Familievertrouwenspersoon

Familievertrouwenspersoon De familievertrouwenspersoon (fvp) is er voor familie of naaste betrokkenen van mensen met psychiatrische problemen.Wanneer u te maken heeft met vrijwillige ambulante zorg thuis of in een beschermende woonvorm kan de fvp met u meedenken en u informatie of advies geven of zo mogelijk verwijzen naar andere mogelijkheden ter ondersteuning. In alle andere situaties zoals tijdens vrijwillige opname in de kliniek of als er spr…

Lees meer...

U heeft een klacht

…ëntenvertrouwenspersoon (pvp) of als familie en naasten bij Ina de Bruijn, familievertrouwenspersoon (fvp). Zij bespreken met u op welke wijze u het best geholpen zou kunnen worden. U kunt de patiëntenvertrouwenspersoon bereiken op telefoonnummer 06 83 83 50 49 en de familievertrouwenspersoon op telefoonnummer 06 53 16 65 33. *U bent vrijwillig of verplicht opgenomen of u krijgt thuis verplichte zorg. Een klacht indienen. Interne klachtenregeling…

Lees meer...

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging De familieraad van Emergis en de familievertrouwenspersoon maken zich sterk voor de belangen van familie en naasten van cliënten. Dit kunnen individuele belangen zijn of belangen van een hele groep. De familieraad is een onafhankelijk medezeggenschapsorgaan binnen Emergis. De familievertrouwenspersoon is onafhankelijk en is in dienst bij de Landelijke Stichting Familievetrouwenspersoon. Emergis heeft regelmatig overleg met het…

Lees meer...

Lotgenotencontact

…matie, ondersteuning en een luisterend oor. U kunt daarvoor terecht bij de familievertrouwenspersoon en bij familieverenigingen. Verder biedt Emergis voor enkele veelvoorkomende klachten Online zelfhulp trainingen aan. Ook voor individuele cliënten zijn er lotgenoten groepen een overzicht hiervan vindt u hier. Hieronder vindt u een overzicht van links naar websites van familieverenigingen. ADHD Stichting Balans Balans is de landelijke vereniging v…

Lees meer...

U heeft een klacht?

…kkene kan zonder toestemming van het familielid een klacht indienen bij de familievertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris als het gaat over de zorg, de informatieverstrekking of de manier waarop u wordt bejegend. Als u een klacht wilt indienen over de hulpverlening aan uw familielid, dient u bevoegd te zijn. U bent bevoegd als u gezaghebbende ouders, mentor of curator bent of als u toestemming heeft van uw familielid. Die bevoegdheid is niet no…

Lees meer...

Sitemap

…ief voor familie Betrekken bij behandeling Belangenbehartiging Familieraad Familievertrouwenspersoon Uw mening telt! U heeft een klacht? Ondersteuning familie Cursussen KOPP/KVO-cursussen Steunpunten mantelzorg Lotgenotengroepen Niet tevreden Psychomotore therapeut Psychose Wat is het? Voor wie? Opname in de kliniek Behandeling Onderzoek Voor ouders/opvoeders Het behandelteam Speltherapeut Trauma Wat is het? Voor wie? Onderzoek Behandeling Voor ou…

Lees meer...

Emergis wint ster voor familiebeleid!

…voldoet aan vier criteria: familiegegevens worden geregistreerd, er is een familievertrouwenspersoon waarvan de onafhankelijkheid is vastgelegd in beleid, er is een familieraad die betrokken wordt bij beleidsvorming en het is geregeld hoe familie officieel een klacht kan indienen.” Rita van Maurik (l) overhandigt de ster voor het familiebeleid aan Margit Bergen-Lansbergen, voorzitter Familieraad (r) Volgens Margit Bergen-Lansbergen is de prijs een…

Lees meer...

Centrale cliëntenraad Emergis

…erwijzen we u door naar de patiëntvertrouwenspersoon (voor cliënten) en de familievertrouwenspersoon (voor familieleden van cliënten). Mochten zij meerdere klachten ontvangen over hetzelfde onderwerp dan worden wij hier geanonimiseerd van op de hoogte gebracht. Werken voor de Centrale Cliëntenraad van Emergis? Werken voor de CCE is een uitdagende, leerzame bezigheid in een gezellig team. Mocht u interesse hebben om werkzaamheden voor de CCE te ver…

Lees meer...