Complexe posttraumatische stressstoornis

…Mensen kunnen een complexe PTSS ontwikkelen wanneer zij langdurig en ernstig werden getraumatiseerd op jonge leeftijd…

Lees meer...

Behandeling complexe PTSS

Behandeling complexe PTSS De behandeling van mensen met een complexe PTSS is intensief en langdurend. Nog meer dan bij de behandeling van PTSS is het noodzakelijk om de fase gerichte behandeling te respecteren: fase I: stabilisatie; fase II: verwerken van het verleden; fase III: rehabilitatie en re-integratie in de maatschappij. Het doel van fase I is het hebben van een stabieler leven en het uitbouwen van een sociaal netwerk dat begrip en steun…

Lees meer...

MDA++ effectief bij complexe vormen van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld

…re aanpak gericht op het doorbreken van een patroon van (zeer) ernstige en complexe vormen van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld. Gezinnen of huishoudens van alle leeftijden waarbij – vanwege een complexe situatie en structurele onveiligheid in combinatie met andere problematiek zoals verslaving, psychiatrische problemen, schulden, eerkwesties – andere interventies niet lukten, hebben wél erg veel baat bij deze aanpak. In Zee…

Lees meer...

Vroeger en verder: cursus voor vrouwen met PTSS-klachten

…ver de cursus Emergis en Rgc bieden de cursus Vroeger en verder aan in Terneuzen, Goes en Middelburg. Het doel is dat deelnemers meer controle krijgen over de klachten die horen bij een complexe PTSS. Belangstellenden kunnen zich via hun huisarts aanmelden bij Emergis of Rgc. Meer informatie vindt u in de folder Vroeger en verder….

Lees meer...

Wat is een posttraumatische stressstoornis (PTSS)?

…van schuldgevoelens; werken kost zeer veel moeite en is moeilijk vol te houden. Deze mensen raken uitgeput door slaapgebrek en overmatige angst. In augustus 2014 heeft de NPO een mooie reportage gemaakt over PTSS. Een oud-politieagent en een vrouw waarvan haar baby’tje direct na de geboorte moest vechten voor haar leven, vertellen wat PTSS is en hoe zij behandeld zijn. Bekijk hier de reportage….

Lees meer...

Wat is een complexe posttraumatische stressstoornis?

Wat is een complexe posttraumatische stressstoornis? Mensen kunnen een complexe PTSS ontwikkelen wanneer zij langdurig en ernstig werden getraumatiseerd op jonge leeftijd. Hierbij denken we aan seksueel misbruik, lichamelijke en geestelijke mishandeling, verwaarlozing en geweld. De symptomen zijn ernstiger en langdurend en gaan vaak gepaard met dissociatie. Dat betekent: bepaalde gedachten, emoties, waarnemingen of herinneringen worden buiten het…

Lees meer...

GZ-psycholoog regioteam Zeeuws-Vlaanderen (2016.060)

…andeling, zorg en begeleiding voor mensen met matig tot (zeer) ernstige en complexe psychiatrische problematiek. Zij ontvangen die hulp op een manier die we voor onszelf ook wensen: dicht bij huis, licht waar het kan, intensief wanneer nodig, gericht op zelfregie en herstel. Met duidelijke aanspreekpunten, korte lijnen, snelle interne of externe verwijzing en een goede overdracht indien andere zorg (tijdelijk) meer passend lijkt te zijn. Uw werkom…

Lees meer...

Sociaalpsychiatrisch verpleegkundige verslavingszorg ambulant (32-36 uur)

…lk RVT. Jouw werkzaamheden Je biedt directe hulpverlening aan cliënten met complexe verslavingsproblematiek veelal in combinatie met maatschappelijk en/of psychiatrische problematiek. Je taken en verantwoordelijkheden zijn gevarieerd en veelomvattend: Je maakt deel uit van een team bestaande uit o.a. een verslavingsarts, gz-psycholoog, psychiater, maatschappelijk werker en andere ambulante behandelaren; De werkzaamheden worden verricht in zowel in…

Lees meer...

Gezamenlijk TOPGGz-keurmerk voor Eetstoornis Experts Netwerk

…dividuele behandelingen van kinderen, jongeren en volwassenen met de meest complexe eetproblematiek. De gezamenlijk aanpak is terug te vinden in de website van het Eetstoornis Experts Netwerk. Aandacht voor bijkomende problemen Naast een eetstoornis, is er vaak sprake van onderliggende problemen, zoals persoonlijkheidsproblematiek, trauma en autismespectrumstoornissen (ASS). Vanwege deze gecombineerde problemen zijn patiënten lang op zoek naar een…

Lees meer...

Psychiatrische zorg thuis verpleegkundige ouderenpsychiatrie (32-36 uur)

…iënten en hun cliëntsysteem in de thuissituatie, waarbij sprake is van een complexe psychiatrische problematiek. Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling en het realiseren van behandelplannen in samenwerking met de cliënt en de behandelaar. In overleg met de behandelaar stel je de behandeldoelen vast. Je onderhoud contact met de behandelaar en andere hulpverleners in- en extern om de zorgverlening op elkaar af te stemmen, te evalueren en bij te…

Lees meer...

Behandeling PTSS

Behandeling PTSS De behandeling van PTSS is een specialistische deskundigheid.De meeste mensen worden ambulant behandeld. Dat betekent dat u alleen voor een training of een gesprek naar Emergis komt. Dat kan één keer per week zijn, maar ook één keer per maand. Soms zijn de gesprekken bij u thuis. In de eerste fase wordt psycho-educatie gegeven zodat de betrokkene kan begrijpen waarom hij nog altijd in een hyper alerte toestand verkeerd en slecht…

Lees meer...

Specialist ouderengeneeskunde (2015.061)

…. Samen behandelen en begeleiden zij cliënten van 65 jaar en ouder met een complexe combinatie van lichamelijke, psychologische en sociale problematiek. We bieden verschillende vormen van zorg, van intensieve begeleiding thuis tot klinische behandeling en begeleid wonen in een verzorgingshuis. Uw functie Onze cliënten vragen behandelaars die deskundig zijn in wat vaak voorkomt bij ouderen: meerdere aandoeningen tegelijk die elkaar én het ontstaan…

Lees meer...

ambulant verpleegkundige/sociaal psychiatrisch verpleegkundige (2016.088)

…rgis zichzelf geeft. Gedreven door onze visie op zorg en aangemoedigd door complexe veranderingen in onze omgeving willen wij uiteindelijk het volgende bereiken: inwoners van Zeeland doen graag een beroep op Emergis vanwege onze goede ambulante behandeling, zorg en begeleiding voor mensen met matig tot (zeer) ernstige en complexe psychiatrische problematiek. Zij ontvangen die hulp op een manier die we voor onszelf ook wensen: dicht bij huis, licht…

Lees meer...

(GZ-)psycholoog (2015.134)

…lijkheidsstoornissen biedt zorg en behandeling aan mensen die in hun leven complexe trauma’s hebben meegemaakt en/of ernstige beperkingen ervaren door hun persoonlijkheidsproblemen met nadruk op het B-cluster in termen van DSM-IV. De behandeling kan plaatsvinden in de kliniek, een dagklinische en ambulante setting dit op diverse plaatsen in de provincie Zeeland. Wij zijn met ingang van 1 januari 2016 op zoek naar een GZ-psycholoog. Uw functie Voor…

Lees meer...

Opleidingsplaatsen voor sociaal psychiatrisch verpleegkundigen

…m de functie van sociaal psychiatrisch verpleegkundige binnen het huidige, complexe werkveld goed te vervullen. De functie richt zich op behandeling van complexe psychiatrische problematiek van cliënten/patiënten vanaf 18 jaar en ouder. Dit zowel ambulant als klinisch vanuit diverse locaties in de provincie Zeeland. Voor wie bedoeld? Je bent werkzaam binnen één van de onderdelen van specialistische zorg, je beschikt over het hbo-diploma verpleegku…

Lees meer...

Verpleegkundig specialist ggz/sociaal psychiatrisch verpleegkundige (2016.025)

…rgis zichzelf geeft. Gedreven door onze visie op zorg en aangemoedigd door complexe veranderingen in onze omgeving willen wij uiteindelijk het volgende bereiken: inwoners van Zeeland doen graag een beroep op Emergis vanwege onze goede ambulante behandeling, zorg en begeleiding voor mensen met matig tot (zeer) ernstige en complexe psychiatrische problematiek. Zij ontvangen die hulp op een manier die we voor onszelf ook wensen: dicht bij huis, licht…

Lees meer...

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige (2016.054)

…rgis zichzelf geeft. Gedreven door onze visie op zorg en aangemoedigd door complexe veranderingen in onze omgeving willen wij uiteindelijk het volgende bereiken: inwoners van Zeeland doen graag een beroep op Emergis vanwege onze goede ambulante behandeling, zorg en begeleiding voor mensen met matig tot (zeer) ernstige en complexe psychiatrische problematiek. Zij ontvangen die hulp op een manier die we voor onszelf ook wensen: dicht bij huis, licht…

Lees meer...

Verpleegkundig specialist ggz/sociaal psychiatrisch verpleegkundige

…rgis zichzelf geeft. Gedreven door onze visie op zorg en aangemoedigd door complexe veranderingen in onze omgeving willen wij uiteindelijk het volgende bereiken: inwoners van Zeeland doen graag een beroep op Emergis vanwege onze goede ambulante behandeling, zorg en begeleiding voor mensen met matig tot (zeer) ernstige en complexe psychiatrische problematiek. Zij ontvangen die hulp op een manier die we voor onszelf ook wensen: dicht bij huis, licht…

Lees meer...

PTSS bij kinderen en jongeren: hoe te behandelen?

…ing is dat kinderen en jongeren met een post-traumatische stress-stoornis (PTSS) hulp krijgen waardoor hun klachten verminderen of verdwijnen: Je leert de erge gebeurtenis een plaats te geven. Je leert weer een normaal leven te leiden zonder dat je steeds bang bent dat jou iets overkomt. Je leert terug te denken aan de gebeurtenissen zonder last te krijgen heftige emoties of overstuur te raken. Traumabehandeling kan bestaan uit een of meerdere beh…

Lees meer...

Behandeling

…klachten die je hebt en die horen bij een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Daarnaast kiezen we samen met jou en je ouders/verzorgers nog één of meer modules die het beste bij jou passen. Hieronder leggen we uit welke modules er zijn. In de folder kun je lezen wat elke module inhoudt Schrijftherapie Write Junior; EMDR; Speltherapie; Trauma Focused Cognitieve Gedragstherapie; Medicatie. Als je meer wilt weten over jouw medicijnen dan is dit e…

Lees meer...

Voor wie?

…bben gekregen na een erge gebeurtenis. We noemen die problemen ook wel een PTSS: een posttraumatische stress-stoornis. Je hebt last van bijvoorbeeld: angsten; herbelevingen; vermijdingsgedrag; schuldgevoelens; gedragsproblemen; emotionele problemen; slaapproblemen. Voorbeeld Anke is 14 jaar. Zij is misbruikt door haar stiefvader. Ze heeft last van angsten, schuldgevoelens en nachtmerries. In gedachten beleeft ze de erge gebeurtenis steeds opnieuw….

Lees meer...

Websites voor complexe posttraumatische stressstoornis

…Interessante links www.gezondheidsplein.nl www.psychischegezondheid.nl/ptss

Lees meer...

Woonbegeleider niveau 4 (2016.020)

…wonen richt zich op herstel en begeleiding van cliënten met langdurige en complexe problematiek. Er wordt gewerkt vanuit de rehabilitatievisie. De beschermende woonvorm Goes-West, in de Abel Tasmanstraat, is onderdeel van de Oosterschelderegio, zorgonderdeel wonen. Op korte termijn verhuizen we naar de nieuwbouw in de Van Heemskerkstraat. In de Oosterschelde regio hebben we 5 verschillende beschermende woonvormen in Zierikzee, Tholen, En in drie…

Lees meer...

Emergis sluit vijftien bedden ouderenpsychiatrie

…streeft ernaar een expertise- en behandelcentrum te zijn voor ouderen met complexe psychiatrische problematiek. Na de gedeeltelijke sluiting hebben de afdelingen ouderenpsychiatrie in Kloetinge nog 47 bedden. De verwachting is dat ze daarmee kunnen blijven voldoen aan de vraag naar klinische behandeling. Om cliënten goed en snel de juiste hulpvorm te bieden, neemt ouderenpsychiatrie de volgende maatregelen: een deel van de cliënten die tot nu toe…

Lees meer...

GZ-psycholoog forensische psychiatrie 24-36 uur

…en veelomvattend: Je voert individueel behandelgesprekken met cliënten met complexe problematiek en hebt daarin een eindverantwoordelijkheid als regiebehandelaar. Je stelt behandelplannen op. Naast de behandeltaken heb je een kleinere taak als eindeverantwoordelijke voor het psychologisch onderzoek dat door basispsychologen en/of psychologen in opleiding uitgevoerd wordt. .   Jouw profiel Voor deze functie als GZ-psycholoog geldt dat de aard van w…

Lees meer...

Psychiater ASS

…korte en langdurende intensieve behandeling. De behandeling richt zich op complexe problematiek binnen het autisme spectrum. We werken samen met de cliënt met als basis gelijkwaardigheid en respect. Daarnaast werken we nauw samen met familie en het function/flexible assertive community treatment (FACT). Jouw functie Binnen het spectrum bieden we klinische behandeling aan volwassenen met ASS en hoogcomplexe zorgvragen. Het betreft een open afdelin…

Lees meer...

Secretaresse/ZRA (2015.110)

…werkomgeving Specialistische behandeling richt zich op de behandeling van complexe psychiatrische problematiek van cliënten/patiënten tussen de 18 en 65 jaar, ambulant en klinisch. De afdeling opname 51-52 en de crisisdienst maken onder andere deel uit van het zorgprogramma Centrale Aanmelding & Acute Zorg te Kloetinge en vervult binnen de sector de opnamefunctie en crisisdiensten. Uw functie Centrale aanmelding & acute zorg is één centraal punt…

Lees meer...

Verwijzers | Aanbod Emergis: basis, specialistisch, generalistisch

…Indigo levert basiszorg en generalistische behandeling voor lichte tot matige klachten. Voor complexe problematiek biedt Emergis specialistische zorgprogramma’s….

Lees meer...

Wat is het?

…nzorg combineren met het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, wetenschappelijk onderzoek en structurele kennisoverdracht. Deze expertisecentra bieden uitkomst voor patiënten met ernstige, complexe en/of zeldzame aandoeningen, die onvoldoende resultaat hebben van een behandeling in de specialistische (tweedelijns) geestelijke gezondheidszorg.  …

Lees meer...

Voor wie?

…en; – zwanger bent en zodanig ernstige psychische problemen hebt dat je hulp nodig hebt; – verslaafd bent (geweest) aan drugs, alcohol of medicatie; – een familielid hebt die een psychische stoornis heeft of heeft gehad; – in een complexe sociale situatie zit, bijvoorbeeld met betrekking tot wonen, financiën, relatie; – een moeizaam of gecompliceerd verlopen eerdere zwangerschap of bevalling hebt gehad; – pas bevallen bent en psychische klachten h…

Lees meer...

Systeemtherapeut (2016.028)

…ing bestaat. Samen behandelen en begeleiden we volwassenen met ernstige en complexe psychiatrische aandoeningen. Het systeem wordt hier nauw bij betrokken. Als leidende therapeutische kaders hanteren we biologische psychiatrie, cognitieve gedragstherapie, schematherapie en systeemtherapie. Het doel is om de cliënten en hun omgeving te ondersteunen in het aanleren en versterken van hun vaardigheden en competenties om klachten te verminderen en kwal…

Lees meer...

Specialistische behandeling

…6 77 37 fax 0113 21 86 35 voorbeeld verwijsbrief Oosterschelderegio   Voor complexe psychiatrische problematiek en verslaving biedt Emergis acute zorg, diagnostiek, specialistische behandeling en begeleiding bij herstel, wonen en werken. Emergis heeft zorgprogramma’s voor: adhd; angst- en stemmingsstoornissen; autisme en autismespectrumstoornissen; cognitieve stoornissen; depressie; dubbele diagnose; eetstoornissen; seksuele stoornissen; schizofre…

Lees meer...

Sitemap

…het? Behandeling Behandeling ouderen Behandeling kinderen Links Aanmelden Complexe posttraumatische stressstoornis Wat is het? Behandeling Behandeling ouderen Links Aanmelden Voor, tijdens en na de zwangerschap Wat is het? Voor wie? De behandeling Het behandelteam Wat zijn de kosten? Meer informatie Aanmelden Praktische informatie Aanmelden Het eerste gesprek Hoe begint uw behandeling? Vragenlijsten Een behandelplan opstellen Kosten Medicijnen Wa…

Lees meer...

Raad van toezicht: ‘Financiële gevolgen vertrek Leen van Leersum pijnlijk maar onvermijdelijk’

…werving van een nieuwe bestuurder in gang gezet. Naar verwachting zal hij of zij in het najaar van 2014 aantreden. Hij of zij zal samen met Rick Mentjox de raad van bestuur vormen die past bij de complexe uitdagingen waar Emergis nu voor staat. De beloning van het nieuwe lid van de raad van bestuur zal vanzelfsprekend binnen de Wet Normering Topinkomens passen….

Lees meer...

GZ-psycholoog i.o. klinisch psycholoog (2016.079)

…U raakt gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van mensen met complexe psychische en/of psychosomatische problematiek. U bent als klinisch psycholoog in staat tot het zelfstandig opzetten, uitvoeren en evalueren van toegepast wetenschappelijk onderzoek en legt daarbij de verbinding tussen de klinische praktijk en de wetenschap. Deze specialist zal inzetbaar zijn in veel verschillende werkgebieden. Emergis als praktijkopleidingsplaats…

Lees meer...

Psychiater IHT

…ing in de ambulante zorg, met acute ernstige psychiatrische stoornissen en complexe, niet planbare zorg. En met een zorgvisie die past bij die van Emergis: een cliënt krijgt behandeling die ondersteunend is aan zijn of haar herstel en draagt bij aan het (herwinnen) van de eigen regie. Passende zorg, korte wachttijden, vlotte doorstroom, continuïteit, toegankelijkheid en duidelijke informatie horen daarbij. Dat doen we met een gedreven team, met da…

Lees meer...

GZ-psycholoog (2015.146)

…werking. Samen behandelen en begeleiden we volwassenen met een ernstige en complexe psychiatrische aandoeningen en hun systeem. Als leidende therapeutische kaders hanteren we biologische psychiatrie, cognitieve gedragstherapie, schematherapie en systeemtherapie. Het doel is om de cliënten en hun omgeving te ondersteunen in het aanleren en versterken van hun vaardigheden en competenties om klachten te verminderen en kwaliteit van leven te verhogen….

Lees meer...

Oog voor elkaar

In deze snelle complexe maatschappij lukt het soms niet voor iedereen om mee te komen. Mensen die de grip op hun leven kwijt zijn, het komt steeds vaker voor. Daarom is het belangrijk om oog voor elkaar te hebben. Soms helpt een simpele vraag al: hoe gaat het met u vandaag? Het manifest oog voor elkaar stelt vast dat iedere Nederlander goed kan doen door er voor een ander te zijn. Eigenlijk is het een oproep om elkaar vaker een helpende hand te b…

Lees meer...

Voor wie is ouderenpsychiatrie geschikt?

…e lichamelijke aandoeningen; die voor bijkomende lichamelijke aandoeningen complexe medicatie gebruiken; die problemen hebben door zogeheten derde- of vierde levensfaseproblematiek zoals pensionering, verlies van naasten, lichamelijke ziekten; met psychiatrische problematiek plus dementie of een andere op de voorgrond staande cognitieve stoornis; die anders reageren op geneesmiddelen bij het ouder worden; met functionele veranderingen zoals minder…

Lees meer...

Verpleegkundig/begeleider MC2

…kent een overgangsfase. In eerste instantie is het een afdeling waarin 25 complexe EPA-cliënten worden gecentreerd. Op basis van nieuwe profielen worden deze cliënten individueel uitgeplaatst. Dit gaat enige tijd in beslag nemen. Zodra dit gereed is, ontstaat een crisisafdeling voor cliënten die wat langere of vervolgtijd nodig hebben om hun crisis onder controle te krijgen. Opschaling is aan de orde maar beperkt. Er zijn 25 bedden verdeeld over…

Lees meer...

Secretaresse/ZRA (2015.143)

…pecialistische behandeling eetstoornissen richt zich op de behandeling van complexe psychiatrische problematiek van cliënten/patiënten tussen de 16 en 65 jaar, ambulant,dag klinisch en klinisch. De afdeling eetstoornissen maakt onderdeel uit van de hoofdafdeling specialistische behandeling en werkt nauw samen met Ithaka. Het zorgprogramma eetstoornissen is lid van de Nederlandse Academie voor Eetstoornissen en werkt supra regionaal. Voor het secre…

Lees meer...

Verpleegkundige kwalificatieniveau 4 (2016.052)

…specialistische zorg zetten wij ons in voor de meest kwetsbare ouderen met complexe psychiatrische problematiek. Het is onze ambitie hen te ondersteunen en behandelen. Om de impact van de problematiek op hun dagelijks leven te minimaliseren. Om hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid zo veel mogelijk te behouden. En om hun geestelijke gezondheid te stabiliseren, herstellen of verbeteren. De Ferleman te Terneuzen is een afdeling van de sector oudere…

Lees meer...

Mie Dereu directeur behandelzaken Emergis kind & jeugd

…rogrammacoördinator ontwikkelingsstoornissen, als trekker van de werkgroep complexe diagnostiek kind & jeugd, als supervisor wetenschappelijk onderzoek en werkbegeleider. Naast haar taken als klinisch psycholoog, gaat ze nu verder – samen met haar collega-directeur Mark Schellekens, de teamleiders en de medewerkers van kind & jeugd – vorm geven aan een toekomstbestendig kind & jeugd. Mie: “Het is zo mooi om iets te kunnen betekenen in het leven va…

Lees meer...

Wetenschappelijk onderzoek in de psychiatrie

…t ontwikkelen van nieuwe methodologieën en kan leiden tot het oplossen van complexe problemen. De kwaliteit van zorg krijgt een impuls en het is leuk! Wetenschappelijk onderzoek biedt medewerkers mooie kansen en perspectief in hun loopbaan. In het symposium ‘Wetenschappelijk onderzoek in de psychiatrie’ op donderdag 19 april gaan we niet alleen in op het belang van wetenschappelijk onderzoek, ook laten we zien wat er al aan wetenschappelijk onderz…

Lees meer...