Spanning in huis

…e vorm van fysiek of psychisch letsel. Huiselijk geweld tegen mannen Mannenmishandeling wordt door de mannen die dit betreft niet altijd gezien als een probleem, noch als een vorm van huiselijk geweld. Er worden ongeveer 80.000 mannen per jaar ernstig mishandeld in huiselijke kring. Deze mannen hebben vaak het idee dat er weinig tot geen lotgenoten zijn oftewel dat zij de enige zijn dit meemaken. Een feit is dat slecht 3 procent van deze mannen zi…

Lees meer...

Luistertip: podcast ‘De reis naar herstel’

…In De reis van Roos vertelt Roos over haar jeugd die gekenmerkt werd door mishandeling en misbruik, en over haar huwelijk dat gekenmerkt werd door geestelijk geweld. Nu is Roos na hard werken precies waar ze wil zijn. Hoe heeft ze dat voor elkaar gekregen? In De reis van Marianne vertelt Marianne over de jarenlange mishandeling door haar oudste zoon. Nu kan zij weer genieten van het leven. Hoe was de reis daarheen? Het zijn alle vier verhalen vol…

Lees meer...

Wat is het?

…Wat is trauma? Trauma betekent dat je een erge, enge en abnormale gebeurtenis hebt meegemaakt en daardoor problemen hebt gekregen. Een erge gebeurtenis kan één keer of meerdere keren voorkomen. Bijvoorbeeld: mishandeling; misbruik; een ongeluk; pesterijen….

Lees meer...

Vroeger en verder: cursus voor vrouwen met PTSS-klachten

…et de onderzoeksresultaten. PTSS Vrouwen met PTTS na langdurig misbruik of mishandeling hebben vaak last van bijvoorbeeld nachtmerries, prikkelbaarheid, herbelevingen, negatief zelfbeeld en afgevlakte gevoelens. Over de cursus Emergis en Rgc bieden de cursus Vroeger en verder aan in Terneuzen, Goes en Middelburg. Het doel is dat deelnemers meer controle krijgen over de klachten die horen bij een complexe PTSS. Belangstellenden kunnen zich via hun…

Lees meer...

Vrouwenopvang

Vrouwenopvang Door (dreigende) mishandeling of geweld kunt u niet langer in uw thuissituatie blijven. U bent op zoek naar een veilige plek om tot rust te komen en uw leven weer op de rails te zetten. In de vrouwenopvang kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht. Voor wie? Vrouwenopvang is voor vrouwen van 18 jaar en ouder, al dan niet met kinderen, die willen ontvluchten aan een bedreigende situatie waarin mishandeling en (seksueel) geweld…

Lees meer...

Wat kun je doen tegen mishandeling?

…vluchtplan; bel in geval van nood de politie. Doe aangifte of melding van mishandeling op het politiebureau en vraag een kopie van de aangifte/melding; ga met je verwondingen naar de huisarts en laat hem/haar verslag doen van de verwondingen en de oorzaken. Vraag er een kopie van; maak een lijstje met belangrijke telefoonnummers; leg een tas klaar met dingen die je nodig denkt te hebben als je moet vluchten zoals een identificatiebewijs (paspoort…

Lees meer...

Mishandeling

Wat is mishandeling? Geweld tegen vrouwen is een veel voorkomend verschijnsel. Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer één op de vijf vrouwen ooit in een partnerrelatie te maken krijgt met eenzijdig geweld door de partner. Als gevolg van dit geweld worden jaarlijks 50 tot 60 vrouwen gedood. Schokkende cijfers die waarschijnlijk nog maar het het topje van de ijsberg laten zien. Vaak is het geweld onzichtbaar omdat het achter geloten deuren plaatsvi…

Lees meer...

Wat is een complexe posttraumatische stressstoornis?

…tijd. Hierbij denken we aan seksueel misbruik, lichamelijke en geestelijke mishandeling, verwaarlozing en geweld. De symptomen zijn ernstiger en langdurend en gaan vaak gepaard met dissociatie. Dat betekent: bepaalde gedachten, emoties, waarnemingen of herinneringen worden buiten het bewustzijn geplaatst. Ze zijn tijdelijk niet ‘oproepbaar’ of vertonen minder samenhang. De klachten en symptomen bestaan jarenlang en verstoren het dagelijkse leven….

Lees meer...

Oorzaken depressie

…zijn medicijnen die een negatief effect op de stemming kunnen hebben….

Lees meer...

Oorzaken van een specifieke fobie

…s iemand opgevoed onder ongunstige omstandigheden, dan krijgt die vaker een specifieke fobie. Had zo iemand bijvoorbeeld een ouder met een psychische stoornis of was hij als kind slachtoffer van verwaarlozing of mishandeling, dan is de kans ongeveer twee keer zo groot een specifieke fobie te krijgen (11% tegenover 6%). Maakt iemand een stressvolle gebeurtenis mee, dan krijgt hij vaker een specifieke fobie….

Lees meer...

Oorzaken bipolaire stoornis

…stoornis. De bipolaire stoornis komt vaker bij mensen die in de stad wonen. Er is geen verband met opleiding of sociale klasse Levensgebeurtenissen Traumatische jeugdervaringen (waaronder mishandeling en verwaarlozing) maken de kans groter. Mensen met een bipolaire stoornis maken niet meer stressvolle levensgebeurtenissen mee dan anderen….

Lees meer...

Trauma

…emaken. Aardbevingen, oorlogservaringen, lichamelijk en geestelijk geweld, mishandeling en seksueel misbruik zijn gebeurtenissen die diepe sporen kunnen nalaten. Een traumatische gebeurtenis verschilt van een stressvolle gebeurtenis omdat een traumatische gebeurtenis heftige angst veroorzaakt als gevolg van doodsdreiging of de gevolgen van dood en (seksueel) geweld. Slachtoffers kunnen tal van symptomen ontwikkelen zoals herbelevingen, nachtmerrie…

Lees meer...

Sitemap

…ng Aanmelden en intake Kosten Huiselijk geweld Geweld tegen vrouwen Wat is mishandeling? Signalen van geweld Blijven of weggaan? Wat kun je doen tegen mishandeling? Interessante websites Hulplijn huiselijk geweld en seksueel misbruik Toekomst zonder huiselijk geweld Als muren konden praten Ouderen Kom ik in aanmerking? Ik wil de juiste behandeling Behandeling Ambulante behandeling Psychiatrische zorg thuis Dagbehandeling Dagbesteding Opname in de…

Lees meer...