Wat is een dwangstoornis?

Wat is een dwangstoornis? Een ander woord voor dwangstoornis is obsessief-compulsieve stoornis. Mensen met een obsessief-compulsieve stoornis hebben last van steeds terugkerende dwanggedachten en/of dwanghandelingen. Dwanggedachten zijn gedachten die mensen weliswaar zelf hebben, maar die ze wel vreemd en overdreven vinden en ook niet bij hen vinden passen. Ze kunnen die gedachten niet voorkomen. Dwanghandelingen zijn zich steeds herhalende…

Lees meer...

Dwang

Lees meer...

Dwang

Lees meer...

Adviezen voor familie bij een dwangstoornis

…oorbeeld niet te ver mee in alle dingen die uw familielid uit de weg wil gaan; gebruik uw energie om actief aan de slag te gaan en te leren omgaan met de situatie. Bijvoorbeeld door samen met uw familielid een cursus over de dwangstoornis te volgen. De Angst, Dwang en Fobie Stichting organiseert een speciale cursus voor familie en betrokkenen; bij Indigo kunt u de cursussen Psychiatrie in de familie of Mijn verhaal als mantelzorger volgen. Als…

Lees meer...

Adviezen voor familie bij gegeneraliseerde angststoornis

…. Gebruik uw energie om actief aan de slag te gaan en te leren omgaan met de situatie. Bijvoorbeeld door samen met uw familielid een cursus over angststoornissen of over de gegeneraliseerde angststoornis te volgen. De Angst, Dwang en Fobie Stichting organiseert een speciale cursus voor familie en betrokkenen. Bij Indigo kunt u de cursussen Psychiatrie in de familie of Mijn verhaal als mantelzorger volgen. Als er op de website geen cursusdata…

Lees meer...

Adviezen voor cliënten met een sociale angststoornis

…e sociale fobie. Zorg er ook voor dat mensen die voor u belangrijk zijn er genoeg over weten; u moet weliswaar zelf uw sociale fobie aanpakken, maar vrienden, familie en hulpverleners kunnen u daar goed bij helpen. de Angst, Dwang en Fobie Stichting organiseert lotgenotencontact; Voor lichte tot matige angstklachten geeft Indigo in Zeeland cursussen en trainingen voor jongeren, volwassenen en ouderen: Angst en paniek de baas Angstig? Zelf aan de…

Lees meer...

Adviezen voor cliënten bij gegeneraliseerde angststoornis

…org er ook voor dat mensen die voor u belangrijk zijn, er genoeg over weten. U moet weliswaar zelf uw gegeneraliseerde angststoornis aanpakken, maar vrienden, familie en hulpverleners kunnen u daar goed bij helpen. De Angst, Dwang en Fobie Stichting organiseert lotgenotencontact. Voor lichte tot matige angstklachten geeft Indigo in Zeeland cursussen en trainingen voor jongeren, volwassenen en ouderen: Angst en paniek de baas Angstig? Zelf aan de…

Lees meer...

Wat is het?

…omdat het helpt om een vervelend gevoel kwijt te raken of omdat het gewoon beter voelt. Als je vaak zulke dingen moet doen en er niet meer mee kunt stoppen dan wordt het probleem. Dwang kan bestaan uit dwanggedachten en uit dwanghandelingen. Dwanggedachten zijn bijvoorbeeld: gedachten over ongelukken die jou of iemand anders kunnen overkomen; gedachten over rampen die gebeuren doordat jij iets doet of juist niet doet; gedachten dat je besmet…

Lees meer...

Adviezen voor familie bij een sociale angststoornis

…d uit de weg wil gaan; gebruik uw energie om actief aan de slag te gaan en te leren omgaan met de situatie. Bijvoorbeeld door samen met uw familielid een cursus over de angststoornissen of paniekstoornis te volgen. De Angst, Dwang en Fobie Stichting organiseert een speciale cursus voor familie en betrokkenen; bij Indigo kunt u de cursussen Psychiatrie in de familie of Mijn verhaal als mantelzorger volgen. Als er op de website geen cursusdata…

Lees meer...

Sitemap

…ssietest Oorzaken Diagnose Behandeling Behandeling ouderen Adviezen voor cliënten Adviezen voor familie Aanmelden Dubbele diagnose Wat is het? Voor wie? Behandeling IDDT Behandeling in de kliniek Familie Wonen LEDD Aanmelden Dwang Dwangstoornis Wat is het? Verschijnselen Diagnose Behandeling Behandeling ouderen Adviezen voor cliënten Adviezen voor familie Aanmelden Eetstoornissen Anorexia nervosa Wat is het? Signalen eetstoornis Behandeling…

Lees meer...

Adviezen voor familie bij een paniekstoornis

…d uit de weg wil gaan. Gebruik uw energie om actief aan de slag te gaan en te leren omgaan met de situatie. Bijvoorbeeld door samen met uw familielid een cursus over de angststoornissen of paniekstoornis te volgen. De Angst, Dwang en Fobie Stichting organiseert een speciale cursus voor familie en betrokkenen. Bij Indigo kunt u de cursussen Psychiatrie in de familie of Mijn verhaal als mantelzorger volgen. Als er op de website geen cursusdata…

Lees meer...

Adviezen voor cliënten bij een specifieke fobie

…er de specifieke fobie. Zorg er ook voor dat mensen die voor u belangrijk zijn, er genoeg over weten. U moet weliswaar zelf uw fobie aanpakken, maar vrienden, familie en hulpverleners kunnen u daar goed bij helpen. De Angst, Dwang en Fobie Stichting organiseert lotgenotencontact. Voor lichte tot matige angstklachten geeft Indigo in Zeeland cursussen en trainingen voor jongeren, volwassenen en ouderen: Angst en paniek de baas Angstig? Zelf aan de…

Lees meer...

Adviezen voor familie bij een specifieke fobie

…ver. Gebruik uw energie om actief aan de slag te gaan en te leren omgaan met de situatie. Bijvoorbeeld door samen met uw familielid een cursus over angststoornissen in het algemeen of de specifieke fobie te volgen. De Angst, Dwang en Fobie Stichting organiseert een speciale cursus voor familie en betrokkenen. Bij Indigo kunt u de cursussen Psychiatrie in de familie of Mijn verhaal als mantelzorger volgen. Als er op de website geen cursusdata…

Lees meer...

Adviezen voor cliënten bij een paniekstoornis

…paniekstoornis. Zorg er ook voor dat mensen die voor u belangrijk zijn er genoeg over weten. U moet weliswaar zelf uw paniekstoornis aanpakken, maar vrienden, familie en hulpverleners kunnen u daar goed bij helpen. De Angst, Dwang en Fobie Stichting organiseert lotgenotencontact. Voor lichte tot matige angstklachten geeft Indigo in Zeeland cursussen en trainingen voor jongeren, volwassenen en ouderen: Angst en paniek de baas Angstig? Zelf aan de…

Lees meer...

Adviezen voor cliënten met een dwangstoornis

…gevolgen: zorg dat u genoeg weet over obsessief-compulsieve stoornis. Zorg er ook voor dat mensen die voor u belangrijk zijn, genoeg weten over de obsessief-compulsieve stoornis. U vindt interessante informatie op www.stopjedwang.nl; Voor lichte tot matige angstklachten geeft Indigo in Zeeland cursussen en trainingen voor jongeren, volwassenen en ouderen: Angst en paniek de baas Angstig? Zelf aan de slag! Kennismaking met mindfulness…

Lees meer...

Open up: Emergis presenteert kunst in oude separeerruimte

…p is een landelijk project. Het doel van Open Up is om de discussie aan te gaan over eenzame opsluiting en meer begrip te creëren voor een mensvriendelijke benadering. Het project sluit aan bij de activiteiten van Emergis om dwang– en drangmaatregelen terug te dringen. Emergis sluit Open Up af tijdens het symposium ‘Vrouwen en kinderen eerst’ op 28 oktober 2013. Daarna gaat Open Up naar een andere ggz-instelling in Nederland. Zie ook…

Lees meer...

Folders

…tot 6 jaar Ontwikkelingsstoornissen (ADHD en autisme) ASS 10+ Deeltijdbehandeling Dagklinische behandeling Deeltijdbehandeling voor jongeren met ASS Angst- en stemmingsstoornissen Acceptatie- en Commitmenttherapie Bedwing je dwang Deeltijdbehandeling angstproblemen Deeltijdbehandeling depressieve problemen Dialectische gedragstherapie Jeugd (DGT-J Zorgprogramma angst & stemming Eetstoornissen Jongeren met eetstoornissen –…

Lees meer...

Geneesheer-directeur/psychiater

…vragen, voort te zetten of te beëindigen, voorwaardelijk ontslag in te trekken en voorwaardelijke machtigingen om te zetten in een voorlopige machtiging. De geneesheer-directeur moet geconsulteerd worden bij toepassingen van dwang, het overplaatsen van een cliënt naar een gesloten afdeling, en het opheffen van een rechterlijke machtiging. De geneesheer-directeur functioneert als zelfstandig en onafhankelijk bestuursorgaan dat losstaat van de…

Lees meer...

WLB ’t Hof van Thee & Leut ontvangt drie sterren voor gastvrijheid

…worden in hun waarde gelaten, kunnen zijn zoals ze zijn en zijn vrij om te komen en te gaan. Er kan gewerkt worden in de timmerwerkplaats of bij de fietsreparatieafdeling. Cliënten kiezen hun eigen tempo. Er is geen drang of dwang. Daarnaast wordt er genaaid en geknutseld. Het is een huiselijke, veilige omgeving. Donderdag 9 juli wordt om 12.00 uur de award uitgereikt. Adres: Minister Lelystraat 4 in Vlissingen. Als u er bij aanwezig wilt zijn,…

Lees meer...

Dwangbehandeling

Dwangbehandeling Dwangbehandeling kan alleen voor komen als u gedwongen bent opgenomen. Bij dwangbehandeling krijgt u behandeling terwijl u dat niet wilt. U mag alleen onder dwang behandeld worden als u een gevaar bent voor uzelf of voor anderen. Of als de gedwongen opname zonder die behandeling erg lang gaat duren. Dwangbehandeling mag nooit langer duren dan nodig is. U krijgt altijd vooraf bericht als er dwangbehandeling gaat plaatsvinden….

Lees meer...

Geneesheer-directeur/Psychiater

…n soms een inbewaringstelling). Tevens heb je bevoegdheden een voorwaardelijk ontslag in te trekken en voorwaardelijke machtigingen om te zetten in een voorlopige machtiging. Je moet geconsulteerd worden bij toepassingen van dwang, het overplaatsen van een cliënt naar een gesloten afdeling, en het opheffen van een rechterlijke machtiging. Je functioneert als zelfstandig en onafhankelijk bestuursorgaan dat losstaat van de lijn- én…

Lees meer...

Daarom Response

…elijke benadering ons aanspreekt. Een omgeving met minder agressie en een veilige manier van omgaan met elkaar, is prettiger voor iedereen. Voor cliënt, familielid en hulpverlener. Een ander doel van het Responseprotocol is ‘dwang en drang’ verminderen. Daarom worden alle medewerkers van Emergis getraind in het omgaan met crises, conflicten en agressie. Het Response Crisisinterventiemodel is een protocol voor álle medewerkers, ongeacht functie…

Lees meer...

Geslaagde Taizéreis

…vertrouwen.” Manoeska “Ik ga met de groep mee maar ik ben ook graag op mezelf. Ik hou niet zo van klassikale schoolreisjes, maar dat heb ik goed met de verpleegkundige kunnen bespreken. Nu gaat het wel goed. Bij dwang wordt het een brij in mijn hoofd. Maar nu is mijn hoofd leeg. Dat zingen werkt goed. Dat helpt. Ik ben zo blij dat ik afleiding heb en dat ik heb doorgezet om op deze vakantie te gaan. Ik ben een kijker en een…

Lees meer...

Voor familie en naasten

…el van de website biedt informatie over het familiebeleid van Emergis. Daarnaast vindt u op deze website informatie over lichte psychische klachten en ernstige psychiatrische stoornissen. Bijvoorbeeld ADHD, angst, depressie, dwang, autisme, cognitieve stoornissen, verslaving & psychiatrie, eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, psychose, seksualiteit en trauma. Over diagnoses, behandeling en medicatie. Ook vindt u er informatie over…

Lees meer...

Behandeling in de spec. ggz

…ot ernstige en complexe psychiatrische problematiek. We beschrijven uit welke fasen en stappen een reguliere behandeling in de specialistische ggz doorgaans bestaat. De stappen vinden na elkaar maar soms ook (deels) gelijktijdig plaats. Sommige behandelingen kennen een ander verloop dan hier beschreven. Dit geldt bijvoorbeeld voor behandelingen die starten vanuit een crisisopname of (dwang)maatregel en voor behandeling van kinderen, jeugdigen en…

Lees meer...

Verpleegkundige/begeleider high en intensive care (HIC) (24-36 uur)

…n cliënten met een ernstige psychiatrische stoornis en meervoudige gedragsproblematiek, die een gevaar vormen voor zichzelf en hun omgeving. Kortdurende opname in een maximaal beschermde omgeving is daarbij het uitgangspunt; dwang en drang worden maximaal voorkomen. Jouw profiel Wij zoeken iemand die samen met ons wil werken aan onze missie: een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Daarnaast herken jij jezelf in dit profiel:…

Lees meer...

Kunstproject Open Up start bij Emergis

In oktober vindt bij Emergis de start plaats van kunstproject Open Up. Open Up is een landelijk project dat met kunst aandacht vraagt voor eenzame opsluiting van cliënten. Het is een vervolg op het landelijke slotcongres Dwang en Drang. Open UP nodigt kunstenaars uit om bij een aantal instellingen een kunstwerk te maken over isolatie, contact en gastvrijheid. Cliënten en medewerkers kunnen creatieve workshops volgen waarin zij hun visie en…

Lees meer...