Centrale cliëntenraad Emergis

…lf cliënt (geweest) van de geestelijke gezondheidszorg. Wat is de Centrale Cliëntenraad Emergis? De Centrale Cliëntenraad Emergis (CCE) zet zich in voor de belangen van cliënten over heel Emergis. Waar nodig geeft zij advies om de zorg te verbeteren. De raad bestaat uit maximaal negen raadsleden. De raadsleden zijn cliënt, ex- cliënt of hebben affiniteit met de geestelijke gezondheidszorg. Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen De Wet Medez…

Lees meer...

Centrale cliëntenraad Emergis

Centrale cliëntenraad De Centrale Cliëntenraad van Emergis (CCE) komt op voor de belangen van cliënten met als doel de kwaliteit van de zorg binnen Emergis te verbeteren. De CCE denkt en praat over onderwerpen waarmee alle cliënten van Emergis te maken kunnen krijgen. Zoals: veiligheid, voeding, hygiëne, gezondheid, ontspanning en rookbeleid. De leden van de raad zijn zelf cliënt (geweest) van de geestelijke gezondheidszorg. Hoe kunt u de CCE ber…

Lees meer...

Sitemap

…t verplichte meldcode Uw mening telt! Patiëntenvertrouwenspersoon Centrale cliëntenraad U heeft een klacht Ervaringswerkers Team ervaringswerkers Wat doen we? Wie zijn we? Cursussen en trainingen Lotgenoten Extra zorg Geestelijke verzorging Over geestelijke verzorging Stiltecentrum Diensten en bijeenkomsten Medewerkers geestelijke verzorging Reizen Vrienden Cliënten Emergis Herstellen doe je zelf Huis van herstel Uw behandeling is klaar Autisme Wa…

Lees meer...

Familieraad Emergis

…amilieraad voert hiervoor regelmatig overleg met de raad van bestuur en de cliëntenraad, en geeft gevraagd en ongevraagd advies over zaken die familie (en cliënten) aangaan. De bevoegdheden van de raad staan beschreven in een overeenkomst met de raad van bestuur van Emergis. Belangen van familie De familieraad behartigt de belangen van familie. Als een familielid een probleem ervaart in de manier waarop hij wordt behandeld, bijvoorbeeld als hij ni…

Lees meer...

Emergis kiest na vergelijkingspilot voor Minddistrict

…e andere aanbieder uit,’ zegt projectleider Niek de Klerk. Ook de centrale cliëntenraad Emergis was nauw betrokken bij het keuzetraject. ‘Ze hebben geadviseerd om Minddistrict mee te nemen in het keuzetraject en hebben zelf meegedraaid in de pilot’, licht De Klerk toe. ‘De mening en waardering van cliënten met betrekking tot ehealth is onontbeerlijk.’ Emergis neemt de tijd De komende drie jaar zal Emergis het ehealthplatform volledig implementeren…

Lees meer...

Ondersteunende diensten

…73 26 telefax 0113 25 06 24 dienst communicatie Oostmolenweg 101 4481 PM Kloetinge telefoon 0113 26 71 11 dienst geestelijke verzorging Oostmolenweg 101 4481 PM Kloetinge telefoon 0113 26 72 42…

Lees meer...

Uw mening telt

…nde manieren. Bijvoorbeeld door een gesprek aan te gaan met uw behandelaar. Ook kunt u een afspraak maken met de patiëntenvertrouwenspersoon of uw stem laten horen via de centrale cliëntenraad Emergis. Meer informatie over cliëntwaardering vindt u in de folder Uw mening als cliënt. Waarom is dat belangrijk?      …

Lees meer...