Ervaringswerker (24 uur)

Jouw werkplek Binnen de zorgeenheid Acuut en Hoog intensief zijn er drie klinische crisis-afdelingen die passen in de visie van Emergis waarin ambulante behandeling en begeleiding centraal staan en een crisis een onderbreking is van deze behandeling. De klinische interventie is er op gericht om de cliënt controle te geven over de crisis. En dat in zo’n kort mogelijke, vooraf afgesproken termijn. Deze afdelingen zijn de HIC (High Intensive…

Lees meer...

IHT nu in heel Zeeland

…aan. IHT is bedoeld voor mensen met psychiatrische problemen die in een crisis zijn geraakt. Het IHT-team probeert door een intensieve behandeling in een voor de patiënt veilige en vertrouwde omgeving, bijvoorbeeld thuis, de crisissituatie te stabiliseren. Zo kan een opname in de kliniek voorkomen worden en zorgt het team ervoor dat een crisis zo kort mogelijk duurt. Daarnaast wordt IHT ingezet ter vervanging van een klinische opname of om er…

Lees meer...

Verpleegkundig/begeleider MC1

…ambulante cliënten in crisis. Jouw werkzaamheden Je taken en verantwoordelijkheden zijn gevarieerd en veelomvattend: Onze cliënten vragen verpleegkundigen/begeleiders die initiatief nemen, lef hebben en zelfverzekerd zijn in crisissituaties. Je begeleidt cliënten in verschillende fasen van hun crisis, en behartigt als persoonlijk begeleider de belangen van verschillende partijen. Je bent een aanwinst wanneer je je uitgedaagd voelt om, in tijden…

Lees meer...

Intensive home treatment IHT

…nt. Voor wie? IHT is voor u bedoeld als u in een psychiatrische crisis bent geraakt. Wat is het doel? Het IHT-team probeert door een intensieve behandeling in een voor u veilige en vertrouwde omgeving, bijvoorbeeld thuis, de crisissituatie te stabiliseren. Zo kan een klinische opname voorkomen worden en zorgen we er voor dat een crisis zo kort mogelijk duurt. Daarnaast zetten we IHT in ter vervanging van een klinische opname of om er voor te…

Lees meer...

Crisisinterventie

…intensieve zorg thuis kunnen bieden: intensive home treatment (IHT). Het IHT-team stabiliseert de crisissituatie door een intensieve behandeling in een voor u veilige en vertrouwde omgeving, bijvoorbeeld thuis, te bieden. Zo kan een klinische opname voorkomen worden en zorgen we er voor dat een crisis zo kort mogelijk duurt. Als de situatie zeer ernstig is, dan is soms een crisisopname nodig. Na de crisisinterventie of crisisopname worden met u…

Lees meer...

Verwijzers | Samenwerking met partners

…aka Kliniek voor crisis-, observatie- en/of behandelopname. Voor crisisaanmeldingen belt u naar 0113 26 78 50 of 06 22 94 80 91.Aanmeldformulier Kentalis Op verzoek van Kentalis kan Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie een kinderpsychiatrisch onderzoek verrichten. Aan te vragen via Aanmelding & acute zorg. Lucertis Lucertis kan cliënten van 6 tot 18 jaar direct verwijzen naar Ithaka Kliniek voor crisis-, observatie- en/of behandelopname. Voor…

Lees meer...

Wat Emergis biedt: onderdak en opvang

…Wat Emergis biedt: Onderdak en opvang Mishandeling, misbruik, een crisis in de relationele sfeer, financiële problemen. Om allerlei redenen kunnen mensen hun huis ontvluchten of plotseling op straat komen te staan. Voor hen biedt Maatschappelijke Opvang Zeeland crisis– en vrouwenopvang en dak- en thuislozenopvang. Variërend van onderdak voor een enkele nacht tot begeleiding naar een eigen woonruimte….

Lees meer...

Verpleegkundig/begeleider MC2

…ontrole te krijgen. Opschaling is aan de orde maar beperkt. Er zijn 25 bedden verdeeld over drie units. Jouw functie Onze cliënten vragen verpleegkundigen/begeleiders die initiatief nemen, lef hebben en zelfverzekerd zijn in crisissituaties. Je begeleidt cliënten in verschillende fasen van hun crisis, en behartigt als persoonlijk begeleider de belangen van verschillende partijen. Je bent een aanwinst wanneer je je uitgedaagd voelt om, in tijden…

Lees meer...

Mini-symposium 'Verbinden – loslaten – vertrouwen’

…‘Verbinden – loslaten – vertrouwen’, over kansen creëren voor een netwerksamenleving. Tijdens de receptie na afloop neemt directeur Rosette Wille afscheid van Emergis en Indigo. U bent van harte welkom. In een tijd van crisis worden oude zekerheden vloeibaar en nieuwe patronen zichtbaar. In de huidige turbulente tijden is er in de samenleving steeds minder vertrouwen in oude structuren en traditionele, hiërarchische organisaties en is er…

Lees meer...

Multidisciplinaire teams

…moet geraadpleegd worden wanneer: aanvullende psychiatrische diagnostiek nodig is; een vrijwillige of gedwongen opname overwogen wordt en dit afwijkt van wat er in het behandelplan staat; er sprake is van een psychiatrische crisis; ECT overwogen of ingesteld wordt; medisch gecoördineerde zorg nodig is bij (een vermoeden van) somatische problematiek; er sprake is van een verzoek om euthanasie of hulp bij zelfdoding. De psychiater is altijd…

Lees meer...

Afsluiting

…ehandeling zo nodig gedwongen moet doorgaan. In beide situaties bekijkt de regiebehandelaar de mogelijkheden voor behandeling bij een andere zorgaanbieder. Als de regiebehandelaar de behandeling wil afsluiten maar de cliënt niet De regiebehandelaar bespreekt de situatie in het multidisciplinair overleg en zoekt samen met de behandelaren en de cliënt naar een alternatief of oplossing. Als de psychische klachten van de cliënt veranderen of een…

Lees meer...

HerstelTalent lanceert crisiskaart

…e wat de mogelijkheden zijn, wat belangrijk is en wie kan ondersteunen om een volgende keer erger te voorkomen. De omgeving en hulpverleners geven in dit proces aan wat voor hen wel en niet haalbaar is. Zodoende bevatten het crisisplan én de crisiskaart uiteindelijk alleen afspraken die ook echt nagekomen kunnen worden en waarover betrokkenen het van te voren eens zijn. Regie ligt bij de cliënt De crisiskaart is een kaart van en voor cliënten….

Lees meer...

Zorgen om krappe inkoopbeleid zorgverzekeraars

…at we er samen uit komen. Lukt dit niet dan kunnen we vanaf 1 oktober nieuwe, volwassen cliënten die verzekerd zijn bij CZ of Zilveren Kruis niet meer in zorg nemen. Lopende behandelingen blijven we voorzetten, mensen die in crisis zijn en meteen psychiatrische zorg nodig hebben en kinderen en jongeren onder de 18 jaar, kunnen – ongeacht bij wie ze verzekerd zijn – wel gewoon bij Emergis terecht. Als het zeker is dat we de behandelstop moeten…

Lees meer...

Diagnostiek en behandelplan

…ing geven aan de verschillende onderdelen van de behandeling en welke afspraken er zijn voor informatie-uitwisseling en overleg. Daarnaast kan beschreven worden wat het medicatiebeleid is en wat de cliënt kan doen als er een crisis optreedt. Zodra de regiebehandelaar en de cliënt het behandelplan allebei goedkeuren, start de uitvoering. De huisarts krijgt een bericht over de start en globale inhoud van de behandeling, mits de cliënt hiervoor…

Lees meer...

Ambulant verpleegkundige Verslavingszorg

…esteld, waarbij de eigen hulpvraag van de cliënt centraal staat. Je levert met enthousiasme een bijdrage aan de kwaliteit van de zorg. Je werkt nauw samen met collega’s in het multidisciplinaire team. Je reageert snel op een crisis bij een cliënt in zijn of haar eigen omgeving en intensiveert de zorg als het nodig is. Je werkzaamheden verricht je in zowel individuele als in gezinscontext. Daarnaast is het ook mogelijk om te anticiperen in de…

Lees meer...

Emergis in de media: behandelstop dreigt voor nieuwe cliënten

…niet voornemens is de budgetafspraken te verhogen. Als het zo doorgaat, zou het kunnen zijn dat in het vierde kwartaal zo’n 300-400 mensen die zich nieuw aanmelden bij Emergis geen zorg kunnen krijgen. Mensen in acute crisis kunnen bij Emergis wel altijd de zorg krijgen die ze nodig hebben. Voor mensen die al in behandeling zijn, loopt de zorg gewoon door. Half september zullen we medewerkers, cliënten en verwijzers uitgebreid informeren…

Lees meer...

Begeleiding sociaal pension Vlissingen en Goes

…d(eren), het opbouwen van contacten met familie en vrienden, en dergelijke kunnen daarbij horen. Het plan wordt wekelijks met u doorgenomen en regelmatig geëvalueerd. Waar nodig wordt het plan aangepast of aangevuld. Aanwezigheid medewerkers De begeleiding is in ieder geval altijd op werkdagen aanwezig van 09.00 tot 16.00 uur. Buiten deze tijden is in geval van crisis altijd een medewerker telefonisch bereikbaar….

Lees meer...

Systeemtherapeut (2016.028)

…sciplinaire teams. Als onderdeel van de geïntegreerde ggz-instelling Emergis staat het zorgprogramma angst- en stemmingsstoornissen met beide benen in de Zeeuwse samenleving. Hierdoor hebben cliënten gemakkelijk toegang tot (crisis)bedden, stoelen en activiteiten en dit dicht bij hun eigen woon-, werk- en leefomgeving. Het zorgprogramma biedt zowel ambulante hulpverlening, dagbehandeling als klinisch opname aan, waarbij tussen deze verschillende…

Lees meer...

GZ-psycholoog (2015.146)

…sche verpleegkundigen en maatschappelijk werkers. Als onderdeel van de geïntegreerde GGZ-instelling Emergis staat Angst en Stemming met beide benen in de Zeeuwse samenleving. Hierdoor hebben cliënten gemakkelijk toegang tot (crisis)bedden, stoelen en activiteiten en dit dicht bij hun eigen woon-, werk- en leefomgeving. Het zorgprogramma biedt zowel ambulante hulpverlening, dagbehandeling als klinisch opname aan en tussen deze verschillende…

Lees meer...

Trainingsaanbod

Tweedaagse training Twee Advanced Response Crisis Intervention Instructors (ARCII-trainers) van Emergis leiden uw medewerkers in twee dagen op in het denken en handelen vanuit de Responsemethodiek. Locatie: in overleg. Data: in overleg. Training Train-de-trainer Twee ARCII-trainers van Emergis leiden uw medewerkers op tot gecertificeerde Response Crisisinterventietrainers. Zij mogen vervolgens zelf de tweedaagse training verzorgen binnen uw…

Lees meer...

Over Response

…er dan fysiek ingrijpen. De verbale interventies worden alleen als het echt nodig is ondersteund met fysieke interventies. Zoals alle eerste-hulpdiensten, van de brandweer tot de ambulanceverpleegkundigen, heeft het Response Crisisinterventiemodel een vastgestelde handelwijze voor hulpverleners in crisissituaties. Het Response-protocol haalt de onzekerheid weg over ‘Wat moet ik doen?’.   Alexandria Windcaller, grondlegger Response: “We…

Lees meer...

Psychiater IHT

…ervoor dat de behandeling de onderliggende problematiek effectief aanpakt en het herstelproces bevorderd wordt. Zo draag je bij aan het verkorten van een klinische opname of het voorkomen van het volledig doorzetten van een crisis Je bepaalt medicatiebeleid en voert zorgafstemmingsgesprekken. Naast je werk als behandelend en leidinggevend psychiater heb je een ondersteunende functie voor andere afdelingen en samenwerkingspartners. Je bewaakt de…

Lees meer...

Activiteitenbegeleider (2016.027)

…en we met enthousiaste multidisciplinaire teams. Als onderdeel van de geïntegreerde ggz-instelling Emergis staan de zorgprogramma’s met beide benen in de Zeeuwse samenleving. Hierdoor hebben cliënten gemakkelijk toegang tot (crisis)bedden, stoelen en activiteiten en dit dicht bij hun eigen woon-, werk- en leefomgeving. Het zorgprogramma biedt zowel ambulante hulpverlening, dagbehandeling als klinisch opname aan, waarbij tussen deze verschillende…

Lees meer...

Ervaringswerker

…sociale factoren tot expressie komt. Als onderdeel van de geïntegreerde ggz-instelling Emergis staat de verslavingszorg met beide benen in de Zeeuwse samenleving. Hierdoor hebben verslaafde cliënten gemakkelijk toegang tot (crisis)bedden, stoelen en activiteiten. Wij doen dat dicht bij hun eigen woon-, werk- en leefomgeving, op diverse locaties verspreid over de provincie Zeeland. Uw functie Voor het team zijn wij op zoek naar een collega die…

Lees meer...

Werken goed voor de gezondheid

…middellijk toe: “Ze hebben bijvoorbeeld angst voor gezondheidsverlies, angst voor negatieve reacties van anderen of voor het verlies van hun uitkering. Ook behandelaren kunnen zo hun twijfels hebben: raakt de patiënt niet in crisis, valt ie niet terug, kost het me uiteindelijk niet te veel tijd? Toch wil tweederde van de mensen met EPA jonger dan 35 jaar graag weer aan het werk.” Regulier betaald werk Er zijn verschillende methodes voor…

Lees meer...

Politie, Witte Kruis en Emergis werken samen bij zorg voor verwarde personen

…uitwisseling. Door de heldere procedureafspraken die nu gemaakt zijn, kunnen ook deze knelpunten teruggebracht worden. Een paar van de belangrijkste onderwerpen en afspraken: Binnen maximaal twee uur is een medewerker van de crisisdienst van Emergis ter plaatse om de politie bij te staan; Mensen in crisis worden door de politie overgebracht naar een geschikte locatie (geen cel) waar zij beoordeeld kunnen worden. Emergis zorgt dat er in Zeeland…

Lees meer...

Verpleegkundige/begeleider high en intensive care (HIC) (24-36 uur)

Onze cliënten vragen verpleegkundigen/begeleiders die initiatief nemen, lef hebben en zelfverzekerd zijn in crisissituaties. Ben jij gastvrij, gedreven en enthousiast en heb je affiniteit met deze doelgroep? Lees dan verder! Jouw werkzaamheden Je taken en verantwoordelijkheden zijn gevarieerd en veelomvattend: Je begeleidt cliënten in verschillende fasen van hun crisis, en behartigt als persoonlijk begeleider de belangen van verschillende…

Lees meer...