvoorbeeld sociaalpsy…

Lees meer...