Centrale cliëntenraad Emergis

Centrale cliëntenraad De Centrale Cliëntenraad van Emergis (CCE) zet zich in voor cliënten van Emergis. De CCE komt op voor belangen van cliënten met als doel de kwaliteit van de zorg binnen Emergis te verbeteren. De leden van de raad zijn zelf cliënt (geweest) van de geestelijke gezondheidszorg. Wat is de Centrale Cliëntenraad Emergis? De Centrale Cliëntenraad Emergis (CCE) zet zich in voor de belangen van cliënten over heel Emergis. Waar…

Lees meer...

Centrale cliëntenraad Emergis

Centrale cliëntenraad De Centrale Cliëntenraad van Emergis (CCE) komt op voor de belangen van cliënten met als doel de kwaliteit van de zorg binnen Emergis te verbeteren. De CCE denkt en praat over onderwerpen waarmee alle cliënten van Emergis te maken kunnen krijgen. Zoals: veiligheid, voeding, hygiëne, gezondheid, ontspanning en rookbeleid. De leden van de raad zijn zelf cliënt (geweest) van de geestelijke gezondheidszorg. Hoe kunt u de CCE…

Lees meer...

Sitemap

Aanmelden Dag van de Verpleging Aanmelden gastaccount Aanmelden gedetacheerde/freelancer Aanmelden gedetacheerde/freelancer Aanmelden klankbordbijeenkomst gedragscode Aanmelden lid expertgroep Beter EPD Aanmelden stagiair Aanmelden vrijwilliger Aanmeldformulier Gastaccount Arbeidsvoorwaardengesprek Bijeenkomst IPS Bijeenkomst: Eigen bijdragen & WMO zorg Bruggen slaan in het sociaal domein Buurtbijeenkomst Hof van Sint Pieter Dagje wellness…

Lees meer...

Durf jij met mij?

Durfjijmetmij.nl is een contact- en ontmoetingssite voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid. Op een laagdrempelige manier kunnen zij op zoek naar nieuwe vrienden of zelfs een serieuze date of relatie. Vanaf 14 februari is ook Emergis aangesloten en kunnen cliënten, mits ze in zorg zijn én minimaal 18 jaar zijn, gratis een account activeren. Durfjijmetmij.nl voorziet in het geven van autonomie aan mensen met een psychische kwetsbaarheid…

Lees meer...

Update: Durf jij met mij?

Precies één jaar geleden is Emergis aangesloten bij Durfjijmetmij.nl, een contact- en ontmoetingssite voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid. Half januari stond het ledenaantal vanuit Emergis op 131. In totaal zijn er 5627 mensen actief op de website. Op een laagdrempelige manier kunnen mensen via Durfjijmetmij.nl op zoek naar nieuwe vrienden of zelfs een serieuze date of relatie. De contact- en ontmoetingssite voorziet in het geven…

Lees meer...

Uw mening telt

Uw mening telt Als u in behandeling bent bij Emergis kunt u meedenken en meepraten over verschillende onderwerpen: vragen en problemen rond uw behandeling; intimiteit, seksualiteit en privacy; het beleid van Emergis. U kunt meepraten op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door een gesprek aan te gaan met uw behandelaar. Ook kunt u een afspraak maken met de patiëntenvertrouwenspersoon of uw stem laten horen via de centrale cliëntenraad Emergis….

Lees meer...

Emergis kiest na vergelijkingspilot voor Minddistrict

…De Zeeuwse GGZ-instelling Emergis is afgelopen april een samenwerking aangegaan met Minddistrict, leverancier van ehealthtoepassingen. De instelling wil haar cliënten een zoveel mogelijk eigentijds zorgaanbod bieden….

Lees meer...

Familieraad Emergis

Wat is de familieraad? De familieraad is een onafhankelijk medezeggenschapsorgaan binnen Emergis die de collectieve belangen van familie behartigt. De familieraad bestaat uit familieleden, wettelijke vertegenwoordigers, naastbetrokkenen van (ex-)cliënten en/of personen die zich maatschappelijk betrokken voelen bij cliënten die in de instelling onder behandeling en/of begeleiding zijn. Wat doet de familieraad? De familieraad signaleert wensen,…

Lees meer...

Veilig incidenten melden voor cliënten

Lees meer...

Ondersteunende diensten

Ondersteunende diensten dienst bedrijfsvoering en ontwikkeling, secretariaat ondernemingsraad/centrale cliëntenraad Emergis dienstencentrum ‘s-Gravenpolderseweg 53 4462 RA Goes telefoon 0113 26 70 00 technische en terreindienst Oostmolenweg 101 4481 PM Kloetinge telefoon 0113 26 73 26 telefax 0113 25 06 24 dienst communicatie Oostmolenweg 101 4481 PM Kloetinge telefoon 0113 26 72 32 dienst geestelijke verzorging Oostmolenweg 101 4481 PM…

Lees meer...