Over Emergis

Emergis is een brede maatschappelijke organisatie voor mentale gezondheid en welzijn. Jaarlijks ondersteunen we zo’n 13.000 mensen met uiteenlopende uitdagingen op het gebied van mentale gezondheid, verslaving, wonen, werken, veiligheid, huiselijk geweld. Kinderen, jongeren, volwassen en ouderen. Dat gebeurt door ongeveer 1.400 medewerkers op vijftig locaties in Zeeland. We werken bij mensen thuis, in (mentale) gezondheidscentra, huisartsenpraktijken, wijkcentra, klinieken, beschermende woonvormen, opvanglocaties en werkleerbedrijven. Steeds minder afhankelijk van tijd en plaats en zo digitaal mogelijk in alles wat we doen.

Emergis heeft een breed en geïntegreerd aanbod. In elke regio – Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren en de Oosterschelderegio – bieden we ambulante reguliere zorg in de basis ggz en (hoog) specialistische ggz in de vorm van ambulante behandeling en deeltijdbehandeling. Ook biedt Emergis Zeelandbreed intensieve ambulante ggz zoals FACT, IHT en 24/7 crisiszorg en forensische zorg. Ten slotte hebben we een divers aanbod van outreachende en preventieactiviteiten en zetten we ons in op het gebied van maatschappelijke justitiële dienstverlening, verslavingsreclassering, werkleerbedrijven, maatschappelijke opvang, huiselijk en seksueel geweld en begeleid en beschermd wonen.

In Kloetinge bieden we klinische opnames voor korte of langere tijd voor jeugd, volwassenen en ouderen. Ook vind je er onze ambulante en klinische zorg voor jongeren en volwassenen met een eetstoornis. Deze zorg is in samenwerkingsverband TOPGGz gecertificeerd.

 

Printversie van deze paginaPrint