Doet u mee met IkPas?

…ken na de acties bijvoorbeeld minder te drinken, voelt zich fitter en slaapt beter. Nelli Cooman Wereldkampioen op de 60 meter, Nelli Cooman, is de ambassadeur van de Zeeuwse IkPas campagne. Zelf drinkt ze niet of nauwelijks alcohol omdat ze zogezegd ‘Alcohol niet nodig heeft om plezier te hebben’. Nelli Cooman wil zich als ambassadeur graag inzetten voor ‘IkPas’ om ouders nog meer bewust te maken van hun eigen voorbeeldgedrag en hun rol in de…

Lees meer...

Risico's en gevolgen bij alcohol

Risico’s van alcohol Het drinken van alcohol heeft risico’s, zowel op korte als op lange termijn. Onder invloed van alcohol: bent u minder alert; kunt u situaties minder goed beoordelen; wordt uw reactie- en coördinatievermogen minder; raakt u uw remmingen kwijt. Gevolgen van alcohol Dit kan ernstige gevolgen hebben bijvoorbeeld in het verkeer, op het werk (verkeerde beslissingen, financiële problemen) of in uw sociale contacten…

Lees meer...

Minderen of stoppen met drinken

…oppen met drinken? U kiest voor uzelf of u wilt minderen, of wilt stoppen met alcohol drinken. Voor een goede kans van slagen is het belangrijk een duidelijke keuze te maken. Minderen met drinken U maakt de keuze voor minder alcohol drinken als: u zelf of de mensen in uw omgeving last hebben van uw alcoholgebruik; u meer drinkt dan goed voor u is (meer als één à twee glazen per dag). Stoppen met drinken Het is verstandig om te stoppen met…

Lees meer...

Hoe kan ik alcoholverslaving voorkomen?

…en betekent. Als u in één keer veel drinkt, is het goed om twee dagen achter elkaar geheel niet te drinken. Het lichaam kan zich op die manier weer herstellen. Uitzonderingen jongeren onder de 18 jaar en ouderen (65+) kunnen alcohol minder goed verdragen; in combinatie met bepaalde medicijnen kan beter geen alcohol worden gedronken. Lees altijd de bijsluiter; voor vrouwen geldt: drink niet als je zwanger bent of wilt worden. De alcohol bereikt…

Lees meer...

Alcohol

Lees meer...

Wanneer ben je verslaafd?

…en of trillen. Of geestelijke verschijnselen zoals onrustig zijn of in paniek raken als u niet drinkt; u drinkt om ontwenningsverschijnselen tegen te gaan. U moet drinken om u goed te voelen. Gewenning en afhankelijkheid van alcohol Als u regelmatig alcohol drinkt, begint uw lichaam er aan te wennen. Als u enkele dagen niet meer drinkt, kan uw lichaam gaan ‘protesteren’: u voelt zich vervelend, onrustig of prikkelbaar. U kunt last krijgen van…

Lees meer...

Wat is een alcoholverslaving?

Alcohol drinken uit gewoonte In Nederland drinkt 80% van de mensen regelmatig alcohol. Het hoort bij onze cultuur en bij ons sociale leven. Het geeft veel mensen een prettig gevoel en zorgt voor gezelligheid en ontspanning: op feestjes, op de sportclub, of met collega’s na het werk, wanneer u met vrienden uitgaat, of wanneer u thuis gezelschap heeft. Ontspanning Alcohol kan een hulpmiddel zijn om te ontspannen en even nergens aan te hoeven…

Lees meer...

Drink ik te veel?

…zich vier vragen: Heeft u wel eens het gevoel gehad te moeten minderen met alcohol? Raakt u wel eens geïrriteerd door opmerkingen van anderen op uw alcoholgebruik? Heeft u zich wel eens vervelend of schuldig gevoeld over uw drinken? Heeft u wel eens vroeg in de ochtend gedronken om de zenuwen de baas te worden of van een kater af te komen? Als u twee of meer vragen met ja beantwoord, heeft u een grotere kans op afhankelijkheid van alcohol. Wilt…

Lees meer...

Wat zijn drugs?

Wat zijn drugs? Drugs zijn middelen die de hersenen prikkelen. Mensen gebruiken drugs voor hun plezier – het is een genotmiddel -, om zich beter te voelen of om in een roes te komen. De meest gebruikte drugs zijn alcohol en tabak. Van de verboden drugs is cannabis, verzamelnaam van hasj en wiet, de meest bekende. Drugs hebben verschillende uitwerkingen: ontspannend, verdovend zoals heroïne en andere opiaten maar ook alcohol en slaapmiddelen;…

Lees meer...

Doelgroep crisisopvang - voor wie is het?

…nsen die plotseling onderdak of een veilig adres nodig hebben. De crisisopvang bestaat uit een algemene opvang en een vrouwenopvang. Bij de algemene opvang worden vrouwen, mannen en gezinnen opgenomen. De vrouwenopvang is alleen bedoeld voor vrouwen en evt. hun kinderen. Jongens boven de vijftien jaar worden daar niet toegelaten. U kunt niet worden opgenomen als u: een huurschuld heeft; overmatig (verslavend) alcohol– en/of drugs gebruikt;…

Lees meer...

Ervaringswerker

…ke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Uw werkomgeving Verslavingszorg is een gespecialiseerde vorm van geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg. Bij de multidisciplinaire behandeling en begeleiding van mensen die door alcohol, drugs, gokken, medicijnen of hieraan verwante risicovolle levensstijlen in de problemen zijn geraakt, gaan wij uit van het bio-psychosociaal model. Daarmee zien we verslaving als een naar chroniciteit neigende…

Lees meer...

Huisregels Emergis

…at. Dit houdt in dat de privacy van iedereen wordt gerespecteerd. agressie, geweld en ongewenste intimiteiten (in alle vormen) wordt niet getolereerd. In principe wordt hiervan aangifte gedaan bij de politie; het gebruik van alcohol kan beperkt worden toegestaan voor zover het de orde op de afdeling niet verstoort en niet in strijd is met de afspraken die hierover gemaakt zijn in het behandelingsplan. Het in bezit hebben van, gebruik van en…

Lees meer...

Wat is psychiatrische zorg thuis?

…Bijvoorbeeld de zorg voor uw kinderen, het huishouden of financiën. Voor wie? U komt in aanmerking voor psychiatrische zorg thuis als u voldoet aan deze voorwaarden: u bent 18 jaar of ouder; u volgt ambulante behandeling maar heeft hier te weinig steun aan in uw dagelijks leven; u wilt thuis blijven wonen. Daarnaast is het belangrijk dat u bereikbaar bent via telefoon of e-mail. Voor wie niet? Gebruikt u zo veel alcohol of drugs dat u geen goed…

Lees meer...

Verslaving

Geestelijk of lichamelijk verslaafd? Een verslaving aan een middel zoals alcohol of drugs kan zowel lichamelijk als geestelijk zijn. Een lichamelijke verslaving houdt in dat het lichaam gewend is geraakt aan de stof die intensief gebruikt wordt. Het heeft zich inmiddels aangepast aan die stof. Stopt een verslaafde met het gebruik van het middel, dan ontstaan er ziekteverschijnselen zoals koorts, slapeloosheid en braken. Dit zijn…

Lees meer...

Nachtopvang Het Witte Huis

…eve telling en opname plaats. Er is plaats voor maximaal tien cliënten. Bij de eerste opname vindt er een opnamegesprek plaats met een medewerker. De kosten voor de nachtopvang bedragen €4,50 per nacht. Kan de cliënt niet betalen, dan zal er gekeken worden naar een passende regeling. Mogelijke redenen tot weigering zijn: ernstige agressie, ernstig psychotisch gedrag, het dusdanig onder invloed zijn van alcohol en/of drugs dat veiligheid in het…

Lees meer...

Voor wie?

…anger bent of dat wilt worden en in het verleden behandeld bent voor psychische klachten; – zwanger bent en zodanig ernstige psychische problemen hebt dat je hulp nodig hebt; – verslaafd bent (geweest) aan drugs, alcohol of medicatie; – een familielid hebt die een psychische stoornis heeft of heeft gehad; – in een complexe sociale situatie zit, bijvoorbeeld met betrekking tot wonen, financiën, relatie; – een…

Lees meer...

Online zelfhulp

…is.nl/zelfhulp. De trainingen in de online zelfhulp helpen inzicht te krijgen in klachten en bieden concrete informatie, tips en oefeningen. Vooralsnog bieden we de online trainingen aan op het gebied van mantelzorg, slapen, alcohol, piekeren en somberheid. De trainingen kunnen ondersteuning bieden maar vervangen nooit de behandeling door de huisarts, psycholoog of andere specialist. Deze week worden alle wachtkamers van Emergis voorzien van een…

Lees meer...

Wat is een complexe posttraumatische stressstoornis?

…Ze zijn tijdelijk niet ‘oproepbaar’ of vertonen minder samenhang. De klachten en symptomen bestaan jarenlang en verstoren het dagelijkse leven. Naast slaapproblemen, prikkelbaarheid, concentratieproblemen, overdreven waakzaamheid en schrikreacties hebben mensen met PTSS ook last van stemmingsschommelingen. Ze handelen impulsief en beschadigen zichzelf door te overeten of verhongeren, overmatig alcohol en/of drugs te gebruiken. Ten…

Lees meer...

Advies voor familie bij verslaving aan medicijnen

Advies voor familie Als uw partner, een familielid of een andere naastbetrokkene verslaafd is aan alcohol of drugs is de verslaving waarschijnlijk ook van invloed is op uw eigen leven. Mogelijk bent u geconfronteerd met vervelende situaties en bent u verdrietig, boos of voelt u zich schuldig of machteloos. Om u te ondersteunen en er voor te zorgen dat u het hoofd boven water houdt, adviseren wij u deel te nemen aan de verwantengroep van Emergis…

Lees meer...

Kenmerken ADHD

…beweeglijke volwassenen met ADHD, maar bij een grote groep uit de hyperactiviteit zich subtieler. Bijvoorbeeld als innerlijke rusteloosheid of gejaagdheid, een gevoel van continue onrust of zich niet goed kunnen ontspannen. Alcohol of drugs zijn soms nodig om te ontspannen of te slapen. Sommige mensen uiten hyperactiviteit door heel vaak te sporten, druk te praten, slecht te kunnen stoppen met activiteiten of door te draven en door te drammen….

Lees meer...

Wat is ADHD?

…ijk concentreren, kunnen slecht plannen en organiseren en hebben vaak last van wisselende stemmingen en prikkelbaarheid. Soms zoeken ze spanning en risico’s op om zich beter te kunnen concentreren, soms gebruiken ze drugs en alcohol om de symptomen te onderdrukken en soms zijn ze impulsief en onrustig. Meer problematiek Ongeveer driekwart van de mensen met ADHD heeft daarnaast nog één of meerdere stoornissen zoals een gedragsstoornis of een…

Lees meer...

IDDT

…n IDDT is de motiverende gespreksvoering, ontwikkeld door Miller en Rollnick; een attitude of basishouding die door gespreksvoering op de lange termijn een gedragsverandering beoogt. Motivatie voor verandering in gebruik van alcohol en drugs, richt zich op het kiezen, toepassen en volhouden van een specifieke veranderingsstrategie. Binnen de motiverende gespreksvoering wordt een confronterende aanpak afgeraden, maar wordt motivatie vanuit de…

Lees meer...

Wat Emergis biedt: preventie en kortdurende behandeling

…men ontwikkelen. Daarom bieden we mensen met lichte klachten preventieprogramma’s van Indigo, kortdurende behandelingen en ondersteuning in huisartsenpraktijken. Met nadrukkelijk aandacht voor psycho-educatie en zelfmanagement, eventueel via online modules. Dit is basis ggz. Samen met de huisarts leiden we mensen naar de zorg die ze nodig hebben. Een cursus voor slachtoffers van huiselijk geweld bijvoorbeeld, voorlichting over alcohol of vijf…

Lees meer...

Wat zijn de mogelijkheden bij sociaal casemanagement?

…uw huis weer bewoonbaar krijgen; een uitkering aan kunnen vragen; medische en/of psychische hulp kunnen zoeken; zoeken naar een een zinvolle invulling van uw dag. U zult gemerkt gemerkt hebben dat uw gebruik van bijvoorbeeld alcohol en/of drugs veel invloed heeft op uw financiën en op uw lichamelijke en geestelijke gezondheid. Daarom adviseren wij het gebruik zoveel mogelijk te beperken of te stoppen. Wij ondersteunen u daarbij. Kortom u wordt…

Lees meer...

Voor wie is sociaal casemanagement?

…Voor wie is social casemanagement? U komt in aanmerking voor social casemanagement als: u problemen heeft door het gebruik van alcohol en/of drugs; u lichamelijke of psychische klachten heeft; u problemen met huisvesting, arbeid en/of werk heeft; u problemen met justitie en/of sociale relaties heeft….

Lees meer...

Wat is sociaal casemanagement?

Wat is social casemanagement? Bent u in moeilijkheden geraakt? Heeft u problemen met huisvesting, werk, inkomen, vrienden of familie? Gebruikt u daarbij dan ook alcohol en/of drugs? Kampt u tevens met lichamelijke en/of psychische klachten? Heeft u al eerder hulp gezocht en is dat niet gelukt en wilt u uw leven weer op orde krijgen? Het team van social casemanagement kan u daarbij helpen. Social casemanagement vormt een brug tussen bemoeizorg…

Lees meer...

Oorzaken bipolaire stoornis

…-zus het heeft, dan heeft de ander 50 tot 70% kans op deze stoornis. Het is niet bekend of drugs, medicijnen en lichamelijke ziektes een rol hebben bij het ontstaan van een bipolaire stoornis. Wel is inmiddels duidelijk dat alcohol– en drugsgebruik verschijnselen uitlokken of die kunnen versterken. Het gebruik van hasj en wiet geeft vijf keer zoveel kans op het ontstaan van een manisch-depressieve periode. Omgeving Alleenstaanden hebben vaker…

Lees meer...

Sitemap

…ijn de kosten? Meer informatie Aanmelden Praktische informatie Aanmelden Het eerste gesprek Hoe begint uw behandeling? Vragenlijsten Een behandelplan opstellen Kosten Medicijnen Wachtlijst Privacy en geheimhouding Verslaving Alcohol Wat is het? Risico’s en gevolgen Wanneer ben je verslaafd? Drink ik te veel? Hoe kan ik alcoholverslaving voorkomen? Ik wil minderen of stoppen Dagbehandeling Opname in de kliniek Behandeling ouderen Advies…

Lees meer...

Reclasserinsadvies

…tie een volledig beeld hebben van uw situatie. Afhankelijk van uw situatie nemen wij hiervoor soms meerdere weken de tijd. Tijdens ons onderzoek kijken we naar het misdrijf, naar mogelijke oorzaken, naar uw relaties, naar uw alcohol– of drugsgebruik, slachtoffer(s) en naar uw houding en gedrag. Nadat we alles in kaart hebben gebracht, maken we een inschatting hoe groot de kans is dat u weer de fout in gaat en hoe we dat kunnen voorkomen. Het…

Lees meer...

Huisregels

…t houdt in dat de privacy van iedereen wordt gerespecteerd. Agressie, geweld en ongewenste intimiteiten (in alle vormen) worden niet getolereerd. In principe zal hiervan aangifte worden gedaan bij de politie. Het gebruik van alcohol kan beperkt worden toegestaan voor zover het de orde op de afdeling niet verstoort en niet in strijd is met de afspraken die hierover gemaakt zijn in het behandelingsplan. Het in bezit hebben van, gebruik van en…

Lees meer...

Veilige opvang

…n veilig adres nodig omdat ze willen vluchten voor bijvoorbeeld: huiselijk geweld; seksueel geweld; eerwraak; incest; vrouwenhandel; gedwongen prostitutie. Opvang bij Veilige Opvang is niet mogelijk als u: verslaafd bent aan alcohol of drugs; ernstige psychiatrische problemen heeft; een gevaar bent voor uzelf of voor anderen; veel verzorging nodig heeft. U wordt dan doorverwezen naar een andere opvang. Dat geldt ook voor jongens ouder dan…

Lees meer...

Advies voor familie bij alcoholverslaving

Advies voor familie Als uw partner, een familielid of een andere naastbetrokkene verslaafd is aan alcohol of drugs is de verslaving waarschijnlijk ook van invloed is op uw eigen leven. Mogelijk bent u geconfronteerd met vervelende situaties en bent u verdrietig, boos of voelt u zich schuldig of machteloos. Om u te ondersteunen en er voor te zorgen dat u het hoofd boven water houdt, adviseren wij u deel te nemen aan de verwantengroep van Emergis…

Lees meer...

Advies voor familie bij drugsgebruik

Advies voor familie Als uw partner, een familielid of een andere naastbetrokkene verslaafd is aan alcohol of drugs is de verslaving waarschijnlijk ook van invloed is op uw eigen leven. Mogelijk bent u geconfronteerd met vervelende situaties en bent u verdrietig, boos of voelt u zich schuldig of machteloos. Om u te ondersteunen en er voor te zorgen dat u het hoofd boven water houdt, adviseren wij u deel te nemen aan de verwantengroep van Emergis…

Lees meer...

Specialistische behandeling

…slaving biedt Emergis acute zorg, diagnostiek, specialistische behandeling en begeleiding bij herstel, wonen en werken. Emergis heeft zorgprogramma’s voor: adhd; angst- en stemmingsstoornissen; autisme en autismespectrumstoornissen; cognitieve stoornissen; depressie; dubbele diagnose; eetstoornissen; seksuele stoornissen; schizofrenie en ander psychotische stoornissen; trauma en cluster B-persoonlijkheidsstoornissen; verslaving aan alcohol,…

Lees meer...