Mishandeling

Wat is mishandeling? Geweld tegen vrouwen is een veel voorkomend verschijnsel. Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer één op de vijf vrouwen ooit in een partnerrelatie te maken krijgt met eenzijdig geweld door de partner. Als gevolg van dit geweld worden jaarlijks 50 tot 60 vrouwen gedood. Schokkende cijfers die waarschijnlijk nog maar het het topje van de ijsberg laten zien. Vaak is het geweld onzichtbaar omdat het achter geloten deuren…

Lees meer...

Wat kun je doen tegen mishandeling?

Als je zelf mishandeld wordt Het is vreselijk als je thuis niet meer veilig bent. Er zijn echter mensen die naar je willen luisteren en je willen helpen bij het nemen van de voor jou juiste beslissingen. Je staat er niet alleen voor. Wat kun je doen? praat met een vriendin, buurvrouw of iemand anders die je vertrouwt; bel de hulp- en advieslijn van Veilige opvang, 0113 26 73 90 voor Walcheren of 0113 26 72 77 voor Zeeuws-Vlaanderen; bedenk voor…

Lees meer...

Vrouwencrisisopvang

Wat is de vrouwencrisisopvang? Door (dreigende) mishandeling of geweld kunt u niet langer in uw thuissituatie blijven. U bent op zoek naar een veilige plek om tot rust te komen en uw leven weer op de rails te zetten. In de vrouwencrisisopvang kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht. Voor wie? Vrouwencrisisopvang is voor vrouwen van 18 jaar en ouder, al dan niet met kinderen, die willen ontvluchten aan een bedreigende situatie waarin…

Lees meer...

Vrouwenopvang

Vrouwenopvang Door (dreigende) mishandeling of geweld kunt u niet langer in uw thuissituatie blijven. U bent op zoek naar een veilige plek om tot rust te komen en uw leven weer op de rails te zetten. In de vrouwenopvang kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht. Voor wie? Vrouwenopvang is voor vrouwen van 18 jaar en ouder, al dan niet met kinderen, die willen ontvluchten aan een bedreigende situatie waarin mishandeling en (seksueel)…

Lees meer...

Vrouwencrisisopvang

Door (dreigende) mishandeling of geweld kunt u niet langer in uw thuissituatie blijven

Lees meer...

Vroeger en verder: cursus voor vrouwen met PTSS-klachten

…’Vroeger en verder’ is een cursus voor vrouwen die een posttraumatische stress-stoornis (PTSS) hebben na langdurig seksueel misbruik of mishandeling….

Lees meer...

Sitemap

Aanmelden Dag van de Verpleging Aanmelden gastaccount Aanmelden gedetacheerde/freelancer Aanmelden gedetacheerde/freelancer Aanmelden klankbordbijeenkomst gedragscode Aanmelden lid expertgroep Beter EPD Aanmelden stagiair Aanmelden vrijwilliger Aanmeldformulier Gastaccount Arbeidsvoorwaardengesprek Bijeenkomst IPS Bijeenkomst: Eigen bijdragen & WMO zorg Bruggen slaan in het sociaal domein Buurtbijeenkomst Hof van Sint Pieter Dagje wellness…

Lees meer...

Wat is een complexe posttraumatische stressstoornis?

Wat is een complexe posttraumatische stressstoornis? Mensen kunnen een complexe PTSS ontwikkelen wanneer zij langdurig en ernstig werden getraumatiseerd op jonge leeftijd. Hierbij denken we aan seksueel misbruik, lichamelijke en geestelijke mishandeling, verwaarlozing en geweld. De symptomen zijn ernstiger en langdurend en gaan vaak gepaard met dissociatie. Dat betekent: bepaalde gedachten, emoties, waarnemingen of herinneringen worden buiten…

Lees meer...

Wat is het?

…Wat is trauma? Trauma betekent dat je een erge, enge en abnormale gebeurtenis hebt meegemaakt en daardoor problemen hebt gekregen. Een erge gebeurtenis kan één keer of meerdere keren voorkomen. Bijvoorbeeld: mishandeling; misbruik; een ongeluk; pesterijen….

Lees meer...

Oorzaken depressie

Individuele kwetsbaarheid Bij sommige mensen met een depressie speelt erfelijkheid een rol. Mensen die het lastig vinden om te gaan met stress maken ook meer kans op het hebben van een depressie. Levensgebeurtenissen mishandeling en verwaarlozing tijdens de jeugd maken de kans op een depressie groter; traumatische ervaringen kunnen een rol spelen; het verlies van een dierbare kan een aanleiding zijn; sommige lichamelijke ziekten zoals…

Lees meer...

Wat Emergis biedt: onderdak en opvang

…Wat Emergis biedt: Onderdak en opvang Mishandeling, misbruik, een crisis in de relationele sfeer, financiële problemen. Om allerlei redenen kunnen mensen hun huis ontvluchten of plotseling op straat komen te staan. Voor hen biedt Maatschappelijke Opvang Zeeland crisis- en vrouwenopvang en dak- en thuislozenopvang. Variërend van onderdak voor een enkele nacht tot begeleiding naar een eigen woonruimte….

Lees meer...

Oorzaken bipolaire stoornis

Oorzaken bipolaire stoornis Ingrijpende negatieve of positieve levensgebeurtenissen hebben vooral invloed op het begin van de bipolaire stoornis. Toch valt er over oorzaken van de bipolaire stoornis nog weinig te zeggen. Mensen kunnen wel extra risico’s lopen. Deze hebben te maken met geslacht en leeftijd, individuele kwetsbaarheid en levensgebeurtenissen. Geslacht en leeftijd De bipolaire stoornis komt even vaak voor bij mannen als bij…

Lees meer...

Oorzaken van een specifieke fobie

Oorzaken specifieke fobie Over oorzaken van de specifieke fobie valt nog weinig te zeggen. Mensen kunnen wel extra risico’s lopen. Deze hebben te maken met geslacht en leeftijd, individuele kwetsbaarheid en levensgebeurtenissen. Geslacht en leeftijd Een specifieke fobie begint meestal op jonge leeftijd. Bij mannen gemiddeld als ze 17 jaar zijn en bij vrouwen gemiddeld vanaf 16 jaar. Vrouwen hebben twee keer zo veel kans op een specifieke fobie….

Lees meer...

Trauma

Trauma Ieder van ons kan een traumatische gebeurtenis meemaken. Aardbevingen, oorlogservaringen, lichamelijk en geestelijk geweld, mishandeling en seksueel misbruik zijn gebeurtenissen die diepe sporen kunnen nalaten. Een traumatische gebeurtenis verschilt van een stressvolle gebeurtenis omdat een traumatische gebeurtenis heftige angst veroorzaakt als gevolg van doodsdreiging of de gevolgen van dood en (seksueel) geweld. Slachtoffers kunnen tal…

Lees meer...