Centrale cliëntenraad Emergis

…an Emergis. De CCE komt op voor belangen van cliënten met als doel de kwaliteit van de zorg binnen Emergis te verbeteren. De leden van de raad zijn zelf cliënt (geweest) van de geestelijke gezondheidszorg. Wat is de Centrale Cliëntenraad Emergis? De Centrale Cliëntenraad Emergis (CCE) zet zich in voor de belangen van cliënten over heel Emergis. Waar nodig geeft zij advies om de zorg te verbeteren. De raad bestaat uit maximaal negen raadsleden….

Lees meer...

Centrale cliëntenraad Emergis

Centrale cliëntenraad De Centrale Cliëntenraad van Emergis (CCE) komt op voor de belangen van cliënten met als doel de kwaliteit van de zorg binnen Emergis te verbeteren. De CCE denkt en praat over onderwerpen waarmee alle cliënten van Emergis te maken kunnen krijgen. Zoals: veiligheid, voeding, hygiëne, gezondheid, ontspanning en rookbeleid. De leden van de raad zijn zelf cliënt (geweest) van de geestelijke gezondheidszorg. Hoe kunt u de CCE…

Lees meer...

Sitemap

…Vroeghulp Reclasseringsadvies Reclasseringstoezicht Meer informatie Vragenlijsten Uw rechten Meebeslissen Second opinion Uitwisselen medicatiegegevens Uw dossier Uw privacy Uw mening telt Patiëntenvertrouwenspersoon Centrale cliëntenraad U heeft een klacht Kosten Lotgenoten Extra zorg Geestelijke verzorging Over geestelijke verzorging Stiltecentrum Diensten en bijeenkomsten Medewerkers geestelijke verzorging Reizen Vrienden Cliënten Emergis…

Lees meer...

Durf jij met mij?

…omgeving kunnen zij hun leven mogelijk meer kleur geven. Op platform zijn de profielen van de leden alleen zichtbaar voor andere leden. Verschillende ggz-instellingen in Nederland zijn ook aangesloten zodat er vriendschappen in heel Nederland kunnen worden gesloten. De aansluiting van Emergis bij Durfjijmetmij.nl is op initiatief van de Centrale Cliëntenraad Emergis….

Lees meer...

Kwaliteit en tevredenheid

…de zorg ervaren. Daarnaast heeft Emergis eigen instrumenten om de tevredenheid en waardering van cliënten te meten. De instrumenten zijn afgeleid van onder meer de CQI en worden ingezet bij doelgroepen die niet binnen de criteria voor verplichte metingen passen. De resultaten van de CQI en andere metingen worden jaarlijks besproken met de centrale cliëntenraad van Emergis….

Lees meer...

Update: Durf jij met mij?

…its ze in zorg zijn én minimaal 18 jaar zijn, gratis een account activeren. Op het platform zijn de profielen van leden alleen zichtbaar voor andere leden. Er verschillende ggz-instellingen aangesloten zodat er in heel Nederland vriendschappen kunnen worden gesloten. De aansluiting van Emergis bij Durfjijmetmij.nl is op initiatief van de Centrale Cliëntenraad Emergis….

Lees meer...

Uw mening telt

…n en meepraten over verschillende onderwerpen: vragen en problemen rond uw behandeling; intimiteit, seksualiteit en privacy; het beleid van Emergis. U kunt meepraten op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door een gesprek aan te gaan met uw behandelaar. Ook kunt u een afspraak maken met de patiëntenvertrouwenspersoon of uw stem laten horen via de centrale cliëntenraad Emergis.      …

Lees meer...

Veilig incidenten melden voor cliënten

…patiëntenvertrouwenspersoon Besproken met familievertrouwenspersoon Hulpdiensten ingeschakeld (politie, brandweer, ambulance) Besproken met familie/naastbetrokkene Klacht ingedien bij klachtfunctionaris Emergis Besproken met cliëntenraad/locatieraad Wat is de impact van het incident op u?* Zeer laag Laag Gemiddeld Hoog Zeer hoog Welke verbeteracties stelt u voor? E-mailadres Als u op de hoogte gehouden wilt worden van uw melding, voer dan uw…

Lees meer...

Familieraad Emergis

…g wordt zo nodig ook aan de orde gesteld. De familieraad stimuleert de ontwikkeling en implementatie van goed familiebeleid binnen de instelling. De familieraad voert hiervoor regelmatig overleg met de raad van bestuur en de cliëntenraad, en geeft gevraagd en ongevraagd advies over zaken die familie (en cliënten) aangaan. De bevoegdheden van de raad zijn vastgelegd in een overeenkomst met de raad van bestuur van Emergis. Collectieve…

Lees meer...

Emergis kiest na vergelijkingspilot voor Minddistrict

…orm van deze laatste. Over de uiteindelijke uitkomst van de pilot viel niet te twisten. ‘Op alle punten stak Minddistrict met kop en schouders boven de andere aanbieder uit,’ zegt projectleider Niek de Klerk. Ook de centrale cliëntenraad Emergis was nauw betrokken bij het keuzetraject. ‘Ze hebben geadviseerd om Minddistrict mee te nemen in het keuzetraject en hebben zelf meegedraaid in de pilot’, licht De Klerk toe. ‘De mening en waardering van…

Lees meer...

Ondersteunende diensten

Ondersteunende diensten dienst bedrijfsvoering en ontwikkeling, secretariaat ondernemingsraad/centrale cliëntenraad Emergis dienstencentrum ‘s-Gravenpolderseweg 53 4462 RA Goes telefoon 0113 26 70 00 technische en terreindienst Oostmolenweg 101 4481 PM Kloetinge telefoon 0113 26 73 26 telefax 0113 25 06 24 dienst communicatie Oostmolenweg 101 4481 PM Kloetinge telefoon 0113 26 72 32 dienst geestelijke verzorging Oostmolenweg 101 4481 PM…

Lees meer...