Centrale cliëntenraad Emergis

…lf cliënt (geweest) van de geestelijke gezondheidszorg. Wat is de Centrale Cliëntenraad Emergis? De Centrale Cliëntenraad Emergis (CCE) zet zich in voor de belangen van cliënten over heel Emergis. Waar nodig geeft zij advies om de zorg te verbeteren. De raad bestaat uit maximaal negen raadsleden. De raadsleden zijn cliënt, ex- cliënt of hebben affiniteit met de geestelijke gezondheidszorg. Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen De Wet Medez…

Lees meer...

Centrale cliëntenraad Emergis

Centrale cliëntenraad De Centrale Cliëntenraad van Emergis (CCE) komt op voor de belangen van cliënten met als doel de kwaliteit van de zorg binnen Emergis te verbeteren. De CCE denkt en praat over onderwerpen waarmee alle cliënten van Emergis te maken kunnen krijgen. Zoals: veiligheid, voeding, hygiëne, gezondheid, ontspanning en rookbeleid. De leden van de raad zijn zelf cliënt (geweest) van de geestelijke gezondheidszorg. Hoe kunt u de CCE ber…

Lees meer...

‘Positieve gezondheid maakt het leven een stuk vrolijker en aangenamer’

Corina Pieterman, voorzitter centrale cliëntenraad Emergis: “Ongeveer twee jaar geleden maakte ik kennis met Positieve Gezondheid. Sindsdien is mijn zelfvertrouwen gegroeid. Ik beleef mijn werk nu als zinvol, het geeft me voldoening. Als mij vier jaar geleden was gevraagd of ik voorzitter van de cliëntenraad wilde worden, had ik geantwoord: ‘Dat kan ik niet’ of ‘Dat is een ambitie die ik niet waar kan maken’. Toch is het zo gelopen. Ik ben trots…

Lees meer...

Sitemap

…t verplichte meldcode Uw mening telt! Patiëntenvertrouwenspersoon Centrale cliëntenraad U heeft een klacht Lotgenoten Ervaringswerkers Team ervaringswerkers Wat doen we? Wie zijn we? Cursussen en trainingen Extra zorg Geestelijke verzorging Over geestelijke verzorging Medewerkers geestelijke verzorging Stiltecentrum Diensten en bijeenkomsten Reizen Vrijwilligerswerk Vrienden Cliënten Emergis Herstellen doe je zelf Huis van herstel Uw behandeling i…

Lees meer...

CCE: ‘Belangenbehartiger voor iedereen, ook voor wie dat zelf niet kan’

…dezeggenschap met als thema ‘De toekomst is Waardevolle zorg’. De centrale cliëntenraad Emergis (CCE) grijpt deze week aan om de medezeggenschap onder de aandacht te brengen. Corina Pieterman, voorzitter CCE: “Medezeggenschap betekent dat je meepraat over een onderwerp en dat jouw ideeën worden meegewogen in de beslissing. Medezeggenschap is dan ook een van de belangrijkste taken van de centrale cliëntenraad Emergis (CCE). Door mee te praten over…

Lees meer...

Familieraad Emergis

…amilieraad voert hiervoor regelmatig overleg met de raad van bestuur en de cliëntenraad, en geeft gevraagd en ongevraagd advies over zaken die familie (en cliënten) aangaan. De bevoegdheden van de raad staan beschreven in een overeenkomst met de raad van bestuur van Emergis. Belangen van familie De familieraad behartigt de belangen van familie. Als een familielid een probleem ervaart in de manier waarop hij wordt behandeld, bijvoorbeeld als hij ni…

Lees meer...

Emergis kiest na vergelijkingspilot voor Minddistrict

…e andere aanbieder uit,’ zegt projectleider Niek de Klerk. Ook de centrale cliëntenraad Emergis was nauw betrokken bij het keuzetraject. ‘Ze hebben geadviseerd om Minddistrict mee te nemen in het keuzetraject en hebben zelf meegedraaid in de pilot’, licht De Klerk toe. ‘De mening en waardering van cliënten met betrekking tot ehealth is onontbeerlijk.’ Emergis neemt de tijd De komende drie jaar zal Emergis het ehealthplatform volledig implementeren…

Lees meer...

Emergis verwelkomt nieuwe leden raad van toezicht

…r met dit lidmaatschap. Jammer, want Laura haar inhoudelijke inbreng was een meerwaarde voor onze raad van toezicht en waardevol in zowel de commissie kwaliteit & veiligheid als in het gesprek met de centrale cliëntenraad. Omdat Laura Ad Koppejan zou opvolgen als voorzitter, komt de functie van voorzitter raad van toezicht opnieuw vacant. De wervingsprocedure start hiervoor dan ook binnenkort.    …

Lees meer...

Onze folders

AMBIT AMBIT Informatie voor cliënten en naasten Algemeen Centrale clientenraad Emergis Cliëntenwijzer somatisch arts Cliëntwaardering – informatie voor medewerkers E-health_Online hulpverlening Goede mondverzorging noodzaak Klacht samen zoeken naar een oplossing Kwaliteitsstatuut en regiebehandelaar Lichamelijk onderzoek Locatieraad Kloetinge Medicijnen tijdens uw opname Over zingeving en betekenis – DGV Praktijkwijzer medisch-paramedische dienst…

Lees meer...

Tijdelijke aanmeldpauze ambulante behandeling Emergis kind & jeugd ggz beëindigd

…en begeleiding, en is er – met feedback van de ondernemingsraad, centrale cliëntenraad, belangrijke samenwerkingspartners en Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) – een nieuw behandelaanbod samengesteld. Hierin is onder andere rekening gehouden met landelijk beleid op het gebied van jeugdhulp, afspraken met de Zeeuwse gemeenten en schaarste van mensen en middelen. We zetten in op ‘beter worden doe je thuis’ en we intensiveren de ambulante zor…

Lees meer...

Ondersteunende diensten

…73 26 telefax 0113 25 06 24 dienst communicatie Oostmolenweg 101 4481 PM Kloetinge telefoon 0113 26 71 11 dienst geestelijke verzorging Oostmolenweg 101 4481 PM Kloetinge telefoon 0113 26 72 42…

Lees meer...

Uw mening telt

…nde manieren. Bijvoorbeeld door een gesprek aan te gaan met uw behandelaar. Ook kunt u een afspraak maken met de patiëntenvertrouwenspersoon of uw stem laten horen via de centrale cliëntenraad Emergis. Meer informatie over cliëntwaardering vindt u in de folder Uw mening als cliënt. Waarom is dat belangrijk?      …

Lees meer...

Ervaringsverhaal

…jf’ heb ik zeker nog, ik ben namelijk al zo’n 1,5 jaar lid van de Centrale Cliëntenraad (CCR). Noem dat maar mijn vrijwilligerswerk. Als CCR-lid kom ik periodiek bij ‘Blijf’ om te inventariseren welke punten de vrouwen willen inbrengen in de raad. Ik heb geen afkeer van de locatie, ik associeer de plek niet met het dieptepunt uit mijn leven. Integendeel. Hoe hectisch het half jaar in de opvang ook was, ik zie mijn verblijf daar als een nieuw begin…

Lees meer...