Emergis en ADRZ openen gezamenlijk Leerhuis

…ur van Emergis verricht de opening samen met André van de Reest, wethouder gemeente Goes en Claudia Brandenburg, voorzitter raad van Bestuur ADRZ. De samenwerking richt zich op het investeren in kennis en vaardigheden van de eigen medewerkers. Daarnaast streven we ernaar om meer stage- en opleidingsmogelijkheden te creëren voor zorgverleners in Zeeland. Dit is essentieel in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt in de regio. Op deze wijze kan…

Lees meer...

GZ-psycholoog forensische psychiatrie 24-36 uur

…persoonlijke verantwoordelijkheid met betrekking tot de inschatting van de interne en externe (maatschappelijke) veiligheid. Deze functie vraagt daarnaast adequaat te kunnen handelen naar patiënten en systemen in geval van dreigend delict gevaar. Daarnaast herken jij jezelf in dit profiel: Je bent BIG-geregistreerd als GZ-psycholoog. Je vindt het een uitdaging om met moeilijke cliënten te werken. Je kunt goed samenwerken in een multidisciplinair…

Lees meer...

Verpleegkundige crisisafdeling Ithaka

…sche ontwikkeling, vaak zichtbaar in gedragsproblemen. Het leveren van een bijdrage aan het op gang brengen en opheffen van de gestagneerde ontwikkeling. Daarnaast: Het werken in een multidisciplinair team en daarbinnen jouw bijdrage leveren aan het behandelplan. Het aanleren van vaardigheden. Het gedragsrepertoire uitbreiden. Het aanbrengen van structuur. Het bieden van hulp bij het verwerken van emoties. Jouw profiel Wij zoeken iemand die…

Lees meer...

Verpleegkundige/begeleider DD kliniek verslavingszorg (32-36 uur)

…verslavingsproblematiek in de samenleving anderzijds vergen een slagvaardige en flexibele inzet. Samenwerking is daarbij het belangrijkste vereiste om zowel op cliëntniveau als op het niveau van de samenleving een effectieve bijdrage te kunnen leveren aan oplossingen. Het is een klinische afdeling voor cliënten vanaf 18 jaar met psychiatrische problematiek in combinatie met een verslaving. We werken aan een vertrouwensrelatie die gericht is op…

Lees meer...

Ambulant verpleegkundige Verslavingszorg

…d en veelomvattend: Jouw werkzaamheden komen voort uit het behandelbeleid dat is afgesproken in het behandelplan. Het behandelplan wordt in nauwe samenspraak met cliënt en met zijn/haar naastbetrokkenen opgesteld, waarbij de eigen hulpvraag van de cliënt centraal staat. Je levert met enthousiasme een bijdrage aan de kwaliteit van de zorg. Je werkt nauw samen met collega’s in het multidisciplinaire team. Je reageert snel op een crisis bij een…

Lees meer...

Teamleider Zorg (klinische behandeling specialistisch) (32 uur)

…nal, formeel en betaald. Om welke relatie het ook gaat, zorgen kenmerkt zich door de betrokkenheid van mensen bij elkaar en de overtuiging dat iedereen recht heeft op een waardig en zinvol leven. Emergis spant zich in om een bijdrage te leveren aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Door middel van professionele zorg. Niet minder maar ook niet meer dan nodig is, want ook aan zorg zitten grenzen. Lees onze zorgvisie:…

Lees meer...

Activiteitenbegeleider KenJ Ithaka (24 uur)

…nal, formeel en betaald. Om welke relatie het ook gaat, zorgen kenmerkt zich door de betrokkenheid van mensen bij elkaar en de overtuiging dat iedereen recht heeft op een waardig en zinvol leven. Emergis spant zich in om een bijdrage te leveren aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Door middel van professionele zorg. Niet minder maar ook niet meer dan nodig is, want ook aan zorg zitten grenzen. Lees onze zorgvisie:…

Lees meer...

Woonbegeleider Sociaal Pension Middelburg (24 uur)

…ensen met een combinatie van psychische, psychosociale en verslavingsproblematiek. Cliënten en hun eventuele kinderen, worden begeleid bij het (weer) grip krijgen op hun eigen situatie en worden aangemoedigd het heft weer in eigen hand te nemen. Iedere cliënt krijgt tijdelijk de beschikking over een eigen zelfstandige woonruimte. Binnen het sociaal pension Middelburg zoeken wij een collega. Jouw werkzaamheden Je taken en verantwoordelijkheden…

Lees meer...

Verpleegkundige kwalificatieniveau 4 met extra aandachtsgebieden OP-OD

…nal, formeel en betaald. Om welke relatie het ook gaat, zorgen kenmerkt zich door de betrokkenheid van mensen bij elkaar en de overtuiging dat iedereen recht heeft op een waardig en zinvol leven. Emergis spant zich in om een bijdrage te leveren aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Door middel van professionele zorg. Niet minder maar ook niet meer dan nodig is, want ook aan zorg zitten grenzen. Lees onze zorgvisie:…

Lees meer...

Manager kinder- en jeugdpsychiatrie (36 uur)

…nal, formeel en betaald. Om welke relatie het ook gaat, zorgen kenmerkt zich door de betrokkenheid van mensen bij elkaar en de overtuiging dat iedereen recht heeft op een waardig en zinvol leven. Emergis spant zich in om een bijdrage te leveren aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Door middel van professionele zorg. Niet minder maar ook niet meer dan nodig is, want ook aan zorg zitten grenzen. Lees onze zorgvisie:…

Lees meer...

Ergotherapeut (24 uur)

…probleem in het handelen te achterhalen/onderzoeken en bespreekt dit met de cliënt en zijn cliëntsysteem. Je zet behandelmethodes in hoe beperkingen in het dagelijks handelen ondervangen kunnen worden waardoor de cliënt weer eigen regie ervaart. Je werkt samen met de cliënt en kijkt naar mogelijkheden in het hersteltraject van opname naar huis. Jouw profiel Wij zoeken iemand die samen met ons wil werken aan onze missie: een goede geestelijke…

Lees meer...

Psychiatrische zorg thuis verpleegkundige ouderenpsychiatrie (32-36 uur)

…nnis over verpleegkundige en psychiatrische aspecten ten aanzien van complexe problematiek bij cliënten. Je beschikt over vaardigheden met betrekking tot organiseren, coördineren en onderhandelen. Je beschikt over inzicht in eigen handelen en kan hierop reflecteren. Je hebt kennis van de sociale kaart en maatschappelijke ontwikkelingen. Inventiviteit, creativiteit, volharding, doorzettingsvermogen, improvisatievermogen en flexibiliteit zijn…

Lees meer...

Systeemtherapeut (24-32 uur, bespreekbaar)

…te voeren met gezinnen en systemen. Dit kan zijn in de directe omgeving van de cliënt en het systeem dan wel op de centrale locatie. Je werkt voor diverse zorgprogramma’s binnen kind & jeugd. Je stelt met het systeem een eigen behandelplan op met als doel het mentaliseren in het gezin te bevorderen. Dit maakt samen met het individuele behandelplan deel uit van de algehele behandeling. Je werkt nauw samen met collega’s en bent voor…

Lees meer...

Backoffice medewerker regioteam Zeeuws-Vlaanderen (36 uur, per januari 2018)

…ben. Onze zorg is daarom in alle gevallen gericht op herstel. De weg naar herstel is een gezamenlijk proces van zorgvrager en zorgverlener(s). We zien de cliënt als expert van zijn eigen leven en maken graag gebruik van zijn eigen deskundigheid. Jouw werkzaamheden Je taken en verantwoordelijkheden zijn gevarieerd en veelomvattend: Het accent in de functie ligt op de ondersteuning van de behandelaren en het administratieve proces in de zorg. Je…

Lees meer...

Woonbegeleider/verpleegkundige BW Hulst (32 uur)

…, sport, sociale contacten etc. Medewerkers ondersteunen hen hierbij en richten zich op stabilisatie van vaardigheden en gezondheid en/of het ontwikkelen van vaardigheden. Waarbij medewerkers en bewoners op zoek gaan naar de eigen kracht van bewoners zodat men zo zelfstandig mogelijk kan functioneren en maatschappelijk kan participeren. Jouw profiel Wij zoeken iemand die samen met ons wil werken aan onze missie: een goede geestelijke gezondheid…

Lees meer...

Opleidingsplaats sociaalpsychiatrisch verpleegkundige ouderenpsychiatrie (32-36 uur)

…dt afgesloten met een competentiegerichte beoordeling of een tentamen. Je competenties worden in de praktijk getoetst tijdens assessments. De opleiding SPV heeft een sterk persoonlijk karakter; elke deelnemer ontwikkelt zijn eigen portfolio. Je krijgt daarbij individuele begeleiding van een ervaren docent. Jouw profiel Je beschikt over het hbo-diploma verpleegkunde en hebt minimaal twee jaar werkervaring in de psychiatrie. Of je bent…

Lees meer...

Voedingsassistent (12 – 24 uur)

Heb jij affiniteit met voeding? Word jij enthousiast van eigen verantwoordelijkheid, diversiteit in werkzaamheden en het krijgen van waardering? Lees dan verder. Jouw werkplek De voedingsassistent levert een belangrijke bijdrage aan het begeleiden van de cliënt, die zelf centraal staat bij de verzorging van de maaltijd. Dat de cliënt zelf (weer) taken leert vervullen en de eigenwaarde die daardoor verkregen wordt, is hierin een belangrijk item….

Lees meer...

Sociaalpsychiatrisch verpleegkundige FACT Terneuzen (32 – 36 uur (bespreekbaar), per januari 2018)

…n de cliënt. Cliënten binnen het FACT-team werken samen met hulpverleners aan hun herstel en ontwikkeling. Jouw werkzaamheden Je taken en verantwoordelijkheden zijn gevarieerd en veelomvattend: Je levert met enthousiasme een bijdrage aan de kwaliteit van de zorg en het verder vormgeven van het regioteam Zeeuws-Vlaanderen. Je werkt nauw samen met collega’s in het multidisciplinaire team. Jouw werkzaamheden komen voort uit het behandelbeleid dat…

Lees meer...

Geneesheer-directeur/Psychiater

Emergis is op zoek naar een bevlogen en enthousiaste geneesheer-directeur en psychiater, die de komende jaren vanuit een eigenstandige bevoegdheid een belangrijke bijdrage wil leveren aan de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg in Zeeland. Jouw werkplek Emergis is in Zeeland aanwezig met een breed en geïntegreerd zorgaanbod: basis ggz, specialistische ggz, forensische zorg, verslavingszorg, ouderenpsychiatrie, kinder- &…

Lees meer...

Ervaringswerker (24 uur)

…erkzaamheden Je taken en verantwoordelijkheden zijn gevarieerd en veelomvattend: Als ervaringswerker draag je, op grond van eigen ervaring en deskundigheid, bij aan het herstelproces van cliënten binnen de HIC. Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van herstel en herstelondersteuning binnen het team. Je ondersteunt anderen bij het vinden of maken van ruimte voor hun persoonlijk herstelproces. Je werkt graag met…

Lees meer...

Gerco Blok in raad van bestuur Emergis

…neesheer-directeur. Daarnaast is hij sinds 2016 lid-beroepsgenoot van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. De raad van toezicht is trots dat wij binnen Emergis de kwaliteit in huis hebben om een collega ‘uit de eigen gelederen’ aan te kunnen stellen. Gerco heeft de competenties om de rol van bestuurder op zich te nemen, hij is inhoudelijk gedreven en goed bekend in en met het werkveld van de geestelijke gezondheidszorg in Zeeland…

Lees meer...

Sociaalpsychiatrisch verpleegkundige verslavingszorg ambulant (32-36 uur)

…afgeronde SPV opleiding; Je bent big-geregistreerd als verpleegkundige; Je hebt ervaring/affiniteit met verslavingszorg; Je bent stressbestendig en kan omgaan met complexe, crisisogene situaties; Je bent flexibel en wil een bijdrage leveren aan een cluster die in ontwikkeling is; Je bent op de hoogte van de sociale kaart en de maatschappelijke ontwikkelingen. Wij vragen een verklaring omtrent gedrag (VOG). Jouw voordeel Als je werkt als sociaal…

Lees meer...

Verpleegkundig specialist Verslavingszorg (32 – 36 uur)

…nal, formeel en betaald. Om welke relatie het ook gaat, zorgen kenmerkt zich door de betrokkenheid van mensen bij elkaar en de overtuiging dat iedereen recht heeft op een waardig en zinvol leven. Emergis spant zich in om een bijdrage te leveren aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Door middel van professionele zorg. Niet minder maar ook niet meer dan nodig is, want ook aan zorg zitten grenzen. Lees onze zorgvisie:…

Lees meer...

Videoclip tegen seksueel geweld

…ng van Lady Gaga’s ‘Til it happens to you’, wordt gezongen door Jennie Lena, is vertaald door Eric van Tijn en geproduceerd door Hayp Music. In het origineel, dat Gaga vorig jaar tijdens de Oscars lanceerde, onthult zij haar eigen ervaring met seksueel geweld. Haar taboedoorbrekende optreden is tot op de dag van vandaag – denk o.a. aan het ‘Weinstein-schandaal’ – een voorbeeld voor vele anderen om over hun eigen ervaringen met…

Lees meer...

Basisarts (ANIOS) voor polikliniek Walcheren en crisisdienst 32 tot 36 uur

…liënten met diverse psychiatrische problematiek: angst- en stemmingsstoornissen, ADHD, persoonlijkheidsstoornissen, trauma, bipolaire stoornissen, seksuele stoornissen en eetstoornissen. Vanaf juni 2017 heeft elke regio zijn eigen aanmeldbureau en crisisdienst onder kantooruren. Vanuit dit team worden dagelijks de aanmeldingen doorgenomen en ingepland voor intakes en behandeling. Daarnaast wordt dagelijks van 8.00 tot 17.00 uur crisisdienst…

Lees meer...

Emergis presenteert zich tijdens V&VN-congres

Op donderdag 5 en vrijdag 6 oktober a.s. vindt het 9e jaarcongres van V&VN Verpleegkundig Specialisten plaats in Hotel Papendal in Arnhem. Emergis zal zich dit jaar presenteren in een eigen stand (nummer 17). De organisatie van het congres rekent op meer dan 1000 verpleegkundig specialisten die het congres zullen gaan bezoeken. V&VN is de Beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland. Het doel van onze deelname is nieuwe…

Lees meer...

Ketenvideo Zeeland zonder zelfmoord

…meer dat mensen eenzaam en radeloos sterven door zelfmoord. Ketenvideo In deze ketenvideo vertellen alle partners waarom ze deelnemen aan dit project. Vanuit Emergis licht Brigitte Huls van het regioteam Walcheren toe welke bijdrage Emergis levert aan dit project en wat we nodig hebben van onze ketenpartners. https://www.youtube.com/watch?v=wg7aEajQwYM Publiekscampagne ‘Stel de vraag van je leven’ Als onderdeel van het suïcidepreventieproject…

Lees meer...

Ambtelijk secretaris klachtencommissie cliënten en familie 12 uur

…nal, formeel en betaald. Om welke relatie het ook gaat, zorgen kenmerkt zich door de betrokkenheid van mensen bij elkaar en de overtuiging dat iedereen recht heeft op een waardig en zinvol leven. Emergis spant zich in om een bijdrage te leveren aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Door middel van professionele zorg. Niet minder maar ook niet meer dan nodig is, want ook aan zorg zitten grenzen. Lees onze zorgvisie:…

Lees meer...

High & Intensive Care

…een intensive care (voor drie patiënten) en twee extra beveiligde kamers. Omroep Zeeland maakte een item dat vandaag op de radio te beluisteren is en vanavond op de televisie te zien is. Op hun website is al een voorproefje te bekijken.             De HIC voldoet aan de nieuwste bouweisen en, in vergelijking met het voormalige gebouw, is er meer ruimte en licht van buiten, heeft elke patiëntenkamer een eigen

Lees meer...

Verpleegkundig/begeleider MC2

…wanneer je je uitgedaagd voelt om, in tijden van veel veranderingen, met dit team mee te bouwen aan de ontwikkeling van de afdeling. Daarvoor is het nodig dat je een teamspeler bent, van aanpakken weet en je kritisch naar je eigen leerproces kijkt. Tegelijkertijd begeleid je stagiaires en leerlingen in hún leerproces. Regelmatig volg je trainingen die specifiek gericht zullen zijn op de nieuwe werkwijze. Het betreft een functie voor 32-36 uren…

Lees meer...

Sociaalpsychiatrisch verpleegkundige

…nal, formeel en betaald. Om welke relatie het ook gaat, zorgen kenmerkt zich door de betrokkenheid van mensen bij elkaar en de overtuiging dat iedereen recht heeft op een waardig en zinvol leven. Emergis spant zich in om een bijdrage te leveren aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Door middel van professionele zorg. Niet minder maar ook niet meer dan nodig is, want ook aan zorg zitten grenzen. Lees onze zorgvisie:…

Lees meer...

Psychiater ASS

…nal, formeel en betaald. Om welke relatie het ook gaat, zorgen kenmerkt zich door de betrokkenheid van mensen bij elkaar en de overtuiging dat iedereen recht heeft op een waardig en zinvol leven. Emergis spant zich in om een bijdrage te leveren aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Door middel van professionele zorg. Niet minder maar ook niet meer dan nodig is, want ook aan zorg zitten grenzen. Lees onze zorgvisie:…

Lees meer...

Manager ICT

…nal, formeel en betaald. Om welke relatie het ook gaat, zorgen kenmerkt zich door de betrokkenheid van mensen bij elkaar en de overtuiging dat iedereen recht heeft op een waardig en zinvol leven. Emergis spant zich in om een bijdrage te leveren aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Door middel van professionele zorg. Niet minder maar ook niet meer dan nodig is, want ook aan zorg zitten grenzen. Lees onze zorgvisie:…

Lees meer...

Verpleegkundige/begeleider high en intensive care (HIC) (24-36 uur)

…te werken; Je hebt een gezonde dosis humor en een flexibele werkhouding; Je bent creatief en innovatief ingesteld en beschikt over relativeringsvermogen; Je bent een teamspeler, weet van aanpakken, je kijkt kritisch naar je eigen leerproces en kunt reflecteren. Wij vragen een verklaring omtrent gedrag (VOG). Jouw voordeel Als je werkt als verpleegkundige/begeleider bij Emergis maak je deel uit van een organisatie die streeft naar bevlogen…

Lees meer...

Ervaringswerkers buurtpreventieteam

…rdineert bij interventie, neemt zelfstandig beslissingen en daar waar nodig overleg je met de manager. Als buurtpreventiemedewerker begeleid je de vrijwillige toezichthouders bij deze activiteiten. Je levert een substantiële bijdrage aan de ontwikkeling en implementatie van het buurtpreventieteam van Emergis. Het buurtpreventieteam werkt dagelijks met een vroege dienst (07.30 – 16.00 uur) en een late dienst (14.30 – 23.00 uur) en een…

Lees meer...

GZ-psycholoog Forensische Zorg Zeeland

…nal, formeel en betaald. Om welke relatie het ook gaat, zorgen kenmerkt zich door de betrokkenheid van mensen bij elkaar en de overtuiging dat iedereen recht heeft op een waardig en zinvol leven. Emergis spant zich in om een bijdrage te leveren aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Door middel van professionele zorg. Niet minder maar ook niet meer dan nodig is, want ook aan zorg zitten grenzen. Lees onze zorgvisie:…

Lees meer...

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige Forensische Zorg Zeeland

…nal, formeel en betaald. Om welke relatie het ook gaat, zorgen kenmerkt zich door de betrokkenheid van mensen bij elkaar en de overtuiging dat iedereen recht heeft op een waardig en zinvol leven. Emergis spant zich in om een bijdrage te leveren aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Door middel van professionele zorg. Niet minder maar ook niet meer dan nodig is, want ook aan zorg zitten grenzen. Lees onze zorgvisie:…

Lees meer...

Bijeenkomst: Eigen bijdragen & WMO zorg

…Oeps! We konden je formulier niet vinden….

Lees meer...

Emergis presenteert zich tijdens Voorjaarscongres NVvP

Op 5, 6 en 7 april vindt het jaarlijkse voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie plaats in Maastricht. Emergis zal zich ook dit jaar weer presenteren in een eigen stand (nummer 27). De organisatie van het congres rekent – net zoals voorgaande jaren – op meer dan 2.500 psychiaters die het congres zullen gaan bezoeken. Het doel van onze deelname is nieuwe psychiaters te werven en onze naamsbekendheid te…

Lees meer...

Psychiater IHT

…chiatrische stoornissen en complexe, niet planbare zorg. En met een zorgvisie die past bij die van Emergis: een cliënt krijgt behandeling die ondersteunend is aan zijn of haar herstel en draagt bij aan het (herwinnen) van de eigen regie. Passende zorg, korte wachttijden, vlotte doorstroom, continuïteit, toegankelijkheid en duidelijke informatie horen daarbij. Dat doen we met een gedreven team, met daarin een coördinator, sociaalpsychiatrisch…

Lees meer...

Rijkswaterstaatsgebouw wordt jeugdkliniek ggz

…uwe bestemming krijgen. Gedurende de ontmanteling van het Rijkswaterstaatsgebouw tot aan de oplevering van de kinder- en jeugdkliniek wordt veel kennis opgedaan over de mogelijkheden van een circulaire economie. Emergis heeft samen met Impuls Zeeland diverse partijen bij elkaar gebracht om deze kennis en expertise te delen. Provincie Zeeland stimuleert initiatieven die bijdrage aan en ondersteunt dit project met een financiële bijdrage….

Lees meer...

Verpleegkundig/begeleider MC1

…wanneer je je uitgedaagd voelt om, in tijden van veel veranderingen, met dit team mee te bouwen aan de ontwikkeling van de afdeling. Daarvoor is het nodig dat je een teamspeler bent, van aanpakken weet en je kritisch naar je eigen leerproces kijkt. Tegelijkertijd begeleid je stagiaires en leerlingen in hún leerproces. Regelmatig volg je trainingen die specifiek gericht zullen zijn op de nieuwe werkwijze. Jouw profiel Wij zoeken iemand die samen…

Lees meer...

Wonen met begeleiding in Hulst

…ing door derden nog een langere periode van begeleiding op maat nodig hebben. In een periode van maximaal twee jaar werken de cliënten en hun kinderen aan een veilige en stabiele toekomstsituatie. Het borgen van privacy, een eigen zelfstandige woonruimte en een veilige speelruimte voor de kinderen zijn basisvoorwaarden en dragen bij aan het leveren van goede zorg. Door de bijdrage van Kinderpostzegels kan dit gerealiseerd worden. Begin januari…

Lees meer...

Psychiater kliniek

…zorg en behandeling nodig hebben. Onze zorg en behandeling is daarom in alle gevallen gericht op herstel. De weg naar herstel is een gezamenlijk proces van zorgvrager en zorgverlener(s). We zien de cliënt als expert van zijn eigen leven en maken graag gebruik van zijn eigen deskundigheid. Naast de SRH methodiek gebruiken we ook de ART methode om hier vorm aan te geven Jouw functie Onze cliënten vragen een psychiater die communicatief vaardig is,…

Lees meer...

Medewerker P&O (2016.210)

…eteren. De afdeling is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van P&O-beleid. Daarnaast biedt de afdeling ondersteuning aan leidinggevenden bij de uitvoering van het P&O-beleid en wordt een bijdrage geleverd aan de inzetbaarheid en ontwikkeling van medewerkers. Op dit moment zit de afdeling in een transformatie waarbij wordt gewerkt aan een dienstverleningsmodel wat nog meer aansluit bij de nieuwe structuur en…

Lees meer...

Hart voor de ggz

…25 januari a.s van 15.00 tot 18.00 uur. Remke van Staveren, psychiater, is de afgelopen maanden werkzaam geweest bij Emergis en schreef eerder het boek Hart voor de ggz, werken met compassie in een nieuwe ggz. Samen met onze eigen ervaringswerkers én een mystery guest vertelt ze openhartig over haar eigen ervaringen hoe betere zorg begint bij jezelf. De drie gastsprekers hopen je te motiveren om de zorg te verlenen die je zelf ook graag zou…

Lees meer...

Verpleegkundig specialist

…rg. Het is een afdeling voor cliënten vanaf 18 jaar met psychiatrische problematiek in combinatie met een verslaving. Het is een onderdeel van het zorgprogramma Dubbele Diagnose. De cliënt zien wij als een kwetsbaar mens met eigen levensdoelen, wensen en krachten. We werken aan een vertrouwensrelatie die gericht is op wederzijds respect, begrip en openheid. Voor het werken met de doelen is de rehabilitatiemethodiek in samenhang met Integrated…

Lees meer...

Begrippen

…een multidisciplinair team waarin overleg en besluitvorming plaatsvindt over de behandeling van cliënten. Multidisciplinair team: een team dat bestaat uit verschillende disciplines. Dat wil zeggen: zorgverleners met elk hun eigen beroep en deskundigheid, die samenwerken om goede diagnostiek en behandeling te leveren. Organisatie: de op grond van de WTZi toegelaten zorgaanbieder waarvoor de zorgverlener arbeid verricht en die aan cliënten zorg…

Lees meer...

Kwaliteit en tevredenheid

…s zelf uit, soms doen anderen dat. Voorbeelden hiervan zijn de HKZ- en PRISMA-audits. Emergis gebruikt de Consumer Quality Index (CQI) om te meten hoe cliënten, hun familie en naasten de zorg ervaren. Daarnaast heeft Emergis eigen instrumenten om de tevredenheid en waardering van cliënten te meten. De instrumenten zijn afgeleid van onder meer de CQI en worden ingezet bij doelgroepen die niet binnen de criteria voor verplichte metingen passen. De…

Lees meer...

Dossiers inzien en bewaren

…rijven zorgverleners in het dossier hoe de behandeling van de cliënt verloopt en wat de resultaten zijn. Voor het bekijken en bewaren van dossiers en informatie daaruit hanteert Emergis de volgende regels: Cliënten mogen hun eigen dossier bekijken of een kopie ervan vragen. Cliënten mogen feitelijke onjuistheden in hun dossier laten verbeteren. Cliënten mogen hun eigen mening aan het dossier laten toevoegen als zij het niet eens zijn met wat zij…

Lees meer...